Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Neurowetenschap – “hersenverbeteringen”

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Het is goed mogelijk dat medicijnen voor een ziekte ook gebruikt kunnen worden om onze aangeboren vermogens te verbeteren. Medicatie voor de ziekte van Alzheimer zal waarschijnlijk ook een goed functionerend geheugen verbeteren. Stimulerende medicijnen die nu gebruikt worden bij kinderen met ADHD, verhogen ook het concentratievermogen van “normale” hersenen. De emotionele staat van iemand kan ook verbeterd worden.

Author / translator Andrea Bandelli

Het is goed mogelijk dat medicijnen voor een ziekte ook gebruikt kunnen worden om onze aangeboren vermogens te verbeteren. Medicatie voor de ziekte van Alzheimer zal waarschijnlijk ook een goed functionerend geheugen verbeteren. Stimulerende medicijnen die nu gebruikt worden bij kinderen met ADHD, verhogen ook het concentratievermogen van “normale” hersenen. De emotionele staat van iemand kan ook verbeterd worden. De nieuwe generatie farmaceutische medicijnen tegen depressie hebben ook effect bij mensen die daar niet aan lijden: mensen die ze innemen maken zich minder druk om dagelijkse zorgen en staan meer optimistisch in het leven en hebben meer zelfvertrouwen.

Deze medicijnen zouden op een dag gebruikt kunnen worden om het gezonde lichaam, de hersenen en de geest te verbeteren, in plaats van gebruikt te worden bij therapie. Met al deze veronderstelde voordelen van medicijnen om onszelf te “verbeteren”, is het dan onvermijdelijk dat ze voor dit doel gebruikt gaan worden? Kunnen we, of moeten we zelfs, dit proberen te beperken?
Deze vraag is zeker valide als blijkt dat deze medicijnen niet gevaarlijk zijn. Wat is er verkeerd aan om het geheugen, de intelligentie of het concentratievermogen te verbeteren? Of zelfs onze creativiteit, empathie of vriendelijkheid? We nemen al onze dagelijkse toevlucht in koffie, sigaretten of een glas Chardonnay. Doen we dit niet voornamelijk voor het effect dat cafeïne, nicotine of alcohol heeft op de hersenen? Is een pil anders dan een kop koffie?

Created 8 February 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Als er een wezenlijke inschatting van de mogelijke negatieve effecten bekend is, dan is er niet meer controle op “hersenverbetering” nodig dan er nu is op alcohol en tabak. Laat de markt beslissen.

Policy position 2

“Hersenverbeteringen” zouden onder alle omstandigheden geregeld moeten worden in een strikte medische controle. Dat wil zeggen dat ze voorgeschreven moeten zijn door een arts.

Policy position 3

“Hersenverbeteringen” zouden niet beschikbaar mogen zijn voor het grote publiek. Er zouden eerst onderzoeken moeten plaatsvinden (met proefnemingen, militair gebruik, etc.) om de lange termijn consequenties (zowel medisch als maatschappelijk) te begrijpen.

Policy position 4

Het is moreel gezien onacceptabel dit soort stimuli te gebruiken om normaal gedrag te verbeteren. Daarom zou het gebruik hiervan alleen een therapeutische mogen zijn - behandeling van ziektes, beschadigingen en andere stoornissen.

Story cards

Thumbnail

Ik moet een levenslange gevangenisstraf uitzitten in Texas voor een moord waar ik in 1981 voor veroordeeld ben. Hoewel ik onschuldig ben, heb ik in 20 jaar niets kunnen vinden om mijn zaak te verdedigen. Toen, vorig jaar, onderging ik Hersen Vingerafdruktesten. Ze plaatsten een kap met elektroden op mijn hoofd en toonden me foto’s van de plaats van de misdaad met totaal niet verwante foto’s. Ze zeiden dat als ik zelfs probeerde mijn reacties te verbergen, het apparaat zou registreren of misdaadlocaties in mijn hersenen warren opgeslagen. Natuurlijk hebben ze niets gevonden. Ik heb eindelijk weer hoop.

Het verhaal van Kevin
Thumbnail

Al meer dan acht jaar heb ik de ziekte van Parkinson, waarbij mijn ledematen schokken, trillen en schudden. De laatste tijd werkt mijn medicatie niet meer zo goed als voorheen en mijn ledematen verkrampen oncontroleerbaar. Mijn arts zegt dat mijn medicatie zijn grens heeft bereikt. Hij heeft “Diepe Hersens Stimulatie” voorgesteld. Ze kunnen een elektrode in mijn hersenen implanteren om zo mijn symptomen te reguleren. Ik kan het aan en uit zetten met behulp van een soort pacemaker in mijn borstkas. De kansen op goede resultaten zijn hoog. Maar maakt dat mij dan van mij niet een soort robot?

Het verhaal van Olive
Thumbnail

Ik ben 63. Sinds kort heb ik problemen met mijn geheugen. De testen tonen aan dat ik ”MCS” - Mild Cognitieve Stoornis- heb. Dat is een voorstadium van dementie. Ik zal waarschijnlijk binnen de komende vijf jaar Alzheimer krijgen, hoewel het niet zeker is. De artsen hebben me een medicijn voorgeschreven dat de verslechtering vertraagt maar niet geheel stopt. Ik smacht naar dit medicijn, omdat alleen al het idee van dementie mij en mijn familie zeer beangstigd. Maar het medicijn is erg duur en ik weet niet hoe lang ik het nog vergoed krijg.

Het verhaal van Rose
Thumbnail

Hallo, ik ben 43, moeder van drie kinderen en huisvrouw. Ik heb nu al enige jaren last van een depressie. Mijn arts schrijft me antidepressiva voor die me helpen de zonnige kant van het leven te zien. Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven zonder deze pillen zou zijn. Ik vraag me wel af wat voor persoon ik zou zijn zonder die pillen. Wie ben ik, tenslotte. Helpen de medicijnen mee de weg te vinden naar mijn echte persoonlijkheid? Of maken ze een andere persoon van me, altijd blij en gelukkig maar … een vreemdeling voor mezelf?

Het verhaal van Susan
Thumbnail

Drie jaar geleden getuigde ik voor Lee, toen 17 jaar, die terechtstond voor poging van moord op een 15-jarig kind. Ik vertelde de rechtbank wat ik geloof, namelijk dat Lee geen controle heeft over zijn gewelddadige gedrag omdat hij is opgegroeid in een gewelddadig gezin. Ik gebruikte technieken van hersen-afbeeldingen om te laten zien dat zijn brein minder grijze materie dan normaal bevat in zijn prefrontale hersenkwab. Dit past in het klassieke patroon van geweld. Het hielp de jury te overtuigen hem vrij te spreken van poging tot moord en hem de lagere aanklacht te geven van zware geweldpleging.

Het verhaal van Dr. Anderson
Thumbnail

Ik geef les op een middelbare school. Eenderde van de jongens in mijn klassen gebruiken Ritalin, hoewel de meeste van hen geen ADHD (waar dit medicijn voor is) hebben. Meer en meer rijke ouders geven dit medicijn aan hun kinderen om hen te helpen concentreren en studeren. Zal er een dag komen waarop ik de studenten vraag om naast hun examens ook een urinemonster in te leveren om uit te vinden of hun cijfers het resultaat zijn van hard werken of van medicijnen?

Het verhaal van Margaret
Thumbnail

John en ik hebben net ons eerste kind gekregen, een geweldige kleine jongen die Oliver heet. Nu moet ik weer aan het werk als freelance schrijver. Mijn hart breekt bij het idee om Oliver elke dag achter te laten bij een kinderopvang. Het personeel is zeer professioneel, maar ik heb ergens gelezen dat kinderen die in een crèche zijn geweest later meer kans hebben om misdadig gedrag te vertonen. Aan de andere kant, als ik hem thuis laat moet hij veel tijd doorbrengen met het kijken naar video en televisie en ik heb gelezen dat dat ook schadelijk is.

Het verhaal van Sybil
Thumbnail

Mijn zoon Kevin heeft vijf jaar geleden een motorongeluk gehad. Hij was 22. Sindsdien is hij een soort coma dat “vegetatieve staat” heet.” Zijn hersencortex is dood, zodat hij nooit meer in staat is te denken of te voelen.Het enige deel van zijn hersenen dat nog leeft is het “dierlijke brein” dat ervoor zorgt dat zijn hart klopt en dat hij adem haalt. Er is geen kans dat hij weer bij bewustzijn komt. Wat heeft het voor zin? Soms heb ik het gevoel dat hij leeft en soms heb ik het gevoel dat hij dood is en soms heb ik het gevoel dat ik niet meer weet wat het verschil ertussen is.

Het verhaal van Barbara

INFO CARDSISSUE CARDS

De voorschriften van technieken

Zou het afbeelden van hersenen voor andere zaken dan diagnose of behandeling gebruikt mogen worden? Wie zou dit mogen gebruiken?

Elektroden en pillen

Is het hebben van een elektrode in mijn hersenen hetzelfde als een pil innemen?

Vrijheid en waardigheid van de mens

Is een medicijnbehandeling opgelegd door de rechter voor agressieve of seksueel onaanvaardbaar gedrag een schending van iemands vrijheid en waardigheid? En wat als de behandeling bestaat uit het implanteren van elektroden?

Mijzelf verbeteren

Welke van de volgende punten zou ik zelf verbeteren als dat via kunstmatige manieren mogelijk zou zijn (pil, elektrode, TMS etc.):
• Geheugen?
• Intelligentie?
• Humeur?
Zijn sommige methoden meer geaccepteerd dan andere?

Medicijnen en de maatschappij

Zal hersenverbetering grote sociale effecten hebben? Zullen sommige sociale groeperingen een voordeel over andere hebben als ze die medicijnen gebruiken?

Medicijnen voor hen in de regering

Zouden we presidenten en premiers die beslissingen nemen die de wereld kunnen veranderen, moeten vragen om medicijnen voor hersenverbetering te nemen?

Beïnvloeden van de evolutie

Veranderen de evolutie van de mens als we het menselijke brein kunstmatig veranderen?

De risico’s beoordelen

Hoe kunnen we de risico’s op lange termijn van de meeste psychoactieve medicijnen weten, zeker wanneer mensen ze op jonge leeftijd innemen en ze deze voor een lange tijd slikken?

De controle op het gebruik van medicijnen

“Als een medicijn eenmaal is goedgekeurd en geaccepteerd, zullen andere mensen ze voor andere doeleinden gebruiken.”

Zullen mensen gedwongen worden tot hersenverbetering?

Er is een gevaar dat werkgevers en scholen die beter presterende werknemers en studenten zoeken, hen dwingen tot hersenverbetering. Dit moet gestopt worden.

De effecten van medicijnen

Ben ik nog steeds dezelfde persoon als ik medicijnen heb genomen die mijn hersenen beïnvloeden?

Medicijnen of therapie

Moet een depressie behandeld worden met een pil of door gesprekken met een therapeut?

Waar ligt de remedie?

Als het probleem in de hersenen gelokaliseerd is, zou de remedie dan ook alleen maar in de hersenen gevonden kunnen worden?

De grens trekken

Op het gebied van stemmingstoornissen, hoe kunnen we een duidelijke grens trekken tussen gezond en ziek?

Wat voor stoornis is depressie?

Is depressie een stoornis van de individu of van de maatschappij?

Het probleem verstoppen

Bestaat het gevaar dat het gebruik van medicijnen voor de hersenen een sociaal probleem verstopt?

De houding van de maatschappij

In hoeverre accepteren we de reeks aan variëteiten van het menselijke gedrag?

Onze ongerustheid over medicijnen

“De meeste van ons gaan het liefst blij en slank door het leven, gefocust als een laserstraal op het werk en iedere nacht genietend van verrukkelijke seks. Toch voelen de meeste van ons zich ongemakkelijk bij het idee om dit via medicijnen te bereiken. Waarom?”

Wie heeft de leiding?

“Wie definieert gedrag en gedragstoornissen, wie zou de behandeling moeten leiden?”

Een voorsprong krijgen

“Is het ethisch verantwoord een medicijn te gebruiken om een voordeel over anderen te krijgen?”

Hersenverbetering en eerlijkheid

“Educatie is een cognitieve verbeteraar die zeer oneerlijk verdeeld is, maar de maatschappij is niet tegen educatie. Omgekeerd kunnen neurocognitieve verbeteraars relatief gemakkelijk breed verspreid worden.”

Medicijnen om examens te halen

Als medicijnen voor cognitieve verbetering zijn ontwikkeld, wat zijn dan de gevolgen voor mensen die ze gebruiken bij competitieve examens?

Koffie en andere stimuli

Is het nemen van een stimulerend middel voor een test iets anders dan een kop koffie achterover slaan?

De macht van de rechtbank vergroten

Rechtbanken kunnen al behandelingen bij criminelen afdwingen. Bestaat het gevaar dat iedereen die de maatschappij als “afwijkend” geschouwd, onder dwang behandeld moet worden?

Het zich ontwikkelende brein

20 Jaar geleden dachten wetenschappers dat het brein niet meer kon veranderen na de kindertijd. Behalve dan het verlies van zenuwcellen bij het ouder worden. Nu weten we dat het brein zich constant vernieuwt gedurende een leven als gevolg van het aanpassen aan de omgeving en het leren.

Wat is bewustzijn?

Wetenschappers zeggen dat tegen de tijd dat wij ons bewust zijn van iets, het in onze hersenen al helemaal is afgehandeld. Dit betekent dat ons brein controleert hoe we ons gedragen in plaats van ons bewustzijn, en dat het bewustzijn een manier van onze hersenen is onze gedragingen uit te leggen.

Verbindingen tussen de anatomie van het brein en gedrag

Tijdens de zoektocht naar een link tussen gedrag en anatomie of biologie van het brein zijn wetenschappers erachter gekomen dat 21 individuen met “asociaal gedrag” ongeveer 11% minder volume hadden in een deel van de hersenen.

Proefdieren

Tijdens het bestuderen van gedrag als verslaving, agressie en ouderschap bij dieren, ontdekten wetenschappers dat hun gedrag veranderd kon worden met medicijnen. Sommige delen van dit onderzoek is ook bij mensen gebruikt.

Medicijnresistentie

Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen hun bewegingen niet goed controleren. De oorzaak is het afsterven van hersencellen in een bepaald deel van het brein dat de bewegingen beheert. Er zijn medicijnen tegen Parkinson, maar veel mensen worden er immuun voor.

Behandeling van bio-logische en psycho-logische problemen

Er zijn stimulatoren voor diepgelegen hersenen gebruikt voor de behandeling van Parkinson en andere bewegingsbeschadigingen. Ze worden nu uitgeprobeerd op psychiatrische ziekten, zoals depressie en dwangneuroses.

Stamceltherapie

Parkinson is een goede kandidaat voor stamceltherapie omdat het beschadigde gebied van de hersenen klein en gemakkelijk te identificeren is. Vervanging van beschadigde cellen met behulp van stamcellen zou tot verbetering of zelfs genezing kunnen leiden.

Frontale lobotomie

Tussen 1930 en 1950 werden schizofrene patiënten behandeld door het verwijderen van het voorste deel van de hersenen. Daarbij werd hun persoonlijkheid voor altijd veranderd. Moderne tech-nieken van hersenstimulatie kunnen veel selectiever ingezet worden en de behandeling kan worden teruggedraaid.

Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS)

Het ziet ernaar uit dat TMS het geheugen en het logisch denken kan verbeteren, mensen van de effecten van ernstige vermoeidheid kan verlossen of hen een nieuwe vaardigheid kan leren.

De trend van medicaliseren

Door niet-medische omstandigheden een medisch of psychologisch etiket te geven, moedigen we dan behandeling met gebruik van voorgeschreven medicijnen aan?

Verbeteringen via medicatie

Behandeling met medicijnen kunnen normale mensen “beter dan normale mensen” maken. Verbetering via medicatie bestaat al voor humeur, geheugen, waarneming en essentiële functies als slaap, eetlust en seks.

Nieuwe antidepressie medicijnen

Deze zijn veel veiliger dan de vorige medicijnen en het leidt tot een breder gebruik. Er is een trend om ze als “humeur-opvrolijkers” te gebruiken door gezonde mensen die zich “beter dan goed” willen voelen.

Behandeling zonder symptomen

Een depressie komt en gaat, vaak met jaren tussen de episoden. Vandaag de dag worden patiënten waarschijnlijk met een nieuwe generatie antidepressiva behandeld, zelfs wanneer ze geen symptomen hebben.

Fictie ontmoet feit

In het boek “Brave New World” uit de jaren dertig van Aldous Huxley verwijdert Soma, een medicijn, alle gevoelens van pijn. Tegenwoordig is er een variëteit aan medicijnen voor de hersenen beschikbaar via een arts of vrij verkrijgbaar.

Depressie epidemie

De Wereld Gezondheid Organisatie heeft depressie als het belangrijkste gezondheidsrisico van deze eeuw geïdentificeerd. Mentale ziekten zijn een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en arbeidsongeschiktheid in Europa en verder.

Niet voorgeschreven medicijnen

Vele medicijnen voor de hersenen worden niet alleen tegen ziekten ingenomen. Sommige mensen die antipaniek medicijnen nemen hoeven geen last te hebben van echte paniekaanvallen.

Medicijnen voor studeren

Ritalin en vergelijkbare psyche stimulerende medicijnen verbeteren alertheid, responstijd, probleemoplossend vermogen en planning. Het wordt gezien als het meest gebruikte recreatieve medicijn op Amerikaanse campussen.

Medicijnen ter verbetering van het geheugen

Vele medicijnbedrijven richten zich nu op onderzoek van medicijnen voor geheugenverbetering. Geheugenverbeterende voedingssupplementen zijn al een miljardenindustrie, ondanks het weinige bewijs dat ze echt werken.

Soldatenkracht

Medicijnen tegen slaapstoornissen kunnen het wakker blijven met dagen verlengen. Het is gebruikt door gezonde mensen en het is onderzocht door het leger.

Militaire experimenten

Het Amerikaanse leger geeft $20 miljoen uit om nieuwe manieren te vinden om vermoeidheid te voorkomen en soldaten in staat te stellen wakker, alert en effectief te zijn tot zeven dagen aan een stuk zonder enige bijverschijnselen.

Supermens

Het Amerikaanse leger heeft gesuggereerd dat de mens een opwaardering nodig heeft. Ze onderzoeken manieren om soldaten slimmer, harder, sneller en sterker te maken – kortom: supermenselijk.

De gevaren van geheugenverbeteraars

“Misschien is het niet goed om je geheugen elke dag voor de rest van je leven te verbeteren. Misschien komen er psychologische bijverschijnselen, zoals je hoofd te vol stoppen met dingen die je niet kan vergeten.”

Over de toonbank

Veel medicijnen die de hersenen verbeteren waren eerst bedoeld om een medische conditie te behandelen maar ze zijn veilig genoeg gebleken voor een algemener gebruik.

Media

We weten niet wat het effect is van de overvloed aan informatie van de media over de ontwikkeling van de hersenen. Er is gezegd dat de invloed van de media op het brein gevaarlijker kan zijn dan de medicijnen.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register