Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Hajde da organizujemo naučni kamp!

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Ova Play Decide igra daje pregled ciljeva i strategija za saradnju naučnih kampova sa zainteresovanim stranama, regionalnim kompanijama i akademskim institucijama.

Author / translator Danel Solabarrieta

Ova Play Decide igra daje pregled ciljeva i strategija za saradnju naučnih kampova sa zainteresovanim stranama, regionalnim kompanijama i akademskim institucijama.

Saradnja sa privrednim društvima u zemlji (naročito malim i srednjim preduzećima), regionalnim akademskim institucijama i drugim nosiocima interesa koja je usmerena ka naučnim kampovima predstavlja ključni deo njihove uspešnosti. S jedne strane, nosioci interesa nalaze da je zanimljivo i od koristi za njih isto ono čemu i kampovi teže, a pošto imaju ulogu sponzora i pokrovitelja, u prilici su da kontrolišu finansije i ishode. S druge strane, kampovima su potrebni partneri iz „stvarnog života“ nauke i inženjerstva kako bi mogli da oprobaju svoj pristup, da prikažu praksu, te da imaju pojedince koji se u svakodnevnom životu bave ovim naučnim poljima a koje će pozvati u kampove kao nekoga na koga mladi mogu da se ugledaju i sa kojima mogu da razgovaraju.

Kako ovi partneri sarađuju, koja pojedinačna očekivanja imaju i koje vizije su im zajedničke, sve to nije uvek jasno. Vrlo često nema dovoljno vremena za razmenu informacija o ciljevima, pa se dešava da ni sami ciljevi nisu dobro objašnjeni. Proučavanjem postojećih naučnih kampova ili drugih aktivnosti kao što su takmičenja, konzorcijum SciCamp želeo je da izvrši evaluaciju ovih metoda kako bi se videlo koji daju najbolje rezultate. Osim toga, takođe je bilo interesantno steći informacije o činjenicama i zabludama koje predstavljaju prepreku kod nosilaca interesa. Otvaranje svih tih pitanja i omogućavanje diskusije pomaže odvijanje postojećih i budućih vanškolskih aktivnosti iz polja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u smislu organizacije i optimizacije rada.

Pravljenje PlayDecide igre za naučne kampove bazirano na realnim iskustvima organizatora kampova i otvoreno za javnost će podstaći širok razvoj vanškolskih aktivnosti u STEM obrazovanju. Takođe, taj proces će stvoriti model za škole da mogu da se orijentišu u svojim saradnjama sa interesnim stranama kao što su preduzeća i industrija. To takođe može uticati na saradnju između škola i institucija treće faze obrazovanja (akademsko ili stručno osposobljavanje) i pomoći da se više mladih ljudi odluči za karijeru u STEM profesijama.

Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske komisije (Projekat N°: 527525-LLP-1-2012-1-DE-COMENIUS-CNW)

Aims of the game

Ova Play Decide igra daje pregled ciljeva i strategija naučnih kampova u saradnji sa interesnim stranama, regionalnim preduzećima i akademskim institucijama.

Created 20 January 2016
Last edited 18 July 2018
Topics Education, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Finansiranje: Javne i privatne ustanove bi trebalo da pomognu naučnim kompanijama kroz finansiranje i trebalo bi da imaju kontrolu nad ishodima.

Policy position 2

Resursi: Javne i privatne ustanove bi trebalo da ponude istraživače da budu vodiči mladima kroz njihove projekte tokom kampa, kao i da vode posetilačke ture svojih centara i pristup interaktivnim eksperimentima.

Policy position 3

Vreme: Javne i privatne ustanove bi trebalo da nude kontinuiranu podršku projektima mladih, koja bi traja duže od jednodnevnih poseta njihovim centrima.

Policy position 4

Uloga koordinacije: Odeljenje za obrazovanje i Naučni centri bi trebalo da preuzmu ulogu organizatora saradnje između škola i istraživačkih centara.

Policy position 5

Društveni aspekti naučnih kampova: Društveni aspekat je manje važan od naučnog u naučnim kampovima, tako da nema potrebe da se naglašava taj aspekt u promociji, iako svi znaju da su kampovi mesta gde mladi stiču nove prijatelje.

Story cards

Thumbnail

Moja očekivanja su se bitno promenila kroz četiri godine učestvovanja u kampu. Dok mi je prve godine glavni interes bila naučna strana kampa koja je trebalo da mi pruži odgovore na mnoga pitanja i priliku da isprobam eksperimente, metode i materijal kojima nisam ranije imala pristup, sve više sam shvatala koliko su kampovi zapravo o ljudima koje upoznate tamo. Opseg učesnika obuhvatao je raznovrsne tipove ljudi, od "štrebera koji u slobodno vreme ne rade ništa drugo osim nauke" do ljudi koje su roditelji poslali tamo, ali zapravo nisu zainteresovani. Osim pronalaženja prijatelja, sa kojima sam još uvek u bliskom kontaktu, raznovrsnost ljudi pružila mi je priliku da vidim koliko različitih perspektiva i pristupa postoji raznim temama, ali pre svega nauci.

Linda (organizator kampa)
Thumbnail

Želim da stavim do znanja kako je zabavno baviti se naukom i to svima, kao i da je različita od onoga što mogu da susretnu u školama. Ali takođe želim da prenesem i neke aspekte prirode nauke, kao i načine da se prepozna da je matematika važan deo nauke.Takođe, vidim nauku kao kompleksnu i kao temu za diskusiju koja nije samo ispravna ili ne. Dakle, ona ima različite posledice na društvo.

Ufe (organizator kampa)
Thumbnail

Želela bih da prvog dana naprave plan, šta bi želeli da rade ili u koje aktivnosti da se uključe, pa prema tome da pokušam da obezbedim materijal i stručnjake (takođe da organizujem ekskurzije kako bi ih posetili). Takođe bih volela da imaju prilike da razgovaraju sa naučnicima kao ljudima koji rade u nauci. Da pričaju o svojim problemima, kako su došli do svog zanimanja, kakva je saradnja sa kolegama, koji su najbolji momenti njihove karijere itd. Nisam ubeđena da svi studenti moraju biti naučnici. Ali verujem da bavljenje naukom može biti svima zabavno i da bi svi trebali da dobiju autentičnu sliku o tome čime se naučnici bave. Ne bolju, ali ne ni goru sliku nego što je u realnosti.

Hana (organizator kampa)
Thumbnail

Kao entomolog, želim da pokažem da nije potrebno da odete u Amazoniju da bi pronašli nove vrste, isto možemo učiniti i ovde, i takođe bih želeo da pokažem da je anatomija insekta gledana kroz lupu fenomenalna. Društvo danas ne podržava na pravi način stvaranje naučnika koji su odlučni da se zaljube i budu opsednuti svojom oblasti, kao na primer taksonomijom. Moje pitanje je sledeće: da li imamo mlade ljude danas koji idu u polje i sakupljaju leptire? Mlade ljude koji traže uputstva za identifikaciju za Božićne poklone? Šta treba da učinimo da dobijemo mlade koji su zainteresovani za pravu stvarnost nauke, a ne samo virtualnu realnost?

Martin (stručni saradnik, naučnik)
Thumbnail

Naučni kampovi su neophodni društvu i ako ne dobiju sredstva iz budžeta, društvo pravi veliku grešku, jer će nam biti potrebno više naučnika i naučnica, više ljudi koji razmišljaju naučnim metodom i više ljudi koji generalno razmišljaju o nauci. Nauka se ne predaje isto u školi i u kampu. Još manje se isto tako nauči. U naučnim kampovima polaznici "žive" nauku, i ponekad ugledam nešto u njihovim očima što me dirne.

Suzana (stručni saradnik, nučnik)
Thumbnail

Pokušavam da budem oslonac i grupi i pojedincima. Mislim da je važno da imaju centralno "autoritarno" lice kome bi se obraćali sa svim pitanjima, od procedura i organizacije do raznih pitanja o takmičenju i njihovoj ulozi u radionicama, makar u početku. Obično se međusobno nisu nikada do sada sreli, i svi sa sobom donose različita interesovanja, pa je moj zadatak da ih nateram da se koriste materijalom pred njima kako bi otkrili na čemu žele da rade i da ih nateram da se upoznaju u isto vreme. Moj zadatak je da ih osposobim da slobodno rade istraživanje i da rade unutar grupe.

Rita (organizator kampa)
Thumbnail

Kao savetnik, moja uloga je negde između pravog instruktora radionice i samog učesnika. Ideja je da ja mogu da doprinesem svojim iskustvom sa radionica iz ranijih godina, posebno kada se učesnici "zaglave", izgube koncentraciju ili fokus, ili ih deprimira neuspeh u eksperimentu. Tada mogu da pružim neke savete i mišljenja koja uključuju ili znanje i iskustvo koje sam stekao tokom radionica, predzanje koje imam usled par godina više obrazovanja (kao predavači obično smo makar dve godine stariji) ili jednostavno ideje do kojih sam došao spontano kao proizvod moje znatiželje baš kao i sami učesnici.

Kristijan (organizator kampa)
Thumbnail

Zapravo je bilo prilično komplikovano naći dobar balans za uvođenje i sprovođenje pravila među učesnicima, posebno tokom večeri oko smeštaja. S jedne strane svakako ne treba da predstavljamo bilo kakav autoritet, a s druge strane pokušavanje da se održi kakav takav red među učesnicima može biti od velike pomoći instruktorima ali i da se održi pozitivna atmosfera i druženje u kampu. Ovo je moguće samo ako predavači pokažu osećajnost i pronađu neki put između.

Olivera (organizator kampa)

INFO CARDSISSUE CARDS

Obrazovna metodologija

(Organizator) Nastavnici bi trebalo da imaju više obuke o radu na naučnim projektima.

Obrazovna metodologija

(Nastavnik) U nekim slučajevima, viđamo projekte vrlo viskog nivoa i sumnjamo u to koliko su učenici zaista učestvovali u njemu.

Obrazovna metodologija

(Organizator) Nauka ima velike veze sa samostalnim mišljenjem. To nije uvek put ka uspehu. Ali deca bi trebalo da nauče da ne odustaju odmah, već da tragaju za daljim pitanjima. Nezavisnost često vodi ka uspehu.

Vreme

(Nastavnik) Na početku smo mislili da je to previše vremena, ali onda smo shvatili da što su više vremena timovi zajedno, to se više socijalizuju a to je veoma važno za njihovo obrazovanje.

Vreme

(Organizator) Lično verujem da bi jedan ili dva dodatna dana bili prilično korisni, jer se zaključak i evaluacija istraživačkih projekata obično dešavaju poslednjeg jutra pred odlazak učesnika, što ima negativan efekat na njihov kvalitet.

Vreme

(Organizator) Saradnja između nepoznatih ljudi je uvek problem, pogotovo kada su u pitanju izrazito velike grupe. Podela na manje grupe dovodi do većeg osećaja jedinstva a duže vreme provedeno zajedno dovodi do više potencijala.

Uloga grešaka

Ideja naučnog kampa nije da zameni školu, već da mladim ljudima ponudi priliku da rade uz puno zabave i da svoj rad predstave kroz eksperimente. Namena naučnog kampa je da mladim ljudima pokaže da oni samostalno mogu da postignu nešto i da je moguće učiti kroz rad i greške.

Uloga grešaka

(Organizator) Mladi ljudi misle da su matematika i nauke često dosadni i preteški, ali na naučnom kampu nema straha od neuspeha.

Uloga grešaka

(Organizator) Smatram da, bez obzira na to koliko je škola već uništila naš ukus za nauku do te tačke, ako postoji prava prilika treba je iskoristiti i isprobati se u naukama. Naučni kampovi daju savršenu priliku upravo za to.

Obrazovna metodologija

(Istraživač) Moj cilj je da pokažem skriveno lice prirode i fascinaciju otkrićima, bez upadanja u "zabavnu glupost".

Poseta istraživačkom centru

(Nastavnik) Poseta istraživačkom centru je bila nagrađujuća "avantura", ali imali smo sreće jer je bio blizu javnog prevoza. Da je bio dalje bilo bi nemoguće posetiti ga.

Poseta istraživačkom centru

(Nastavnik) Poseta istraživačkom centru ili univerzitetu je neophodna da bi učenici videli pravi svet rada.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Nismo znali ništa o projektima učenika pre nego što su došli, niti išta o tome šta su želeli da saznaju i o čemu da nas pitaju.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Druga poseta nakon završetka njihovog projekta bi bila odlična ideja.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Volela bih da sam mogla da vidim finalne radove mladih.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Nisam siguran da li je moja pomoć bila dovoljna i korisna.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Projekti nisu ispravno dizajnirani, tako da nisam mogla suviše da im pomognem.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Projekti nekih učesnika nisu imali jasan cilj.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Većina istraživača kaže da bi voleli da su dobili više informacija o projektima na kojima učenici rade.

Poseta istraživačkom centru

(Istraživač) Većina istraživača kaže da bi voleli da dobiju više informacija o tome šta učenici očekuju od njih.

Organizacija posete

(Nastavnik) Svesna sam da je jako teško pronaći istraživača koji je ekspert za svaki od učeničkih projekata u celom timu.

Organizacija posete

(Nastavnik) Za nas je bilo nemoguće da organizujemo posetu istraživačima za svaki tim, nismo mogli da pripremimo toliko poseta različitim laboratorijama.

Organizacija posete

(Istraživač) Voleo bih da sam učeničke radove video više razvijene, kao i izveštaje.

Organizacija posete

(Nastavnik) Možda bi mogli da pokažu kako stvari funkcionišu kroz interaktivni eksperiment. I šta još?

Saradnja sa profesionalcima

Svi naučni kampovi sarađuju sa kompanijama, istraživačkim i akademskim institucijama, školama, drugim obrazovnim i vladinim institucijama itd. Idilična ideja naučnog kampa kao izolovane grupe mladih je nestala?

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Neki nastavnici i istraživači učestvuju u pripremi programa i uključeni su u stvaranje naučnog i obrazovnog sadržaja za učesnike. Sponzori omogućavaju neophodne resurse i medijsku pomoć u objavi kampa i podizanju svesti o njegovoj vrednosti i značaju.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Mi imamo sponzore. Oni ne kontrolišu ishode, samo ih informišemo o rezultatima i povratnim informacijama od strane učesnika. Informisani su o finansijskom planu unapred, a kasnije dobijaju izveštaj.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) U okviru predavanja i univerzitetskih predmeta, studenti su uključeni u organizaciju naučnog kampa, razvijaju program kampa i njegovi su supervizori.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Mislim da je interakcija između naučnih kampova i lokalnih firmi i naučnih institucija već jedan od najboljih načina i koraka koji su poduzeti.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Uvek nas zanima kada lokalna preduzeća žele "samo" da nas podrže finansijski i materijalno.

Saradnja sa profesionalcima

(Nastavnik) Akademske institucije kao i naučne kompanije mogu da kreiraju i vode sopstvene radionice za mlade.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Jedini interes lokalnih kompanija bi trebalo da bude privlačenje učesnika da odaberu karijeru u njihovoj oblasti. Iz mog iskustva, nijedno mesto koje smo posetili nije ostavilo loš utisak, ma kakav bio pristup. Ne bi trebalo da očekuju nikakvu direktnu nagradu , već da gledaju na ovo kao na dugoročnu investiciju u svoje buduće zaposlene.

Saradnja sa profesionalcima

(Organizator) Akademske institucije bi trebalo, kao što su i pokušali, da iskoriste priliku da pruže informacije o mogućim akademskim zaposlenjima. Ovo mora da se uradi na nivou prilagođenom uzrastu studenata. Inače bi moglo biti odbojno.

Saradnja sa profesionalcima

(Saradnik) Ako želimo da povećamo interesovanje za zanimanja, trebalo bi da pokažemo šta radimo i šta imamo, na jednostavan i saradljiv način

Saradnja sa profesionalcima

(Istraživač) Državne i privatne kompanije bi trebalo da pomognu finansiranje naučnih kampova.

Podrška istraživača mladima

(Predavač) Istraživači bi trebalo da budu stručnjaci u oblastima u kojima rade studenti. Naši nisu bili pa je sve bilo gubljenje vremena

Podrška istraživača mladima

(Predavač) Neki istraživači bili su srećni da imaju prilike da pomognu studentima, ali na kraju ipak nisu mogli jer su bili prezauzeti.

Podrška istraživača mladima

(Predavač) Istraživači bi trebalo da nastave da daju svoja mišljenja studentima nakon posete.

Podrška istraživača mladima

(Predavač) Veoma je uspešno spojiti istraživače i studente. Najkomplikovanija tačka bila je dodeljivanje istraživača timovima studenata.

Podrška istraživača mladima

(Istraživač) Postojao je veliki jaz između studentskih radova i našeg istraživačkog polja, da je jaz bio manji mogli bismo više da pomognemo

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Predavač) Studenti su bili veoma motivisani tokom posete istraživačkom centru, prilika da se upoznaju sa poljima istraživanja povećala je njihovo interesovanje za nauku i tehnologiju

Motivacija, interesovanja i zanimanja u STEM-u

(Predavač) Studenti su bili veoma motivisani tokom posete istraživačkom centru, prilika da se upoznaju sa poljima istraživanja povećala je njihovo interesovanje za nauku i tehnologiju

Motivacija, interesovanja i zanimanja u STEM-u

(Predavač) Studenti su se vratili sa ekskurzije kod istraživača kreativniji nego pre

Motivacija, interesovanja i zanimanja u STEM-u

(Predavač) Veoma je važno odati priznanje studentima za njihov rad

Motivacija, interesovanja i zanimanja u STEM-u

(Organizator) Učesnici koji su više zainteresovani za nauku mogu da motivišu i ohrabre one koji su manje zainteresovani, dok drugi često postavljaju bolja pitanja i razlažu nauku na ono što nas svakodnevno okružuje.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Mislim da je zadatak predavača da pomogne odabir teme za studente. Ove godine sam im prepustio odabir bez moje pomoći i nije uspelo, neki su odabrali prekomplikovane zadatke ili su realizovali istraživanje bez projekta.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Više je motivišuće ostaviti izbor teme studentima, ali bi nastavnik trebao da pomogne a ovo je nekada teško jer nismo stručnjaci za sve oblasti

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Iako je komplikovano ostaviti izbor teme studentima, to pomaže organizatorima da se prilagode svojim resursima i prilikama.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Mislim da je dobra ideja da se studentima ostavi izbor teme, jer tako moraju da diskutuju o tome zašto su je odabrali.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Ostaviti studentima izbor šta će biti tema projekta je dobar za njihovu maštovitost.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Studenti su bili izgubljeni u potrazi za temom istraživanja. Želeli bi da postoji ponuda tema za izbor.

Odabir naučnih projekata

(Predavač) Organizatori treba da naprave ponudu mogućnosti za istraživanje u skladu sa istraživačima

Odabir naučnih projekata

(Istraživač) Studenti nisu znali šta mogu i žele da rade

Komunikacija između mladih i istraživača

Za plodonosnu komunikaciju između mladih i istraživača potrebno je neko vreme, kako bi se stvorila emotivna konekcija, jednodnevna poseta nije dovoljna

Pitanja pola

Prema Guglu, postoje četiri glavna faktora koja određuju da li će se devojke odlučiti za karijeru u kompjuterskim naukama, a jedan od njih je "Društveno ohrabrivanje".

Pitanja pola

Prema Guglu, postoje četiri glavna faktora koja određuju da li će se devojke odlučiti za karijeru u kompjuterskim naukama, a jedan od njih je "Samo-opažanje".

Pitanja pola

Prema Guglu, postoje četiri glavna faktora koja određuju da li će se devojke odlučiti za karijeru u kompjuterskim naukama, a jedan od njih je "Akademska izloženost".

Pitanja pola

Prema Guglu, postoje četiri glavna faktora koja određuju da li će se devojke odlučiti za karijeru u kompjuterskim naukama, a jedan od njih je "Opažanje karijere".

Miesto konania vedeckého tábora

(Organizátor) Náš vedecký tábor v Severnom Nemecku využíva miestnosti na Univerzite Aplikovanej vedy. Tu môžeme využívať laboratóriá, isť na exkurziu a mať prednášky so zamestnancami. Koordinácia je spolu s Ministerstvom školstva, ktoré má na starosti prihlášky.

Mesto naučnih kampova

(Organizator) Naš naučni kamp u centralnoj Nemačkoj se održava pored Univerziteta u Haleu, gde takođe posećujemo laboratorije i predavanja. Prenoćište je organizovano zajedno sa udruženjem koje brine o društvenim problemima i obrazovanju. Dobijamo posebne uslove i za uzvrat nudimo nižu cenu kampa.

Pitanja pola

Prema Guglu, većina devojaka odluči još pre nego što upiše koledž da li ikada želi da nauči da programira.

Strategije

Naučni kampovi su uglavnom organizovani sa ciljem da promovišu interesovanje za nauku i obrazovanje (92%), ali odgovori takođe naglašavaju regrutaciju, društvene perspektive kao i rekreaciju

Strategije

Većina učesnika se prijavljuje putem formalne aplikacije (42%), ostali prisustvuju preko preporuke nastavnika (25%), neki se prijavljuju preko principa "dok se mesta ne popune", a neki su odabrani kroz specijalne kriterijume (8%).

Strategije

Ciljna grupa naučnih kampova su mladi ljudi zainteresovani za nauku, ali polovina kampova nema specifične kriterijume za prijavljivanje i otvoreni su za sve (45%), dok je nekih 55% kampova namenjeno nadarenoj i talentovanoj deci.

Programi

Naučni kampovi uglavnom obezbeđuju i prebivalište za učesnike (90%) ali postoji i jedan procenat dnevnih kampova.

Programi

Naučni kampovi traju od 1 do 24 dana, a prosečno trajanje je 5-7 dana.

Programi

Neki organizatori nude i druge tipove kampova kao što su muzički, literarni, filmski i jezički kampovi.

Pitanja pola

Naučni kampovi su uglavnom otvoreni za oba pola, a postoji i nekoliko kampova specifično organizovanih za jedan pol.

Programi

Nastavni deo organizuju i vode zaposleni na univerzitetu, studenti univerziteta sa i bez diplome, kao i nastavnici u srednjim i osnovnim školama.

Učesnici

Učesnici imaju između 6 i 20 godina i predstavljaju učenike osnove škole (od 5 do 9 godina), srednje škole (10-12 godina), niže gimnazije (13-15 godina) i više gimnazije (15-18 godina), a najviše su zastupljeni učenici više gimnazije sa procentom od 33%.

Interesne strane

Većinu interesnih strana čine univerziteti (80%) ali i preduzeća (40%) su zastupljena. Spomenuti su i roditelji (30%), javne vlasti (opština i vlada) (55%), mediji (50%) i sponzori (40%).

Finansijski resursi

Većina kampova prima sponzorstva (64%) i fondacijske stipendije (64%), neki su podržani od strane vladinog novca (36%) i skoro svi kampovi zahtevaju i naknadu od strane učesnika (82%), a skoro polovina kampova ima sopstveni kapital (45%).

Naučni kampovi kao deo školskog kurikuluma

U Danskoj većina učenika niže srednje škole ide na višednevne izlete za noćenjem (Lejrskople). Tradicionalno, nastavnici organizuju sadžaj, ali od nedavno sve više i više tih kampova planiraju ostali. Ovo se razlikuje od naučnih kampova na više načina. Jedan od glavnih je što je učešće obavezno za sve učesnike, bez obzira da li ih nauka interesuje ili ne.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register