Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

LET’S ORGANISE A SCIENCE CAMP!

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Denne aktivitet kaldet "Play Decide" giver et overblik over mål og strategier for science camps til at samarbejde med de berørte parter, virksomheder og akademiske institutioner.

Author / translator Danel Solabarrieta

Denne aktivitet kaldet "Play Decide" giver et overblik over mål og strategier for science camps til at samarbejde med de berørte parter, virksomheder og akademiske institutioner.

Samarbejde med lokale virksomheder (især indenfor naturvidenskab og teknologi), akademiske institutioner og andre interessenter er en afgørende del for mange science camps og en del af succesen bag mange science camps. På den ene side viser disse interessenter at de deler interesseren og visionen bag science campen ved at være sponsorer, og de har mulighed for at påvirke finansielle transaktioner og resultater. På den anden side har science camps brug for partnere i "virkeligheden" indenfor det videnskabelige og ingeniørområdet for at vise praksis og til at få personer fra disse virksonhder til at deltage i science campen som rolle modeller for deltagerne på sciece campen.

Hvordan disse partnere (science camps og virksomheder) arbejder sammen, hvilke forventninger de hver har, og hvilke visioner de deler er ikke altid klart. Meget ofte bruges der ikke tid på at tale om og dele mål og visioner for science campen. Ved at undersøge de eksisterende science camps og andre aktiviteter som konkurrencer, ønskede Scicamp konsortiet at evaluere de metoder, der er mest givende i et samarbejde mellem en science camp og en virksomhed. Derudover har det også været i Scicamp konsortiets interesse at at få oplysninger om hindrende faktore og misforståelser mellem interessenterne. Ved at gøre disse problemstillinger synlige muliggør en diskussion og hjælper eksisterende science camp organisationer til fremadrettet at organisere og optimere deres arbejde.

"Play Decide" spillet for Science Camps er baseret på virkelige udsagn fra science camp arrangører. Ved at gøre det tilgængeligt for offentligheden vil fremme en bred udvikling af aktiviteter indenfor for STEM-uddannelserne (Naturvidenskab, Teknologi, Ingeniør og Matematik) i de uformelle læringsmiljøer. "Play Decide" giver også modeller for skoler til at fokusere deres samarbejde med interessenter udenfor skolen fx virksomheder. Et samarbejdet mellem skoler og virksomheder kan påvirke flere til at tage en karriere i STEM-fag.

Science Camp projekt (Scicamp) er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen (Projekt nr: 527525-LLP-1-2012-1-DE-Comenius-CNW)

Aims of the game

Dette spil "Play Decide" giver et overblik over mål og strategier for science camps og kan fungere som et værktøj mellem de berørte parter, regionale selskaber og akademiske institutioner til at samarbejde

Created 22 January 2016
Last edited 20 June 2018
Topics Education, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Finansiering: Offentlige og private virksomheder bør hjælpe med at finansiere science camps, og de skal også føre kontrol md resultaterne.

Policy position 2

Ressourcer: Offentlige og private virksomheder bør tilbyde at stille deres ansatte tilrådighed fx ti at fungere som vejledere for deltagerne eller ved at tilbyde virksomhedsbesøg.

Policy position 3

Timing: Offentlige og private virksomheder bør tilbyde en kontinuerlig støtte til de unges projekter og tilbyde mere end et besøg

Policy position 4

Koordinering: Uddannelses institutioner og science centre skal påtage sig opgaven og organisere samarbejder mellem skolerne og forskningscentre.

Policy position 5

Det sociale aspekt af science camps: Det sociale aspekt er mindre vigtig end det videnskabelige aspekt på science campse, så vi bør ikke understrege dette aspekt i forbindelse science camps, selv om alle ved, at science cmps er et sted, hvor de unge møder nye venner.

Story cards

Thumbnail

Mine forventninger ændrede sig ganske meget gennem de fire år jeg har deltaget. Den allerførste gang jeg var primært interesseret i den videnskabelige del af campen, som gav mig svar på en masse spørgsmål og gav mig mulighed for at prøve eksperimenter, metoder og materialer af. Altsammen noget jeg ellers ikke ville have haft adgang til. Jeg indså mere og mere hvor meget science campen også handler om de mennesker du møder der. Mangfoldigheden af deltagerne var fra "nørder, som ikke beskæftiger sig med andet end naturvidenskab i deres fritid" " til "sendt på science camp af mine forældre, men jeg er faktisk ikke interesseret". Ud over at finde venner, som jeg stadig har meget kontakt med er blandingen af forskellige mennesker en mulighed for at se, hvordan andre folks perspektiver og tilgange kan være på forskellige ting, indenfor naturvidenskab.

Linda (Camp arrangør)
Thumbnail

Jeg ønsker at sende budskabet, at naturvidenskab er sjovt, muligt for alle og forskellige fra, hvad de opfatter i skolen. Men jeg vil også give dem nogle aspekter af Nature of Science, såvel som jeg ønsker at vise dem, at matematik er en vigtig del af videnskaben. Jeg ser naturvidenskaben som værende kompleks og et emne der kan diskuteres - der er ikke bare rigtigt eller forkert. Derfor har det også forskellige konsekvenser for samfundet.

Uffe (camp arrangør)
Thumbnail

På den første dag vil jeg gerne have dem til at planlægge, hvad de gerne vil lave, eller deltage i, og så ville jeg prøve at gøre dette muligt, i forhold til hvilke materialer der skal bruges og jeg ville inddrage forskellige eksperter (fx via udflugter/studieture). Jeg vil også gerne give dem en chance for at tale med forskere om deres liv og arbejde i og med naturvidenskab. At tale om ting som frustration, hvordan han eller hun kom til at have dette specifikke job, hvordan arbejdet med kollegerne er, hvad højdepunkterne i deres arbejdsliv er og så videre. Jeg tror ikke, at alle studerende bør blive forskere. Men jeg tror, at naturvidenskaben kan være sjovt for alle. Og at alle bør få et autentisk billede af, hvad forskere lavere. Hverken bedre eller værre end det er i virkeligheden.

Hanne (Camp arrangør)
Thumbnail

Som zoolog, vil jeg gerne vise, at du ikke behøver tage til Amazonas for at finde nye arter, vi er stadig ved at opdage dem lige her, og jeg vil også gerne vise og lære dem om anatomi og insekter, at kigge gennem et forstørrelsesglas glas. Altsammen er forbløffende facinerende. Dagens samfundet understøtter de som er facineret af naturvidenskab og gerne vil være forsker. Mit spørgsmål er: har vi i dag nogle unge der interessere sig for de områder: at indsamle planter eller sommerfugle? Er der nogle unge mennesker der ønsker sig identifikationsnøgler i julegave? Hvad skal vi gøre for at få unge interesseret i den virkelige (natur) virkelighed og ikke kun i den virtuelle virkelighed?

Martin (samarbejdnde forsker
Thumbnail

Science camps er nødvendige for samfundet, og hvis de ikke modtager offentlig støtte er det en meget stor fejl, fordi vi har brug for flere videnskabs-mænd og kvinder, flere mennesker der tænker (natur)videnskabeligt og mere naturvidenvidenskab i almindelighed. Der undervises ikke i naturvidenskab på sammen måde på en science camp som i skolen. Men der læres mere på en science camp. På en Science camp opleveer eleverne "live" naturvidenskaben, og nogle gange har jeg set noget i deres øjne, der har rørt mig.

Susana (samarbejdende forsker
Thumbnail

Jeg forsøger at være et ankerpunkt for gruppen og enkeltpersoner på science camps. Jeg føler, at det er vigtigt for dem at have en central "myndighed" at gå til med spørgsmål om alt fra procedurer og organisation til tidlige spørgsmål om indhold og deres arbejde på science campen - i hvert fald i begyndelsen. Deltagerne har som regel aldrig mødt hinanden før, og alt, hvad de bringer med sig, er deres interesse i naturvidenskaben. Så mit job er at få dem til at interagere med materialet ved hånden og til at finde ud af, hvad de gerne vil arbejde med samtidig med at de kommer til at kende hinanden. Mit mål er at gøre det muligt for dem at arbejde og forske selvstændigt i grupper.

Rita (camp arrangør)
Thumbnail

Som facilitator er det min rolle både at være "instruktør/underviser" og selv deltage. Ideen er, at jeg kan bidrage med erfaringer fra tidligere - især når deltagerne går i stå, mister koncentrationen, eller bliver afskrækket af fejl i eksperimenterne. Her kan jeg prøve at give nogle input, som enten er viden og erfaringer, som jeg har opnået i tidligere, præ-viden jeg måske har på grund af de par års uddannelse jeg har (vi undervisere er normalt et eller to år ældre), eller blot ideer, jeg kommer op med spontant som et produkt af min nysgerrighed.

Christian (camp arrangør)
Thumbnail

Det var faktisk en lidt vanskelig opgave at finde en god balance for på den ene side at håndhæve nogle regler overfor deltagerne og på den anden side ikke at virke som en autoritet, især om aftenen. På den ene side er det ikke meningen at vi skal repræsentere nogen myndighed, på den anden side forsøge at holde en vis orden blandt deltagerne. Det kan være en stor hjælp for underviserne at holde stemningen på science campen positiv og socialt.

Olivera (camp arrangør)

INFO CARDSISSUE CARDS

didaktik

(Arrangører) Undervisere bør deltage i mere uddannelse om hvordan man arbejder i videnskabelige projekter.

Didaktik

(Lærer) I nogle tilfælde ser vi projekter på et meget højt niveau, det får os til at tvivle på, hvor meget de studerende selv har lavet af projektet

didaktik

(Arrangør) Videnskab har meget at gøre med deres egen tænkning. Det er ikke altid en vej til succes. Men børnene skal lære ikke at give op med det samme, men at forfølge deres spørgsmål yderligere. Det fører ofte til succes

Timing

(Lærer) I begyndelsen troede vi, at det var for meget tid, men så indså vi, at jo mere tid holdene er sammen, jo mere socialisere de, og det er meget vigtigt for deres uddannelse.

Timing

(Arrangør) Jeg mener personligt en eller to dage mere kunne være ganske givtigt, da konklusioner og evalueringer af forskningsprojekterne normalt sker på den sidste morgen før afgang , hvad efter min mening har en negativ indvirkning på deres kvalitet.

timing

Arrangør) Samarbejdet mellem nye mennesker er altid problematisk, især når det kommer til meget store grupper. I mindre grupper produceres en større følelse af sammenhold og en længere tid sammen ville give mere potentiale.

Fejltagelser

(Arrangør) Science Camp er ikke en erstatning af skolen, men kan tilbyde unge mulighed for at beskæftige sig med science på en sjov og anderledes måde hvor de fx laver deres egne eksperimenter. Science Camp er beregnet til at vise de unge, at de selv kan opnå noget og at de også er i stand til at lave fejl og lære af dem (den naturvidenskabelige metode).

Fejltagelser

(Arrangør) De unge tror, at matematik og naturfag er uinteressant eller for svært, men på en science camp er frygten for fiasko der ikke.

Fejltagelser

(Arrangør) Jeg tror, at uanset dårligt et billede af science skolen giver os. Science camps giver os en mulighed for at genetablere et godt bilelde af science

didaktik

(Forsker) Mit mål er at vise den skjulte ansigtet af naturen og fascinationen af opdagelsen, uden at falde i "dumhed sjov".

Besøg på et forskningcenter

(Lærer) Besøget i forskningscentret var en givende "eventyr", men vi var heldige, fordi det var ganske nærliggende offentlig transport. Hvis det havde været længere væk det ville være umuligt at besøge den.

Besøg på et forskningcenter

(Lærer) Besøget i et forskningscenter eller universitet er et "must" for at lære den virkelige verden at kende

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Vi kendte ikke, de studerendes projekt, før de kom, hvad de ville spørge om eller kender til.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Et besøg efter de havde afsluttet deres projekt ville være en rigtig god idé.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Jeg ville gerne se de unges endelige arbejde.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Jeg er ikke sikker på, om min hjælp var nok eller nyttige.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Projekterne blev ikke korrekt udformet, så jeg kunne ikke hjælpe så meget.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) Nogle studerendes projekt havde ikke en klar målsætning.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) De fleste af forskerne siger, at de gerne ville have modtaget mere information om, hvad de studerende arbejdede med.

Besøg på et forskningcenter

(Forsker) De fleste af forskerne siger, at de gerne ville have haft modtage mere information om, hvad de studerende forventede af dem.

Organiseringen af besøget

(Lærer) Jeg er klar over, at det er meget vanskeligt at finde en forsker indenfor ethvert projektområde de studerende arbejder med

Organiseringen af besøget

(Lærer) Det var umuligt for os at afvikle ét besøg pr hold hos forskerne. Vi kunne ikke nå at forberede så mange besøg i forskellige laboratorier.

Organiseringen af besøget

(Forsker) Jeg ville have ønsket at se de studerende arbejde udvikle sig mere udviklet og rapporteres.

Organiseringen af besøget

(Lærer) Måske de kunne vise, hvordan tingene fungerer i små hands-on eksperimenter. Og hvad ellers?

Samarbejde

Alle science camps samarbejder med virksomheder, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og statslige institutioner mv . Den idylliske idé om en science camp som en isoleret gruppe af unge er forsvundet?

Samarbejde

(Arrangør) Nogle undervisere og forskere deltager i udarbejdelsen af programmet, og er engageret i at lave det videnskabelig og pædagogiske indhold til deltagerne. Sponsorer levere de nødvendige ressourcer og medier hjalp os amed at nnoncere science campen og øge bevidstheden om science campens værdier og betydning.

Samarbejde

(Arrangør) Vi har sponsorer. De kontrollere ikke udfaldet af science campen, vi informere dem om resultaterne og deler feed-backen fra deltagerne med dem. De er informeret om de finansielle planer i forvejen og senere de får rapporten.

Samarbejde

(Arrangør) Universitetsstuderende er involveret i tilrettelæggelsen af science camps, udvikler programmet og fungerer som vejledere og rollemodeller for deltagerne

Samarbejde

Arrangør) Jeg tror, at samspillet mellem science camps og lokale virksomheder og videnskabelige institutioner er en af de bedste tiltag der er lavet

Samarbejde

(Arrangør) Vi er altid interesserede i at lokale virksomheder "bare" er interesseret i at støtte os med materialer og penge.

Samarbejde

(Lærer) Akademiske institutioner samt videnskabelige selskaber kan oprette og drive deres egne workshops for de unge.

Samarbejde

(Arrangør) Det bør være de lokale virksomheders eget ansvar at vække deltagernes interesse i at forfølge en karriere med indenfor deres område. Det er min erfaring, at ingen af de steder vi har besøgt nogensinde har efterladt et dårligt indtryk, uanset hvordan de greb vores besøg an.

Samarbejde

(Arrangør) Akademiske institutioner bør, som de også forsøger, benytte lejligheden til at informere om eventuelle faglige perspektiver. Dette bør dog ske på et alderssvarende niveau. Ellers kan det virke temmelig frastødende.

Samarbejde

(Samarbejdspartner) Hvis vi ønsker at øge interessen for naturvidenskab bør vi vise hvad vi laver på en nem og samarbejdsorienteret måde.

Samarbejde

Forsker) Offentlige og private virksomheder bør bidrage til finansieringen af science camps

Forskningsstøtte til de unge

(Lærer) Forskere bør være eksperter i de emner som de studerende arbejder med. Forskeren vi samarbejde med var ikke så det virkede som tidsspilde.

Forskningsstøtte til de unge

(Lærer) Nogle af forskerne var glad for at hjælpe til de studerende, men i sidste ende kunne de ikke, fordi de havde for travlt.

Forskningsstøtte til de unge

(Lærere) Forskere bør fortsat give feedback til de studerendes projekt efter besøget.

Forskningsstøtte til de unge

(Lærer) Det var meget vellykket at sammensætte studerende og forskere. Det mest komplicerede punkt var tildelingen af forskere til den studerende teams.

Forskningsstøtte til de unge

(Forsker) Der var en stor afstand mellem de studerendes arbejde og vores forskningsfelt, hvis de var tættere vi kunne have hjulpet mere.

Motivation, interesse indenfor STEM

(Lærer) De studerende var meget motiverede da vi besøgte forskningscentret. Det gav dem mulighed for at lære at kende universitetets området og øge deres interesse i STEM

Motivation, interesse indenfor STEM

(Lærer) De studerende kom tilbage fra besøg hos forskerne og var meget mere kreative.

Motivation, interesse indenfor STEM

(Lærer) Det er meget vigtigt at give den studerende anerkendelse for deres arbejde

Motivation, interesse indenfor STEM

(Arrangør) Deltagere, der godt kan lide naturvidenskab kan være meget motiverende og opmuntrende overfor dem, der er mindre interesserede. De stiller ofte spørgsmål til ting, vi møder i vores hverdag

Motivation, interesse indenfor STEM

(Arrangør) Piger er stadig underrepræsenteret i nogle områder. Jeg tror, at det at være omkring andre, der er også interesseret i naturvidenskab på en science camp hjælper meget.

Valg af science projekt

(Lærer) Jeg synes, det er lærerens opgave at hjælpe med vælge at forskningsemne til/for de studerende. I år jeg lod dem gøre det uden hjælp, og det fungerede ikke. Nogle af dem har valgt for komplicerede problemstillinger, eller de har indsamlet information uden eat have et projekt.

Valg af science projekt

(Lærer) Det er mere motiverende at overlade det til de studerende til at vælge det emne, men læreren skal hjælpe, og det er til tider er vanskeligt, fordi vi ikke er eksperter indenfor alle emner.

Valg af science projekt

(Lærer) Selvom det er kompliceret at lade de studerende vælge emnet til deres projekt, hjælper det arrangørerne til at tilpasse deres ressourcer og muligheder.

Valg af science projekt

(Lærer) Jeg synes, det er en god ide at lade de studerende vælge et emne, fordi de på den måde er nødt til at diskutere og argumenterer for hvorfor de har valgt det.

Valg af science projekt

(Lærer) At lade det være op til elevernes at vælge projektets emne er godt for deres fantasi.

Valg af science projekt

(Lærer) Eleverne blev fortabte da de skulle vælge emne. Vi ville foretrække at have et batteri (katalog) af muligheder at vælge imellem.

Valg af science projekt

(Lærer) Arrangørerne bør give et katalog med muligheder for forskningsprojekter i samarbejde med forskerne.

Valg af science projekt

(Forsker) Eleverne vidste ikke, hvad de kunne og ønskede at gøre.

Komminukation mellem deltagere og forskere

God kommunikation mellem de unge og forskere tager lidt tid at opbygge ligesom det tager lidt tid at skabe en følelsesmæssig forbindelse, en-dags besøg er ikke nok.

Kønsaspektet

Ifølge Google, var der fire vigtige faktorer, der bestemmer, om piger ønsker at læse datalogi, en af dem er "Social relaterbarhed".

Kønsaspektet

Ifølge Google, var der fire vigtige faktorer, der bestemmer, om piger ønsker at læse datalogi, en af dem er "selvopfattelse".

Kønsaspektet

Ifølge Google, var der fire vigtige faktorer, der bestemmer, om piger ønsker at læse datalogi, en af dem er "Akademisk eksponering".

Kønsaspektet

Ifølge Google, var der fire vigtige faktorer, der bestemmer, om piger ønsker at læse datalogi, en af dem er "Karriere opfattelse".

Lokalitet

(Arrangør) Science camps i det nordlige Tyskland afholds på et universitet: "University of Applied Science". Der er der også mulighed for at bruge laboratorierne og få rundvisninger og foredrag fra de ansatte. Koordineringen af denne science camp varetages sammen med undervisningsministeriet, der tager sig af deltager-ansøgningerne.

Lokalitet

(Arrangør) Science Camps i midt-Tyskland fandt sted ved siden af universitetet i Halle, hvor vi også besøge laboratorier og fik forelæsninger. Overnatningen blev organiseret sammen med organisationer, der bl.a. interesserer sig for uddannelse. På den måde er det muligt at lave en science camp der ikke koster ret meget at deltage på.

Kønsaspektet

Ifølge Google, beslutter de fleste piger allerede før gymnasiet om de ønsker at lære at kode.

Strategier

Science camps er for det meste organiseret for at fremme interessen for naturvidenskab og uddannelse herindenfor (92%), En spørgeskemaundersøgelse understreger også at rekruttering og sociale perspektiver samt rekreation spiller en rolle.

Strategier

De fleste af science camp deltagere er tilmeldt via en formel ansøgning (42%), mens andre deltager via lærerens anbefaling (25%), andre bliver tilmeldte via først til mølle princippet, og nogle få er udvalgt af særlige kriterier (8%).

Strategier

Målgruppen for science camps er unge mennesker, der er interesseret i naturvidenskab, dog har halvdelen af alle science camps ingen angivne kriterier for tilmelding og er åbne for alle (45%), Ca. 55% af science campene er rettet mod særligt begavede eller talentfulde unge

Program

De fleste science camps er med kost, logi og overnatning (90%), men der findes også enkelte science camps som kun finder sted i dagtimerne

Program

Science camps varer typisk fra 1 til 24 dage. En typisk science camp varer dog typisk 5-7 dage

Program

Nogle udbydere af science camps tilbyder også andre typer af camps indenfor fx musik, litteratur, film eller sprog

Kønsaspektet

De fleste science camps er for begge køn, men der findes enkelte science camps som kun er for piger eller drenge.

Program

Undervisningen varetages både af ansatte og studerende ved universitetet. Ligeledes findes der science camps hvor det er gymnasielærere og folkeskolelærere der underviser

Deltagere

Deltagere på en science camp er fra 6 til 20 år, hvilket repræsenterer deltagere fra folkeskole ti gymnasieskolen. Den typiske deltager er dog fra gymnsieskolen (33% af alle science camp deltagere)

Interessenter

En spørgeskema undersøgelse viser at der typisk er følgende interessenter: Universiteter (80%), virksomheder (40%), forældre (30%), offentlige institutioner fx kommuner etc. (55%), medier (50%) og sponsore (40%)

Økonimiske ressoucer

De fleste science camps modtager økonmisk støtte i form af sponsorater (64%) og fondsstøtte (64%). Nogle science camps er støttet med penge fra regeringen (36%. Næsten alle science camps har en eller anden form for deltagerbetaling 82%) og næsten alle science camp har en egenkapital (45%)

Science camps som en del af pensum i skolen

I Danmark tager de fleste folkeskoler og gymnasier på ture, der varer et par dage med overnatning (Lejrskole). Traditionelt er det klassens lærere der har arrangeret indholdet, men for nylig er flere og flere af disse lejre er blevet planlagt af andre. De adskiller sig fra science camp på flere måder. En af de mest bemærkelsesværdige er, at de studerende er tvunget til at deltage, uanset om de kan lide naturvidenskab eller ej.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register