Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Nanotehnologija

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Kaj je nanotehnologija?

Nanotehnologija je prostrano polje, kamor sodijo kakršnekoli dejavnosti na ravni atomov in molekul (natančneje rečeno na ravni delcev velikosti od 1 do 100 nanometrov), ki se dajo uporabiti v resničnem svetu. Da bi to raznovrstnost še poudarili, mnogi ljudje izraz raje uporabljajo v množini, tako da govorijo o nanotehnologijah.

Author / translator Andrea Bandelli

Kaj je nanotehnologija?

Nanotehnologija je prostrano polje, kamor sodijo kakršnekoli dejavnosti na ravni atomov in molekul (natančneje rečeno na ravni delcev velikosti od 1 do 100 nanometrov), ki se dajo uporabiti v resničnem svetu. Da bi to raznovrstnost še poudarili, mnogi ljudje izraz raje uporabljajo v množini, tako da govorijo o nanotehnologijah.

Skupna značilnost, ki jo izrabljajo številne nanotehnologije, je to, da snovi pri tej velikosti kažejo posebne lastnosti. Če denimo razkosamo določeno količino snovi na nanodelce, se ji s tem bistveno poveča površina, zato postane snov bolj reaktivna. Zato se sladkor v prahu raztaplja hitreje od sladkorja v zrncih. Neznatna velikost pa nanodelcem tudi omogoča, da lahko vstopajo v telesne celice ali da prehajajo naravnost skozi kožo.

Kot pri vsaki novi tehnologiji (npr. parni stroji, elektrika) so lahko vse te posebnosti zelo koristne, lahko pa tudi škodljive, odvisno od okoliščin.

Created 11 March 2010
Last edited 31 August 2018
Topics Politics, Science, Technology
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

Hiter razvoj nanotehnologije s kar najmanj zakonskimi predpisi.
Razvoj nanotehnologij je treba pospešiti; da bi lahko čimprej uživali koristi, ki jih prinašajo, naj to področje ureja čimmanj predpisov.

Policy position 2

Nanoznanost naj gre naprej, vendar na urejen način.
Znanstveno raziskovanje nanotehnologij naj bo dovoljeno, vzporedno pa je treba predpise prilagajati novim razvojnim možnostim, ki se porajajo.

Policy position 3

Nanotehnologija naj se ureja z javnimi razpravami.
Enako stališče kot pri drugi točki, le da z odprto javno razpravo, kakšne smeri naj uberejo raziskave in kako naj se rezultati uporabijo.

Policy position 4

Prepoved nanoznanosti, razen kadar ima razločno podporo javnosti.
Dovoliti je treba samo tiste raziskave in aplikacije, ki so zaradi svojih specifičnih ciljev uspešno prestale široko zastavljeno javno razpravo in dialog.

Story cards

Thumbnail

Sem transhumanist. Pričakujem, da bo prišlo do zlitja raziskav o izvornih celicah in možganih z raziskavami v genetiki, kibernetiki in nanotehnologiji, kar bo za vselej odprlo vrata za genske spremembe pri človeku in še marsikaj. To ne bo le izkoreninilo dednih bolezni, ampak bo tudi povečalo naše zmogljivosti. Lahko bomo izboljšali svojo pamet, izostrili svoje zaznavne sposobnosti, povečali svojo odpornost in premagali staranje. Moram se rogati naši današnji verski in nravstveni kratkovidnosti. Svojo človeško usodo bi morali vzeti v svoje roke. Nravstveni predpisi nam ne smejo odreči tega poslanstva.

Zed Omega
Thumbnail

Sem anglikanski duhovnik in verujem, da je človeško življenje sveto. Pozdravljam možnosti, ki se obetajo v zdravstvu zaradi nanotehnologije, vznemirjajo pa me poročila, da bi z njo lahko povečali človekove zmožnosti ali vsadili v možgane računalniške čipe. Mislim, da se znanstveniki s tem vtikajo v človečnost, ali pa skušajo le ustreči sanjarjenju bogatih. Naši resnični človeški problemi so naše nravstvene in duhovne slabosti, teh pa ne more spremeniti nobena tehnologija.

William Johnson
Thumbnail

Imel sem srečo, da sem dobil službo na novem Inštitutu za vojaško nanotehnologijo pri MIT (Inštitut za tehnologijo v državi Massachussetts, ZDA). Trenutno si prizadevamo, da bi naredili bojno uniformo z vgrajeno močjo – taka uniforma bi vojaku pomagala dvigovati težke predmete ali zaustaviti krvavitev s pritiskom na okolico rane. Vem, da so nekateri zaskrbljeni zaradi nekaterih naših izdelkov, denimo zaradi nanosenzorjev, s katerimi se da precej izboljšati nadzor. Vendar počnemo vse to za našo nacionalno varnost – če se ne bomo sami dovolj hitro zganili,
nas bo nekdo k temu prisilil, tako da jih bomo dobili po glavi.

Joel Reddy
Thumbnail

Na Harvardu sem diplomiral kot strojni inženir, zdaj pa sem se spet vrnil v Indijo, kjer v Hyderabadu ustanavljam svojo lastno družbo za nanotehnologijo. Ko se bo začela naslednja industrijska revolucija, hočem biti zraven in poskrbeti, da bo do nje prišlo tudi v Indiji in na Kitajskem, ne le v ZDA in na Japonskem. V mojo družbo veliko vlagajo drzni denarni mogotci, saj so spoznali, da so naši ljudje bistri in da delajo za veliko manjše plače kot v ZDA. Dobro je tudi, da je pri nas veliko tovarn, tako da bomo rezultate raziskav zlahka vnovčili.

S B Patel
Thumbnail

Sem fizik in delam na inštitutu za nanotehnološke raziskave. Preučujem, kakšne so možnosti za čiščenje onesnaženega okolja z nanodelci, ki bi nevarne snovi spreminjali v neškodljive. K temu delu so me pritegnili zaradi moje velike skrbi za okolje. Vendar pa prvi rezultati kažejo, da bi ti delci lahko tudi pogubno učinkovali na nekatere živalske vrste, morda tudi na ljudi. Tveganje je zelo nizko, vendar nihče zagotovo ne ve, kako nizko. Ali lahko nedvomne koristi odtehtajo tveganje? Ali naj ostanem pri tem delu ali naj grem drugam?

Claire Green
Thumbnail

Sem zdravnik. Nekoč je nekdo prišel k meni zaradi kašlja. Poslal sem ga na odvzem krvi, da bi z genskim testiranjem lahko ugotovil, kateri antibiotik najbolje ustreza njegovemu genskemu vzorcu. Razložil sem mu, da lahko z nanotehnologijo določim njegov genski vzorec v eni minuti. Izpis bo nato pokazal, katero je najboljše zdravilo za njegov kašelj. No, njegov genski vzorec pa je pokazal tudi visoko verjetnost, da bo resno zbolel.
Možakar je prišel samo zaradi kašlja, ali naj bi mu povedal še to? Ali si sploh želi vedeti?

Fred Smith
Thumbnail

Sem direktor obrata v družbi InsulinNano, kjer izdelujemo drobcene igle, ki jih implantirajo diabetikom v kožo, da bi samodejno odmerjale insulin v kri.. Z vlado je bil sklenjen dogovor, da bo tvegala kapital in družbam, ki izdelujejo medicinske nanopripomočke, pomagala do prodora na tržišče. Ko bo dokazano, da se izdelek obnese, bo po njem veliko povpraševanje. Vendar pa se raziskave, ali je varen, vlečejo, denarja pa počasi zmanjkuje. Vojska bi rada, da razvijemo igle, s katerimi bi si vojaki na bojišču vbrizgavali protistrup proti biološkemu orožju. Ali naj se oprimem te rešilne vrvi za naše denarne tokove, ali pa bi to omadeževalo naš ugled družbe, namenjene zdravstvenim ciljem?

Jane Bold
Thumbnail

Izboljšal sem metodo, pri kateri zdravilo pritrdimo na nanodelce zlata, ki lahko potujejo po krvi in iščejo ter uničujejo bolne celice, zdrave pa puščajo pri miru. Skupina aktivistov je moje javno predavanje prekinila s klici: “Kako pa veste, da ne boste poškodovali napačnih celic? Ti zlati delci bi lahko povzročili tudi raka.” “Neumnost,” sem odvrnil. “Opravili smo podrobne poskuse na živalih, pa nismo opazili nobenih škodljivih učinkov.” "Vendar pa tega ne veste za ljudi,” so ugovarjali.. “Ne,” sem odgovoril, “vendar pa ni napredka brez tveganja.”

Sir Richard Macdonald

INFO CARDSISSUE CARDS

Povečanje človeške zmogljivosti

Ali je sprejemljivo, da skušamo s postopki, ki smo jih razvili za zdravljenje, povečati zmogljivosti človeškega telesa, npr. človekov spomin, ali upočasniti proces staranja?

Posledice nanotehnologije

Nekateri mislijo, da bo vplivala na naše življenje podobno kot elektrika ali plastika, nihče pa ne ve, koliko današnje nanoznanosti se bo v prihodnosti res izkazalo za koristno.

Tehnologije, ki so doslej imele nepričakovane posledice

Sem lahko zapišemo povečanje odpornosti virusov in bakterij na zdravila, kemikalije, ki se jih ne da odstraniti iz okolja, nesreče z jedrsko energijo, onesnaženja z nafto in globalno segrevanje. Učinki nanotehnologije so lahko prav tako nepredvidljivi.

Človekove pravice in razlikovanje

Tisti, ki bi ostali ‘neizboljšani’, ki jim ne bi povečali zmogljivosti, bi bili tako zapostavljeni.

Poročilo britanskega Kraljevega društva o vlogi javnosti

Poročilo gleda na vpletanje javnosti kot na nekaj, kar se zgodi šele potem, ko so strokovnjaki že povedali svoje. Kakšen vlogo naj bi imela javnost pri načrtovanju raziskav v nanotehnologiji?

Poštenost in enakost

Pri vprašanju enakosti je ključno, kako naj uporabljamo nanotehnologijo, da bi pospešili razvoj in zmanjšali prepad med revnim in bogatim svetom.

Nanodelci v organizmih?

Veliko negotovosti je glede tega, kaj se bo zgodilo, če bodo nanodelci prišli v organizme. Nekatere skrbi, da bodo vplivali na način delovanja beljakovin.

Ali je nevarnost za zdravje prenapihnjena?

Nanodelci niso ravno novost. Vdihavamo jih zaradi izpušnih plinov dizelskih motorjev, cigaretnega dima, razpršilcev za lase, gorenja sveč in praženja.

Pomanjkanje informacij

Dejansko ne vemo prav ničesar o tem, kako nanodelci vplivajo na druge živalske vrste ali kako se obnašajo v zraku, vodi ali zemlji.

Preveč predpisov zavira napredek.

Znanstvenih prizadevanj ne smemo omejevati s predpisi, če hočemo imeti uspeh pri odkrivanju novih spoznanj.

Ali je tehnologija lahko nevtralna?

Čeprav nekateri trdijo, da je nanotehnologija etično nevtralna in da je njen učinek odvisen od načina rabe, pa mnogi menijo, da tehnologija odraža vrednote izumiteljev, financerjev in družbe.

Čigava last je znanost?

Ali je kakšna razlika med raziskavami, ki jih plačuje industrija, in med tistimi, ki jih podpira država? Ali naj se pri tem uporabljajo različni predpisi? Ali je prav, če pridobitniške raziskave ostajajo ‘tajne’?

Prepad med razvitim in nerazvitim svetom glede na denar in zdravje

Ali lahko nanotehnologija prepad med revnimi in bogatimi še razširi?
Ali se ne bodo zaradi strogih predpisov na zahodu tovarne preselile v revnejše države in tako tamkajšnje ljudi prisilile k nevarnemu delu, ki je pri nas prepovedano?

Dve temeljni vprašanji, ki se zastavljata ob novih tehnologijah:

• Kdo nadzoruje njihovo uporabo?
• Kdo ima od njih korist?

Staranje

Ali naj se zadovoljimo z ‘normalno’ življenjsko dobo, ali pa naj skušamo proces staranja zaustaviti?

Zakaj je treba raziskovati vpliv

Obstaja nevarnost, da nam bo nanotehnologija ušla z vajeti, če ne bomo z resnim preučevanjem njenega vpliva na etiko, okolje, gospodarstvo, zakonodajo in družbo dohiteli hitrega razvoja znanosti.

Urejanje s predpisi ali vmešavanje javnosti?

“Dobra ureditev s predpisi je važnejša od še tako obsežne javne razprave.”

Jonathon Porritt,
britanski naravovarstvenik

Kdaj naj bi se začel dialog v javnosti?i

Britansko Kraljevo društvo, neodvisno znanstveno telo, v svojem poročilu pravi, da se mora to zgoditi, “preden postanejo usodne odločitve o tehnologiji ireverzibilne ali ‘zaklenjene’”. Do tega navadno pride, ko tovarne začnejo s proizvodnjo trgovskih izdelkov.

Kakšna je korist od vpletanja javnosti

Danes, ko je svet tako povezan, je v eni državi skoraj nemogoče upočasniti ali ustaviti napredek na nekaterih področjih znanosti.

Predpisi in hitrost spreminjanja

Ali je realistično pričakovati, da bi lahko s predpisi učinkovito obvladali razvoj tako raznolikega in hitro se spreminjajočega področja, kot je nanotehnologija?

Obstoječi predpisi

Nemara zadoščajo za pokrivanje po vsem svetu uporabljanih tehnologij v državah, kjer imajo strogo zakonodajo na področjih, kot so zdravje in varnost pri delu, farmacevtska industrija (zdravila) in okolje.

Človekove pravice in zasebnost

Vlade bi dobile “neomejene možnosti za nadzorovanje”, vključno z napravami za nevidno nadzorovanje in sledenje.

Dvomljivčev pogled

Tehnologije enaindvajsetega stoletja - genetika, nanotehnologija in robotika – so tako mogočne, da lahko z njihovo uporabo pride do povsem novih nezgod in zlorab. Tokrat so prvič dostopne posameznikom in majhnim skupinam.

Čipi v električnih napravah

To bi omogočilo trgovcem in izdelovalcem sledenje, kdo je naprave kupil in kje so. Ali gre pri tem bolj za napredek, npr. pri preprečevanju kriminala, ali za korak nazaj, npr. glede zasebnosti?

Kaj je tako posebnega pri stvareh nanovelikosti?

Veliko! Pri tej velikosti lahko snovi, ki jih poznamo, pokažejo nove električne, kemijske in magnetne lastnosti, lahko obdelujemo posamezne atome ali celo izdelujemo drobcene motorčke.

Kaj se dogaja pri nanovelikosti? (1)

Nanodelci so čisto majceni delci snovi. Čim bolj majceni so, tem večja relativno postaja njihova površina. Zato se sladkorni prah raztopi veliko hitreje kot zrnca sladkorja.

Kaj se dogaja pri nanovelikosti? (2)

Delci nanovelikosti lahko vstopajo v telesne celice ali prehajajo neposredno skozi kožo. Kot pri vsaki novi tehnologiji (npr. pri elektriki) so lahko tudi lastnosti nanotehnologije zelo koristne, lahko pa tudi nevarne.

Kaj se dogaja pri nanovelikosti? (3)

Stvari se začnejo nenavadno obnašati. Na primer :
• Zlato, ki sicer ni reaktivno, postane bolj reaktivno in se tali pri nižji temperaturi.
• Baker neha dobro prevajati električni tok.

Kaj je nanotehnologija?

Nanotehnologija je krovni izraz za katerokoli tehnologijo, pri kateri imamo opravka s predmeti, ki vsaj v eni od svojih razsežnosti merijo od 1 do 100 nanometrov.

Nano delci lahko nastanejo v naravi

Na nanodelce zlata in srebra so naleteli v usedlinskih kamninah. Nanodelci nastajajo pri izbruhih ognjenikov, našli pa so jih tudi v morju, kot delce slanih zmesi.

Ogljikove nanocevi (1)

Nanocev je nekakšen zelo tenak listič ogljika, zvit v valj. Njen premer je nekaj nanometrov, približno desettisočkrat manjši od človeškega lasu.

Priporočilo britanskega Kraljevega društva iz leta 2004

V tovarnah in raziskovalnih laboratorijih naj gledajo na izdelane nanodelce in nanocevi kot na nevarne snovi in naj skrbijo, da jih bo v odpadkih čim manj ali nič.

Strupenost

Nanodelci in nanocevi imajo drugačne lastnosti od večjih predmetov z enako kemijsko sestavo. Zaradi svoje drobcenosti lahko ti delci prodrejo v celice in so včasih lahko bolj strupeni, kot bi bili večji.

Nevarnost za zdravje

Kraljevo društvo, neodvisno znanstveno telo v Združenem kraljestvu, je priporočilo, naj se ljudje ne izpostavljajo zraku, ki bi vseboval nanocevi, dokler se ne opravi več raziskav.

Scenarij ‘sive zmesi’

Znanstvenik Eric Drexler si je zamislil, da bi nano stroji lahko začeli reproducirati sami sebe in bi tako sčasoma porabili vso snov na planetu. To se ne zdi več mogoče in avtor je svojo teorijo preklical.

Ogljikove nanocevi (2)

Odlikujejo se z nenavadno trdnostjo (so stokrat močnejše in šestkrat lažje od jekla) in električnimi lastnostmi. Zaradi tega se obetajo koristi tako pri prenosu zdravil kot tudi pri električnih in mehanskih napravah.

Kdo vlaga v nanotehnologije?

Največ denarja vlagata ZDA in Japonska. EU in druge evropske države so v štirih letih za to porabile več kot milijardo evrov. Tudi velike države v razvoju so velike vlagateljice.

Trenutna uporaba (1)

Nanodelce srebra uporabljajo pri nogavicah, za zmanjšanje neprijetnega vonja. Antibakterijski učinek srebra se zaradi večje površine snovi poveča.

Trenutna uporaba (2)

Ameriška mornarica je začela svoje ladje prekrivati s keramičnim premazom iz nanodelcev. To morskim bitjem preprečuje, da bi poškodovala kovinske sestavine; s tem pri vsaki ladji prihranijo okoli milijon dolarjev letno.

Možna uporaba (1)

Magnetni nanodelci lahko zdravilo usmerjajo in pripeljejo na bolno mesto. Nanocevke lahko napolnimo z zdravilom, odmerjanje pa se da nadzorovati zunaj telesa.

Možna uporaba (2)

Za odkrivanje organizmov v krvi, kot so virusi in bakterije, ki povzročajo bolezni, lahko uporabimo neznatne drobce zlata, ki jih pritrdimo na delce DNK.

Možna uporaba (3)

Cepiva lahko ovijemo s kapsulami iz nanosnovi, tako da jih ni več treba zamrzovati. Kaj se zgodi ob razpadu take kapsule, še ne vemo, saj raziskave še potekajo.

Možna uporaba (4)

Z nanodelci železa bi lahko ovili rakasto tkivo. Nato bi s pomočjo magnetnega polja to ovojnico segreli in rakaste celice uničili.

Možna uporaba (5)

Plastična nadomestila za kolk trajajo dandanes okrog deset let. Če bi jih prevlekli s keramiko, bi lahko trajala 40 let. Keramika namreč pri nanovelikosti postane veliko bolj trdna.

Možna uporaba (6)

Z novimi svetili, kjer bi uporabili ogljikove nanocevi, bi lahko skoraj za polovico zmanjšali porabo elektrike za razsvetljavo.

Možna uporaba (7)

Zaradi novih snovi bi se lahko sončne celice pocenile. Široka proizvodnja elektrike iz sončnih celic bi tako postala gospodarna in varčna.

Možna uporaba (8)

S pomočjo posebnih nanodelcev bi lahko razstrupljali onesnaženo vodo, zemljo in celo zrak. Zdaj znamo izdelovati tudi opne s tako majhnimi porami, da skoznje precejamo vodo, na situ pa ostajajo virusi.

Možna uporaba (9)

Iz nanosnovi, ki oddajajo svetlobo, bi lahko izdelovali kot papir tanke TV zaslone, ki bi jih lahko zvijali kot časopis. Potrebovali bi samo zelo malo električne energije.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register