Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Jednou z najväčších starostí pacientov je čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najbezpečnejšie vyhľadanie ošetrenia. Mnoho európskych občanov z tohto dôvodu vyhľadáva lekársku starostlivosť v iných členských štátoch, než je ich vlastný. Dôvodom môže byť vyššia úroveň lekárskej starostlivosti, fakt, že žijú v prihraničných oblastiach, v ktorých je najbližšie lekárske zariadenie umiestnené v inej krajine, alebo dokonca z toho dôvodu, že požadovaná liečba nie je v ich krajine poskytovaná z dôvodu nedostatku odborných znalostí (čo je u pacientov so vzácnymi ochoreniami všeobecný jav).

Author / translator

Jednou z najväčších starostí pacientov je čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najbezpečnejšie vyhľadanie ošetrenia. Mnoho európskych občanov z tohto dôvodu vyhľadáva lekársku starostlivosť v iných členských štátoch, než je ich vlastný. Dôvodom môže byť vyššia úroveň lekárskej starostlivosti, fakt, že žijú v prihraničných oblastiach, v ktorých je najbližšie lekárske zariadenie umiestnené v inej krajine, alebo dokonca z toho dôvodu, že požadovaná liečba nie je v ich krajine poskytovaná z dôvodu nedostatku odborných znalostí (čo je u pacientov so vzácnymi ochoreniami všeobecný jav). Môžu tu byť taktiež etické dôvody. Mobilita pacientov pokladá nasledujúce otázky…

- Kto a kedy by mal platiť za zahraničnú lekársku starostlivosť?
- Akým spôsobom môžu byť pacienti informovaní o tom, kde ich najlepšie ošetria?
- Mali by pacienti získať pred tým, než sa podrobia liečbe v zahraničí, schválenie od svojho vlastného systému zdravotníctva?
- Čo v prípade, ak pacienti požadujú transplantáciu orgánov? Kto by mal mať v zoznamoch čakateľov prioritu?
- Ako by sa mali riešiť cestovné náklady pacienta a členov rodiny, priebežné vyšetrenia a potrebné lieky?

V nedávnej dobe prišla Európska komisia so smernicou týkajúcou sa zahraničnej lekárskej starostlivosti, ktorej cieľom bolo pokúsiť sa niektoré z týchto záležitostí vyjasniť. Táto smernica sa venuje potrebe podpory zahraničnej lekárskej starostlivosti (najmä pre vzácne ochorenia a ošetrenia, pri ktorých neexistuje iná možnosť) a súčasne aj posilneniu telemedicíny prostredníctvom siete stredísk odborných znalostí a harmonizácie nástrojov elektronického zdravotníctva. Vytvorenie zákona pre všetkých pacientov, všetky zdravotné stavy a všetky členské štáty je ale ťažké. Otázkou stále zostáva - akým spôsobom dokáže Európa pre všetkých svojich občanov zaistiť rovnakú dostupnosť a kvalitu ošetrenia?

Created 22 January 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Cezhraničná zdravotná starostlivosť bude dostupná všetkým pacientom, nebude potrebné žiadne schvaľovanie. Štát priamo vopred uhradí náklady na starostlivosť a cestovné náklady (aj pre sprevádzajúce osoby). Žiadne investície do elektronického zdravotníctva.

Policy position 2

Cezhraničná zdravotná starostlivosť bude dostupná všetkým pacientom, bude ale potrebné schválenie príslušným štátom. Štát hradí náklady na liečbu a cestovné náklady len u pacienta. Žiadne investície do elektronického zdravotníctva.

Policy position 3

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je pre pacientov k dispozícii výhradne vtedy, ak táto liečba nie je v štáte ich bydliska dostupná. Sú hradené len priame náklady liečby. Nie je treba žiadne predbežné schvaľovanie. Štát investuje do niektorých iniciatív elektronického zdravotníctva.

Policy position 4

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je minimalizovaná. Musí byť, v zvláštnych prípadoch, schválená príslušným štátom. Sú hradené len priame náklady na liečbu, až potom, ako liečba prebehla. Ak liečba nie je v štáte bydliska pacienta schválená (z etických dôvodov), nie je hradená ani v zahraničí. Za účelom minimalizácie zahraničnej lekárskej starostlivosti urobí štát z elektronického zdravotníctva jednu z hlavných priorít.

Story cards

Thumbnail

Volám sa Joao a pochádzam z Portugalska. Pred niekoľkými rokmi som bol na kontrole u lekára. Ten mi povedal, že je nutné, aby som ihneď podstúpil špeciálne vyšetrenie, ktoré je dostupné len vo Švédsku. Musel som ihneď vycestovať a nečakal som na štátne schválenie. Od zdravotného strediska som spolu s výsledkami dostal aj účet. Požiadal som o úhradu vo svojom systéme zdravotníckej starostlivosti. Odmietli ma, pretože pre moje vyšetrenie neexistovalo žiadne zaradenie a pretože neexistovalo rozhodnutie o jeho úhrade. Nielen, že som teda musel uhradiť cestovné náklady spojené s liečbou choroby, musel som navyše z vlastných prostriedkov zaplatiť aj samotné vyšetrenie.

Joao Gomes
Thumbnail

Volám sa Mária, žijem v Grécku a mám 78 rokov. V roku 2004 som mala infarkt a bola som paralyzovaná. Dva roky som musela chodiť do nemocníc na kontrolu, a pretože žijeme v malej dedine, bolo to pre mňa aj moje deti veľmi komplikované. V roku 2006 som prostredníctvom virtuálnych kontrol dostala ponuku na domácu ošetrovateľskú službu poskytovanú tímom odborníkov. Výsledkom bolo významné zlepšenie kvality môjho života. Kontroly v nemocnici sa obmedzili na polovicu, súčasne to pre mňa znamenalo veľkú ekonomickú pomoc. Tento systém však funguje len v našej oblasti a je vo fáze experimentu. Ako dlho budú musieť ľudia ako ja na tieto vyšetrenia čakať?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Volám sa Elain, pochádzam z Británie a mám 46 rokov. Podstúpila som veľké množstvo neúspešných umelých oplodnení a zaplatila som za ne už viac než 30 000 libier. Teraz žiadam o liečbu na klinikách v Bulharsku, Rumunsku a Španielsku, kde neexistuje žiadne právne vekové obmedzenie pre mimotelové oplodnenie. V Anglicku už dieťa mať nemôžem; ak je žene viac než 40 rokov, nie je mimotelové oplodnenie povolené. Mnoho príbuzných nechápe, prečo stále chcem dieťa. Väčšina z nich však deti má a nemá predstavu, čo to pre mňa znamená. Ja aj môj manžel sme zdraví, máme na dieťa právo a pokúsime sa, aby sme čoskoro jedno mali.

Ovidio
Thumbnail

Volám sa Elain, pochádzam z Británie a mám 46 rokov. Podstúpila som veľké množstvo neúspešných umelých oplodnení a zaplatila som za ne už viac než 30 000 libier. Teraz žiadam o liečbu na klinikách v Bulharsku, Rumunsku a Španielsku, kde neexistuje žiadne právne vekové obmedzenie pre mimotelové oplodnenie. V Anglicku už dieťa mať nemôžem; ak je žene viac než 40 rokov, nie je mimotelové oplodnenie povolené. Mnoho príbuzných nechápe, prečo stále chcem dieťa. Väčšina z nich však deti má a nemá predstavu, čo to pre mňa znamená. Ja aj môj manžel sme zdraví, máme na dieťa právo a pokúsime sa, aby sme čoskoro jedno mali.

Elain McGlade
Thumbnail

Nášmu synovi Ulrichovi bolo diagnostikované ochorenie NBIA. Ide o veľmi vzácnu dedičnú neurologickú poruchu pohybového ústrojenstva. V Nemecku síce existuje jedna sieť pre pacientov s poruchou NBIA, žiadna európska sieť skupiny pacientov s poruchou NBIA ale neexistuje. Občas sa stane, že nás kontaktujú pacienti mimo Nemecko a zúfalo hľadajú viac informácií o chorobe, liečbe alebo lekároch. Môžeme pre nich ale urobiť len veľmi málo. Priali by sme si, aby existoval konštruktívnejší spôsob, pomocou ktorého by sme mohli komunikovať s ľuďmi z iných krajín, a aby sme dokázali vzájomne spolupracovať a pomáhať prostredníctvom výmeny užitočných kontaktov a medicínskych informácií.

Achim Heckl
Thumbnail

Volám sa Sheena a pochádzam z Dánska. Minulý rok som potrebovala transplantáciu pečene. Snažila som sa objednať na chirurgiu, ale budem musieť čakať niekoľko ďalších mesiacov, než sa operácia bude konať. Nemocnica v blízkosti môjho bydliska prijíma veľké množstvo pacientov zo susedného mesta, ktoré leží za hranicou. Títo ľudia sú na rovnakom zozname ako ja, takže sa čakacia doba ešte viac predlžuje. Mám pocit, že to nie je správne. Ja v tejto krajine platím dane a myslím si, že by som mala byť ošetrená skôr než zahraniční pacienti. Ako dlho musím čakať, než prídem na rad?

Sheena Laursen
Thumbnail

Volám sa Sara a žijem v Taliansku. Mám štvorročné dievčatko, ktoré ochorelo vzácnou poruchou imunity. Nedávno mi lekár oznámil, že v Nemecku existuje nový druh liečby. Systém zdravotníckej starostlivosti nám síce samotnú liečbu uhradí, budeme ale musieť vycestovať do zahraničia a budem tam musieť s dcérou niekoľko mesiacov zostať. Budem taktiež musieť hradiť ďalšie náklady – za preklad dokumentov, tlmočenie a podobne. Budeme potrebovať niekoľko operácií a liekov. Tieto peniaze nám nikto neuhradí. Dostaneme sa tak do ťažkej ekonomickej situácie. Ale čo má človek robiť, keď je v stávke život vlastného dieťaťa?

Sara Antonioni
Thumbnail

Volám sa Carlos a pracujem ako štátny úradník vo Valencii. Veľkého dopadu zahraničnej zdravotníckej starostlivosti na našu oblasť sme si veľmi dobre vedomí. V súčasnosti žije v oblasti Valencie viac než 500 000 Britov a občanov z ďalších európskych krajín, z ktorých väčšina má viac než päťdesiat rokov. Neúmerne tak zaťažujú systém zdravotníctva našej krajiny. Starostlivosť o milión nových obyvateľov nás každoročne stojí ďalšiu miliardu eur. Predstavuje to pre nás veľkú záťaž a súčasná situácia nemôže ďalej pokračovať. Uvedomujem si, že títo ľudia sú pre naši komunitu súčasne aj prínosom. Zaťaženie systému zdravotníctva pre nás napriek tomu predstavuje zložitý problém.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Dôležitosť telemedicíny

Telemedicína umožňuje, aby sa pacientovi dostalo lekárske ošetrenie zo zahraničia bez toho, že by on alebo lekár opustili krajinu. (Napríklad je možné vykonať diagnózu fyzických malformácií pri pôrode tým, že si lekári v rôznych krajinách medzi sebou vzájomne vymenia fotografie a príznaky.)

Kto nesie pri zahraničnej zdravotníckej starostlivosti zodpovednosť za chyby?

Napriek tomu, že cieľom zdravotníckej starostlivosti je prínos pre pacienta, niekedy príde z dôvodu chýb k tomu, že je pacient poškodený. Kto potom nesie v rámci zahraničnej starostlivosti zodpovednosť? Kto kompenzuje pacientov? Aké platia pravidlá zodpovednosti?

Etické otázky v rôznych krajinách

Keď žena vyhľadá liečbu plodnosti len mimo vlastnú krajinu (z dôvodu rôznych vekových hraníc), kto rozhodne o tom, či má nárok na úhradu? Čie etické pravidlá sa majú uplatňovať?

Nedostatok prehľadného právneho rámca

Pri vyhľadávaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa pacienti stretávali s problémami vyplývajúcimi z rozdielnych pravidiel medzi jednotlivými krajinami. V jednotlivých európskych štátoch sa napríklad líši právne postavenie terapií založených na kmeňových bunkách.

Nutnosť predchádzajúceho schválenia

Predchádzajúce schvaľovanie je v prípadoch, kedy je treba cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, často zložité, zdĺhavé a neisté. Najmä pri vzácnych ochoreniach, ktoré mnoho profesionálov a orgánov v oblasti zdravotníckej starostlivosti nepozná, a tak sú v systémoch zdravotníckej starostlivosti zanedbávané.

Náklady súvisiace s cestovaním

Pacienti s ojedinelým ochorením sú často sebestační do tej miery, že môžu cestovať bez niečej pomoci. Do celkových nákladov je teda, okrem výdavkov za zdravotnícku starostlivosť, treba pripočítať aj cestovné náklady pre dve osoby a stratu príjmov počas cesty.

Špeciálne pravidlá pre vzácne ochorenia

Nech už pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť platia akékoľvek pravidlá, musí byť pacientom liečba v zahraničí hradená aj v situácii, kedy nebola v ich vlastnej krajine očakávaná a vopred schválená.

Rola odborných stredísk

V klasických systémoch zdravotníctva, ktoré sú navrhnuté pre bežne sa vyskytujúce ochorenia, sú pacienti s vzácnymi ochoreniami často vytlačovaní na okraj. Reštrukturalizáciu systému, ktorý sa venuje bežne sa vyskytujúcim ochoreniam, je možné vykonať prostredníctvom odborných stredísk.

Vzácne ochorenia a predchádzajúce schvaľovanie

Ako môže byť liečba pacientov so vzácnymi ochoreniami hradená až do výšky domáceho štátu, ak systém domáceho štátu toto ochorenie/liečbu nepokrýva a ani neberie do úvahy?

Zdroje informácií

Kto nesie zodpovednosť za poskytovanie informácií týkajúcich sa liečby pacientom, ktorí uvažujú o tom, že sa podrobia zdravotníckej starostlivosti v inom štáte? Európska únia? Členské štáty? Profesionálni zdravotníci?

Rovnosť pri poskytovaní služieb

Nejde o diskrimináciu, ak nie je pacientom pochádzajúcim z inej krajiny Európskej únie poskytovaná liečba na úrovni národných príslušníkov štátu, v ktorom je im liečba poskytovaná?

Priorita v zoznamoch?

V súčasnom systéme sú pacienti z iných členských štátov začleňovaní do zoznamov čakateľov na liečbu bez akéhokoľvek rozlišovania. Je správne, aby boli domáci pacienti nútení čakať v rade s pacientmi z cudzej krajiny?

Pacienti uprednostňujú blízku dostupnosť

Cestovanie za liečbou je pre pacientov často nepríjemné. Prieskum vykonaný vo Fínsku ukázal, že 90 % občanov v dôchodkovom veku odmietlo presun do iného zariadenia, a to dokonca aj vo Fínsku, napriek tomu, že by tým prišlo k skráteniu čakacej doby.

Zodpovednosti členského štátu

Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti nemajú v súčasnej dobe povinnosť prijímať pacientov zo zahraničia na plánované ošetrenia, ak by tým v ich krajine prišlo k ohrozeniu ich vlastnej kapacity pre poskytovanie starostlivosti (nedostatok liekov a podobne) alebo lekárskej kvalifikácie.

Nutnosť platby vopred zo strany pacienta

Aktuálna európska smernica vytyčuje rámec zaisťujúci zdravších a lepšie informovaných európskych občanov; všetko je totiž založené na predbežnej platbe a neskoršom vyrovnaní.

Mobilita pacientov by mala byť sprevádzaná mobilitou záznamov

Mobilita pacientov v celej Európe znamená nutnosť mobility lekárskych záznamov a systému na sledovanie ich liečby a priebežných vyšetrení…

Zdravotnícke starostlivosti a voľný trh – opozícia

Niektoré členské štáty, ktoré sa vyznačujú špičkovým a nákladným systémom zdravotníctva, s úplne otvoreným systémom na trhu zdravotníckej starostlivosti nesúhlasia. Obávajú sa totiž toho, že by týmto krokom mohlo dôjsť k zníženiu štandardov.

Právo na kvalitnú starostlivosť

Otázkou nie je len právo na starostlivosť, ale právo na kvalitnú starostlivosť. Akým spôsobom je možné uplatniť štandardy poskytovania starostlivosti a akým spôsobom ich je možné pravidelne monitorovať a posudzovať? Kto to bude vykonávať?

Cezhraničná zdravotná starostlivosť – nevyhnutnosť pri ojedinelých ochoreniach

Existuje viac než 6 000 ojedinelých ochorení. Nie je možné, aby jednotlivé krajiny EU vyvíjali liečbu pre každé ochorenie. U pacientov s ojedinelým ochorením môže byť nevyhnutné použiť hradenú lekársku odbornú starostlivosť tam, kde je poskytovaná zadarmo, a vo väčšej miere než u iných občanov Európskej únie.

Vyhľadávanie liekov pre ojedinelé ochorenia v zahraničí

Napriek tomu, že sú lieky na ojedinelé ochorenia schvaľované centrálne, ich úhrada a dostupnosť je v rámci Európskej únie rozdielna. Ak pacienti vyhľadajú v zahraničí liečbu, ktorá v ich vlastnej krajine hradená nie je, akým spôsobom by mala byť zaistená úhrada?

Argumenty pre predchádzajúce schvaľovanie

Predchádzajúce schvaľovanie liečby a zoznamov čakateľov môžu slúžiť ako nástroje na plánovanie rozpočtu zdravotníckej starostlivosti s cieľom zefektívniť pohyb pacientov a zaistiť jeho efektívnu správu.

Rozdiely v systémoch zdravotníckej starostlivosti v Európe

Jedným zo spôsobov, ako obmedziť zahraničnú zdravotnícku starostlivosť, je obmedziť úhrady výhradne na mimonemocničnú starostlivosť. Jednotlivé systémy zdravotníctva v rámci Európskej únie však rozdielne definujú nemocničnú a mimonemocničnú starostlivosť. Z tohto dôvodu je stanovenie akýchkoľvek štandardných postupov úhrad komplikované.

Čakanie na schvaľovanie

V systémoch zdravotníckej starostlivosti je proces schvaľovania zahraničnej zdravotníckej starostlivosti často zdĺhavý. Dôsledky pre pacientov môžu byť rôzne; zvýšená psychologická záťaž, rôzne zdravotné dopady a dokonca aj riziko smrti.

Právo na liečbu v zahraničí – etické otázky

Mala by byť liečba, ktorá je v štáte bydliska pacienta obmedzená z etických dôvodov (napríklad genetické testovanie), pre týchto občanov rovnakým spôsobom obmedzená aj v ostatných členských štátoch?

Potrebujeme smernicu týkajúcu sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti?

V súčasnosti existuje v oblasti zahraničnej zdravotníckej starostlivosti veľké množstvo vzájomných foriem spolupráce. Ak na zahraničnú zdravotnícku starostlivosť uplatníme usporiadanie typu „jedna veľkosť je dobrá pre všetkých“, môžeme obmedziť zahraničné aktivity, ktoré sú pre pacientov v súčasnosti veľmi prospešné…

Je elektronické zdravotníctvo v Európe rozšírené?

Elektronické zdravotníctvo ešte stále nie je v rámci celého sektora zdravotníckej starostlivosti uznávané ako dôležitá súčasť základných zdravotníckych zásad, stratégií a služieb.

Právo na lekársku starostlivosť

Právo na lekársku starostlivosť je ustanovené v Listine základných práv Európskej únie. Podľa Európskeho súdneho dvora sa právo na voľný pohyb, bez ohľadu na organizáciu a finančné prostriedky na národnej úrovni, vzťahuje aj na lekárske služby.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Držiteľ tohto preukazu, ktorý potrebuje ošetrenie, má pri pobyte v inom členskom štáte nárok na rovnakú starostlivosť, aká by mu bola poskytnutá v jeho vlastnej krajine. Nie sú kryté náklady na liečbu choroby alebo zranenia, ktoré bolo spôsobené už pred vycestovaním, a privátnu lekársku starostlivosť.

Čo je to poskytovanie zahraničných lekárskych služieb?

Ide o poskytovanie zdravotníckych služieb z jedného členského štátu do druhého. Medzi tieto služby môžu patriť služby priame, napríklad osobné konzultácie, a služby poskytované na diaľku, napríklad telemedicína.

Čo je to mobilita pacientov?

Pacienti, ktorí za lekárskou starostlivosťou (diagnózy, liečba a podobne) cestujú k poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti v inom členskom štáte, než je štát bydliska pacienta.

Kto je to európsky verejný ochranca práv?

Európsky verejný ochranca práv prijíma sťažnosti od všetkých občanov Európskej únie alebo právnických osôb, ktoré sa týkajú chýb v správe činností inštitúcií a orgánov Spoločenstva. Môžu sa na ňu alebo na neho obrátiť občania, ktorí majú sťažnosti týkajúce sa zdravotníckej starostlivosti (t. j. napríklad aj dostupnosti zahraničnej starostlivosti).

Cestovanie do zahraničia za účelom liečby

V máji 2007 medzinárodné šetrenie Eurobarometer ukázalo, že 54 % občanov Európskej únie je za účelom lekárskeho ošetrenia ochotných vycestovať do inej členskej krajiny.

Prihraničné oblasti

Najbližšie nemocnice pre občanov v prihraničných oblastiach sa obvykle nachádzajú v susednom členskom štáte. V prihraničných oblastiach žije tretina populácie Európskej únie.

Čo je hradené v rámci zahraničnej zdravotníckej starostlivosti?

Úhrada v štáte bydliska pacienta je obvykle nižšia než náklady na liečbu v zahraničí. Rozdiel medzi týmito dvomi čiastkami nesie pacient.

Nedostatok informácií

Medzinárodný výskum Eurobarometer ukázal, že 30 % občanov Európskej únie dokonca ani nevie o tom, že existuje možnosť podrobiť sa zdravotníckemu ošetreniu mimo krajinu, v ktorej majú zjednané poistenie.

Prečo Európania vyhľadávajú liečbu v zahraničí? (Eurobarometer)

91 % respondentov uviedlo, že dôvod je nedostupnosť starostlivosti v ich domácej krajine, a 78 % uviedlo lepšiu kvalitu starostlivosti v zahraničí. Zatiaľ čo 69 % respondentov by cestovalo za liečbou k renomovanému špecialistovi, 64 % vtedy, ak by sa tým znížila doba čakania na liečbu, a 48 %, ak by bola liečba menej nákladná.

Uznávanie liečby

Súčasné zákony Európskej únie stanovujú, že ak nárok na určitú starostlivosť nepatrí v danom členskom štáte medzi uznávané nároky jeho občanov, nebudú pacientom pri platení za liečbu v zahraničí tieto nároky uhradené.

Pacienti s ojedinelými ochoreniami a cezhraničná zdravotná starostlivosť

Podľa prieskumu Európskej organizácie pre ojedinelé ochorenia EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases), ktorého sa zúčastnilo 6 000 pacientov, 1,8 % z nich vyhľadalo zahraničnú starostlivosť. Ak tieto hodnoty naozaj reprezentujú odhadovaných 30 miliónov pacientov s ojedinele sa vyskytujúcimi ochoreniami v Európe, znamená to, že potreba zahraničnej starostlivosti je naozaj značná.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť: Návrh smernice EU

- Pacientom bude hradená starostlivosť, na ktorú majú nárok vo vlastnej krajine.
- Platba vopred
- Bude hradená čiastka vo výške, v ktorej by bola hradená vtedy, ak by sa pacient podrobil liečbe v krajine, v ktorej má zjednané poistenie.
- Platba za ďalšie vzniknuté náklady
- Žiadne finančné zvýhodnenie

Aký je účel odborných stredísk pre ojedinelé ochorenia?

Tieto strediská zlepšujú dostupnosť kvalitnej starostlivosti, pretože združujú odborníkov na liečbu a starostlivosť o jedno alebo o skupinu ojedinelých ochorení. Pretože nie je možné, aby existovalo v každej krajine stredisko pre každé ojedinelé ochorenie, musia za strediskami pacienti cestovať do zahraničia.

Dostupnosť transplantácie orgánov v Európe

V Európskej únii je v súčasnosti 56 000 pacientov, ktorí čakajú na darcov orgánov. Každý deň z tých, ktorí čakajú na transplantáciu, 12 ľudí zomrie. Miery darcovstva orgánov siahajú od 34,6 darcov na milión obyvateľov v Španielsku, cez 6 darcov v Grécku až po 0,5 darcu v Rumunsku.

Náklady na zahraničnú zdravotnícku starostlivosť v Európskej únii

Z celkových nákladov na verejné zdravotníctvo v 27 krajinách Európskej únie (1 000 miliárd EUR) tvoria náklady na zahraničnú mobilitu 1 % (10 miliárd EUR).

Lieky v Európe

Na poskytovanie a úhradu liekov neexistuje v Európe žiadny jednotný systém. Dostupnosť liekov sa v rámci Európy líši, takže v niektorých krajinách môže dochádzať k ich nedostatku. K tejto situácii dochádza najmä pri liečebných prípravkoch na ojedinelé ochorenia.

Neexistencia európskych štandardov kvality

V mnohých oblastiach zdravotníckej starostlivosti nie sú definované minimálne európske štandardy, takže sa medzi spôsobmi zaisťovania kvality v rámci systémov národných zdravotníctiev nachádzajú veľké rozdiely. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je v kompetencii štátov.

Jazykové bariéry

Súčasná legislatíva Európskej únie nedostatočne definuje náklady na nevyhnutné preklady súvisiace s liečbou v zahraniční a uznanie predpisov.

Rozdiely v cenách zdravotníckych služieb

Medzi jednotlivými členskými štátmi môžu byť, rovnako ako v kvalite, značné rozdiely aj v cenách zdravotníckych služieb.

Rozdiely v definíciách lekárskej a sociálnej starostlivosti

Členské štáty majú rozdielne definície lekárskej starostlivosti, psychologickej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a dokonca existujú aj rozdiely v definícii „nevyhnutnej starostlivosti“.

Čo je to elektronické zdravotníctvo?

Ide o akékoľvek postupy zdravotníckej starostlivosti, ktoré sú podporované elektronickými procesmi a komunikáciou. Patria sem informačné siete, elektronické zdravotné záznamy, telemedicínske služby, portály a ďalšie nástroje založené na informačno-komunikačnej technológii, ktoré napomáhajú predchádzať ochoreniam a pomáhajú pri diagnóze, liečbe alebo monitorovaní.

Vyhľadávanie liečby neplodnosti v zahraničí

Každý rok dochádza k 20 000 až 25 000 zahraničným zákrokom v rámci liečby neplodnosti. V súčasnosti existujú tisícky žien, ktoré v zahraničí hľadajú pomoc s otehotnením.

Európske referenčné siete pre ojedinelé ochorenia (ERN)

Ide o fyzické aj virtuálne siete odborných znalostí a skúseností na úrovni národných odborných stredísk v Európe. Ich cieľom je zlepšenie kvality a liečby jedného alebo skupiny ojedinelých ochorení.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register