Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Serviciile de sănătate în afara graniţelor

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Una dintre cele mai mari griji ale unui pacient este să găsească un tratament în cel mai rapid, mai eficient şi mai sigur mod cu putinţă.

Author / translator Andrea Bandelli

Una dintre cele mai mari griji ale unui pacient este să găsească un tratament în cel mai rapid, mai eficient şi mai sigur mod cu putinţă. Pentru aceasta, mulţi cetăţeni europeni trebuie să găsească servicii de sănătate în afara ţării în care locuiesc, în alte state membre, fie pentru că serviciile de sănătate sunt mai bune, fie pentru că locuiesc în regiuni de graniţă unde cea mai apropiată unitate sanitară este situată în ţara vecină sau chiar pentru că tratamentul de care au nevoie nu este disponibil în ţara lor din cauza lipsei de experienţă în acel domeniu (un fenomen frecvent întâlnit la pacienţi cu afecţiuni rare) sau din cauza unor motive etice. Deplasarea pacienţilor ridică o serie întrebări cum ar fi….
- Cine ar trebui să plătească pentru îngrijirile în afara graniţelor şi când?
- Cum pot fi informaţi pacienţii de locul în care se poate acorda cel mai bun tratament?
- Ar trebui aceştia să primească aprobarea propriului sistem de sănătate înainte de a beneficia de tratamentul în străinătate?
- Ce se întâmplă atunci când pacienţii încearcă să obţină un transplant de organe? Cine are prioritate într-o listă de aşteptare?
- Cine acoperă cheltuielile de călătorie pentru pacient şi rude sau cheltuielile după tratament şi pentru medicamentele necesare?
Comisia europeană a propus recent o directivă pentru îngrijirile medicale în afara graniţelor, încercând să clarifice o parte dintre aceste probleme. Directiva se adresează atât necesităţii de a susţine îngrijirile medicale în afara graniţelor, în special pentru afecţiunile rare şi tratamentele pentru care nu există alte opţiuni, cât şi consolidării telemedicinei prin intermediul reţelelor din centrele de expertiză şi a instrumentelor armonizate pentru e-sănătate. Elaborarea unei legi pentru toţi pacienţii, în orice situaţia medicală, din toate statele membre, este dificilă. Întrebarea rămâne – cum va reuşi Europa să asigure un acces şi o calitate a tratamentului egale pentru toţi cetăţenii săi?

Created 14 January 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Serviciile de sănătate în afara graniţelor sunt disponibile pentru toţi pacienţii, fără a fi necesară nicio autorizare. Statul rambursează costurile pentru tratament, călătorie şi cheltuielile necesare persoanelor însoţitoare în mod direct şi anticipat. Nicio investiţie în e-Sănătate.

Policy position 2

Serviciile de sănătate în afara graniţelor sunt disponibile pentru toţi pacienţii, dar este necesară obţinerea unei autorizări din partea statului. Statul rambursează numai costurile pentru tratament şi transportul pacientului. Nicio investiţie în e-Sănătate.

Policy position 3

Serviciile de sănătate în afara graniţelor sunt posibile pentru pacienţi numai dacă tratamentul nu este disponibil în ţara în care aceştia locuiesc. Sunt rambursate numai costurile directe ale tratamentului. Nu este necesară o autorizare prealabilă. Statul investeşte o sumă în iniţiative de e-Sănătate.

Policy position 4

Serviciile de sănătate în afara graniţelor sunt minimalizate. Este necesară o autorizare din partea statului pentru cazurile speciale şi vor fi rambursate numai costurile directe ale tratamentului, după realizarea acestuia. Dacă tratamentul nu este aprobat (din motive etice) în ţara de reşedinţă, costurile tratamentului în străinătate nu vor fi rambursate. Statul transformă e-Sănătatea în prioritate majoră pentru a reduce la minim necesitatea serviciilor de sănătate în afara graniţelor.

Story cards

Thumbnail

Mă numesc Joao şi sunt portughez. Acum câţiva ani am mers la medic pentru un examen de rutină şi acesta mi-a spus că trebuie să fiu supus de urgenţă unei examinări de specialitate care era disponibilă numai în Suedia. A trebuit să plec urgent şi nu am aşteptat primirea unei autorizări din partea statului. Odată cu rezultatele am primit şi factura din partea centrului de sănătate. Am cerut rambursarea costurilor din partea sistemului meu de sănătate dar am fost refuzat pentru că examinarea la care am fost supus nu era clasificată şi pentru că îmi lipsea decizia de rambursare. Nu numai că a trebuit să suport costul călătoriei făcute pentru a-mi trata boala, ci a trebuit să achit din buzunarul meu şi examinarea.

Joao Gomes
Thumbnail

Eu sunt Maria, locuiesc în Grecia şi am 78 de ani. În urma unui accident vascular cerebral avut în 2004 am paralizat. Timp de doi ani a trebuit să efectuez câteva vizite la diverse spitale, ceea ce a fost foarte neplăcut pentru mine şi pentru copii mei, mai ales pentru că locuim într-un sat mic. Din 2006, mi s-a oferit prin intermediul unor vizite virtuale un serviciu de asistenţă la domiciliu condus de o echipă de specialişti. Acesta a avut ca rezultat îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii mele şi înjumătăţirea vizitelor la spital şi s-a dovedit a fi de un mare ajutor economic. Totuşi, acest sistem funcţionează numai în regiunea în care locuiesc şi este într-o fază experimentală. Cât mai trebuie să aştepte alte persoane ca mine pentru a putea beneficia de aceste tratamente?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Mă numesc Ovidio; sunt român şi am 20 de ani. Recent am fost diagnosticat cu cancer şi medicul mi-a spus că am nevoie de un transplant de măduvă osoasă. A fost foarte greu să găsesc aici un donator compatibil, dar medicul a găsit posibilitatea să fac un transplant în Franţa pentru 5000€. Sistemul de sănătate de aici a fost de acord să plec, dar, conform legii, trebuie să plătesc eu anticipat. Chiar dacă strâng aceşti bani, rambursarea din partea statului va fi conform sumei care ar fi fost plătită dacă aş fi efectuat tratamentul aici. Aceasta nu este o rambursare corectă, pentru că în România acest tratament este mult mai ieftin decât în Franţa

Ovidio
Thumbnail

Eu sunt Elain, sunt din Anglia şi am 46 de ani. Am încercat numeroase tratamente FIV fără succes şi am plătit deja peste 42000 euro pentru acestea. Acum am aplicat pentru tratament în clinici din Bulgaria, România şi Spania pentru că acolo nu există o limită legală de vârstă pentru FIV. În Anglia îmi este deja imposibil să rămân însărcinată pentru că, după vârsta de 40 de ani, unei femei nu îi mai este permis să facă FIV. Multe dintre rudele mele sunt supărate că încă vreau un copil. Majoritatea au însă copii şi nu îşi dau seama ce simt eu. Sunt foarte sănătoasă, la fel şi soţul meu, avem dreptul să avem un copil şi vom încerca în curând să avem unul.

Elain McGlade
Thumbnail

Fiul nostru Ulrich a fost diagnosticat cu NBIA, o boală neurologică foarte rară, moştenită, ce afectează deplasarea. În Germania există o reţea pentru pacienţii cu NBIA, dar nu există o reţea europeană a grupului de pacienţi cu NBIA. Uneori suntem contactaţi de pacienţi din afara Germaniei care caută cu disperare mai multe informaţii despre această afecţiune, despre tratamente sau medici, dar noi nu putem face prea multe. Aş dori să existe un mod mai constructiv de a putea comunica cu persoane din alte ţări şi de a putea colabora şi ajuta reciproc făcând schimb de informaţii medicale şi contacte utile..

Achim Heckl
Thumbnail

Mă numesc Sheena şi sunt daneză. De un an de zile am nevoie de un transplant hepatic; am încercat să fac o programare pentru intervenţia chirurgicală, dar va trebui să mai aştept încă vreo câteva luni înainte de a efectua operaţia. Spitalul apropiat de locul în care stau acceptă numeroşi pacienţi dintr-un oraş vecin de peste graniţă. Aceste persoane sunt pe aceeaşi listă de aşteptare cu mine, lungind şi mai mult perioada de aşteptare. Am sentimentul că acest lucru nu este corect; eu plătesc taxele în această ţară şi am pretenţia să fiu tratată înaintea pacienţilor străini. Cât să mai aştept înainte să beneficiez de tratamentul de care am nevoie?

Sheena Laursen
Thumbnail

Mă numesc Sara; locuiesc în Italia şi am o fiică de 4 ani care suferă de o imunodeficienţă rară. Medicul ne-a spus recent că există un tratament nou în Germania. Sistemul de servicii de sănătate ne va rambursa costurile necesare pentru tratament, dar plecarea în străinătate înseamnă călătoria şi şederea cu ea timp de câteva luni. De asemenea, va trebui să plătim costuri suplimentare pentru traducerea documentelor, interpretare etc. Vor fi necesare câteva intervenţii chirurgicale şi medicamente. Nu vom putea pretinde recuperarea acestor bani. Aceste considerente ne pun într-o situaţie economică dificilă, dar cum ar putea cineva să pună în balanţă viaţa propriului copil cu orice altceva?

Sara Antonioni
Thumbnail

Mă numesc Carlos; lucrez pentru autorităţile publice în Valencia. Am realizat impactul puternic pe care îl au pentru regiunea noastră serviciile de sănătate în afara graniţelor. În prezent, peste 500000 de englezi - majoritatea peste 50 de ani - şi alţi cetăţeni europeni care trăiesc acum în regiunea Valencia supun serviciile de sănătate ale ţării noastre la o povară imposibil de susţinut. Îngrijirea unui milion de rezidenţi noi ridică cheltuielile cu peste 1 miliard de € anual. Aceasta este o povară apăsătoare pe umerii noştri şi nu putem face faţă cu situaţia curentă. Sunt conştient de faptul că şi comunitatea mea beneficiază de pe urma acestor persoane, cu toate acestea povara care apasă sistemul nostru de sănătate este foarte grea.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Importanţa telemedicinei

Cu ajutorul telemedicinei, o persoană poate obţine servicii de sănătate din străinătate, fără ca aceasta sau medicul să fie nevoiţi să părăsească ţara (de ex. diagnosticarea unor malformaţii fizice prezente la naştere este posibilă prin schimbul de fotografii şi simptome între medicii din ţări diferite)

Cine este responsabil pentru erori în serviciile de sănătate din afara graniţelor?

Deşi scopul serviciilor de sănătate este de a fi în folosul pacienţilor, uneori pacienţii pot suferi leziuni din cauza erorilor. În acest caz, cine este resposabil în serviciile de sănătate din afara graniţelor? Cine despăgubeşte pacienţii? Ce reguli de responsabilitate se aplică?

Probleme etice în diverse ţări

Dacă o femeie poate căuta tratament pentru fertilitate numai în afara graniţelor ţării sale (datorită diverselor limite de vârstă), cine decide dacă are dreptul la rambursare? Ce reguli etice se aplicã?

Lipsa unui cadru legal transparent

Pacienţii au întâmpinat probleme în găsirea unor servicii de sănătate în afara graniţelor datorită unor reguli diferite de la o ţară la alta. De exemplu, statusul legal al terapiilor cu celule stem variază în ţările din Europa.

Autorizare prealabilă necesară

Atunci când este necesară obţinerea unor servicii de sănătate în afara graniţelor, obţinerea autorizării prealabile este adesea complexă, îndelungată şi arbitrară, în special pentru afecţiunile rare, necunoscute majorităţii personalului sanitar şi de către autorităţi şi, de aceea, marginalizate în majoritatea sistemelor de sănătate.

Implicaţiile costurilor călătoriilor

Pacienţii cu afecţiuni rare au, adesea, un grad de independenţă redus care nu le permite să călătorească fără asistenţă. Pe lângă cheltuielile pentru îngrijiri de sănătate, costurile de călătorie pentru două persoane şi pierderea veniturilor în timpul călătoriei pot fi, de asemenea, adăugate la costurile generale.

Reguli speciale pentru afecţiunile rare

Oricare ar fi regulile pentru serviciile de sănătate în afara graniţelor, pacienţii cu afecţiuni rare trebuie să beneficieze de rambursarea tratamentului în străinătate, chiar dacă rambursarea nu este prevăzută în ţara de reşedinţă fără o autorizare prealabilă.

Rolul centrelor de expertiză

Pacienţii cu afecţiuni rare sunt adesea marginalizaţi în sistemele de sănătate clasice, centrate pe afecţiunile comune. Restructurarea sistemelor care gestionează afecţiunile frecvente poate fi realizată cu ajutorul Centrelor de expertiză.

Afecţiunile rare şi autorizarea prealabilă

Cum pot fi rambursate costurile la nivelul ţării de reşedinţă pentru pacienţii cu afecţiuni rare dacă sistemul ţării respective nu include sau nu ia în considerare o afecţiune şi tratamentul acesteia?

Sursa de informaţii

Cine are responsabilitatea de a furniza informaţii despre tratamente cetăţenilor care iau în considerare varianta primirii serviciilor de sănătate în altă ţară? Uniunea Europeană? Statele membre? Personalul sanitar?

Egalitatea în servicii

Nu este discriminare ca pacienţii care provin din altă ţară a UE să nu beneficieze de acelaşi tratament ca şi locuitorii ţării în care sunt trataţi?

Priorităţi în listă?

Cu sistemul curent, pacienţii din alte state membre sunt integraţi în listele de aşteptare pentru un tratament pe aceleaşi principii. Este corect ca pacienţii localnici să trebuiască să aştepte la rând cu pacienţii străini?

Pacienţii preferă apropierea

Pacienţii consideră adesea neplăcute călătoriile necesare pentru a obţine un tratament (un studiu din Finlanda a arătat că 90% dintre cetăţenii în vârstă refuză trimiterea chiar şi în Finlanda, chiar dacă aceasta ar însemna scurtarea timpului de aşteptare).

Responsabilităţile unui stat membru

În zilele noastre, furnizorii de servicii de sănătate nu sunt obligaţi să accepte pacienţi din străinătate pentru un tratament planificat dacă acesta ar periclita capacitatea proprie de tratament (lipsa medicamentelor etc.) sau competenţa medicală în propria ţară

Necesitatea plătirii prealabile

Directiva europeană curentă defineşte un cadru pentru cetăţenii europeni înstăriţi şi bine informaţi, deoarece totul se construieşte pe sistemul plată anticipată şi rambursare ulterioară

Deplasarea pacienţilor ar trebui să urmeze deplasării înregistrărilor

Deplasarea pacienţilor prin Europa înseamnă deplasarea înregistrărilor medicale ale acestora şi presupune un sistem de urmărire a tratamentului şi de monitorizare ulterioară…

Sistemul pieţei deschise pentru serviciile de sănătate - opoziţii

Un sistem complet deschis pentru piaţa serviciilor de sănătate întâmpină o opoziţie din partea unor state membre cu un sistem de sănătate performant şi costisitor, deoarece se tem că aceasta ar duce la reducerea standardelor.

Dreptul la o îngrijire de calitate

Nu este vorba numai despre dreptul la îngrijiri, ci şi despre dreptul la o îngrijire de calitate. Cum poate fi adoptată, monitorizată regulat şi evaluată o serie de standarde pentru îngrijire? De către cine?

Serviciile de sănătate în afara graniţelor - o necesitate pentru afecţiunile rare

Cu peste 6000 de afecţiuni rare, este imposibil ca fiecare ţară din UE să dezvolte un sistem pentru îngrijirea fiecărei afecţiuni. Pacienţii cu afecţiuni rare au nevoie de acces la o expertiză medicală cu costuri rambursate, acolo unde există gratis, mai mult decât alţi cetăţeni ai UE.

Căutarea în străinătate a medicamentelor pentru afecţiuni rare

În pofida unei aprobări centralizate pentru medicamentele necesare tratamentului afecţiunilor rare, rambursarea şi disponibilitatea acestora diferă în cadrul UE. Când persoanele caută un tratament în străinătate care nu este acoperit de ţara lor proprie, cum poate fi asigurată rambursarea?

Motivele pentru o autorizare prealabilă

Autorizarea prealabilă a tratamentului şi listele de aşteptare pot fi utilizate ca instrumente de planificare pentru bugetul serviciilor de sănătate pentru a direcţiona fluxul pacienţilor şi pentru a-l gestiona într-un mod eficient.

Diferenţe între sistemele serviciilor de sănătate în Europa

Un mod de a limita cheltuielile pe serviciile de sănătate în afara graniţelor îl reprezintă limitarea rambursărilor numai la îngrijirile nespitaliceşti. Diverse sisteme de sănătate din UE definesc într-un mod diferit îngrijirea spitalicească şi nespitalicească, complicând astfel procedurile standard de rambursare.

Aşteptarea autorizării

Procesele de autorizare necesare din partea sistemului de sănătate pentru serviciile de sănătate în afara graniţelor sunt adesea îndelungate. Pentru pacient, consecinţele includ creşterea încărcăturii psihologice dar şi consecinţe medicale adverse, chiar şi risc de deces.

Dreptul la tratament în străinătate – întrebări de ordin etic

Ar trebui ca un tratament interzis din motive etice în ţara de reşedinţă a pacientului (cum ar fi testarea genetică) să fie interzis acestuia şi în celelalte state membre?

Avem nevoie de o directivă privind serviciile de sănătate în afara graniţelor?

Există deja numeroase cooperaţii bilaterale pentru servicii de sănătate în afara graniţelor. Impunerea printr-o directivă a unei structuri de tipul „o mărime este bună pentru toţi” pentru serviciile de sănătate în afara graniţelor poate duce la restricţionarea unei serii de activităţi în afara graniţelor care sunt benefice în prezent pacienţilor...

Sistemul eSănătate este răspândit în Europa ?

Sistemul eSănătate nu este recunoscut încă pe scară largă în întreg sectorul serviciilor de sănătate ca parte semnificativă a nucleului politicilor, strategiilor şi serviciilor de sănătate.

Dreptul la servicii de sănătate

Dreptul la servicii de sănătate este recunoscut în Carta drepturilor fundamentale a UE. Conform Curţii de Justiţie a UE, libera mişcare se aplică serviciilor de sănătate, indiferent de organizarea şi finanţarea la nivel naţional.

Cardul european de asigurări de sănătate

Acordă unei persoane care necesită un tratament în timpul şederii într-un alt stat membru aceleaşi drepturi asigurate în ţara sa de origine. Costurile necesare pentru tratamentul unei afecţiuni sau leziuni avute de o persoană înainte de a călători sau serviciile medicale private nu sunt acoperite.

Ce înseamnă furnizarea serviciilor de sănătate în afara graniţelor?

Reprezintă furnizarea serviciilor de sănătate dintr-un stat membru în altul. Aceste servicii pot include servicii directe, de exemplu consultaţii faţă în faţă sau servicii la distanţă, de exemplu telemedicina.

Ce înseamnă mobilitatea pacienţilor?

Reprezintă deplasarea unui pacient pentru îngrijiri medicale (diagnosticare, tratament etc.) la un furnizor de servicii de sănătate din alt stat membru în afara celui de reşedinţă.

Ce înseamnă un funcţionar european?

Acesta primeşte plângerile din partea oricărui cetăţean sau a oricărei persoane juridice din UE în ceea ce priveşte administrarea necorespunzătoare a activităţilor instituţiilor sau organismelor din Comunitate. Cetăţenii îl pot contacta dacă vor să formuleze o plângere referitoare la serviciile de sănătate (de ex. referitoare la accesul la îngrijirile în afara graniţelor).

Punctul de vedere al pieţei interne

Deşi fiecare stat membru este în primul rând responsabil pentru serviciile sale de sănătate, statele membre trebuie să respecte legile comunităţii, în special în ceea ce priveşte piaţa internă care să permită circulaţia liberă a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului în cadrul UE.

Călătoria în străinătate pentru tratament

În mai 2007, Eurobarometrul a raportat că 54% dintre cetăţenii europeni erau dispuşi să călătorească în altă ţară a UE pentru tratament medical.

Regiunile de graniţă

Cel mai apropiat spital pentru cetăţenii care trăiesc în regiunile de graniţă este, de multe ori, în statul membru vecin. 1/3 din populaţia UE trăieşte în regiuni de graniţă

Ce se rambursează din serviciile de sănătate în afara graniţelor?

Rambursarea în ţara de baştină a pacientului este adesea mai mică decât costul tratamentului în străinătate. Diferenţa dintre cele două sume este suportată de pacient.

Lipsa informaţiilor

Studiul Eurobarometru a arătat că 30% dintre cetăţenii UE nici măcar nu ştiu că au posibilitatea să primească îngrijiri de sănătate în afara graniţelor ţării în care locuiesc.

De ce cetăţenii europeni caută tratament în străinătate? (Eurobarometru)

91% dintre corespondenţi au spus că din cauza imposibilităţii de a primi tratament acasă, iar 78% că datorită unei calităţi mai bune a tratamentului în străinătate. 69% ar călători pentru a fi trataţi de un specialist renumit, 64% pentru a reduce timpul de aşteptare pentru tratament şi 48% pentru un tratament mai ieftin.

Recunoaşterea unui tratament

Legile curente ale UE precizează că dacă un stat membru nu include un tratament ca parte a drepturilor cetăţenilor săi, atunci pacienţii nu pot beneficia de rambursare în cazul în care tratamentul este achitat în străinătate

Pacienţii cu afecţiuni rare şi serviciile de sănătate în afara graniţelor

Conform studiului realizat de organizaţia europeană pentru afecţiuni rare, care a inclus 6000 de pacienţi, 1,8% dintre aceştia au încercat să obţină tratament în afara graniţelor. Dacă acest procent este considerat reprezentativ pentru cei aproximativ 30 de milioane de pacienţi cu afecţiuni din Europa, reprezintă o nevoie considerabilă pentru îngrijiri peste hotare.

Serviciile de sănătate în afara graniţelor: Plan al directivei UE

- Pacienţii să primească rambursarea pentru îngrijirile la care au dreptul în ţara lor
- Plata anticipată
- Rambursarea sumei pe care ar fi primit-o dacă ar fi beneficiat de tratament în ţara de reşedinţă
- apoi plata costurilor suplimentare
- fără niciun avantaj financiar

Ce fac centrele de expertiză în afecţiuni rare?

Îmbunătăţesc accesul la o îngrijire de calitate adunând laolaltă experţi în gestionarea şi îngrijirea uneia sau unui grup de afecţiuni rare. Deoarece nu se poate face aceasta pentru fiecare afecţiune rară în fiecare ţară, pacienţii trebuie să călătorească în centre de peste graniţe.

Disponibilitatea transplantului de organe în Europa

56000 de pacienţi din UE sunt în prezent pe lista de aşteptare pentru un donator de organe. În fiecare zi mor 12 persoane care aşteaptă un transplant. Rata donatorilor de organe variază de la 34,6 donatori la un milion de oameni în Spania la 6 în Grecia şi 0,5 în România.

Costurile serviciilor de sănătate în UE

Costurile deplasării în afara graniţelor ating 1% (10 miliarde €) din cheltuielile generale pentru sănătate publică din UE-27 (1000 miliarde €).

Medicamentele în Europa

Nu există un sistem general în Europa pentru furnizarea şi rambursarea medicamentelor. Disponibilitatea acestora variază pe teritoriul Europei, anumite ţări putând înregistra perioade de criză. Acest considerent este valabil în special pentru medicamentele orfane pentru tratamentul afecţiunilor rare.

Niciun standard european pentru calitate

Nu există un standard minim european pentru multe aspecte ale serviciilor de sănătate şi există mari variaţii în modul în care sistemele de sănătate naţionale asigură calitatea serviciilor. Furnizarea serviciilor de sănătate ţine de competenţa naţională.

Bariere de limbă

Costurile pentru traducerile necesare legate de tratamentul în străinătate şi de recunoaşterea reţetelor nu este bine definit de legislaţia curentă a UE

Diferenţe în preţurile serviciilor de sănătate

Ca şi în cazul calităţii, preţul serviciilor de sănătate poate varia considerabil de la un stat membru la altul

Diferenţe în definiţia îngrijirilor medicale şi sociale

Statele membre au definiţii diferite pentru îngrijirea medicală, îngrijirea psihologică, asistenţa personală, asistenţa socială şi chiar şi pentru „tratamentul necesar”.

Ce înseamnă eSănătate?

Orice procedură referitoare la îngrijirile de sănătate, susţinută prin procese şi comunicaţii electronice, inclusiv reţele informatice, înregistrări electronice, servicii de telemedicină, portaluri şi alte instrumente bazate pe informaţii-comunicare-tehnologie care ajută la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea afecţiunilor.

Căutarea tratamentelor pentru fertilitate în străinătate

În fiecare an sunt efectuate în străinătate de la 20000 la 25000 de tratamente pentru fertilitate. În prezent există mii de femei care încearcă să rămână însărcinate în clinici din străinătate

Reţelele europene ale centrelor de expertiză (ERN)

În centrele naţionale de expertiză din Europa există reţele fizice sau virtuale cu cunoştinţe şi experienţă. Scopul acestora este îmbunătăţirea calităţii şi managementului îngrijirilor unei afecţiuni sau unui grup de afecţiuni rare.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register