PlayDecide games

PlayDecide is a card game for simple, respectful & fact‑based group discussion. All games are free and can be downloaded as a pdf containing instructions and material to be printed. Pick one and start planning your session.

Body

Uma das maiores preocupações dos doentes é obter tratamento da forma mais rápida, eficaz e segura possível. Para tal, muitos cidadãos europeus têm de procurar cuidados de saúde noutros Estados membros que não o deles…

2010

"Climate change" is the term used to refer to changes in the average weather over time; as short a period as a few decades or as long as thousands of years.
The changes may come from Earth processes (volcano…

Andrea Bandelli
2010

At få behandling og lægehjælp på den hurtigste, mest effektive og sikreste måde er afgørende vigtigt for patienter. Derfor har mange europæiske borgere behov for at søge behandling i andre lande end deres eget. Det…

2010

Jednou z najväčších starostí pacientov je čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najbezpečnejšie vyhľadanie ošetrenia. Mnoho európskych občanov z tohto dôvodu vyhľadáva lekársku starostlivosť v iných členských štátoch…

2010

Bolniki želijo kar najhitrejši, najučinkovitejši in najvarnejši način zdravljenja. Da bi to dosegli, se mnogi evropski državljani zdravijo v drugih državah članicah, saj je v njih boljši zdravstveni sistem kot v…

2010

Jedną z największych trosk pacjentów jest poszukiwanie możliwości leczenia w najszybszy, najbardziej efektywny i najbezpieczniejszy sposób. Dlatego wielu obywateli Unii Europejskiej korzysta z opieki medycznej w…

2010

Viens no aspektiem, par ko visvairāk raizējas pacienti, ir ārstēšanas saņemšana pēc iespējas ātrāk, efektīvāk un drošāk. Lai to panāktu, daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem nākas meklēt veselības aprūpes…

2010

L'une des préoccupations majeures des patients est de se faire soigner rapidement, efficacement et en toute sécurité. Afin d’y parvenir, bon nombre de citoyens européens vont se faire soigner dans d'autres États…

2010

Üks patsientide suurimaid soove on leida võimalikult kiireim, tõhusaim ja ohutuim ravi. Selle leidmiseks tuleb paljudel Euroopa kodanikel arstiabi otsida muudest liikmesriikidest, kuna seal on parem tervishoiusüsteem…

2010

Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED