PlayDecide games

PlayDecide is a card game for simple, respectful & fact‑based group discussion. All games are free and can be downloaded as a pdf containing instructions and material to be printed. Pick one and start planning your session.

Body

Es gibt Fälle, in denen Menschen mit HIV/AIDS angeklagt werden: z.B. wenn sie den Virus übertragen oder aber auch nur die Gefahr besteht, das HIV übertragen wird. Allein in Europa sind hunderte von Menschen…

Barbara Streicher
2010

Il Rischio Vulcanico è definito come il prodotto: Rischio = (Valore) x (Vulnerabilità) x (Hazard) dove il Valore è dato dal numero di vite umane, oppure dal valore in beni immobili, a rischio in un'area vulcanica; la…

Barbara Raucci
2010

Man has always migrated. The mobility of the species has gradually populated our planet, with humans now spread across the globe. Traditionally, up until the first half of the 20th century, migration flows went south…

Andrea Bandelli
2010

¿Qué es la nanotecnología?
La nanotecnología es un campo muy amplio que incluye cualquier tipo de actividad a nivel de átomos y moléculas (o de manera más específica, entre 1 y 100 nanómetros)…

Andrea Bandelli
2010

Introduktion
Nanoteknologi är ett mångfacetterat område som innebär alla slags olika teknologier som sysslar med atomer och molekyler (storlek mellan 1 och 100 nanometer) som kunde tillämpas i den verkliga…

Andrea Bandelli
2010

Kaj je nanotehnologija?

Nanotehnologija je prostrano polje, kamor sodijo kakršnekoli dejavnosti na ravni atomov in molekul (natančneje rečeno na ravni delcev velikosti od 1 do 100 nanometrov), ki se dajo…

Andrea Bandelli
2010

A betegek legfőbb érdeke, hogy az orvosi kezelésekhez a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban és a legbiztonságosabb módon férjenek hozzá. Sok uniós polgárnak ennek eléréséhez saját országán kívül, más tagállamban…

Gabor Pogany Ph.D.
2010

En av de viktigaste frågorna för patienter är att kunna söka vård så snabbt, effektivt och säkert som möjligt. Det gör att många EU-medborgare kan behöva söka sjukvård i andra EU-länder än sina hemländer, antingen…

2010

Hva er nanoteknologi?

Forskere fra mange ulike fagområder er opptatt av nanoteknologi. Nanoteknologer jobber på atom- og molekylnivå. Det vil si mellom 1 og 100 nanometer. Slik forsøker de å utvikle nye…

Andrea Bandelli
2010

Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED