Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Malaria

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Malaria to rozpowszechniona choroba pasożytnicza wywoływana przez pasożyta przenoszonego z człowieka na człowieka przez komary. Zagrożenie malarią dotyczy trzech miliardów osób. Choroba ta spowodowała śmierć blisko 800 000 osób w 2010 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w roku 2015 na zwalczanie malarii konieczne będzie wydanie 4 mld EUR.

Author / translator Michael Creek

Malaria to rozpowszechniona choroba pasożytnicza wywoływana przez pasożyta przenoszonego z człowieka na człowieka przez komary. Zagrożenie malarią dotyczy trzech miliardów osób. Choroba ta spowodowała śmierć blisko 800 000 osób w 2010 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w roku 2015 na zwalczanie malarii konieczne będzie wydanie 4 mld EUR.
• Konieczne jest zebranie 2,7 mld EUR na działania zapobiegawcze (leczenie zapobiegawcze kobiet w ciąży oraz moskitiery nasączane środkiem owadobójczym i insektycydy do opryskiwania pomieszczeń środkami o przedłużonym działaniu - ang. Indoor Residual Spraying, IRS).
• Konieczne jest zebranie 4,0 mld EUR na leczenie i diagnostykę (leki przeciwko malarii i środki do leczenia ciężkich przypadków oraz szybkie testy diagnostyczne).
• Konieczne jest zebranie 0,6 mld EUR na programy (wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej, szkolenia i wynagrodzenia personelu medycznego w krajach dotkniętych chorobą oraz edukacja społeczeństw).
• Konieczne jest zebranie 0,6 mld EUR na badania naukowe (opracowanie szczepionki i nowych leków, a także usprawnienie diagnostyki, leczenia i zapobiegania).
Instytucje rządowe i międzypaństwowe, a także organizacje pozarządowe, muszą podjąć wysiłki w celu realizacji wszystkich tych celów. Jaka będzie struktura wydatków, jeśli uda się zebrać tylko 3,5 mld EUR zamiast zakładanych 4 mld EUR?

Aims of the game

- Dokładne przedstawienie swoich opinii
- Współpraca w celu uzyskania w grupie wspólnego poglądu
- Przedstawienie swoich poglądów w Europie
- Przyjemność z dyskusji!

Fotografie dzięki uprzejmości

1 & 6: Gates Foundation, Flickr. 2: Babasteve, Flickr. 3: IITA Image Library, Flickr. 4: ReSurge International, Flickr. 5: Yuen-Ping aka YP, Flickr. 7: Daltoris, Flickr. 8: zz77, Flickr. 9: C+H, Flickr. 10: Matt Floreen, Flickr.

Created 20 February 2012
Last edited 28 June 2018
Topics Health
Original English

Policy positions

Policy position 1

O 0,5 mld EUR pomniejszone zostaną nakłady na zapobieganie, leczenie i diagnostykę, programy i badania, w rozbiciu proporcjonalnym na kwoty zasugerowane przez WHO.

Policy position 2

O 0,5 mld EUR pomniejszone zostaną nakłady na zapobieganie, programy i badania, w rozbiciu proporcjonalnym zasugerowanym przez WHO, ale przy zagwarantowaniu budżetu na leczenie i diagnostykę.

Policy position 3

O 0,5 mld EUR pomniejszone zostaną nakłady na leczenie i diagnostykę, programy i badania, w rozbiciu proporcjonalnym zasugerowanym przez WHO, ale przy zagwarantowaniu budżetu na działania zapobiegawcze.

Policy position 4

O 0,5 mld EUR pomniejszone zostaną nakłady na zapobieganie, leczenie i diagnostykę oraz programy, w rozbiciu proporcjonalnym zasugerowanym przez WHO, ale przy zagwarantowaniu budżetu na badania.

Policy position 5

O 0,5 mld EUR pomniejszone zostaną nakłady na zapobieganie, leczenie i diagnostykę oraz programy i badania, dokonując cięć budżetowych na poziomie regionalnym i uzależniając je od poziomu ubóstwa w danym regionie. Dla regionów o niższym poziomie ubóstwa dokonane zostaną głębsze cięcia budżetowe.

Story cards

Thumbnail

Jestem pielęgniarką w Tanzanii. Uważam, że główną przyczyną, dla której malaria jest tutaj tak rozpowszechniona, jest fakt, że ludzie po prostu posiadają niedostateczną wiedzę odnośnie do sposobu zapobiegania tejżechorobie. Widuję ludzi, którzy sądzą, że każda gorączka musi być malarią, oraz takich, którzy uważają, że jeśli mają objawy malarii, to wystarczy, że zostaną w domu i zażyją paracetamol. Niektórzy trafiają do szpitala w późnym stadium choroby. Albo otrzymują leczenie, ale nie zażywają wszystkich dawek do końca. Wiele osób zasięga porady u znachorów albo stosuje takie tradycyjne leki, jak liście papai. Chciałabym móc lepiej edukować ludzi, ale mam już dość pracy z moimi pacjentami.

Francis, Tanzania
Thumbnail

Pracuję dla Ministerstwa Zdrowia w Etiopii. Malaria jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów w dziedzinie zdrowia, wraz z HIV, gruźlicą oraz zdrowiem matki i dziecka. Ostatnio udało nam się przeszkolić ponad 30 000 pracowników opieki zdrowotnej w zakresie nowych zasad diagnozowania i leczenia malarii. Udało nam się już uzyskać bardzo zachęcające wyniki. Zdołaliśmy także rozdysponować 20 mln moskitier nasączanych środkiem owadobójczym w ciągu trzech lat. Nie moglibyśmy tego zrobić bez pomocy partnerstw globalnych i finansowania. Niemniej jednak wciąż rejestrujemy około 9 milionów przypadków malarii rocznie wśród 77-milionowej populacji Etiopczyków.

Emebet, Etiopia
Thumbnail

Jestem lekarzem i naukowcem z Ghany - kraju, w którym malaria jest główną przyczyną śmierci dzieci poniżej piątego roku życia. Uważam, że potrzebujemy szerokiej gamy narzędzi do zwalczania malarii. Żadne pojedyncze narzędzie nie pozwoli nam wygrać tej walki, nawet jeśli leki przeciwko malarii, moskitiery nasączane środkiem owadobójczym i opryskiwanie pomieszczeń insektycydami są skutecznymi metodami. Według mnie jednak możliwość opracowania szczepionki przeciwko malarii jest największą szansą, która umożliwi ostateczne wyeliminowanie tej choroby. Taka szczepionka daje mi nadzieję, że malaria zostanie wyeliminowana w Ghanie jeszcze za mojego życia, chociaż jestem pewna, że będzie ona musiała być stosowana wraz z innymi środkami, ponieważ sama nie będzie zapewniać 100% ochrony.

Ruth, Ghana
Thumbnail

Jestem lekarzem w Labangi, wiosce położonej we wschodniej części Indii. W naszym szpitalu działa program leczenia wszystkich pacjentów z gorączką w sposób typowy dla leczenia malarii, dopóki nie zostanie potwierdzona inna diagnoza. Ten sposób postępowania nie jest już zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Ja jednakuważam, że jest on bardzo skuteczny. WHO obawia się, że pasożyty wywołujące malarię staną się odporne na te leki, ale dla nas ta metoda leczenia jest znacznie tańsza. Gdybyśmy przestrzegali zaleceń WHO i wykonywali szybki test diagnostyczny u wszystkich pacjentów z gorączką, aby leczyć wyłącznie te osoby, u których uzyskano wynik pozytywny, wydawalibyśmy na leczenie malarii trzykrotnie więcej niż obecnie. Po prostu nie mamy takich pieniędzy.

Milu, Indie
Thumbnail

Jestem 26-letnim rolnikiem i mam sześcioro dzieci. W ostatnich latach trzy razy chorowałem na malarię. Głównymi objawami są bóle głowy i gorączka. Rośnie ci temperatura i czujesz się naprawdę zmęczony ciągłymi bólami. W ciężkich stanach choroby moje dzieci mają bardzo wysoką gorączkę. Zawsze, kiedy zachoruję, nie mogę pracować i nie mam dość pieniędzy, by nakarmić swoją rodzinę. Często nie decyduję się na leczenie z powodu braku pieniędzy – jeśli nie mogę nakarmić rodziny, nie stać mnie na lek. Jeśli jednak będę często chorował, kto zapewni utrzymanie mojej rodzinie?

Ketsholikei, Botswana
Thumbnail

Jestem młodą mamą pięciorga dzieci i mieszkamy z dala od miasta. Dotarcie do szpitala to dla nas prawdziwy problem. Moja córka Becri ma roczek i szczególnie martwię się o to, że może zachorować. Jestem HIV-pozytywna, a to oznacza, że zachorowanie na malarię jest dla mnie bardziej ryzykowne. Kiedyś przyszedł do nas pracownik opieki zdrowotnej, aby doradzić, jak mamy zapobiegać malarii, dał nam też za darmo moskitiery na noc i środki w sprayu. Teraz jednak rządowe dofinansowanie na IRS zostało ograniczone i mieszkańcy naszego regionu nie dostają sprayów, moskitier ani ekranów na okna. Zawsze też istnieje ryzyko, że możemy zachorować, a przy tak dużej odległości do szpitala nie wiem, czy nie będę mieć problemów z otrzymaniem leczenia.

Marta, Namibia
Thumbnail

Mój syn ma sześć miesięcy. Kiedy zaszłam w ciążę, bardzo się bałam, bo kilka moich znajomych zaraziło się malarią w trakcie ciąży. Ale moja ciotka dała mi moskitierę na noc, kiedy byłam w ciąży, a ze szpitala dostałam tabletki zapobiegające malarii. Mój syn jest na razie zdrowy, niemniej cały czas się martwię, że w każdej chwili może ciężko zachorować. Zauważyłem, że moskitiera, pod którą śpimy, nie zatrzymuje już komarów tak skutecznie, jak dawniej, lecz nie stać mnie na kupienie nowej. Na pewno będzie trudno zdobyć pieniądze na dodatkowe leczenie, jeśli syn zachoruje.

Doreen, Gambia
Thumbnail

Jestem pielęgniarką w szpitalu miejskim we wschodniej części Indii. Mamy ograniczoną liczbę miejsc i dlatego kobiety w ciąży lub noworodki z objawami malarii muszą czasem spać w jednym łóżku lub na podłodze, jeśli pozostają u nas dłużej niż 48 godzin. Dzieci urodzone przez matki chore na malarię często bardzo tracą na wadze i dlatego próbujemy zapewnić im ciepło.
Dawniej używaliśmy leku o nazwie chloroquina, aby chronić ludzi przed malarią. Teraz jednak został on wycofany, bo pasożyt wywołujący chorobę stał się odporny na chloroquinę. Tak więc moskitiery nasączane insektycydem są obecnie naszą główną metodą zapobiegania zakażeniu malarią.

Mamta, Indie
Thumbnail

Pracuję nad opracowywaniem leku w firmie farmaceutycznej. Oferujemy nasze leczenie na malarię dorosłym i dzieciom po możliwie najniższej cenie. Firmy farmaceutyczne są organizacjami prywatnymi, a ponieważ pracują dla zysku, ważne jest, by stosować dla nich różne zachęty do inwestowania w badania i rozwój w kierunku zwalczania malarii. Bardzo dobre wyniki w tym zakresie uzyskują partnerstwa publiczno-prywatne. Rządy mogą też pomóc na przykład przez przyspieszanie procesu weryfikacji nowych zastosowań leków.
Dla naszej firmy metody leczenia malarii są częścią strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu i kwestią naszej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Tylko w ubiegłym roku nasz programu medyczny objął 74 mln pacjentów i został wyceniony na ponad 1 mld EUR, czyli 3% wartości naszej sprzedaży.

Tilmann, Niemcy
Thumbnail

Jestem nauczycielem w okręgu Mangochi w Malawi. Kilka lat temu odbyłem szkolenie w zakresie leczenia malarii w szkole przy użyciu specjalnego Zestawu do Leczenia Uczniów. Zostałem przeszkolony w rozpoznawaniu objawów i bezpiecznym zapewnianiu leczenia. Następnie mogłem leczyć uczniów, którzy zachorowali, a jeśli ich stan się nie poprawiał, wysyłałem ich do szpitala. Koszt takiego zestawu wynosi 50 EUR za każdy rok szkolny i musieliśmy prosić rodziców i społeczności o pokrycie większej części kosztów. Teraz rząd wycofał wspomniane zestawy, argumentując, że dostępna jest nowa metoda leczenia, której nie możemy sami stosować. Muszę przyznać, że czuję się pewniej, odsyłając dzieci do szpitala na odpowiednie leczenie, ale jest też prawdą, że dzieci opuszczają dużo lekcji z powodu malarii.

Thocco, Malawi

INFO CARDSISSUE CARDS

Ekonomiczne skutki malarii

Malaria najczęściej dotyka ciężarne kobiety i dzieci, co ma istotny wpływ nie tylko na rodziny, ale także na rozwój gospodarczy. Zamiast napędzać rozwój gospodarczy, konieczne jest przeznaczanie środków na leczenie chorych dzieci. Malaria jest ważną przyczyną absencji szkolnej, ponieważ dzieci chorują albo, zamiast uczęszczać do szkoły lub pracy, muszą opiekować się krewnymi chorującymi na malarię.

Malaria a sprawiedliwość społeczna

Malaria zwykle dotyka najuboższych, najmniej odpornych i najsłabszych członków społeczeństwa. Dlatego należy dołożyć starań, aby programy walki z malarią rzeczywiście docierały do najbardziej potrzebujących.

Koszty i dostępność szczepionek

Aby szczepionki mogły przynosić efekty, muszą być tanie (na przykład dzięki dofinansowaniu) i dostępne dla najbardziej potrzebujących. Jeśli produkowana jest jakaś szczepionka, należy tak pokierować funduszami, aby była ona dostępna w danym kraju. W przeciwnym razie pozostanie ona luksusem zarezerwowanym wyłącznie dla bogatych.

Czy moskitiery to dobre rozwiązanie?

Moskitiery nasączane środkami owadobójczymi są tanie i stosunkowo łatwe w dystrybucji. Na obszarach, gdzie stosuje się moskitiery, nawet osoby, które ich nie używają, mogą być mniej narażone na infekcję. Jednak siatki nie wykluczają całkowicie możliwości zakażenia, ponieważ komary atakują nie tylko śpiące osoby. Ponadto z czasem owady mogą uodparniać się na zawarte w moskitierach środki owadobójcze.

Propagowanie informacji

Mieszkańcom krajów dotkniętych malarią nie zawsze łatwo jest zdobyć wiedzę na temat jej zapobiegania i leczenia. Konieczne jest finansowanie programów edukacyjnych.

Środki owadobójcze w aerozolu: za i przeciw

Spryskiwanie ścian domów może być równie skuteczne w ograniczaniu malarii jak moskitiery. Wymaga jednak stosowania większych ilości środków owadobójczych, które wdychane lub połykane przez ludzi mogą mieć działanie toksyczne. Więcej środków oznacza wyższe koszty i wyższe ryzyko rozwoju oporności przez komary.

Trudności związane z profilaktyką farmakologiczną

Osoby podróżujące do krajów endemicznych mogą przyjmować profilaktycznie leki przeciwko malarii. Jednak dla większości osób mieszkających w tych obszarach nie jest możliwe ciągłe stosowanie leków zapobiegających infekcji, przede wszystkim z powodu kosztów, dostępności oraz rozwoju oporności na leki.

Stare i nowe leki przeciwko malarii

W niektórych rejonach pasożyty przenoszące malarię uodporniły się na starsze leki przeciwko tej chorobie. Opracowywanie nowych sposobów leczenia może być kosztowne.

Strategie terapeutyczne

W jaki sposób zdecydować, kogo objąć terapią, w populacji o ograniczonych środkach finansowych? Tych, którzy mają największe potrzeby? Najbiedniejszych? Osoby w najcięższym stadium choroby? Tych, którzy mają najtrudniejszy dostęp do szpitali?

Malaria a ubóstwo

Malaria częściej dotyka ludzi biednych ze względu na gorsze warunki życia, słaby stan zdrowia i trudny dostęp do działań profilaktycznych. Malaria prowadzi także do ubożenia – ludzie muszą płacić za leczenie i tracą wynagrodzenie, ponieważ nie pracują. Likwidacja ubóstwa to element walki z malarią.

Czego potrzebujemy, aby wyeliminować malarię?

Eliminacja malarii z danego obszaru wymaga znacznych inwestycji i koordynacji. Jeśli wysiłki w kierunku eradykacji nie są podejmowane systematycznie, pasożyty przenoszące malarię mogą uodpornić się na środki owadobójcze lub leki stosowane w celu zapobiegania infekcji.

Uzyskiwanie zgody od uczestników na udział w badaniach

Badacze potrzebują ochotników z krajów dotkniętych malarią, na przykład do badań mających na celu oszacowanie skuteczności nowych leków. Trudno jest zapewnić tym ochotnikom odpowiednie informacje i uzyskać od nich świadomą zgodę, między innymi ze względu na problemy językowe, rozbieżności kulturowe oraz niski poziom ich wiedzy na temat praktyki medycznej i badań naukowych.

Dlaczego ochotnicy zgłaszają się do udziału w badaniach?

Mieszkańcy krajów dotkniętych malarią mogą brać udział w badaniach klinicznych, aby skorzystać z możliwości stosowania nowych leków, na które w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić.

Jaka jest wysokość wydatków na walkę z malarią w porównaniu do kosztów publicznej opieki zdrowotnej w innych krajach?

W roku 2009 na walkę z malarią - chorobą która może potencjalnie dotykać 3 miliardy najbiedniejszych mieszkańców świata - wydano 4 miliardy euro. Dla porównania w samej Unii Europejskiej w 2006 roku rządy wydały 59 miliardów euro na walkę z otyłością.

Na czym powinny koncentrować się badania?

Nie wszystkie fundusze są wydawane bezpośrednio na opracowywanie nowych terapii i metod profilaktyki. Część z nich służy na przykład lepszemu zrozumieniu biologii pasożytów czy też mechanizmów nabywania odporności.

Profilaktyka czy leczenie?

Zapobieganie rozprzestrzenianiu malarii jest bardziej ekonomiczne niż leczenie osób już zarażonych. Jednak z etycznego punktu widzenia nie można odmówić ludziom leczenia, skoro istnieją metody terapii.

Indywidualne leczenie staje się coraz tańsze

Leczenie pacjentów chorych na malarię może stawać się tylko coraz tańsze. W miarę wzrostu liczby programów finansowania rośnie popyt, a w związku z tym firmy farmaceutyczne muszą obniżać ceny, aby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Eradykacja: Mission impossible?

Naukowcy generalnie zgadzają się co do faktu, że przy dostępnych obecnie narzędziach możliwe jest skuteczniejsze zwalczanie i eliminacja malarii w niektórych okolicach, ale nie jej całkowita eradykacja na całym świecie, dopóki nie zostaną opracowane nowe metody.

Czy powinniśmy ufać DDT?

DDT to środek owadobójczy, stosowany w niektórych krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej przeciwko komarom. W większości pozostałych krajów świata jest on zakazany ze względu na szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko. DDT kumuluje się w ziemi, wywierając negatywny wpływ na zdrowie ryb i innych zwierząt morskich, ptaków, a nawet ludzi i innych ssaków.

Ochrona patentowa

Najbardziej skuteczne metody terapii malarii są stosunkowo kosztowne, ponieważ opierają się na lekach opatentowanych – prawnie zastrzeżonych przez firmy farmaceutyczne, aby uniemożliwić ich kopiowanie i sprzedaż pod postacią tańszych preparatów pochodnych (tzw. generyków). Jednak gdyby rządy zniosły ochronę patentową, firmy farmaceutyczne przestałyby inwestować w leki przeciwko malarii, ponieważ badania nad tymi lekami są bardzo kosztowne.

Efekt społeczny eliminacji malarii

Eliminacja malarii często oznacza osuszanie obszarów podmokłych w celu zapobieżenia rozmnażaniu komarów. Jednak może to prowadzić do utraty pracy lub domu przez ludzi, którzy tam żyją i pracują.

Oporność na terapię łączoną

Istnieją już dowody na rozwój oporności pasożytów na nową terapię łączoną ACT, stosowaną do leczenia malarii w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Może to częściowo wynikać z tego, że leki wchodzące w jej skład były już szeroko stosowane zanim terapia łączona stała się zalecaną metodą leczenia.

Ile powinniśmy wydawać na malarię?

Kraje, w których malaria ma charakter endemiczny, borykają się często z poważnymi problemami dotyczącymi zdrowia publicznego i rozwoju, takimi jak ubóstwo, głód i HIV. W jaki sposób możemy stwierdzić, na co wydawać pieniądze pochodzące z pomocy?

Preferowane kanały edukacyjne

Wśród mieszkańców Tanzanii o słabym dostępie do informacji na temat malarii przeprowadzono badanie ankietowe , w którym zadawano im pytanie, w jaki sposób chcieliby otrzymywać informacje. 74% respondentów wybrało radio, 41% swojego lekarza, 38% przyjaciół i rodzinę, a 29% telewizję.

Genetyczna ochrona przed malarią

Jedna trzecia ludności Afryki Subsaharyjskiej posiada rodzaj genetycznej ochrony przed malarią. Ludzie ci przychodzą na świat z jedną kopią genu anemii sierpowatej, który zapewnia pewien stopień ochrony przed ciężką postacią malarii.

Nabyta odporność na malarię

W rejonach, w których malaria jest chorobą endemiczną, ludzie nabywają naturalnie uzyskiwaną odporność na malarię. Jeśli dzieci przeżyją pierwsze lata życia po wielokrotnym narażeniu na pasożyta wywołującego malarię, stają się częściowo odporne na malarię, co oznacza, że zakażenie malarią nie powoduje u nich żadnych objawów lub tylko łagodne objawy.

Malaria a ciąża

W trakcie ciąży kobiety są bardziej narażone na takie ciężkie choroby jak malaria. Zakażenie malarią może także przenikać przez łożysko i docierać do płodu.

Opracowywanie szczepionki przeciwko malarii

Nowa szczepionka o nazwie RTS,S, produkowana przez firmę GlaxoSmithKline, okazała się być częściowo skuteczna przeciwko zakażeniu i klinicznej postaci malarii u noworodków i dzieci do 5 roku życia. Właśnie trwa badanie kliniczne obejmujące tysiące dzieci w Afryce. Jeśli zakończy się powodzeniem, będzie to pierwsza licencjonowana szczepionka przeciwko malarii. Jednak będzie ona skuteczna tylko u około 50% dzieci.

Środki owadobójcze a zapobieganie malarii

Jedną z bardzo skutecznych metod zapobiegania malarii jest spryskiwanie ścian domów aerozolami o właściwościach owadobójczych oraz dystrybucja nasączanych środkami owadobójczymi moskitier nad łóżko. Środek, którym nasączane są moskitiery, musi być wielokrotnie nanoszony w regularnych odstępach czasowych.

Zapobieganie malarii u kobiet ciężarnych

Obecnie w rejonach endemicznych zaleca się stosowanie u ciężarnych kobiet strategii IPTp (Intermittent Preventive Treatment), która oznacza przyjmowanie leków przeciwko malarii 2 lub 3 razy w czasie trwania ciąży. Zaleca się, aby ciężarne kobiety spały pod moskitierami nasączanymi środkami owadobójczymi.

IPTi – Intermittent Preventive Treatment u niemowląt

WHO zaleca wdrażanie na obszarach endemicznych strategii IPTi, polegającej na podawaniu środków przeciwko malarii niemowlętom. Oznacza to stosowanie pełnej terapii z użyciem leków przeciwko malarii u niemowląt równolegle do rutynowo podawanej szczepionki – zwykle w wieku 3, 4 i 9 miesięcy. Zaleca się także, aby niemowlęta i małe dzieci spały pod moskitierami nasączanymi środkami owadobójczymi.

Eliminacja malarii

Malaria została skutecznie wyeliminowana w wielu częściach świata dzięki połączeniu strategii medycznych i środowiskowych, między innymi osuszaniu środowisk sprzyjających rozmnażaniu się komarów, stosowaniu leków przeciwko malarii oraz środków owadobójczych.

Malaria a gospodarka

Szacuje się, że w Afryce co roku na walkę z malarią wydaje się w sektorze publicznym i prywatnym 12 mld USD. Przekłada się to na utratę 1,3% produktu krajowego brutto rocznie.

Kto choruje na malarię?

W Afryce około 90% zachorowań dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia i ciężarnych kobiet. Starsze dzieci i osoby dorosłe (poza okresem ciąży) są częściowo uodpornione, co chroni je przed ciężkim zachorowaniem.

Które rejony są najmocniej dotknięte malarią?

W roku 2010 około 91% wszystkich przypadków zachorowań na malarię miało miejsce w Afryce, w tym głównie Afryce Subsaharyjskiej. Dotknięte malarią są także Azja, Ameryka Łacińska, a w mniejszym stopniu również Bliski Wschód i niektóre regiony Europy.

Skala stosowania środków owadobójczych

W Afryce w 2009 roku 75 milionów ludzi (około 10% zagrożonych malarią) chroniło się poprzez spryskiwanie ścian domów środkami owadobójczymi.

Leczenie malarii

Malaria jest chorobą uleczalną. Obecnie zaleca się terapię łączoną na bazie artemizyny (ACT), obejmującą stosowanie kilku leków przeciwko malarii. ACT jest włączona do krajowej polityki leczenia w 90% państw, w których malaria jest chorobą endemiczną.

RDT: nowa metoda diagnostyki

Rapid Diagnostic Test (szybki test diagnostyczny) to nowa metoda, która pozwala na wykrycie obecności pasożytów we krwi bez użycia mikroskopu. Ta technika jest idealna w przypadku odległych obszarów, gdzie nie ma ani mikroskopu, ani osoby umiejącej go obsługiwać, ani elektryczności. W roku 2009 ministerstwa zdrowia sfinansowały około 30 milionów badań RDT.

Na ile powszechne jest profilaktyczne leczenie w ciąży?

Do końca 2009 roku 33 z 43 państw w Afryce, w których malaria jest chorobą endemiczną, wdrożyły terapię IPT dla kobiet ciężarnych jako politykę krajową.

Cel: całkowite wyeliminowanie malarii

W roku 2008, w odpowiedzi na apel Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przedstawiciele partnerstwa Roll Back Malaria zadeklarowali, że eradykacja malarii jest moralnym obowiązkiem międzynarodowej społeczności i zasugerowali, że powinna ona być ostatecznym celem wszelkich działań. Rozpoczęto projekt Global Malaria Action Plan, który nadal jest realizowany.

Dostarczanie moskitier nasączanych środkiem owadobójczym

W latach 2008–2010 na całym świecie rozdano około 289 milionów moskitier nasączanych środkami owadobójczymi, docierając do około 76% zagrożonych osób. Wartość ta była jednak niższa niż docelowy próg 80%, ustalony na mocy porozumienia Roll Back Malaria.

Co oznacza słowo „endemiczny”?

Infekcję oznaczamy mianem endemicznej, jeśli w danej populacji bez wprowadzania jakichkolwiek zmian liczba osób zarażonych utrzymuje się na stałym poziomie, bez tendencji wzrostowej ani spadkowej. Malaria jest chorobą endemiczną w 106 krajach.

Malaria a konflikty

W wielu krajach o niskim dochodzie narodowym wojny domowe i konflikty międzynarodowe doprowadziły do załamania się programów przeciwdziałania malarii. Od czasu tych konfliktów częstość występowania malarii uległa wzrostowi. Odbudowa krajowych programów wymaga pieniędzy.

Malaria a edukacja

Na obszarach Afryki, gdzie malaria jest chorobą endemiczną, każdego roku zapada na nią od 20 do 50% dzieci w wieku szkolnym. Malaria jest główną przyczyną zachorowań i absencji uczniów oraz nauczycieli. Niekorzystnie wpływa na frekwencję i proces nauki.

Malaria a dzieci

Jeden na pięć zgonów dzieci w Afryce jest powodowany przez malarię. Szacuje się, że przeciętne afrykańskie dziecko ma rocznie od 1,6 do 5,4 epizodów gorączki malarycznej. Co 30 sekund w Afryce z powodu malarii umiera jedno dziecko.

Malaria a poród

Ciężarne kobiety są poważnie zagrożone nie tylko śmiercią z powodu powikłań malarii, ale także samoistnym poronieniem, przedwczesnym porodem lub wydaniem na świat martwego dziecka. Malaria jest ponadto główną przyczyną ciężkiej niedokrwistości matek i odpowiada za jedną trzecią możliwych do uniknięcia przypadków niskiej masy urodzeniowej noworodków.

Koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe

Przeciętne gospodarstwo domowe w Afryce wydaje 10% swojego rocznego dochodu na zapobieganie i leczenie malarii.

Koszty ponoszone przez rządy

W niektórych krajach malaria pochłania nawet 40% wydatków na zdrowie publiczne, odpowiada za 30 do 50% przypadków hospitalizacji i do 60% wizyt ambulatoryjnych w ośrodkach medycznych.

Budowanie kompetencji

W krajach dotkniętych malarią często brak jest dostatecznie silnych programów opieki zdrowotnej, na których można byłoby się oprzeć. Część światowych funduszy przeznaczanych na walkę z malarią jest poświęcana na poprawę tych systemów, szkolenie personelu, informowanie społeczeństwa oraz monitorowanie wdrażania programów przeciw malarii.

Oporność na leki przeciwko malarii

Pasożyty, które są źródłem zakażenia, mogą z czasem stać się odporne na działanie leków przeciwko malarii. Zjawisko to zależy od leku oraz lokalizacji. Pasożyty mogą na przykład w jednym kraju być oporne na dany lek, a w innym kraju na niego reagować. W obszarach endemicznych nie można stosować leków przeciwko malarii w sposób ciągły, ponieważ pasożyty mogłyby się na nie uodpornić; może to też niekorzystnie wpływać na nabytą naturalną odporność.

Gdzie udało się wyeliminować malarię?

Przykładami krajów, w których wyeliminowano malarię, są Malediwy, Tunezja, a ostatnio Maroko, Syria i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W bardziej odległej przeszłości do zarażania się malarią dochodziło także w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register