Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Pārrobežu veselības aprūpe

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Viens no aspektiem, par ko visvairāk raizējas pacienti, ir ārstēšanas saņemšana pēc iespējas ātrāk, efektīvāk un drošāk. Lai to panāktu, daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem nākas meklēt veselības aprūpes pakalpojumus nevis pašu valstī, bet citās ES dalībvalstīs — gan tādēļ, ka tur var saņemt labāku veselības aprūpi, gan tādēļ, ka viņi dzīvo pierobežas apgabalos, kur tuvākā atbilstošā iestāde atrodas citā valstī, vai pat tādēļ, ka nepieciešamo ārstēšanu pašu valstī nevar saņemt speciālo zināšanu trūkuma (to bieži piedzīvo pacienti ar retām slimībām) vai ētisku iemeslu dēļ.

Author / translator

Viens no aspektiem, par ko visvairāk raizējas pacienti, ir ārstēšanas saņemšana pēc iespējas ātrāk, efektīvāk un drošāk. Lai to panāktu, daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem nākas meklēt veselības aprūpes pakalpojumus nevis pašu valstī, bet citās ES dalībvalstīs — gan tādēļ, ka tur var saņemt labāku veselības aprūpi, gan tādēļ, ka viņi dzīvo pierobežas apgabalos, kur tuvākā atbilstošā iestāde atrodas citā valstī, vai pat tādēļ, ka nepieciešamo ārstēšanu pašu valstī nevar saņemt speciālo zināšanu trūkuma (to bieži piedzīvo pacienti ar retām slimībām) vai ētisku iemeslu dēļ. Pacientu mobilitātes dēļ ir radušies vairāki jautājumi, piemēram...

- Kam un kad būtu jāmaksā par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem?
- Kā pacientus informēt par to, kur pieejama labākā ārstēšana?
- Vai pirms ārstēšanās ārzemēs būtu jāsaņem apstiprinājums no vietējās veselības aprūpes sistēmas?
- Kas notiek, ja pacients meklē orgānu transplantātu? Kam gaidīšanas sarakstā ir priekšroka?
- Kas notiek ar pacienta, viņa radinieku ceļa izdevumiem, turpmāk nepieciešamo ārstēšanu un medikamentiem?

Mēģinot izskaidrot dažus no šiem jautājumiem, nesen Eiropas Komisija ierosināja direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi. Direktīvā pievērsta uzmanība gan nepieciešamībai atbalstīt pārrobežu veselības aprūpi, īpaši — retu slimību un tādas ārstniecības gadījumā, kad nav citas izvēles, gan telemedicīnas stiprināšanai, izveidojot speciālo zināšanu centru tīklu un saskaņotus e-veselības rīkus. Radīt vienu likumu visiem pacientiem visām medicīniskajām situācijām visās ES dalībvalstīs ir sarežģīti. Joprojām nav skaidrs, kā Eiropas Savienība visiem tās pilsoņiem varēs nodrošināt vienlīdzīgu ārstniecības pieejamību un kvalitāti?

Created 22 January 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Pārrobežu veselības aprūpe bez speciālas atļaujas ir pieejama visiem pacientiem. Valsts tieši un iepriekšēji atlīdzina ārstēšanas, ceļa un pavadošo personu izdevumus. Netiek investēts e-veselībā.

Policy position 2

Pārrobežu veselības aprūpe ir pieejama visiem pacientiem, tomēr jāsaņem valsts iestāžu atļauja. Valsts atlīdzina tikai pacienta ārstēšanas un ceļa izdevumus. Netiek investēts e-veselībā.

Policy position 3

Pārrobežu veselības aprūpe pacientiem iespējama tikai tad, ja viņu mītnes valstī ārstēšana nav pieejama. Tiek atlīdzināti tikai tiešie ārstēšanas izdevumi. Nav jāsaņem iepriekšēja atļauja. Valsts nedaudz investē e-veselības iniciatīvās.

Policy position 4

4) Pārrobežu veselības aprūpe ir samazināta līdz minimumam. Īpašos gadījumos jāsaņem valsts iestāžu atļauja, un tiek atlīdzināti tikai tiešie ārstēšanas izdevumi pēc šo pakalpojumu saņemšanas. Ja mītnes valstī ārstēšanas atļauja netiek saņemta (ētisku iemeslu dēļ), izdevumi par ārzemēs veiktu ārstēšanu netiek atlīdzināti. Lai pārrobežu veselības aprūpi samazinātu līdz minimumam, valsts galvenā prioritāte ir e-veselība.

Story cards

Thumbnail

Mani sauc Joao, un es esmu portugālis. Pirms dažiem gadiem es devos pie ārsta uz pārbaudi, un viņš pateica, ka man steidzami jāveic specifiskas pārbaudes, kādas pieejamas tikai Zviedrijā. Man nācās steidzami doties ceļā, un es negaidīju uz valsts iestāžu atļauju. Kopā ar rezultātiem no veselības centra saņēmu rēķinu. Savai veselības aprūpes sistēmai pieprasīju atlīdzināt izdevumus, bet man atteica, jo veiktais izmeklējums nebija klasificēts un man arī nebija lēmuma par izdevumu atlīdzināšanu. Man pašam vajadzēja segt ne tikai slimības ārstēšanas ceļojuma izmaksas, bet pašam bija jāsamaksā arī par izmeklējumu.

Joao Gomes
Thumbnail

Es esmu Maria, dzīvoju Grieķijā un esmu 78 gadus veca. Pēc insulta 2004. gadā biju paralizēta. Divus gadus daudzkārt nācās apmeklēt slimnīcas, bet man un maniem bērniem tas bija ļoti apgrūtinoši, īpaši tāpēc, ka dzīvojam mazā ciematā. Man tika piedāvāts izmantot virtuālās vizītes, un kopš 2006. gada es saņemu speciālistu grupas pakalpojumus mājās. Tā iespaidā ir ievērojami uzlabojusies mana dzīves kvalitāte, divas reizes samazinājies slimnīcas apmeklējumu skaits, un tā ir bijusi ievērojama ekonomiskā palīdzība. Šī sistēma gan darbojas tikai manā apgabalā un vēl ir tikai eksperimentāla. Cik ilgi citiem man līdzīgiem cilvēkiem būs jāgaida uz šādu ārstēšanu?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Mani sauc Ovidio, es esmu 20 gadus vecs rumānis. Nesen man atklāja vēzi un ārsts teica, ka nepieciešama kaulu smadzeņu transplantācija. Šeit bija ļoti grūti atrast atbilstošu donoru, bet ārsts atrada transplantātu Francijā par 5000 eiro. Veselības aprūpes sistēma piekrita, ka es turp dodos, bet atbilstoši likumam man pašam iepriekš bija jāsamaksā. Pat ja es sameklētu nepieciešamo naudu, valsts nodrošinātais atlīdzinājums būtu šeit saņemtas ārstēšanas apmērā. Tā nav pienācīga kompensācija, jo Rumānijā šāda ārstēšana ir daudz lētāka nekā Francijā.

Ovidio
Thumbnail

Es esmu Elain no Lielbritānijas, esmu 46 gadus veca. Man daudzkārt nesekmīgi veikta IVF ārstēšana, un esmu par to samaksājusi jau vairāk nekā 30 000 mārciņu. Tagad esmu pieteikusies uz ārstēšanu Bulgārijas, Rumānijas un Spānijas klīnikās, kur nav juridiski noteikta IVF ārstēšanas vecuma ierobežojuma. Anglijā man vairs nav iespēju tikt pie bērniņa, jo sievietēm pēc 40 gadu vecuma nav atļauts veikt IVF ārstēšanu. Daudzi mani radinieki ir apbēdināti, ka es joprojām vēlos bērniņu. Tomēr vairākumam no viņiem pašiem ir bērni, un viņi nevar iedomāties, kā es jūtos. Esmu ļoti veselīga, un tāds ir arī mans vīrs, mums ir tiesības uz bērnu, un mēs drīzumā mēģināsim šo problēmu atrisināt.

Elain McGlade
Thumbnail

Mūsu dēlam Ulrich tika diagnosticēts NBIA — ļoti reti sastopams pārmantots neiroloģisks kustību traucējums. Vācijā ir kāds pacientiem ar NBIA paredzēts tīkls, tomēr nepastāv Eiropas NBIA pacientu grupu tīkls. Dažkārt ar mums sazinās pacienti no citām valstīm, kuri izmisīgi meklē vairāk informācijas par slimību, ārstēšanu vai ārstiem, bet mēs nevaram viņiem neko daudz palīdzēt. Kaut būtu pieejams kāds konstruktīvāks veids, kā mēs varētu sazināties un sadarboties ar cilvēkiem citās valstīs, kā arī palīdzēt cits citam, apmainoties ar noderīgu kontaktinformāciju un medicīnisku informāciju.

Achim Heckl
Thumbnail

Mani sauc Sheena, un es esmu dāniete. Pagājušajā gadā man bija jāveic aknu transplantācija; es centos pierakstīties pie ārsta uz operāciju, bet nāksies gaidīt vēl vairākus mēnešus, līdz varēs to veikt. Slimnīca, kas atrodas netālu no manām mājām, uzņem daudz pacientu no kaimiņpilsētas, kas atrodas citā valstī. Šie cilvēki ir tajā pašā sarakstā, kurā es, tāpēc gaidīt ir vēl grūtāk. Manuprāt, tas nav godīgi — es šajā valstī maksāju nodokļus un sagaidu, ka tikšu ārstēta pirms ārzemju pacientiem! Cik ilgi man būs jāgaida, lai saņemtu ārstēšanu?

Sheena Laursen
Thumbnail

Mani sauc Sāra, un es dzīvoju Itālijā. Mana 4 gadus vecā meita cieš no reta imūndeficīta traucējuma. Nesen ārsts mums pastāstīja, ka Vācijā esot pieejams jauns ārstēšanas veids. Veselības aprūpes sistēma atlīdzinās ārstēšanas izdevumus, bet došanās uz ārzemēm saistīta ar ceļošanu un vairāku mēnešu pavadīšanu tur kopā ar meitu. Turklāt mums būs papildu izmaksas par dokumentu tulkošanu, mutisko tulkošanu utt. Būs nepieciešamas vairākas operācijas, kā arī medikamenti. Mēs nevarēsim iesniegt prasību, lai atgūtu šo naudu. Tas ļoti sarežģī mūsu ekonomisko situāciju, bet kā gan kāds varētu kaut ko vērtēt augstāk par sava bērna dzīvību?

Sara Antonioni
Thumbnail

My name is Carlos; I work for the public authority in Valencia. We have realised the very heavy impact of the cross border health care in our region. Currently more than 500,000 Britons - most of whom are over 50 - and other European citizens that currently live in the Valencia region are placing an impossible burden on our country's health service. It is costing us an extra €1bn annually to look after a million new residents.This is a heavy burden on our shoulders and we cannot keep up with the current situation. I realise my community also benefits from these people, but the burden on the health system is still very difficult for us.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Telemedicīnas nozīme

Izmantojot telemedicīnu, cilvēks var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus no ārzemēm ne pašam, ne ārstam neatstājot savu valsti (piemēram, ir iespējama fiziski nepareizu veidojumu diagnostika dzemdībās, ārstiem dažādās valstīs apmainoties ar fotogrāfijām un simptomu aprakstiem).

Kurš ir atbildīgs par kļūdām pārrobežu veselības aprūpē?

Lai arī veselības aprūpe paredzēta, lai pacients gūtu labumu, dažkārt kļūdu dēļ pacientam tiek nodarīts kaitējums. Kurš pārrobežu veselības aprūpē šādā gadījumā ir atbildīgs? Kurš sniedz kompensāciju pacientam? Kuras valsts atbildības likumi ir piemērojami?

Diskusijas par ētiku dažādās valstīs

Kurš izlemj, vai sievietei pienākas valsts atlīdzība, ja viņa vēršas pēc palīdzības neauglības ārstēšanā ārpus savas valsts (vecuma ierobežojuma atšķirību dēļ)? Kuras valsts ētikas likumi ir piemērojami?

Pārredzamas tiesiskās struktūras trūkums

Meklējot pārrobežu veselības aprūpi, pacientiem ir radušās problēmas dažādās valstīs pastāvošās likumu dažādības dēļ. Piemēram, cilmes šūnu terapijas tiesiskais statuss dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgs.

Iepriekšējas atļaujas nepieciešamība

Ja nepieciešama pārrobežu veselības aprūpe, bieži vien iepriekšējas atļaujas piešķiršanas process ir sarežģīts, ilgstošs un patvaļīgs, īpaši retu slimību gadījumā — daudzi veselības aprūpes profesionāļi un varas institūciju speciālisti tās nepārzina, un tāpēc veselības aprūpes sistēmās tās tiek ignorētas.

Ar ceļojumu saistītās izmaksas

Pacienti ar retām slimībām bieži vien nav pietiekami patstāvīgi, lai ceļotu bez citu palīdzības. Papildus veselības aprūpes izdevumu kopējām izmaksām jāpieskaita arī ceļojuma izdevumi divām personām un ienākumu zudums ceļojuma laikā.

Īpaši noteikumi retajām slimībām

Neatkarīgi no pārrobežu veselības aprūpes noteikumiem pacientiem ar retām slimībām jāsaņem ārzemēs veiktas ārstēšanas izdevumu atlīdzība pat tad, ja tas bez iepriekšējas atļaujas viņu valstī netiek paredzēts.

Speciālo zināšanu centru loma

Pacienti ar retām slimībām bieži vien tiek ignorēti klasiskajās veselības aprūpes sistēmās, kas veidotas, ņemot vērā bieži sastopamas slimības. Izmantojot speciālo zināšanu centrus, var veikt bieži sastopamo slimību sistēmas vadības pārstrukturizāciju.

Retas slimības un iepriekšēja atļauja

Kā pacientiem ar retām slimībām var atlīdzināt izmaksas tādā līmenī, kāds ir mītnes valstī, ja mītnes valsts sistēma neietver vai neņem vērā šo slimību/ārstēšanu?

Informācijas avots

Kam ir pienākums sniegt informāciju par to pilsoņu ārstēšanu, kuri apsver veselības aprūpes saņemšanu citā valstī? Vai ES? Vai dalībvalstīm? Vai veselības aprūpes profesionāļiem?

Pakalpojumu saņemšanas vienlīdzība

Vai tā nav diskriminācija — neārstēt pacientus, kuri nākuši no citas ES valsts, tieši tāpat kā tās valsts iedzīvotājus, kur viņi tiek ārstēti?

Vai priekšroka sarakstos?

Pašreizējā sistēma paredz, ka pacienti no citām dalībvalstīm ārstēšanas gaidīšanas sarakstos tiek ietverti pēc tādas pašas kārtības. Vai ir godīgi, ka vietējiem pacientiem jāgaida kopējā rindā ar ārzemju pacientiem?

Pacienti dod priekšroku tuvākām vietām

Bieži vien pacienti uzskata, ka ceļošana, lai saņemtu ārstēšanu, ir nepatīkama (Somijā veiktā pētījumā noskaidrots, ka 90% gados vecāku pilsoņu atsakās no nosūtījuma pat Somijas robežās pat tad, ja tas samazinātu gaidīšanas laiku).

Dalībvalsts atbildība

Pašlaik veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem plānotas ārstēšanas veikšanai nav obligāti jāpieņem ārzemju pacienti, ja tas var apdraudēt viņu ārstēšanas spējas (medikamentu trūkums u.c.) vai medicīnisko kompetenci savā valstī.

Pacientiem jāmaksā iepriekš

Pašreizējā Eiropas direktīva izveidojusi struktūru, kas paredzēta turīgākajiem un labi informētajiem Eiropas pilsoņiem — viss ir sakārtots tā, ka vispirms jāmaksā, bet izdevumi tiek atlīdzināti vēlāk.

Pacientu mobilitātei jābūt saskaņotai ar datu mobilitāti

Pacientu mobilitāte Eiropā nozīmē arī viņu medicīnisko datu un viņus izsekojošās sistēmas mobilitāti, kā arī viņu ārstēšanu izsekojošo un turpmāko novērošanu veicošo sistēmu...

Atvērta tirgus sistēma veselības aprūpē — iebildumi

Dažas dalībvalstis, kurās ir augsti attīstīta un dārga veselības aprūpes sistēma, iebilst pret pilnīgi atvērtu veselības aprūpes tirgus sistēmu, jo baidās, ka tas varētu izraisīt standartu pazemināšanos.

Tiesības uz kvalitatīvu aprūpi

Runa ir ne tikai par tiesībām uz aprūpi, bet par tiesībām uz kvalitatīvu aprūpi. Kā var izveidot aprūpes standartus, regulāri tos pārraudzīt un novērtēt? Kurš to darīs?

Pārrobežu veselības aprūpes nepieciešamība reto slimību gadījumā

Ir vairāk nekā 6000 retu slimību, un katrā ES valstī nav iespējams attīstīt katram veselības traucējumam paredzētu aprūpi. Pacientiem ar retām slimībām vairāk nekā citiem ES pilsoņiem var būt nepieciešama piekļuve kompensētai medicīniskajai ekspertīzei, kura pieejama par brīvu.

Retu slimību medikamentu meklēšana ārzemēs

Neskatoties uz centralizētu atļauju, retu slimību medikamenti, to kompensēšana un pieejamība dažādās ES valstīs atšķiras. Kā var nodrošināt atlīdzību gadījumā, kad cilvēki meklē ārstēšanu ārzemēs un to neapmaksā viņu pašu valsts.

Iepriekšējas atļaujas nepieciešamības iemesli

Iepriekšējas atļaujas nepieciešamību pirms ārstēšanas un gaidīšanas sarakstus var lietot kā veselības aprūpes budžeta plānošanas rīkus, lai virzītu pacientu plūsmu un efektīvi to pārvaldītu.

Eiropas veselības aprūpes sistēmu atšķirības

Viens no veidiem, kā ierobežot tēriņus pārrobežu veselības aprūpē, ir ierobežot izdevumu atlīdzināšanu, attiecinot to tikai uz aprūpi ārpus slimnīcas. Dažādas ES veselības aprūpes sistēmas atšķirīgi definē aprūpi slimnīcā un ārpus slimnīcas, sarežģījot standarta atlīdzināšanas procedūras.

Atļaujas gaidīšana

Bieži vien pārrobežu veselības aprūpes atļaujas saņemšanas process veselības aprūpes sistēmā ir ilgs. Tādēļ palielinās pacientu psiholoģiskā spriedze, kā arī rodas medicīniskas blaknes un pat nāves risks.

Tiesības uz ārstēšanos ārzemēs — ētikas problēmas

Ja pacienta mītnes zemē ārstēšana ir ierobežota ētisku iemeslu dēļ (piemēram, ģenētiskas pārbaudes), vai šiem pilsoņiem tā būtu jāierobežo arī citās ES dalībvalstīs?

Vai nepieciešama direktīva par pārrobežu veselības aprūpi?

Pašlaik pastāv plaša divpusējas pārrobežu veselības aprūpes sadarbība. Ar direktīvu pārrobežu veselības aprūpei uzspiežot struktūru “viena sistēma visiem”, var ierobežot tos pārrobežu pasākumus, kas pašlaik ir ļoti noderīgi pacientiem...

Vai e-veselība Eiropā ir izplatīta?

E-veselība visā veselības aprūpes sektorā pašlaik vēl nav plaši atzīta kā nozīmīga galvenās veselības politikas, stratēģijas un pakalpojumu daļa.

Tiesības uz veselības aprūpi

Tiesības uz veselības aprūpi tiek atzītas ES Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas viedokli pārvietošanās brīvība attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem neatkarīgi no organizācijas un finansējuma valsts līmenī.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Tā dod tiesības katrai personai, kam nepieciešama ārstēšana un kas atrodas citā ES dalībvalstī, izmantot iespējas, kas tiek nodrošinātas šajā valstī. Tā nesedz pirms ceļojuma iegūtas saslimšanas vai traumas ārstēšanas izdevumus, kā arī privātā sektora veselības aprūpes pakalpojumus.

Ko nozīmē veselības pakalpojumu pārrobežu nodrošināšana?

Tā ir vienas ES dalībvalsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana citā dalībvalstī. Šādi pakalpojumi var ietvert tiešus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas klātienē, vai attālinātus pakalpojumus, piemēram, telemedicīnu.

Kas ir pacientu mobilitāte?

Pacienta pārvietošanās, lai saņemtu medicīnisko aprūpi (diagnozi, ārstēšanu u.c.) no veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja citā ES dalībvalstī, kas nav viņa mītnes valsts.

Kas ir Eiropas tiesībsargs?

Tiesībsargs (ombuds) saņem jebkura ES pilsoņa vai juridiskas personas sūdzības par Kopienas iestādes vai struktūras nepareizi veiktām darbībām. Ar viņu var sazināties, ja pilsoņiem ir sūdzības par veselības aprūpi (piemēram, par pārrobežu veselības aprūpes pieejamību).

Cieņa pret iekšējo tirgu

Lai gan dalībvalstis vispirms ir atbildīgas par veselības aprūpes pakalpojumiem, tām jāpakļaujas Kopienas tiesību aktiem, īpaši attiecībā uz iekšējā tirgus preču, pakalpojumu, personu un kapitāla brīvu apriti Eiropas Savienībā.

Ceļošana uz ārzemēm ārstēšanās nolūkos

2007. gada maijā Eirobarometrs ziņoja, ka 54% Eiropas pilsoņu izteikuši vēlēšanos ceļot uz citu ES valsti, lai ārstētos.

Pierobežas apgabali

Pierobežā dzīvojošiem pilsoņiem tuvākā slimnīca parasti atrodas blakus esošajā dalībvalstī. Trešdaļa ES iedzīvotāju dzīvo pierobežas apgabalos.

Kādi izdevumi tiek atlīdzināti pārrobežu veselības aprūpē?

Bieži vien valsts nodrošinātā pacienta ārstēšanas izdevumu atlīdzība ir mazāka nekā izdevumi par ārstēšanu ārzemēs. Šo starpību sedz pacients.

Informācijas trūkums

Eirobarometra pētījumā noskaidrots, ka 30% ES pilsoņu pat nezina, ka pastāv iespēja saņemt veselības aprūpi ārpus pašu valsts.

Kāpēc eiropieši vēlas ārstēties ārzemēs? (Eirobarometrs)

91% respondentu atbildēja, ka šī vēlme saistīta ar neiespējamību saņemt ārstēšanu mājās, 78% — tādēļ, ka ārzemēs ir augstāka ārstēšanas kvalitāte. 69% ceļotu, lai ārstētos pie slavena speciālista, 64% — lai samazinātu ārstēšanas gaidīšanas laiku, bet 48% — lai ārstētos lētāk.

Ārstēšanas atzīšana

Pašreizējie ES likumi nosaka — ja dalībvalsts ārstēšanu nav noteikusi kā savu pilsoņu tiesību daļu, tad pacients nevar saņemt ārzemēs notikušas ārstēšanas izdevumu atlīdzību.

Pacienti ar retām slimībām un pārrobežu veselības aprūpe

Saskaņā ar Eiropas reto slimību organizācijas pētījumu, kurā piedalījās 6000 pacientu, 1,8% no viņiem meklējuši starpvalstu medicīnas aprūpes iespējas. Ja pētījums pārstāv aptuveni 30 miljonus pacientu ar retām slimībām Eiropā, tas ataino ievērojamu nepieciešamību pēc pārrobežu veselības aprūpes.

Pārrobežu veselības aprūpe: ES direktīvas projekts

- Valsts pacientiem atlīdzina izdevumus par medicīnas aprūpi, kas pienākas viņu valstī
- Maksājums tiek veikts iepriekš
- Valsts atlīdzina tādu summu, kāda tiktu atlīdzināta, ja ārstēšana tiktu saņemta pacienta piederības valstī
- pacienti maksā par papildu izdevumiem
- finansiāli atvieglojumi nav pieejami

Ko nodrošina reto slimību speciālo zināšanu centri?

Tie uzlabo kvalitatīvas aprūpes pieejamību, sapulcinot speciālistus kādas retas slimības vai slimību grupas vadīšanai un pārvaldībai. Tā kā katrai retai slimībai katrā valstī nevar darboties šādi centri un tādu nav, pacientiem jāceļo uz ārzemēm, lai tos apmeklētu.

Orgānu transplantātu pieejamība Eiropā

Pašlaik ES orgānu donoru gaida 56 000 pacientu. Gaidot transplantātu, katru dienu nomirst 12 cilvēku. Orgānu ziedošanas proporcijas diapazons ir no 34,6 donoriem uz miljonu iedzīvotāju Spānijā līdz 6 Grieķijā un 0,5 Rumānijā.

Pārrobežu veselības aprūpes izmaksas ES

Pārrobežu mobilitāte sasniedz 1% (10 miljardus eiro) no visiem ES 27 valstu sabiedrības veselības aizsardzības tēriņiem (1000 miljardi eiro).

Medikamenti Eiropā

Eiropā nav vienotas medikamentu apgādes un kompensācijas sistēmas. Dažādās Eiropas valstīs to pieejamība ir atšķirīga, un dažās var būt to deficīts. It īpaši tas attiecas uz medikamentiem, kas paredzēti retu slimību ārstēšanai.

Nav Eiropas kvalitātes standartu

Nav daudzu veselības aprūpes aspektu minimālo Eiropas standartu, un dažādas valsts veselības aizsardzības sistēmas nodrošina atšķirīgu kvalitāti. Veselības aprūpes nodrošināšana ir valsts kompetencē.

Valodas barjeras

Pašreizējā ES likumdošanā nav precīzi noteiktas izmaksas par tulkošanu, kas nepieciešama saistībā ar ārstēšanos ārzemēs un ārstu norādījumu atzīšanu.

Veselības aprūpes pakalpojumu cenu atšķirības

Veselības aprūpes pakalpojumu cena tāpat kā kvalitāte dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

Medicīniskās un sociālās aprūpes definīciju atšķirības

ES dalībvalstīm ir dažādas medicīniskās aprūpes, psiholoģiskās aprūpes, kopšanas aprūpes, sociālās aprūpes un pat “nepieciešamās ārstēšanas” definīcijas.

Kas ir e-veselība?

Tās ir jebkādas veselības aprūpes metodes, ko atbalsta elektroniski procesi un komunikācija, ieskaitot informācijas tīklus, elektroniskus pierakstus par veselību, telemedicīnas pakalpojumus, portālus un citus informācijas/komunikācijas/tehnoloģijas rīkus, un kuras palīdz slimību profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un monitoringā.

Neauglības ārstēšanas iespēju meklējumi ārzemēs

Katru gadu neauglība tiek ārstēta 20 000–25 000 cilvēkiem no citām valstīm. Pašlaik tūkstošiem sieviešu ir vērsušās pēc palīdzības ārzemēs, lai viņām iestātos grūtniecība.

Eiropas speciālo zināšanu centru tīkli (ERN)

Tie ir fiziski vai virtuāli nacionālo speciālo zināšanu tīkli Eiropā. To mērķis ir uzlabot kādas retas slimības vai retu slimību grupas aprūpes kvalitāti un pārvaldību.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register