Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Vienas iš pacientams svarbiausių ir labiausiai dominančių dalykų – kaip gauti gydymo paslaugas kuo sparčiau, efektyviau ir saugiau. Norėdami gauti tokias paslaugas, daugelis Europos Sąjungos šalių piliečių turi naudotis ne savosios šalies, o kitų valstybių narių teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nes jos kitos šalyse yra geresnės kokybės arba dėl to, kad gyvena pasienio regione, kur artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga yra už valstybės sienos.

Author / translator

Vienas iš pacientams svarbiausių ir labiausiai dominančių dalykų – kaip gauti gydymo paslaugas kuo sparčiau, efektyviau ir saugiau. Norėdami gauti tokias paslaugas, daugelis Europos Sąjungos šalių piliečių turi naudotis ne savosios šalies, o kitų valstybių narių teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nes jos kitos šalyse yra geresnės kokybės arba dėl to, kad gyvena pasienio regione, kur artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga yra už valstybės sienos. Kartais taip atsitinka net dėl to, kad reikiama gydymo paslauga savoje šalyje yra neteikiama dėl kompetencijos trūkumo (ypač sergant retosiomis ligomis) ar etinių priežasčių. Dėl tokio pacientų mobilumo kyla keli klausimai, pavyzdžiui...

- Kas turėtų mokėti už gydymo paslaugas, teikiamas kitose valstybėse, ir kada?
- Kaip pacientai galėtų gauti informaciją, kur teikiamos geriausios gydymo paslaugos?
- Ar prieš gydydamiesi užsienyje jie turėtų gauti leidimą iš savo šalies sveikatos priežiūros sistemos specialistų?
- Kas bus, jei pacientas sieks gauti organo transplantantą? Kam bus suteikiamas pirmumas?
- Kas turėtų apmokėti paciento, jo artimųjų, reabilitacijos ir medikamentų išlaidas?

Neseniai Europos Komisija pasiūlė direktyvą dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų, kurioje bandoma atsakyti į kai kuriuos iš šių klausimų. Direktyvoje pabrėžiama būtinybė tiek palaikyti tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (ypač retųjų ligų ar gydymo, kai nėra kito pasirinkimo, atvejais), tiek tobulinti telemedicinos taikymą naudojantis kompetencijos centrų tinklais ir suderintomis e. sveikatos priemonėmis. Sudėtinga sukurti įstatymus, kurie būtų taikomi visų valstybių narių visiems pacientams visais atvejais. Išlieka klausimas – kaip Europai pavyks užtikrinti lygiateisį gydymo paslaugų pasiekiamumą ir kokybę visiems savo piliečiams?

Created 21 January 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos visiems pacientams, o leidimo nereikia. Valstybė tiesiogiai ir iš anksto kompensuoja gydymo, kelionės ir lydinčiųjų asmenų išlaidas. Investicijų į e. sveikatos sistemą nėra.

Policy position 2

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos visiems pacientams, bet būtinas valstybės leidimas. Valstybė kompensuoja tik paciento gydymo ir kelionės išlaidas. Investicijų į e. sveikatos sistemą nėra.

Policy position 3

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams teikiamos tik tada, kai jų gyvenamojoje šalyje tam tikros gydymo paslaugos neprieinamos. Kompensuojamos tik tiesioginės gydymo išlaidos. Išankstinio leidimo nereikia. Valstybė šiek tiek investuoja į e. sveikatos sistemą.

Policy position 4

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra minimalus. Valstybė turi suteikti leidimą ypatingais atvejais. Kompensuojamos tik tiesioginės gydymo išlaidos (suteikus gydymo paslaugas). Jei gydymas neleidžiamas (dėl etinių priežasčių) gyvenamojoje šalyje, gydymas užsienio šalyje nekompensuojamas. Valstybė laiko e. sveikatos sistemą pagrindiniu prioritetu, kad iki minimumo sumažintų tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Story cards

Thumbnail

Mano vardas Joao, aš esu portugalas. Prieš kelerius metus apsilankiau pas gydytoją profilaktiškai pasitikrinti. Gydytojas pasakė, kad reikia skubiai atlikti specialų tyrimą, kuris prieinamas tik Švedijoje. Turėjau išvykti kuo skubiau ir nelaukiau, kol gausiu valstybės leidimą. Kartu su tyrimo rezultatais iš sveikatos priežiūros centro gavau sąskaitą. Savo sveikatos apsaugos sistemai pateikiau prašymą kompensuoti išlaidas, bet gavau neigiamą atsakymą, nes mano tyrimas buvo neklasifikuotas, o sprendimas kompensuoti išlaidas nepriimtas. Aš turėjau pats padengti ne tik kelionės, bet ir paties tyrimo išlaidas.

Joao Gomes
Thumbnail

Mano vardas Maria, aš gyvenu Graikijoje, man 78-eri. Po 2004 m. patirto insulto buvau suparalyžiuota. Dvejus metus turėjau reguliariai lankytis ligoninėse, o tai sukėlė labai daug problemų tiek man, tiek mano vaikams, nes gyvename mažame kaimelyje. 2006 m. gavau pasiūlymą naudotis virtualiųjų vizitų paslauga, kurią teikė ekspertų komanda. Ši paslauga labai pagerino mano gyvenimo kokybę, nes ligoninėje galėjau lankytis dvigubai rečiau ir taip turėjau mažiau išlaidų. Tačiau ši sistema yra eksperimentinė ir veikia tik mano regione. Kaip ilgai tokie žmonės kaip aš turės laukti tokių gydymo paslaugų?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Mano vardas Ovidio, aš esu rumunas, man 20 metų. Neseniai man diagnozavo vėžį ir pranešė, kad būtina kaulų čiulpų transplantacija. Buvo labai sunku surasti tinkamą donorą Rumunijoje, bet gydytojas rado donorą Prancūzijoje už 5000 eurų. Mūsų sveikatos apsaugos sistema leido man vykti į Prancūziją, bet pagal įstatymus už kelionę ir gydymą turėjau iš anksto susimokėti pats. Net jei gaučiau tiek pinigų, valstybė kompensuotų tik sumą, kurią sumokėčiau už gydymą, gautą čia. Ši kompensavimo sistema nėra tinkama, nes Rumunijoje tokios gydymo paslaugos yra daug pigesnės nei Prancūzijoje.

Ovidio
Thumbnail

Aš esu Elain iš Didžiosios Britanijos, man 46 metai. Ilgai, bet nesėkmingai gydžiausi nuo nevaisingumo ir jau išleidau daugiau kaip 30 000 svarų sterlingų. Dabar bandau gauti gydymo paslaugas Bulgarijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje, nes šiose šalyse netaikomi amžiaus apribojimai gydymui apvaisinant in vitro. Didžiojoje Britanijoje negalėčiau pagimdyti vaiko, nes sulaukusioms 40 metų moterims neleidžiama taikyti apvaisinimo in vitro. Daugelis mano artimųjų nepatenkinti, kad vis dar noriu vaikų. Tačiau daugelis jų turi vaikų ir net neįsivaizduoja, kaip jaučiuosi aš. Tiek mano, tiek mano vyro sveikata labai gera ir mes turime teisę susilaukti vaiko, todėl greitai bandysime tai padaryti.

Elain McGlade
Thumbnail

Mūsų sūnui Ulrichui buvo diagnozuota NBIA – labai retas paveldimas neurologinis judėjimo sutrikimas. Vokietijoje yra vienas NBIA turinčių pacientų tinklas, bet europinio NBIA pacientų grupės tinklo nėra. Kartais į mus kreipiasi pacientai iš kitų šalių, desperatiškai ieškantys informacijos apie ligą, jos gydymą ar gydytojus, tačiau mes nedaug kuo tegalime pagelbėti. Norėčiau, kad būtų patikimesnių būdų bendrauti su kitose šalyse esančiais žmonėmis ir padėti vieni kitiems keičiantis naudinga kontaktine ir medicinine informacija..

Achim Heckl
Thumbnail

Mano vardas Sheena, aš danė. Per šiuos metus man turėjo būti transplantuotos kepenys. Bandžiau užsiregistruoti operuotis, tačiau operacijos turėsiu laukti dar kelis mėnesius. Šalia mano namų esančioje ligoninėje priimama daug pacientų iš už sienos esančio kaimyninės valstybės miesto. Šie žmonės įtraukiami į tą patį sąrašą kaip iš aš, todėl man teks laukti dar ilgau. Manau, kad tai nėra teisinga. Aš moku mokesčius šioje šalyje, todėl norėčiau būti gydoma anksčiau nei pacientai iš kitų šalių. Kiek dar turėsiu laukti gydymo?

Sheena Laursen
Thumbnail

Mano vardas Sara, aš gyvenu Italijoje ir turiu 4 metų amžiaus dukterį, kuriai diagnozuotas retas imunodeficito sutrikimas. Neseniai gydytojas pranešė mums, kad Vokietijoje taikomas naujas šios ligos gydymo būdas. Sveikatos apsaugos sistema kompensuotų gydymo išlaidas, bet kelionė į užsienį reikštų, kad turėsiu keliauti kartu su dukra ir būti su ja Vokietijoje kelis mėnesius. Taip pat turėtume apmokėti papildomas dokumentų vertimo, vertimo žodžiu ir kt. išlaidas. Teks atlikti kelias operacijas, reikės įvairių medikamentų. Kompensacijos už šias išlaidas gauti negalėsime. Mes atsidūrėme labai nepalankioje ekonominėje situacijoje, bet argi gali svarstyti savo vaiko gyvybės kainą?

Sara Antonioni
Thumbnail

Aš esu Carlosas, dirbu Valensijos valstybinėje įstaigoje. Mūsų regione ypač jaučiamas neigiamas tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo poveikis. Šiuo metu daugiau nei 500 000 britų ir kitų Europos šalių piliečių, kurių dauguma yra vyresni nei 50 metų, gyvena Valensijoje, todėl mūsų šalies sveikatos apsaugos sistema patiria didžiulį krūvį. Kasmet išleidžiame papildomą 1 milijardą eurų naujų pacientų priežiūrai. Ši našta yra sunki, todėl nespėjame prisitaikyti prie dabartinės situacijos. Suprantu, kad mano bendruomenė iš tokių žmonių gauna ir pelno, bet mus vis dar labai sunku susidoroti su sveikatos sistemai daromu poveikiu.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Telemedicinos svarba

Naudojant telemedicinos priemones, asmuo gali gauti, o gydytojas – teikti sveikatos priežiūros paslaugas neišvykdami iš savo gyvenamųjų šalių (pvz., įvairių šalių gydytojai gali diagnozuoti fizinius naujagimių apsigimimus dalydamiesi nuotraukomis ir aptardami simptomus).

Kas atsako už klaidas teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas?

Nors sveikatos priežiūros paslaugos pacientams turėtų teikti naudą, kartais dėl klaidų pacientai gali patirti žalos. Kas turėtų būti atsakingas už tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas? Kas pacientams turėtų kompensuoti žalą? Kurios valstybės atsakomybės taisyklės turėtų būti taikomos?

Etiniai aspektai įvairiose šalyse

Kai dėl įvairių amžiaus apribojimų moteris gali gauti nevaisingumo gydymo paslaugas tik už savo šalies ribų, kas turėtų nuspręsti, ar ji turi teisę į kompensaciją? Kurios valstybės etinės nuostatos turėtų būti taikomos?

Neskaidri teisinė sistema

Pacientai, siekiantys gauti tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, susiduria su problemomis, kylančiomis dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų taisyklių. Pavyzdžiui, įvairiose Europos šalyse teisinis kamieninių ląstelių terapijos statusas yra skirtingas.

Būtinas išankstinis leidimas

Išankstinio leidimo, būtino norint gauti tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, gavimas dažnai yra sudėtinga, ilga ir nepagrįsta procedūra. Tai ypač būdinga gydant retąsias ligas, kurios daugeliui sveikatos priežiūros specialistų ir įstaigų yra nežinomos, todėl sveikatos apsaugos sistemose laikomos menkos svarbos.

Numanomos kelionės išlaidos

Retosiomis ligomis sergantys pacientai dažnai nėra pakankamai savarankiški, kad keliautų be kitų asmenų pagalbos. Todėl prie bendrų išlaidų sveikatos priežiūros paslaugoms taip pat reikia pridėti dviejų asmenų keliavimo išlaidas ir išlaidas, patirtas dėl kelionės metu netenkamų pajamų.

Specialiosios retųjų ligų nuostatos

Kad ir kokios taisyklės būtų taikomos tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, pacientams turi būti kompensuojamos gydymo užsienyje išlaidos, net jei jų gyvenamojoje šalyje negavus išankstinio leidimo tai nenumatyta.

Kompetencijos centrų vaidmuo

Sveikatos apsaugos sistemos, orientuotos į įprastas ligas, dažnai skiria per mažai dėmesio retosiomis ligomis sergantiems pacientams. Kompetencijos centrai gali padėti restruktūrizuoti sistemą, skirtą tik dažnai pasitaikančioms ligoms gydyti.

Retosios ligos ir išankstinis leidimas

Kaip kompensuoti išlaidas iki pacientų, sergančių retosiomis ligomis, gimtosios šalies lygio, jei gimtosios šalies sistema nenumato šios ligos ir netaiko jos gydymo?

Informacijos šaltinis

Kas turėtų būti atsakingas už informacijos apie gydymą teikimą piliečiams, kurie norėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje? Europos Sąjunga? Valstybės narės? Sveikatos priežiūros specialistai?

Vienodas paslaugų prieinamumas

Ar atvejus, kai iš kitos ES šalies atvykę pacientai negydomi tokiomis pat sąlygomis kaip vietos gyventojai, derėtų laikyti diskriminacija?

Įtraukimas į sąrašus

Pagal dabartinę sistemą iš kitų valstybių narių atvykę pacientai įtraukiami į tuos pačius gydymo laukimo sąrašus. Ar sąžininga, kad šalies gyventojai įtraukiami į tą pačią eilę kaip ir iš kitų šalių atvykę pacientai?

Pacientų požiūris

Jei gydytis tenka vykti į kitą vietą, pacientai tai dažniausiai vertina neigiamai (remiantis Suomijoje atliktos apklausos rezultatais, 90 proc. pagyvenusių piliečių atsisako siuntimų į kitą gydymo įstaigą net Suomijos teritorijoje, nors dėl to turi laukti ilgiau).

Valstybės narės įsipareigojimai

Šiandien sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai nėra įsipareigoję priimti užsienio pacientų ir teikti jiems planinio gydymo paslaugas, jei dėl to jų pačių gyvenamojoje šalyje nukentėtų gydymo prieinamumas (pvz., dėl medikamentų trūkumo) arba kokybė.

Išankstinis mokestis, reikalaujamas iš paciento

Dabartinėje Europos Sąjungos direktyvoje apibrėžta sveikesnių ir geriau informuotų Europos piliečių sistema, nes viskas pagrįsta išankstiniu mokėjimu ir paskesniu kompensavimu.

Pacientų mobilumas, derinamas su ligos istorijų mobilumu

Pacientų judėjimas Europoje reiškia, kad taip pat būtinas jų ligos istorijų judėjimas ir gydymo bei reabilitacijos stebėjimo sistema...

Atviros rinkos sistema, taikoma sveikatos priežiūrai – prieštaravimai

Kai kurios valstybės narės, kurių sveikatos apsaugos sistemos ypač išplėtotos ir brangios, prieštarauja visiškai atviros sveikatos paslaugų rinkai, nes būgštauja dėl galinčių sumažėti kokybės standartų.

Teisė į kokybišką priežiūrą

Turima omeny ne tik teisė į priežiūrą, bet teisė į kokybišką priežiūrą. Kaip reikėtų įgyvendinti, reguliariai stebėti ir vertinti priežiūros standartus? Kas turėtų tai atlikti?

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos būtinos gydant retąsias ligas

Retųjų ligų yra daugiau nei 6000, todėl kiekviena ES šalis negali teikti kiekvieno sveikatos sutrikimo gydymo paslaugų. Retosiomis ligomis sergantiems pacientams daug labiau nei daugeliui kitų ES piliečių gali reikėti kompensuojamas medicinines paslaugas nemokamai gauti ten, kur jos teikiamos.

Retosioms ligoms gydyti skirtų medikamentų paieška užsienyje

Nepaisant centralizuoto retosioms ligoms skirtų gydyti medikamentų aprobavimo, ES šalyse jų prieinamumas ir kompensavimas skiriasi. Kaip būtų galima užtikrinti kompensavimą, kai žmonės ieško užsienyje gydymo paslaugų, kurios jų gimtojoje šalyje nekompensuojamos?

Išankstinio leidimo pagrindas

Išankstinis leidimas gydytis ir patekti į laukimo sąrašus gali būti naudojamas kaip sveikatos apsaugos biudžeto planavimo priemonė, leidžianti racionalizuoti ir efektyviai valdyti pacientų srautus.

Sveikatos apsaugos sistemų skirtumai Europos Sąjungos šalyse

Vienas iš būdų sumažinti išlaidas, patiriamas dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų, – riboti kompensacijas, skiriant jas tik ambulatoriniam gydymui. Skirtingų ES šalių sveikatos apsaugos sistemos stacionarų ir ambulatorinį gydymą apibrėžia skirtingai, todėl standartinės kompensavimo procedūros yra labai painios.

Leidimo laukimas

Paprastai tenka labai ilgai laukti, kol bus suteiktas leidimas pasinaudoti tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tai gali sukelti pacientams neigiamų pasekmių, pvz., gali padidėti psichologinis spaudimas, atsirasti sveikatos pablogėjimų ar net kilti mirties pavojus.

Teisė į gydymo paslaugas užsienyje – etiniai klausimai

Jei pacientas savo šalyje dėl etinių priežasčių negali gauti tam tikro gydymo (pvz., neatliekami genetiniai tyrimai), ar ir kitose valstybėse narėse tokių paslaugų prieinamumas jam turėtų būti ribojamas?

Ar reikalinga direktyva dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų?

Šiuo metu yra daug dvišalių partnerysčių tarpvalstybinėms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Direktyvoje apibrėžus standartizuotą tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo struktūrą direktyvoje, gali būti apribotos tarpvalstybinės veiklos, šiuo metu ypač naudingos pacientams...

Ar e. sveikatos paslaugos plačiai paplitusios Europoje?

E. sveikatos sistema dar nėra labai paplitusi sveikatos apsaugos sektoriuje ir nėra laikoma reikšminga pagrindinės sveikatos apsaugos politikos, strategijos ir paslaugų dalimi.

Teisė į sveikatos priežiūrą

Teisės į sveikatos priežiūrą apibrėžiamos ES pagrindinių teisių chartijoje. ES Teisingumo teismo sprendimu, laisvo judėjimo teisė taikoma sveikatos priežiūros paslaugoms, neatsižvelgiant į nacionalinio lygio organizacijas ir lėšas.

Europos sveikatos draudimo kortelė

Ši kortelė suteikia asmeniui, kuriam kitoje valstybėje narėje prireikia gydymo, teisę gauti tokias pat paslaugas, kaip ir jo gimtojoje šalyje. Ligos arba sužeidimo, patirto prieš kelionę, gydymo ir privačių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos nedengiamos.

Kas yra tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas?

Tai vienos valstybės narės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kitoje valstybėje narėje. Tokios paslaugos gali būti tiesioginės, pvz., konsultacijos akis į akį, arba nuotolinės, pvz., telemedicina.

Kas yra pacientų mobilumas?

Pacientas, keliaujantis į kitą nei jo gyvenamąją valstybę narę, kad pasinaudotų sveikatos priežiūros paslaugomis (diagnostikos, gydymo ir kt.).

Kas yra Europos ombudsmenas?

Asmuo, gaunantis skundus iš bet kurio ES piliečio ar juridinio asmens dėl netinkamo Bendrijos institucijų veiklos administravimo. Jei piliečiai turi skundų dėl sveikatos priežiūros (pvz., tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumo), jie gali kreiptis į ombudsmeną.

Vidaus rinka

Nors už sveikatos priežiūros paslaugas pirmiausia yra atsakingos valstybės narės, jos turi vadovautis Bendrijos teise, ypač siejant su vidaus rinka, kuri užtikrina laisvą prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimą Europos Sąjungoje.

Keliavimas į užsienį norint gauti gydymo paslaugas

2007 m. gegužės mėn. Eurobarometras paskelbė, kad 54 proc. Europos Sąjungos šalių piliečių norėtų išvykti į kitą ES šalį ir gauti joje medicinos paslaugas

Pasienio regionai

Pasienių regionų gyventojams artimiausia ligoninė dažniausiai būna kaimyninėje valstybėje narėje. Pasienio regionuose gyvena trečdalis ES gyventojų

Kas kompensuojama teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas?

Kompensuojama suma paciento gyvenamojoje šalyje dažniausiai būna mažesnė nei gydymo užsienyje išlaidos. Šių sumų skirtumą turi padengti pacientas.

Informacijos trūkumas

Eurobarometro tyrimų rezultatai parodė, kad 30 proc. ES piliečių net nežino apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas už savo gyvenamosios šalies ribų.

Kodėl europiečiai ieško sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje? (Eurobarometras)

91 proc. atsakovų teigė, kad dėl to, jog tam tikras gydymas neprieinamas gimtojoje šalyje, 78 proc. – dėl geresnės gydymo kokybės užsienyje. 69 proc. keliautų, kad galėtų gydytis pas žinomą specialistą, 64 proc. – kad gautų gydymo paslaugas greičiau, o 48 proc. – pigiau.

Gydymo pripažinimas

Pagal dabartinius ES įstatymus numatoma, kad jei valstybė narė nesuteikia savo piliečiams teisės į gydymą, pacientai negali gauti kompensacijos už užsienio šalyje gaunamas gydymo paslaugas.

Pacientai, sergantys retosiomis ligomis, ir tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos

Europos retųjų ligų organizacijos atliktos apklausos, kurioje dalyvavo 6000 pacientų, rezultatai parodė, kad 1,8 proc. tokių pacientų ieškojo gydymo paslaugų užsienyje. Pritaikius šios apklausos rezultatus apie 30 milijonų retosiomis ligomis sergančių pacientų Europoje, akivaizdu, kad tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų poreikis yra didelis.

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos: ES direktyvos projektas

- Pacientams turi būti kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, į kurias jie turi teisę savo gyvenamojoje šalyje;
- Išankstinis mokėjimas;
- Sumos, kuri būtų kompensuojama gavus gydymo paslaugas savo gyvenamojoje šalyje, kompensavimas;
- Pacientai padengia papildomas išlaidas;
- Nėra finansinės naudos.

Kokią veiklą vykdo retųjų ligų kompetencijos centrai?

Suburdami vienos retosios ligos arba jų grupės valdymo ir gydymo specialistus, šie centrai leidžia lengviau gauti kokybiškas gydymo paslaugas. Kadangi kiekvienoje šalyje nėra visų retųjų ligų kompetencijos centrų, pacientai turi vykti į kitose šalyse esančius kompetencijos centrus.

Organų transplantantų pasiekiamumas Europos Sąjungoje

Šiuo metu Europos Sąjungoje organų donorų laukia 56 000 pacientų. Kasdien miršta 12 ligonių, nesulaukusių transplantacijos. Organų aukojimo mastai varijuoja nuo 34,6 donoro milijonui žmonių Ispanijoje iki 6 – Graikijoje ir 0,5 – Rumunijoje.

Išlaidos tarpvalstybinėms sveikatos priežiūros paslaugoms Europos Sąjungoje

Keliavimo į kitas valstybes gydymosi tikslais išlaidos sudaro apie 1 proc. (10 mlrd. EUR) 27 ES valstybių bendrų sveikatos priežiūros išlaidų (1000 mlrd. EUR).

Medikamentai Europos Sąjungoje

Europos Sąjungoje nėra bendros medikamentų tiekimo ir kompensavimo sistemos. Įvairiose Europos Sąjungos šalyse jų prieinamumas skiriasi, todėl kai kurios šalys medikamentų gali pritrūkti. Taip ypač dažnai atsitinka su retaisiais vaistais, skirtais retosioms ligoms gydyti.

Nėra europinių kokybės standartų

Europoje nėra minimalių standartų, taikomų įvairioms sveikatos priežiūros sritims, todėl būdai, kuriais nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos užtikrina kokybę, labai skiriasi. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra valstybės kompetencija.

Kalbos barjerai

Dabartiniai ES teisės aktai netinkamai apibrėžia išlaidas būtiniems vertimams, susijusiems su gydymu užsienyje ir medikamentų receptais.

Sveikatos priežiūros paslaugų kainų skirtumai

Įvairiose valstybėse narėse sveikatos priežiūros paslaugų kaina, kaip ir kokybė, gali labai skirtis

Medicininės priežiūros ir socialinės apsaugos sąvokų skirtumai

Įvairiose valstybėse narėse medicininės ir psichologinės priežiūros, slaugymo, socialinės apsaugos ir net būtinojo gydymo sąvokos skiriasi.

Kas yra e. sveikata?

Tai bet kokia sveikatos priežiūros praktika, kuriai palaikyti naudojami elektroniniai procesai ir komunikacijos priemonės, įskaitant informacijos tinklus, elektroninius ligos istorijų įrašus, telemedicinos paslaugas, portalus ir kitas informacija, komunikacija ir technologijomis pagrįstas priemones, taikomas ligų prevencijai, diagnozavimui, gydymui ir stebėjimui.

Nevaisingumo gydymas užsienyje

Kasmet atliekama nuo 20 000 iki 25 000 tarpvalstybinių nevaisingumo gydymo procedūrų. Šiuo metu tūkstančiai moterų ieško nevaisingumo gydymo paslaugų užsienyje.

Europos kompetencijos centrų tinklai (ERN)

Tai Europos Sąjungos valstybių kompetencijos centrų realūs arba virtualūs žinių ir kompetencijos tinklai. Jų paskirtis – pagerinti vienos retosios ligos arba jų grupės gydymo kokybę ir valdymą.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register