Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Klimatförändringar

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Introduktion
"Klimatförändringar" är ett ord som betyder förändringar i det genomsnittliga vädret över tid. En tid som kan vara kortare, som decennier eller längre, som tusentals år.
Sådana förändringar kan uppstå på grund av processer på jorden (vulkanisk aktivitet eller förändringar i jordens bana), på grund av faktorer utanför jorden (skillnader i solens aktivitet) eller som på senare tid, på grund av mänsklig aktivitet (nedhuggning av skogar och användandet av fossila bränslen).

Author / translator Andrea Bandelli

Introduktion
"Klimatförändringar" är ett ord som betyder förändringar i det genomsnittliga vädret över tid. En tid som kan vara kortare, som decennier eller längre, som tusentals år.
Sådana förändringar kan uppstå på grund av processer på jorden (vulkanisk aktivitet eller förändringar i jordens bana), på grund av faktorer utanför jorden (skillnader i solens aktivitet) eller som på senare tid, på grund av mänsklig aktivitet (nedhuggning av skogar och användandet av fossila bränslen).
Idag menar man med “klimatförändringar” oftast de pågående förändringar i klimatet som man kallar växthuseffekten eller den globala uppvärmningen. De flesta vetenskapliga studier pekar på att utsläppen av växthusgaser de senaste tvåhundra åren är den främsta orsaken till växthuseffekten.
Enligt denna forskning så spelar den uppvärmningen av luft som sker genom att växthusgaserna “fångar in” värme en viktig roll för att reglera jordens temperatur. Men i och med den industriella revolutionen som startade i slutet av 1700-talet och den därmed ökande konsumtionen av kolbaserade fossila bränslen, så har andelen växthusgaser i atmosfären och då speciellt koldioxid, ökat till den högsta nivån på hundratusentals år.

Created 29 January 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Climate, Environment, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Vi skall anpassa oss till klimatförändringarna.
Försök inte förhindra dem. Vi har anpassat oss till klimatförändringar tidigare och det är antagligen mindre kostsamt för oss att anpassa oss än att försöka hindra det som sker.

Policy position 2

Investera mer i klimatforskning .
Regeringar borde omedelbart investera mer i vetenskap om klimatförändringar så att vi bättre kan förutse vad som kommer att hända.

Policy position 3

Använd ekonomiska styrmedel.
Regeringar borde ge ekonomiska subventioner och skattelättnader för att uppmuntra renare teknologier, effektivare användning av energi och minskad skogsskövling.

Policy position 4

Förhandla fram internationella överenskommelser som skyddar klimatet och som börjar gälla 2015.
Att göra något åt klimatförändringarna kommer att innebära stora förändringar i hur vi använder energi och naturresurser. Att snabbt få till stånd internationellt samarbete är oerhört viktigt.

Story cards

Thumbnail

Jag arbetar i Hongkong och reser i hela världen för att hitta investerare till nya affärsprojekt i Kina. Jag är stolt över mitt arbete eftersom det skapar nya jobb och möjligheter i Kina. Ibland hör jag människor säga att Kinas ökande kolanvändning är en av orsakerna bakom den globala uppvärmningen. Jag brukar försöka förklara för dem att den genomsnittlige nordamerikanen konsumerar mer än sex gånger så mycket energi som den genomsnittlige kinesen. USA är det land som släpper ut mest koldioxid i världen fast de bara har en fjärdedel så stor befolkning som Kina har.
Som jag ser det är det helt uppenbart vilka som skall ta täten i att minska sina utsläpp.

Mary Chen
Thumbnail

Jag är så trött på alla dessa kampanjer som skall skrämma oss med global uppvärmning och klimatförändringar.
Jag tycker att det verkar som om det finns lika många vetenskapsmän som säger att katastrofen är nära som det finns de som säger att det är naturligt att klimatet varierar lite grand.

Jag tänker inte bry mig förrän forskarna är överens. Antingen skall vi alla vara bekymrade eller ingen av oss.

Jim Panek
Thumbnail

Alla vet hur svårt det är att få barn att äta frukt och grönsaker ibland. Min dotter till exempel hon äter bara persikor, men de flygs in från Chile under vintern.

Jag undrar vilket som egentligen väger tyngst: nyttan för min dotter eller skadan på klimatet som flygtransporterna innebär.

Anne Kirby
Thumbnail

Jag arbetar inom kärnkraftsindustrin och jag vet att oron för koldioxidutsläpp gör att man omvärderar kärnkraften. Det känns bra att vara en del av en lösning på ett problem istället för att vara den onda industrin.

Det verkar som om det kommer en helt ny våg av kärnkraftverk över hela världen som skall förse människor med mycket elenergi och som ger väldigt lite koldioxidutsläpp. Låt oss vara ärliga – vind, sol och vatten – det låter bra, men det kan inte ge tillräckligt mycket energi för att driva dagens moderna hus och industrier.

Jessica Brown
Thumbnail

Min fru och jag renoverade vårt 1930-talshus och minskade vår energiförbrukning med över 60%.

Vår tillbyggnad och nyinredda vinds är 2-3 gånger bättre isolerade än vad som krävdes av byggnormerna. Vi installerade specialkonstruerade fönster, en ny värmepanna och en solpanel. All luft som kommer in i hustet förvärms i en solveranda.

Vi försöker leva med en livsstil som ger låga kolutsläpp förutom att vi flyger en gång per år till våra släktingar. Vi byter reseutsläppen genom att vi ger bort 20 lågenergilampor, som var och en kommer att spara in ett halvt ton koldioxid under sin livstid..

George Silverman
Thumbnail

Mitt hus har blivit översvämmat tre gånger på sju år. Jag trött på att förhandla med försäkringsbolag och på att försöka ersätta skadad inredning.

Jag vill bara att någon gör något så att jag kan känna mig säker i mitt eget hem. Jag blev inte särskilt imponerad när en vän föreslog att vi skulle gå på ett möte om klimatförändringar.

Jag sade till henne: ”Jag är alldeles för upptagen med att riva upp min gamla äckliga matta för att bekymra mig om klimatförändringar”.

Maria Silvio
Thumbnail

Jag är en riskkapitalist som noga följer alla nyheter om klimatförändringar. Jag tror inte det kommer att bli någon internationellt samarbete kring detta i den närmaste framtiden så jag investerar som klarar av att växa och frodas under de här osäkra omständigheterna.
Jag skulle inte investera i försäkringsindustrin just nu men i och med att det blir mindre is i norr kan det bli nya sjöfartsrutter så jag investerar i nya hamnar.

Jag tror att trycket på marknaden kommer att skapa många lösningar på klimatfrågan eftersom skatter på energikonsumtion kommer att användas som ett instrument för att minska konsumtionen.

Roger Schwartzenberg
Thumbnail

Jag en forskar på atmosfären på Hawaii och mäter CO2 koncentrationerna i luften. Här har vi mätt dessa sedan 1958 eftersom luften här inte är påverkad av stora industrier eller vulkaner. De senaste 4 decennierna har koncentrationen av koldioxid i luften ökat med 17%.

Både ökningen av koldioxid och höjningen av temperaturen är av ett slag som aldrig har skett tidigare och skrämmer det vetenskapliga samfundet.

Vad mer behöver politiker och allmänhet veta för att förstå allvaret i situationen?

Dr. Gillian King

INFO CARDSISSUE CARDS

Vi har ingen rätt att göra detta.

Vi har inte rätt att bryta ner jorden för framtida generationer. Vi har inte heller rätt att orsaka att andra arter dör ut.

Håller du med?

Ekologiskt våld?

År 2004 var USA:s CO2 utsläpp större än utsläppen i Sydamerika, Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern tillsammans. Utvecklingsländer är de som först kommer att drbbas av högre vattenstånd och våldsamma väderfenomen.

Kan man kalla det ekologiskt våld?

Att lära av våra misstag.

Många utvecklingsländer har stora oanvända kolresurser. Kol är det mest förorenande av de fossila bränslena.

Vi har utnyttjat våra kol-resurser för att bygga vårt välstånd, kan vi nu säga till dem att de inte skall använda sina resurser för att bygga upp sitt välstånd?

Chansen att det blir en katastrof.

Är det inte så att, även om vetenskapen inte helt förstår hur atmosfären påverkar den globala temperaturen, så tvingar de möjliga konsekvenserna oss att handla nu?

Eller skall vi vänta och se?

Vad kostar våra matvanor?

Utsläppen av CO2 som skapas av en köttmåltid med importerade grönsaker är 8 gånger större än från en vegetarisk måltid tillagad av lokalt producerade ingredienser.

Hur kan du förändra dina matvanor för att minska dina CO2-utsläpp?

Vad skall vi lämna över till våra barn?

Precis som rökning nu kan orsaka cancer senare i livet så påverkar det vi nu gör livet för framtida generationer på vår planet.

Har vi ansvar för framtida generationer? Eller skall de få ta hand om sig själva?

Skrämd till tystnad.

”Jag bryr mig inte om vad jag ser i media om klimatförändringar. Jag blir skrämd och överväldigad av alla olika åsikter och jag tror att effekten av klimatförändringarna inte kommer att märkas på decennier så det är inte mitt problem.”

Tror det här är en vanlig känsla?

Hållbar livsstil.

Det finns många enkla sätt att inta en mer hållbar livsstil genom hur man bygger och hur man använder energi.

Varför försöker inte fler människor påverka sin egen påverkan på vår planet?

Jag är en isolerad ö.

”Jag är bare en ensam person. Hur jag lever eller kommer att leva har ingen betydelse för vare sig andra människor, djur eller vår planet. Jorden och vad som finns på den finns där för att vi skall utnyttja dem. ”
Tror du att det här är en vanlig inställning?

Tänk på barnen.

”Jag vill att mina barn skall få växa upp på en jord med fred, mat, stabilt klimat och rent vatten precis som jag har fått gjort.”

Bör mina barns behov betyda mer än mina egna behov?

Det kanske blir bättre.

Uppvärmningen kan leda till att vi sparar på uppvärmningskostnaderna i de nordliga länderna, större skördar och bättre torskfiske utanför Grönland.

Kanske uppväger fördelarna med den globala uppvärmningen nackdelarna?

Dolda fördelar?

På vissa ställen på jorden kanske uppvärmningen för med sig positiva aspekter för jordbruk, skogsbruk och turism.

Men de negativa effekterna för Afrika, Asien och Sydamerika kan leda till mat och vattenbrist där och till översvämningar och att arter utrotas.

Teknologins möjligheter.

Tony Blair sade:
”Om vi tar till oss ny teknologi så pekar allt mot att vi kan minska utsläppen till 60 % och det till en rimlig kostnad.”

Håller du med honom eller tror du att det är ett önsketänkande?

Skattelättnader för miljöhelgon?

Vissa stora företag har tjänat pengar på att minska sin energiförbrukning. Till exempel har företaget DuPont sparat in 2 miljarder dollar i energikostnader sedan 1990.

Skall vi ge skattelättnader till företag som handlar på det här viset?

Kräv att mer energi kommer från förnyelsebara tekniker.

Regeringar skulle kunna kräva att mer av energin i deras länder produceras med förnybara energikällor. Indien har satt upp målet att 10 % av deras energi skall vara förnybar år 2010 och Tysklands mål är 12% till samma årtal 2010.

Vara ett gott exempel.

Om alla offentliga byggnader i hela världen skulle vara energieffektiva skulle besparingen i energi och utsläpp av växthusgaser bli enorm.

Kräv energieffektivare transporter

Regeringar i hela världen borde kräva bättre bränsleekonomi i nya bilar eftersom transporterna står för nästan 1/3 av alla CO2 utsläpp.

Det finns viktigare saker.

Fattigdom, terrorism, och ökat antal brott och andra sådana saker är viktigare saker att göra något åt än en eventuell klimatförändring.

Göra något åt vårt oljeberoende

Även om vi kommer att använda fossila bränslen i många år framåt så borde vi inte öka vår produktion och användning av dessa. Ju mer vi använder desto mer stör vi klimatet. Vi behöver istället investera i renare teknologier.

Förändrade liv.

En lösning på klimatförändringarna kan innebära att vi måste ställa om våra liv och vårt sätt att leva ganska mycket.

Tror du att människor vill ha en sådan förändring?

Om vi har viljan…

Även om framtiden ser mörk ut så kan vi skapa en värld som det går att leva på. Det är viktigt veta att vi kan fylla våra behov utan att förstöra jorden vi lever av.

Om vi har viljan att göra det.

Människans påverkan

Vi är en del av livet på planeten. Till och med vattnet vi dricker har cirkulerat genom, floder, hav, moln, regn, växter, djur och andra människor. Vad vi gör med planeten gör vi också med oss själva.

Oroliga för utrotningar.

Utrotning är något som man inte kan ta tillbaka. Vi borde kanske vara oroliga för alla djur som dör ut också små maskar, mossor och sniglar och annat som vi inte bryr oss om så mycket annars?

Eller är vår egen överlevnad det viktigaste?

Det grönas kraft —pengar eller miljön?

Pengar och ekonomisk tillväxt verkar alltid vara väldigt viktigt.

Tycker du att man alltid måste väga in klimateffekter innan man fattar politiska beslut?

Vad finns det för samband mellan fossila bränslen och koldioxid-halten i luften?

Mängden koldioxid i atmosfären påverkas av mänsklig aktivitet. När vi använder fossila bränslen (kol, olja, bensin och diesel) så ökar vi mängden av koldioxid i luften.

Ungefär 87 % av världens energi kommer från fossila bränslen.

Vad kan polarisarna berätta för oss koldioxidnivåerna?

Is som är hämtad nere i Antarktis is visar varierande men stabila mängder koldioxid i luften ända fram tills den Industriella revolutionen startade (≈1800).

Sedan började mängden koldioxid snabbt öka.

Hur påverkar skogsskövling koldioxidnivåerna?

Skogsskövling släpper loss den koldioxid som finns lagrad i träden och resulterar i att mindre koldioxid tas bort från atmosfären.

Det försvinner motsvarande mer än 45 000 fotbolls-planer skog i världen varje dag.

Rekordtemperaturer

Under de 146 år som man mätt globala temperaturer (på land, i luften och i haven) så har 20 av de 21 högsta temperaturerna blivit uppmätta under de senaste 25 åren.

Medeltemperaturen på jorden tros öka med 2° till 5° C de närmaste 100 åren.

Alaska upplever redan effekterna av högre temperaturer.

Temperaturer i Alaska ökar tio gånger snabbare än i resten av världen.

Permafrosten (den konstanta tjälen) töar nu för första gången på tusentals år. Vägar får bucklor och hus har sjunkit ner i marken som ett resultat av att marken tinar.

Vad säger experterna?

NASA:s klimatspecialist Dr. James Hansen har studerat klimatförändringarna i mer än 15 år.

Han säger att det finns stora risker med att fortsätta fördröja åtgärder som skulle kunna minska koldioxidutsläppen.

Hur skulle den globala uppvärmningen kunna skapa brist på färsk-vatten?

Perus huvudstad Limas vattenförsörjning är beroende av vatten från smältande glaciärer. När glaciärerna nu smälter kommer det inte att finnas något vatten åt stadens mer än 8 millioner invånare.

Glaciärer på den Tibetanska Platån försörjer 20% av jordens befolkning med dricksvatten.

Kan den globala uppvärmningen orsaka översvämningar?

När klimatet blir varmare kan stormar innehålla mer vatten, vilket kan resultera i större mängder regn och snö. Antalet stora översvämningar i hela världen har ökat varje decennium sedan 1950.

I juli 2005 regnade det 94 mm på 24 timmar i Mumbai i Indien. Minst 1000 människor dog på grund av översvämningar och jordskred.

Dödliga värmeböljor och varmare vintrar.

Värmeböljan 2003 i Europa orsakade ungefär 35,000 dödsfall, mest bland äldre, väldigt unga och kroniskt sjuka.

Å andra sidan så innebär varmare vintrar att färre dör på grund av köld.

Kan den globala uppvärmningen påverka matproduktionen?

Högre nattliga temperaturer orsakade av den globala uppvärmningen kan orsaka stora minskningar i skördarna av ris – som är den viktigaste basråvaran för över hälften av världens befolkning.

Hur påverkar den globala uppvärmningen korallrev?

Korallrev har den högsta artrikedomen (biodiversiteten) av alla marina ekosystem.

Den globala uppvärmningen tros medverka till nedbrytningen av korallrev i decennier framåt och hastigheten på temperatur-ökningen är för snabb för att organismerna skall hinna anpassa sig.

Klimatförändringarna påverkar redan många arter.

Dr. Terry Root analyserade en mängd forskningsrapporter om effekten av den globala uppvärmningen på växter och djur. Hon fann att bland de 1500 arter som fanns med i de rapporterna påverkades redan 1200 av den globala uppvärmningen.

Två arter, en ekorre och en fruktfluga, visade på genetiska förändringar som berodde på den globala uppvärmningen .

Kommer isbjörnarna att dö ut??

Isbjörnar jagar efter mat längs kanten av den arktiska havsisen. Allteftersom isen har krympt och bitar av den har brutits av har isbjörnar blivit strandade hundratals kilometer från huvudisen.

Medelvikten på isbjörnar har minskat med 25% de senaste 20 åren och många har dött av svält.

Fisk på flytt

Fisket efter alaskafisken Bering Sea pollock är världens största. Men fisken flyttar nu ut till kallare ryskt vatten så att Alaskas fiskare har problem med att få tag i den.

I den södra delen av Berings hav har havstemperaturen stigit med en grad och fiskarna ser att det marina livet flyttar norrut.

Afrika kommer att drabbas hårt av uppvärmningen

Trots att Afrika har den lägsta användningen av fossila bränslen per person så blir det kanske den kontinent som kommer att drabbas hårdast av växthuseffekten.

Minskade regnmängder och förlust av odlingsbar mark kommer att bidra till svält, sjukdomar och en nedåt-gående ekonomisk spiral.

Kolla kolet på flyget

Flyget står för 2 % av de globala koldioxidutsläppen.

Livsstilen kan ha en stor betydelse.

Individer kan minska sina koldioxidutsläpp mycket genom att göra rätta val. Som till exempel genom att ställa in lägre temperaturer hemma eller genom att använda solceller, solfångare och andra alternativa energikällor.

Byta glödlampor

Varje gång du byter en valig glödlampa mot en lågenergilampa så börjar du spara energi och minska dina koldioxidutsläpp.

Lågenergilampor minskar växthusgasutsläppen med 75% samtidigt som de producerar lika mycket ljus som en vanlig glödlampa.

Koleldning ger mer än hälften av USA:s elenergi.

Kraftverk som använder kol för att generera el är den största källan till koldioxid och står för 1/3 av USA:s utsläpp av CO2.

Vad är "kolutväxling"?

När man har gjort vad man kan för att minska hushållets koldioxidutsläpp kan den återstående klimatpåverkan, kompenseras genom investeringar eller handlingar som påverkar den globala koldioxidbalansen.

Exempel på sådan ”utväxlingar” är att plantera träd, betala för vindenergi och genom att bidra till organisationer som bygger alternativa energikällor.

Alla klimatförändringar kommer att ge stora effekter

Några av de mänskiga aktiviteter och resurser som kommer att påverkas är: jordbruk, vattenförsörjning, energiresurser, skogsbruk, fiske, transporter, försäkringar, turism, katastrofhjälp och hälso/sjukvård.

Ändrar vi atmosfärens kemi?

Om man krymper jorden till ett äpples storlek så är atmosfären ungefär tjock som skalet på äpplet.

Atmosfären är så tunn att vi har påverkat den genom våra utsläpp av koldioxid.

Instabilt klimat som en följd av uppvärmningen.

"Den globala uppvärmningen är en destabiliserande faktor som gör plötsliga klimat-förändringar mer troliga" säger Woods Hole Oceanografiska Institut.
Världshavens globala cirkulationssystem som transporterar värme på planeten kan bli förändrade så att vissa områden blir kallare medan andra blir varmare än idag.

Läxan från den "Lilla istiden"

Under den "Lilla istiden" som varade mellan 1550 till 1850, åkte Londonbor skridskor på Themsen och det snöade i Sydney i Australien.
Den här tiden utmärktes av missväxt, svält, epidemier och massdöd bland hela befolkningar. Med det befolkningsantal jorden har idag skulle liknande klimatförändringar få katastrofala följder.

Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register