Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Tarčne celice

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Uvod

Tarčne celice so vzorčne celice človeškega telesa, ki lahko počno dve stvari. Lahko enostavno izdelujejo kopije same sebe, lahko pa proizvajajo druge vrste celic. V mladem zarodku so tarčne celice, ki se počasi specializirajo in iz njih nastajajo celice, ki tvorijo človeško telo.

Pomen tarčnih celic za medicino

Author / translator

Uvod

Tarčne celice so vzorčne celice človeškega telesa, ki lahko počno dve stvari. Lahko enostavno izdelujejo kopije same sebe, lahko pa proizvajajo druge vrste celic. V mladem zarodku so tarčne celice, ki se počasi specializirajo in iz njih nastajajo celice, ki tvorijo človeško telo.

Pomen tarčnih celic za medicino
Tarčne celice odvzamemo zarodkom, vendar jih ne vsadimo neposredno v odraslo telo. Takšen poseg vsebuje preveliko tveganje, da bi se celice pričele hitro razmnoževati in tako povzročile raka. Pod posebnimi pogoji pa lahko v laboratoriju v principu zrastejo v katero koli vrsto celic človeškega telesa. Tako pridemo do neizčrpnega vira celic, s katerimi lahko v telesu nadomestimo tiste celice, ki se po poškodbi ne obnovijo, na primer srce ali živčno tkivo.
Vzemimo za primer bolnika s poškodbo hrbtenjače. Mogoče bi mu lahko pomagali ozdraveti, če bi v poškodovano hrbtenjačo vgradili zdrave živčne celice. Živčne celice bi mogoče lahko upočasnile ali celo ustavile napredovanje Parkinsonove bolezni. Celice trebušne slinavke bi lahko ukrotile sladkorno bolezen in še mnogo drugega. Potencial nedvomno je, toda v zgodnji fazi raziskav je težko oceniti, koliko teh skromnih upov se bo v resnici razvilo v resnične terapije. Tudi uporaba zarodkov v ta namen poraja mnoga vprašanja.

Created 8 September 2010
Last edited 31 August 2018
Topics Ethics, Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Raziskave tarčnih celic naj se nadaljujejo le na celicah odraslih tkiv in krvi iz posteljice.

Policy position 2

Poleg prejšnjega se raziskave tarčnih celic lahko izvajajo tudi na odvečnih zarodkih mlajših od 14 dni, ki bi jih sicer zavrgli.

Policy position 3

Poleg stališča iz točke 2 se lahko raziskave tarčnih celic izvajajo tudi na zarodkih ustvarjenih posebej v ta namen z zunajtelesno oploditvijo.

Policy position 4

Poleg stališča iz točke 3, je za potrebe raziskav tarčnih celic dovoljeno zarodke tudi klonirati.

Story cards

Thumbnail

Anna Fitzgerald je znanstvenica, ki se ukvarja z induciranimi pluripotentnimi izvornimi celicami. Optimistično gleda na možnost reprogramiranja celic in meni, da bodo terapije na podlagi izvornih celic močno vplivale na način zdravljenja temeljnih povzročiteljev mnogih težkih bolezni. Kljub temu se zaveda, da je pot do tja še dolga in meni, da s kliničnimi poskusi ne bi smeli hiteti. Skrbi jo tudi dejstvo, da bo za množično in stroškovno učinkovito zagotavljanje zdravljenja potrebnih veliko sredstev. Želi si, da bi njene raziskave koristile vsem, ne samo majhni skupini premožnih pacientov, ki si lahko privoščijo specialistično zdravljenje.

Anna
Thumbnail

Gospa Liz Hopeful je poročena 5 let. Zelo si želi otroka, a ga še nima. Z možem sta se odločila za zunajmaternično oploditev. Prvi poskus ni uspel, a v skladišču je še vedno na voljo šest zarodkov. Vsak od njih ima svoje ime. Na enem od formularjev, ki jih je morala izpolniti, je bilo vprašanje, če je pripravljena podariti nekaj zarodkov za raziskave tarčnih celic. Že misel, da bi na njenih zarodkih znanstveniki izvajali eksperimente, Liz navdaja z grozo.

Gospa Liz Hopeful
Thumbnail

Oče O’Reilly je katoliški duhovnik. Zaveda se številnih primerov trpljenja doma in po svetu in z vsemi prizadetimi globoko sočustvuje. Njegova cerkev uči o svetosti življenja in oče je prepričan, da nauk velja za človeške zarodke vse od spočetja dalje. Tako ni pripravljen sprejeti nobenih raziskav na zarodkih. Preskusi naj se delajo le na tarčnih celicah pridobljenih iz krvi. Oče O'Reilly meni, da se znanstveniki premalo ozirajo na duhovno plat življenja in da bi tisti, ki duhovne zakone spoštujejo, morali imeti večji vpliv na znanost.

Oče O’Reilly
Thumbnail

Jaz se Áron Sárallyai. Star sem 23 let in sem študent. Rodil sem se s podedovano okvaro primarne imunodeficience, ki je bila vzrok mnogih težkih bolezni. Moje zdravje se je v zadnjih letih ves čas slabšalo, dokler ni stanje postalo zelo resno. Pomagalo mi je samo zdravljenje na podlagi izvornih celic. Od neznanega odraslega darovalca, ki sem mu zelo hvaležen, sem prejel izvorne celice. Postopek je bil za oba neboleč. Z darovanimi izvornimi celicami moj imunski sistem deluje enako kot imunski sistem darovalca. Dobil sem priložnost, da postanem zdrav. Podpiram zdravljenje na podlagi izvornih celic, vendar le pri odraslih prostovoljcih, saj lahko ozdravi težke bolezni. Kljub temu vsem svetujem previdnost, saj ne gre za čudežno rešitev – ob ustrezni uporabi pa lahko pomaga mnogo ljudem.

Áron Sárallyai
Thumbnail

Sir Grant Cameron vodi eno najuspešnejših raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s pridobivanjem tarčnih celic iz zarodkov. Zelo je zaskrbljen zaradi odkritega nasprotovanja, ki ga nekatere skupine v javnosti izražajo do raziskav zarodkov. Meni, da je nerazumno pripisovati nekakšne moralne lastnosti skupku celic, kar je po njegovem zarodek v začetni stopnji razvoja. V medijskih nastopih poziva k razumnemu, inteligentnemu in smiselnemu dialogu. Kako lahko onemogočamo zdravljenje tolikim, ki ga nujno potrebujejo. Meni, da je nemoralno nasprotovati raziskavam, ki bi lahko pripeljala do uspešnega zdravljenja mnogih usodnih bolezni.

Gospod Grant Cameron
Thumbnail

Janice Fortune je že vse življenje poslovna ženska. Ustanovila je podjetje za proizvodnjo človeških tarčnih celic. Ni ji vseeno za trpljenje bolnikov in zaveda se etičnih pomislekov, a njena prva skrb je uspeh podjetja v razmerah, ko je sicer zelo obetaven potencial uporabe tarčnih celic časovno še relativno oddaljen. Če se bodo zarodki izkazali kot najprimernejši vir tarčnih celic, jih bo uporabila, če bodo odrasle celice kazale boljšo perspektivo, se bo odločila za to možnost.

Janice Fortune
Thumbnail

Janice Fortune je že vse življenje poslovna ženska. Ustanovila je podjetje za proizvodnjo človeških tarčnih celic. Ni ji vseeno za trpljenje bolnikov in zaveda se etičnih pomislekov, a njena prva skrb je uspeh podjetja v razmerah, ko je sicer zelo obetaven potencial uporabe tarčnih celic časovno še relativno oddaljen. Če se bodo zarodki izkazali kot najprimernejši vir tarčnih celic, jih bo uporabila, če bodo odrasle celice kazale boljšo perspektivo, se bo odločila za to možnost.

Ted Murdoch
Thumbnail

Amanda je mlada biologinja v enem od vodilnih institutov za raziskave tarčnih celic Pred kratkim je vlada pooblastila njenega predstojnika, da uporabi klonirane zarodke, narejene iz vzorcev krvi bolnika z motoričnim živčnim obolenjem. Tarčne celice bodo uporabili za proizvodnjo celic prizadetih z isto boleznijo. Amanda zavrača izdelavo zarodkov le za potrebe raziskav. Skrbi jo možnost, da bi kak pokvarjen znanstvenik zlorabil rezultate in skušal klonirati človeka. Projekt je preče špekulativne narave, a lahko pripelje do resničnega preboja pri razumevanju strašne bolezni. Amanda si močno prizadeva izdelati celovit pogled na problem, s katerim se ukvarja.

Amanda Prentice
Thumbnail

Zed je transhumanist. Zanj je regenerativna medicina s pomočjo tarčnih celic le kratkoročni cilj. Pričakuje, da bodo skupna prizadevanja raziskav na področju kloniranja, genetike, tarčnih celic, kibernetike in nanotehnologije odprla možnost za stalne genetske spremembe na ljudeh in še marsikaj drugega. Tako bodo izkoreninjene genetsko pogojene bolezni, mogoče pa bodo tudi mnoge druge izboljšave. Lahko bomo nadgradili našo inteligenco, okrepili čutne zaznave, izboljšali odpornost in premagali procese staranja. Zed zavrača in zaničuje versko in etično kratkovidnost. Ljudje bi morali vzeti svojo usodo v svoje roke, vsakršne omejitve pa lahko ta veliki cilj preprečijo.

Zed Omega
Thumbnail

Dr. Sharon Taylor je nevrokirurginja, ki je pogosto v stiku s paraliziranimi osebami, ki so doživeli hudo poškodbo hrbtenice. Ves čas spremlja razvoj na tem področju in želi preizkusiti najnovejše tehnologije, vendar jo skrbi, saj izvorne celice pogosto oglašujejo kot čudežno zdravilo. Pacienti in njihove družine pogosto pritiskajo nanjo, naj izvede presaditev izvornih celic ne glede na morebitno tveganje. Kljub temu se zaveda, da tovrstna zdravljenja še niso temeljito preskušena in da so klinični poskusi šele v povojih. Izvorne celice bo pripravljena uporabiti šele takrat, ko bo na voljo varno in učinkovito zdravljenje, vendar jo skrbi, da se bodo obupani pacienti obrnili na napačne ljudi, ki bi jih lahko izkoristili in pri tem tvegali njihovi zdravje.

Dr. Sharon Taylor

INFO CARDSISSUE CARDS

Veliki potencial

Če bi uspeli izkoristi možnosti, ki jih ponujajo tarčne celice iz zarodkov in nas pri tem nasprotniki ne bi ovirali, bi pridobili možnost obvladovanja mnogih trenutno neozdravljivih bolezni.

Življenje

Kdaj se človeško življenje resnično začne?

Kaj je zarodek?

Kako bi opisali 14 dni star zarodek:

• skupek celic;
• zametek za razvoj človeškega bitja;
• povsem izdelan človek?

Opravičilo za raziskave

Ali je možnost zdravljenja danes smrtonosnih bolezni zadostno opravičilo za raziskave tarčnih celic pridobljenih iz človeških zarodkov?

Etična dilema

Ali so raziskave tarčnih celic iz zarodkov nesprejemljive zato, ker ne smemo uničiti novega življenja niti, da bi rešili življenje bolnika?

Čigave moralne vrednote?

Ali bi se morali sami odločiti v kakšnem svetu želimo živeti in se ne ozirati na moralne omejitve, ki so nam jih postavili v preteklosti?

Znanost in človeške vrednote

Ali bi morali skrbeti, da pod pritiskom novih znanstvenih odkritij ne žrtvujemo globoko zakoreninjenih človeških vrednot?

Katera uporaba zarodkov je upravičena?

Ali je napak ustvarjati zarodke le za raziskave tarčnih celic nič pa ni narobe če zato uporabimo odvečne zarodke iz zunajtelesne oploditve, ki bi jih sicer zavrgli.

Stroji za rezervne dele?

Če ustvarjamo zarodke le za uporabo kot vir tarčnih celic, ali ni to, kot bi jih imeli le za proizvodnjo rezervnih delov.

Nekateri drugi pogledi na nosečnost

Ali naj sploh dovolimo zunajtelesno oploditev (»otroke iz epruvete«) ali selekcijo zarodkov kot preprečitev gentskih bolezni?

Spolzka tla?

Ali ustvarjanje in uporaba kloniranih zarodkov vodi k kloniranju človeških otrok?

Korak po korak?

Ali se naj lotimo raziskav na kloniranih zarodkih šele potem, ko bodo dodobra preučene možnosti zdravljenja s tarčnimi celicami iz drugih virov.

Kakšnih moralnih omejitev naj se drži znanosti?

Ali naj znanost omejujemo z moralnimi načeli in dovolimo le raziskave na tarčnih celicah, ki ne izvirajo iz zarodkov? Ali tako sploh lahko pridemo do želenih učinkov?

Omejitev splava in raziskav na zarodkih

Ali sta 14 dnevna omejitev raziskav na zarodkih in 24 tedenska omejitev za splav znanstveno utemeljeni, ali sta le neki slučajni pravni normi?

Ali je potrebno postaviti meje znanosti?

Obstaja predlog združenih narodov o prepovedi kloniranja ljudi. Ali naj družba skuša omejiti določene znanstvene rezultate? Ali se bo vedno počelo vse, kar je mogoče narediti?

Kdo naj bo vključen?

Kdo naj bo udeležen pri razvoji tarčnih celic in z njimi povezanih tehnologij in terapij: vladne ali zasebni sektor, fundacije ali združenja.

Drugačni načini uporabe denarja

Ali bi bilo bolje denar namenjen raziskavam tarčnih celic usmeriti v izboljšanje osnovne zdravstvene oskrbe v revnih državah.

Učinek na dežele v razvoju

Ali bodo te nove tehnologije zmanjšale ali povečale razlike med bogatimi in revnimi?

Tarčne celice niso le zarodki

Če bi povsem ustavili financiranje raziskav tarčnih celic ali ne bi to pomenilo tudi konec raziskav odraslih tarčnih celic in presaditev kostnega mozga v primeru levkemije?

Novo upanje?

Ali ponujamo neutemeljeno upanje v ozdravitev neozdravljivo bolnim?

Raziskave zarodkov in kvaliteta življenja

Do kolikšne mere smo upravičeni nadaljevati vprašljive raziskave na zarodkih, da bi pomagali že tako starajočemu se prebivalstvu živeti še dlje? Koliko sploh lahko izboljšamo kvaliteto življenja pri zelo visokih starostih?

Vsakdo mora enkrat umreti

Kje je meja medicinskih raziskav? Ali obstaja nekje točka, na kateri moramo sprejeti resnico, da se smrti in trpljenju ni mogoče povsem izogniti.

Vprašanje demokratičnosti

Kako demokratično je odločanje o teh stvareh in kako demokratično naj bi bilo?

Vloga družbe

Tudi v medicini si znanstveniki ne smejo postavljati meril po svoji volji. Družba ima pravico odločati kaj se naj in česa se ne sme raziskovati.

Kdo bi moral plačati?

Raziskave izvornih celic bi lahko močno pripomogle k zdravljenju težkih bolezni. Vendar kdo bi moral zagotoviti denar za pomembne raziskave? Kdo bi moral plačati drag postopek oblikovanja pacientu primernih izvornih celic in specializiranih celic za zdravljenje bolezni?

Kakšne predpise rabimo?

Z induciranimi pluripotentnimi izvornimi celicami (iPSC) bi lahko teoretično iz celic odraslih ustvarili mnogo kloniranih dojenčkov. S kakšnimi predpisi bi lahko nadzorovali razvoj in uporabo raziskav iPSC? Kako lahko uzakonimo prihodnji razvoj?

Ali gre za politično vprašanje?

Če raziskave natančno določajo predpisi in zakonodaja, ali ne obstaja možnost, da znanost postane preveč politična? Koliko vpliva bi smeli imeti politični lobiji iz neznanstvenih področij?

Kaj so tarčne celice?

Tarčne celice so vzorčne celice človeškega telesa, ki lahko proizvajajo kopije samih sebe ali katerih koli drugih vrst celic.

Tarčne celice v zarodkih in odraslih osebkih

V zarodku se tarčne celice specializirajo za proizvodnjo vseh celic človeškega telesa. V odraslem osebku tarčne celice obnavljajo celice določenih tkiv v telesu vse življenje.

Od kod prihajajo tarčne celice

Človeške tarčne celice pridobivajo iz:
• Zarodkov
• Nekaterih tkiv v odraslem telesu(npr. kostni mozeg)
• Krvi posteljice ob porodu
• Plodovnice

Hranjenje in uporaba tarčnih celic

Znanstveniki znajo izolirati tarčne celice in jih ohraniti v laboratoriju. Lahko dosežejo, da se pretvorijo v druge vrste celic (npr. živci, koža).

Koristi tarčnih celic

Tarčne celice ali telesne celice nastale iz njih bodo mogoče lahko upočasnile ali celo ustavile napredovanje nekaterih degenerativnih bolezni. Mogoče bodo sposobne popraviti poškodovana tkiva ali ozdraviti opekline.

Katere so degenerativne bolezni?

Degenerativne bolezni lahko prizadenejo ljudi od otroških let vse do starosti. Med nje sodijo:
• Parkinsonova bolezen
• sladkorna bolezen
• cistična fibroza
• multipla skleroza
• Mišična distrofija
• levkemija
• hepatitis
• osteoporoza

Trenutno stanje raziskav

Raziskave tarčnih celic so šele v začetni fazi. Nekega dne lahko pripeljejo do novih metod zdravljenja, vendar še ni znano, kako učinkovite bodo.

Odvzem izvornih celic iz zarodkov

Izvorne celice se po navadi odvzamejo iz zarodkov, ustvarjenih pri zunajtelesni oploditvi (in vitro). Celice so odvzete, ko je zarodek star približno teden dni; ima 30 do 150 nediferenciranih celic in meri 0,14 milimetrov. Zarodek po končanem postopku uničijo.

Iz kakšnih zarodkov izvirajo tarčne celice?

Zarodki, ki jih uporabljajo v raziskavah so večinoma »ostanki« kliničnega zdravljenja. Občasno jih ustvarijo posebej za potrebe raziskav.

Nadštevilni zarodki

Pri procesu zunajtelesne oploditve lahko nastane množica odvečnih zarodkov, ki jih par ne želi vsaditi. Trenutno je v Evropi shranjenih na stotisoče takšnih zarodkov, ki jih bodo potem uničili.

Odrasle tarčne celice

Tarčne celice obstajajo tudi v tkivih odraslih ljudi, na primer v kostnem mozgu in v možganih. So precej redke in jih je težko izolirati.

Omejitve odraslih tarčnih celic

Tarčne celice iz odraslih tkiv proizvajajo le nekaj vrst drugih celic povezanih z delom telesa od koder izhajajo. Tarčne celice v kostnem mozgu lahko izdelujejo je različne krvne celice na pa na primer celic jeter.

Kako preseči omejitve odraslih tarčnih celic?

Novejša dognanja kažejo, da bi lahko bilo mogoče nekatere odrasle tarčne celice pretvoriti v druge vrste celic(npr. kostni mozeg v živčne celice). Tovrstne raziskave so šele v začetni fazi.

Tarčne celice iz krvi posteljice

Tarčne celice najdemo tudi v krvi posteljice ob rojstvu. So bolj pogoste kot odrasle celice, lažje jih je pridobiti in povzročajo manj težav povezanih z zavračanjem.

Hranjenje krvi posteljice

Če bi lahko tarčne celice iz krvi posteljice pretvorili v druge vrste celic, bi lahko ki takoj po porodu zamrznili in shranili, da bi bila na voljo za celično zdravljene kasneje v življenju.

14-dnevna omejitev

V človeškem razvoju se zarodek vsadi v maternico približno 7 dni po oploditvi, ko se počasi začne diferenciacija celic. Po 14 dneh se začnejo pojavljati prvi zametki živčnega sistema. 14 dni je zakonska meja za raziskave na zarodkih.

Razlogi za 14 dnevno omejitev

Pred iztekom 14 dnevne omejitve za raziskava se zarodek lahko razdeli v dvojčka, mnogi zarodki pa odmrejo po naravni poti.

Druge države, druga pravila

Nekatere države Evropske unije sploh ne dovolijo raziskav tarčnih celic iz zarodkov. Nekatere jih dovolijo le pri odvečnih zarodkih iz procesa zunajtelesne oploditve. Velika Britanija dovoljuje v raziskovalne namene celo kloniranje zarodkov.

Namen in postopek kloniranja

V Veliki Britaniji ni dovoljeno klonirati človeka (reproduktivno kloniranje), je pa dovoljeno kloniranje človeškega zarodka, ki se lahko razvoja največ 14 dni, tako da pridobijo izvorne celice (terapevtsko kloniranje). Razlika je v namenu in ne v postopku.

Hibridni zarodki

Človeško-živalske hibridne zarodke lahko ustvarijo tako, da iz živalskega jajca odstranijo genetske podatke in jih zamenjajo s človeško DNK. Leta 2008 je skupina raziskovalcev v VB dobila dovoljenje za izdelavo tovrstnega hibrida za namene raziskave.

Kako preprečiti zavrnitev?

Cilj terapevtskega kloniranja je zmanjšati zavračanje tarčnih celic kot tujka v bolnikovem telesu. V postopku uporabljajo tarčne celice pridobljene iz zarodka, kloniranega iz lastnih celic bolnika.

Kako deluje terapevtsko kloniranje

Pri terapevtskem kloniranju celice odvzete iz bolnikovega telesa združijo s človeškim jajčecem, ki so mu odstranili DNK. Tako nastane kloniran zarodek bolnika.

Splav iz socialnih in medicinskih razlogov

24. teden je zgornja meja za splavitev zarodka iz socialnih razlogov. Medicinski razlogi za splav so zakonsko dovoljeni vse do konca nosečnosti (38-40 teden).

Kloniranje in Združeni narodi

Prepoved kloniranja, ki so jo skušali Združeni narodi vpeljati leta 2004, ni popolnoma uspela. Vse države se strinjajo s prepovedjo reproduktivnega kloniranja. Nekatere države so želele tudi prepoved raziskav na kloniranih zarodkih, kar pa druge države še vedno podpirajo.

Razvoj ploda

Plod razvije možgansko strukturo v 10. tednu. Omejitev splava iz socialnih razlogov je v 24. tednu, ko se plod začne odzivati na svetlobo, zvok in druge dražljaje. Zakonska meja za raziskave na zarodku je dosti nižja, 14 dni.

Preprečevanje zavrnitve z reprogramiranjem

Znanstveniki lahko danes upravljajo celice iz kožnih celic odraslih, tako da jih v laboratoriju povrnejo v stanje zarodka. Ta postopek je veliko enostavnejši in učinkovitejši v primerjavi s kloniranjem.

Prevladujoče mnenje judovske skupnosti

Judovski zakon ne obravnava zarodka kot živo bitje do 40 dni po oploditvi. Zato je odvzem celic iz zarodka moralno neoporečen.

Mnenje katoliške cerkve

- Proti: Človeško življenje se začne z eno izvorno celico.
- Za: V skladu z razvojnim pristopom svetega Tomaža Akvinskega: Bog postopno vdihne dušo v zarodek: vegetativno dušo, nato čutno ter na koncu človeško dušo.

Mnenje protestantske cerkve

Pojavljajo se zelo različna mnenja, od popolnega nasprotovanja raziskavam izvornih celic zarodkov do mnenj, ki podpirajo terapevtsko kloniranje.

Mnenje muslimanske skupnosti

V skladu z muslimanskim zakonom dobi zarodek dušo šele v četrtem mesecu nosečnosti. Prevladujoče prepričanje v muslimanski skupnosti je torej, da so raziskave izvornih celic zarodkov moralno neoporečne.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register