Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Klimatické zmeny

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

„Klimatické zmeny“ je pojem používaný na označenie zmien prevládajúceho počasia v čase, pre kratšiu periódu rovnú niekoľkým desaťročiam, pripadne v dlhšom období až stoviek rokov.

Author / translator Jana Horváthová

„Klimatické zmeny“ je pojem používaný na označenie zmien prevládajúceho počasia v čase, pre kratšiu periódu rovnú niekoľkým desaťročiam, pripadne v dlhšom období až stoviek rokov.

Zmeny môžu byť spôsobené prebiehajúcimi zemskými procesmi (sopečnou činnosťou, kolísaním sklonu zemskej osi, jej precesným pohybom, zmenou excentricity dráhy pohybu Zeme okolo Slnka), vonkajšími zdrojmi (úrovňou slnečnej aktivity) a v neposlednom rade aj ľudskou činnosťou (odlesňovaním, využívaním fosílnych palív na získavanie energie).

V súčasnosti je pojem klimatické zmeny zvyčajne spájaný so zmenami pozorovanými v novodobej klíme, ako je nárast priemernej teploty vzduchu pri zemskom povrchu, označovaný ako globálne otepľovanie. Posledne štúdie naznačujú, že nárast skleníkových plynov za posledných dvesto rokov je primárnou príčinou globálneho otepľovania.

Na základe vedeckých výskumov hrá teplo zachytené skleníkovými plynmi kľúčovú úlohu v regulácii teploty na Zemi. S nábehom priemyselnej revolúcie (od r. 1800) a so zvýšenou spotrebou uhlíkových fosílnych palív sa percento skleníkových plynov, obzvlášť oxidu uhličitého, v atmosfére zvýšilo na najvyššiu úroveň za posledných stotisíc rokov.

Aims of the game

- Objasni si, aké sú tvoje názory a postoje - Pracujte na Work towards a shared group vision - Dajte vedieť o svojich stanoviskách celej Európe. - Zabav sa pri diskusií!

Created 8 October 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Climate

Policy positions

Policy position 1

Prispôsobme sa zmene klímy.
Nesnažme sa jej brániť. V minulosti sme sa zmenám klímy prispôsobili. A prispôsobenie sa by mohlo byť lacnejšie ako preventívne opatrenia.

Policy position 2

Zvýšme investície do klimatológie.
Vlády by mali okamžite zvýšiť podporu výskumu v oblasti klimatológie (klimatických zmien) na zlepšenie schopnosti prognózy.

Policy position 3

Ponúknime ekonomické stimuly.
Vlády by mali ponúknuť finančné dotácie a daňové úľavy na podporu čistejších technológií a energetickej efektívnosti a na zníženie odlesňovania.

Policy position 4

Vyjednávajme medzinárodné dohody o ochrane klímy, s účinnosťou od roku 2015.
Riešenie zmeny klímy bude vyžadovať rozsiahle zmeny v spôsobe využívania energií a prírodných zdrojov. Rozhodujúca je včasná medzinárodná spolupráca.

Story cards

Thumbnail

Pracujem v Hong Kongu a cestujem po celom svete za účelom získania investorov pre podnikanie v Číne. Som hrdá, že vytváram nové pracovné príležitosti. Niekedy sa stretávam s pripomienkami, že Čína kvôli výrobe energie zvyšuje spotrebu uhlia a spôsobuje tak globálne otepľovanie.
Priemerný Američan spotrebuje 6x viac energie ako priemerný Číňan. Spojené štáty sú svetovo najväčším producentom uhlíkových emisií a majú len štvrtinu populácie Číny. Z môjho pohľadu je zrejmé, že sa musí odštartovať spoločná iniciatíva za zníženie emisií uhlíka.

Mary Chen
Thumbnail

Už som unavený a otrávený zo všetkých tých energetických kampaní o klimatických zmenách a globálnom otepľovaní.
Mám pocit, že koľko expertov nám hovorí, že smerujeme do katastrofy, toľko isto nám hovorí, že nie je najmenší dôvod sa znepokojovať.
Nemienim venovať pozornosť týmto predpovediam záhuby, kým sa nedohodnú. Buď sa tým musíme trápiť všetci, alebo nikto.

Jim Panek
Thumbnail

Všetci vieme, aké náročné je priviesť deti k tomu, aby jedli ovocie a zeleninu. Moja dcéra si obľúbila broskyne, ale tie sa v zime dovážajú z Chile. Vyváži pozívny fakt, že moja dcéra sa zdravo stravuje, škody na atmosfére spôsobené leteckou nákladnou dopravou?

Anne Kirby
Thumbnail

Pracujem v jadrovej energetike a viem, že podiel iných energetických zdrojov na emisiách uhlíka núti prehodnotiť postoje k jadrovej energii.
Je to dobrý pocit byť vnímaný ako riešenie a nie ako hrozba.

Vyzerá to, že nastane nová vlna výstavby jadrových elektrární, ako možnosti zásobenia elektrinou s veľmi malou mierou znečisťovania uhlíkovými emisiami. Pozrime sa na to realisticky – veterná a slnečná energia znie dobre, ale len ťažko môže pokryť energetické nároky modernej spoločnosti a priemyslu.

Jessica Brown
Thumbnail

Spolu so ženou sme zrekonštruovali náš dom (postavený v roku 1930), a znížili sme energetickú spotrebu o viac ako 60%.
Naša nová prístavba a pridané podkrovie má 2-3x lepšie izolačné vlastnosti , ako je požadované v stavebných predpisoch. Nainštalovali sme si špeciálne zostrojené okná, nový bojler, slnečné panely na zohrievanie vody. Všetok vstupujúci vzduch je predhriaty slnečnou terasou.
Snažíme sa o životný štýl s čo najnižšími emisiami uhlíka. Výnimkou je náš každoročný let za príbuznými. Snažíme sa to kompenzovať rozdaním 20 nízkoenergetických žiaroviek. Každá z nich ušetrí za dobu svojej životnosti pol tony emisií oxidu uhličitého.

George Silverman
Thumbnail

Počas siedmich rokov ma vytopilo už trikrát. Už som vyčerpaná a znechutená z vymieňania nábytku a jednania sa s poisťovňou. Chcem už, aby niekto spravil niečo, aby som sa mohla cítiť bezpečne vo vlastnom dome. Nebola som nadšená, keď mi priateľka navrhla navštíviť informačný míting o klimatických zmenách. Povedala som jej, že som príliš zamestnaná navlhnutými kobercami na to, aby som sa mohla zaoberať klimatickými zmenami.

Maria Silvio
Thumbnail

Som rizikový investor. Veľmi pozorne sledujem novinky o klimatických zmenách. Nemyslím si, že v budúcnosti dôjde k medzinárodnej spolupráci. Preto sa zaujímam o investovanie do spoločností, ktoré vzrástli a prosperujú na meniacich sa pomeroch. Nechcel som investovať do poisťovacích spoločností, ale otváranie nových lodných ciest na severe ma priviedlo k myšlienke investovať peniaze do nových prístavov.
Časom očakávam obchodné tlaky v otázkach ako napríklad ceny energie, ktoré by mali byť zdanené tak, aby obmedzovali spotrebu.

Roger Schwartzenberg
Thumbnail

Na Hawaii pracujem ako vedecká pracovníčka zaoberajúca sa atmosférou. Meriam koncentráciu CO2 v ovzduší. Merania prebiehajú od roku 1985, pretože tunajší vzduch nie je ovplyvnený veľkým priemyslom, ani vulkanickými výparmi. Počas štyroch desaťročí sa zvýšil objem CO2 vo vzduchu o 17%. Zvýšenie CO2 a priemernej teploty, sú pre vedeckú komunitu bezprecedentné a alarmujúce fakty.
Ako to podať politickým činiteľom a občanom, aby to pochopili?

Dr. Gilian King

INFO CARDSISSUE CARDS

Nemáme právo.

Nemáme právo zničiť planétu pre budúce generácie. Ani zapríčiniť vyhynutie akéhokoľvek druhu organizmov.

Súhlasíš s tým?

Ekologická agresia.

Emisie CO2 Spojených štátov amerických boli v roku 2004 väčšie ako emisie Južnej Ameriky, Európy, Ázie, a Afriky spolu.
Rozvojové krajiny sú ako prvé ohrozené stúpajúcou hladinou morí a extrémnymi prejavmi počasia.

Je toto ekologická agresia?

Učíme sa z vlastných chýb.

Veľa rozvojových krajín má rozsiahle nevyužité ložiská uhlia, ktoré je najviac znečisťujúcim fosílnym palivom.

Vzhľadom na to, že my sme naše zdroje uhlia plne využili, máme právo zakázať rozvojovým krajinám urobiť to isté?

Hrozba katastrofy.

Vedci ešte neporozumeli úplne vzťahu medzi emisiami CO2 a nárastom teploty. Máme napriek tomu konať pod hrozbou možných následkov?

Alebo máme počkať na ďalšie poznatky?

Cena za stravovacie zvyklosti.

Hovädzie mäso a importovaná zelenina vytvára 8x viac emisií CO2 ako vegetariánska strava z miestnych zdrojov.

Ako by si mohol zmeniť svoje stravovacie návyky, aby si prispel k redukcii emisií?

Čo zanecháme našim deťom?

Tak ako fajčenie môže spôsobiť v neskoršom živote vznik rakoviny, to, čo dnes robíme s našou planétou, ovplyvní budúce generácie.

Máme zodpovednosť voči budúcim generáciám? Alebo máme očakávať, že sa o seba postarajú samy?

Z paniky do apatie.

„Správy, ktoré prinášajú médiá o klimatických zmenách, ignorujem. Protichodné názory ma desili a zaťažovali. Verím, že efekt klimatických zmien sa ešte niekoľko desaťročí výrazne neprejaví. Takže to nie je môj problém.“

Myslíš, že takýto názor je rozšírený / častý?

Udržateľný život.

Existuje veľa jednoduchých možností, ako uplatňovať udržateľný životný štýl. Napríklad pri plánovaní stavieb a využívaní energie.

Prečo sa viac ľudí nesnaží zmeniť svoj osobný vplyv na planétu / na životné prostredie?

Som „ostrov“.

„To, ako žijem, nemá a nebude mať vplyv na iných ľudí, zvieratá, rastliny, planétu. Zem, rastliny a zvieratá patria nám a my s nimi môžeme naložiť podľa svojej vôle.“

Myslíš, že sa väčšina stotožňuje s týmto názorom?

Myslíme na naše deti.

„Je to pre deti. Chcem, aby sa aj moje pravnúčatá radovali z krásy planéty a cítili sa v bežnom poveternostnom prostredí, bezstarostne a bezpečne, neohrozené nedostatkom úrody, či vodných zdrojov – tak ako ja.“

Mali by znamenať potreby mojich detí viac ako moje vlastné potreby?

Snáď bude lepšie.

Otepľovanie môže viesť k šetreniu výhrevných palív v severných regiónoch, k väčším výnosom úrody v Kanade, a zlepšeniu rybolovu tresky v Grónsku.

Mohli by výhody z otepľovania prevýšiť straty?

Skrytý úžitok?

V niektorých oblastiach sveta by mohlo dôjsť k pozitívnym dopadom na poľnohospodárstvo, lesníctvo a turizmus.

Avšak negatívne dopady na Afriku, Áziu a Južnú Ameriku by mohli viesť k nedostatku potravy a vody, záplavám a vyhynutiu niektorých druhov.

Sila technológie.

Niekdajší britský premiér Tony Blair povedal: „Ak využijeme nové technológie, môžeme dosiahnuť 60% zníženie emisií – a to za rozumnú cenu.“

Súhlasíš s ním, alebo je to len túžobné prianie?

Daňová motivácia.

Niektoré veľké spoločnosti prišli na spôsob, ako môžu zo šetrenia energie profitovať. Napríklad spoločnosť DuPont od roku 1990 ušetrila na výdavkoch za energiu 2 miliardy dolárov.

Mali by spoločnosti, ktoré konajú spomínaným spôsobom, dostať daňové úľavy?

Požiadavka – viac energie z obnoviteľných zdrojov.

Vlády by mohli požadovať, aby viac energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Slovenská republika si dala za cieľ vyrábať v roku 2020 14% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, Nemecko 18%.

Ísť príkladom.

Ak by sa u všetkých vládnych budov vyžadovalo 5-hviezdičkové hodnotenie energetickej efektívnosti budov, ušetrilo by sa obrovské množstvo energie a emisií skleníkových plynov.

Požiadavka – vyššia energetická účinnosť dopravných prostriedkov.

Vlády na celom svete by mali požadovať väčšiu efektívnosť spaľovania palív v nových autách. Doprava produkuje v súčasnosti takmer 1/3 emisií CO2.

Máme väčšie problémy.

Chudoba, terorizmus, zvyšujúca sa kriminalita a ostatné problémy sú oveľa závažnejšie ako klimatické zmeny.

Ropná závislosť.

Ak aj budeme v nasledujúcich rokoch naďalej používať fosílne palivá, nemali by sme zvyšovať ťažbu a spotrebu ropy na pokrytie našich energetických potrieb.

Čím viac paliva spaľujeme, tým viac prispievame ku klimatickým zmenám. Potrebujeme investovať do čistejších energetických technológií.

Životná zmena.

Poslednou nádejou je, že zmysluplné riešenie klimatickej krízy by sa zároveň mohlo stať začiatkom veľkej zmeny nášho spoločenského a ekonomického života.

Myslíš, že ľudia potrebujú túto zmenu?

Keď sa chce...

Napriek hrôzostrašným predpovediam máme možnosť zabezpečiť svet, v ktorom sa dá žiť.

Rozhodujúce je, že vieme nasledovné: môžeme uspokojiť naše potreby bez toho, aby sme zničili našu Zem, len treba chcieť a mať vôľu.

Vplyv človeka.

Sme dôležitou časťou našej planéty. Aj voda, ktorú pijeme koluje cez rieky, moria, dážď zvieratá, rastliny a nás - ľudí. Čo spravíme planéte, spravíme sami sebe.

Znepokojenie z vyhynutia.

Vyhynutie živého druhu je absolútne a konečné. Nedá sa napraviť, ani vrátiť späť. Nemalo by nás trápiť vyhynutie každého tvora, vrátane malých červíkov a slimákov?

Alebo je našim najväčším znepokojením zánik ľudstva?

Sila zelenej – peniaze alebo životné prostredie?

Najväčší záujem bol vždy sústredený na peniaze a ekonomický rast.

Myslíš si, že vzrastie politický záujem, mal by byť vyvinutý ekonomický tlak na klimatické zmeny?

Aký je vzťah medzi oxidom uhličitým a fosílnymi palivami?

Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére je priamo ovplyvňované ľudskou činnosťou. Pri spotrebe fosílnych palív (uhlia, ropy, benzínu a motorovej nafty) sa obsah oxidu uhličitého v ovzduší zvyšuje.

Približne 87% svetovej výroby elektrickej energie pochádza zo spaľovania fosílnych palív.

Čo prezrádza o hladine oxidu uhličitého polárny ľad?

Ľad pod povrchom Antarktídy do začiatku priemyselnej revolúcie (1800) obsahoval fluktuujúce kolísajúce okolo istej stabilnej hodnoty), ale pritom relatívne stabilné množstvo oxidu uhličitého.

Od začiatku 19.storočia začalo množstvo oxidu uhličitého prudko rásť.

Aký vplyv má na hladinu oxidu uhličitého odlesňovanie?

Odlesňovanie spôsobuje uvoľňovanie uhlíka viazaného vo vyťaženej lesnej hmote. Zároveň pre úbytok lesov klesá schopnosť odstraňovať CO2 z atmosféry.

Denne zmizne lesná plocha väčšia ako je plocha 45 000 futbalových ihrísk.

Zaznamenávanie teploty.

Počas 146 rokoch merania globálnej teploty (pôdy, vzduchu a oceánov) 20 z 21 najvyšších teplôt bolo zaznamenaných za posledných 25 rokoch.

Na Slovensku za posledných 100 rokov stúpla priemerná ročná teplota vzduchu o 1,1°C.

Na Aljaške sa už efekt vyšších teplôt prejavuje.

Teplota na Aljaške rastie desaťkrát rýchlejšie ako vo zvyšku sveta.
Permafrost (trvalo zamrznutá pôda) sa rozmrazuje prvýkrát po niekoľkých tisíckach rokov. V dôsledku topenia permafrostu sa deformujú cesty a domy sa zabárajú do pôdy.

Čo hovoria odborníci?

Jeden z najlepších klimatológov NASA James Hansen skúma klimatické zmeny viac ako 15 rokov.
Skonštatoval, že ak naďalej budeme odkladať opatrenia na redukciu emisií oxidu uhličitého, hrozí nám zreteľné nebezpečenstvo.

Ako môže globálne otepľovanie spôsobiť nedostatok pitnej vody?

Lima, hlavné mesto Peru, je v zásobovaní vodou závislá od roztápania ľadovcov. Po úplnom roztopení ľadovca ostane 8 miliónové mesto bez pitnej vody.

Himalájske ľadovce a ľadovce na Tibetskej náhornej plošine poskytujú viac ako polovicu pitnej vody pre 40% svetovej populácie.

Môže byť globálne otepľovanie príčinou častejších záplav?

Pri teplejšom počasí sa môže udržať väčší obsah vodných pár v atmosfére a tým môžeme očakávať výdatnejšie dažde alebo sneženia. Počet veľkých povodní zaznamenaných v každom desaťročí od roku 1950 v celo-svetovom meradle neustále rastie.

V júli 2005 napadlo v indickom Bombaji počas 24 hodín 939,8 mm zrážok. V dôsledku záplavy a zosuvu pôdy vtedy zahynulo najmenej 1000 ľudí.

Vlny smrtiacich horúčav a miernych zím.

V roku 2003 spôsobila vlna horúčav v Európe asi 35 000 úmrtí, hlavne u starších, veľmi mladých alebo chronicky chorých ľudí.

Na druhej strane, teplejšie zimy znamenali menej úmrtí zapríčinených chladným počasím.

Klimatické zmeny ovplyvňujú tradičný charakter žatvy.

Väčšie výkyvy teplôt a zrážok ako v minulosti, ovplyvňujú tradičný charakter Žatvy na Slovensku.

Otepľovanie spôsobuje, že žatva prebieha naraz vo viacerých lokalitách, čo si vyžaduje viac strojov.

Klimatické zmeny ovplyvňujú vlhkosť vzduchu i snehovú prikrývku.

Ďalším prejavom klimatických zmien bol výrazný pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do 5 %). Podobne poklesli aj charakteristiky snehovej pokrývky na celom území Slovenska.

Klimatické zmeny už ovplyvnili mnoho druhov rastlín a živočíchov.

Dr. Terry Rootová analyzovala viacero výskumných prác zameraných na dôsledky globálneho otepľovania na rastliny a zvieratá. Zistila, že z 1500 biologických druhov sa u 1200 druhov preukázali zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním.

U dvoch druhov (červených veveričiek a ovocných mušiek) sa preukázali genetické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním.

Hrozí úhyn polárnych medveďov?

Polárne medvede lovia tulene v blízkosti okrajov ľadovcových šelfov (presahov ľadovca z pevniny) v Arktíde. V dôsledku úbytku ľadovcového šelfu a jeho lámania sa na menšie časti kryhy) zostávajú polárne medvede uväznené stovky míľ od ľadovcového šelfu.

Priemerná hmotnosť polárnych medveďov klesla za posledné dve desaťročia o 25% a mnoho z nich zahynulo hladom.

Ryby v pohybe.

Lov tresky v Beringovom mori v blízkosti Aljašky je najväčší na svete. Rybári sa obávajú klimatických zmien, ktoré môžu spôsobiť presun oblasti výhodného rybolovu do chladnejších ruských vôd.

Keď sa južné oblasti Beringovho mora ohrejú o 2°C, rybári pozorujú migráciu morských živočíchov smerom na sever.

Afrika bude výrazne ovplyvnená otepľovaním.

Hoci Afrika má najnižšiu spotrebu fosílnych palív na osobu, môže ju otepľovanie spôsobené skleníkovými plynmi ovplyvniť najvýraznejšie.

Znížené množstvo spadnutých zrážok, klesajúce zásoby vody a úbytok poľnohospodárskej pôdy prispejú k hladomoru, chorobám a ekonomickému poklesu.

Vplyv leteckej prepravy.

Letectvo je zodpovedné za približne 2% celkových emisií oxidu uhličitého. Niektoré letecké spoločnosti kompenzujú emisie oxidu uhličitého investíciami do projektov, ktoré šetria energiu. Investujú napríklad do technológií zvyšujúcich efektívnosť priemyslu, alebo do technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Voľba životného štýlu môže mať veľký vplyv.

Aj jednotlivci môžu výrazne prispieť k zníženiu produkcie oxidu uhličitého.
Nastavenie domáceho termostatu tak, aby sa znížila spotreba energie na vykurovanie a klimatizáciu priestorov, prípadne použitie pasívneho solárneho vykurovania a chladenia, môže mať veľký vplyv na emisie oxidu uhličitého produkovaného vašou domácnosťou.

Výmena žiarovky.

Vždy, keď nahradíte bežné žiarovky energeticky efektívnymi kompaktnými žiarivkami fluorescenčnými žiarovkami), spolu so šetrením elektrickej energie prispievate k zníženiu emisií oxidu uhličitého.

Žiarivky (fluorescenčné žiarovky) pri produkcii rovnakého množstva svetla ako bežné žiarovky znižujú energetické náklady a tým aj emisie skleníkových plynov o 75%.

Energia z tepelných elektrární spaľujúcich uhlie.

Elektrárne, ktoré využívajú na výrobu elektrickej energie uhlie, sú najväčším zdrojom emisií oxidu uhličitého (CO2). Spaľovanie uhlia tvorí celosvetovo tretinu všetkých emisií oxidu uhličitého. Produkuje takmer 40% svetovej energie a na ďalšie roky sú naplánované ešte stovky nových uhoľných elektrární.

Čo znamená „uhlíková kompenzácia“?

Po prijatí opatrení na obmedzenie emisií uhlíka z podnikov a domácností sa môže zostávajúca produkcia uhlíka vykryť investíciami alebo opatreniami, vedúcimi k absorpcii alebo k redukcii emisií oxidu uhličitého.

Príklady „uhlíkovej kompenzácie“: výsadba stromov, podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, podpora organizácií poskytujúcich alternatívne alebo obnoviteľné zdroje energie.

Akákoľvek zmena klímy bude mať ďalekosiahle dôsledky.

Ktoré oblasti ľudských činností sú ovplyvňované klimatickými zmenami?

Sú to napríklad: poľnohospodárstvo, zásobovanie vodou, zdroje energie, lesníctvo, rybolov, doprava, poisťovníctvo, cestovný ruch, pomoc pri katastrofách, verejné zdravotníctvo (ochorenia prenášané parazitmi).

Zmena chemického zloženia atmosféry.

Keby sme si Zem predstavili veľkú ako jablko, bola by jej atmosféra hrubá asi ako jablková šupka.
Vrstva zemskej atmosféry je taká tenká, že jej chemické zloženie sa môže vplyvom ľudskej činnosti meniť.

Klimatická destabilizácia ako dôsledok otepľovania.

Oceanografický ústav Woods Hole: „Globálne otepľovanie je destabilizujúci faktor, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť náhlej zmeny klímy.“

Mohol by sa narušiť systém morských prúdov, ktorý rozvádza teplo po planéte. To by spôsobilo, že niektoré regióny sa ochladia, kým v iných oblastiach sa oteplí.

Poučenie z „Malej doby ľadovej“.

Počas „Malej dobe ľadovej“ v období rokov 1550 - 1850, sa obyvatelia Londýna mohli korčuľovať na Temži a v austrálskom Sydney padal sneh.
Obdobie „Malej doby ľadovej“ bolo sprevádzané neúrodou, hladom, chorobami a masovou migráciu obyvateľstva. Pri súčasnej svetovej populácii, by podobná náhla zmena teploty mala katastrofálne následky.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register