Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Pre-implantatie Genetische Diagnose (PGD)

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Waar is PGD?

Author / translator

Waar is PGD?

Deze technologie maakt het mogelijk voor aanstaande ouders de karakteristieken van hun ongeboren kind te bepalen. Dit zorgt ervoor dat ze geen genetische ziekten of een handicap doorgeven en zo het dilemma uit de weg kunnen gaan om een getroffen zwangerschap wel of niet af te breken. Conventionele In Vitro Fertilisatie technieken (IVF) worden gebruikt om embryo’s te creëren. In de achtcellige fase van de groei worden één of twee cellen uit het embryo gehaald en de DNA ervan geanalyseerd om specifieke karakteristieken van de embryo te checken. Als er geen genetische ziekte wordt gevonden, wordt het embryo in de baarmoeder geplaatst en kan de zwangerschap doorgaan.

Discussiëren over PGD is belangrijk omdat het sleutelvragen oproept als:
• In welke mate zou ethiek, keuze en mogelijkheid om te betalen de determinanten in dit medische gebied moeten zijn?
• Heeft de maatschappij en plicht om sociale en ethische kwesties te overwegen and om grenzen te stellen aan de klinische praktijk en de individuele keuze?
• Is er een absoluut verschil tussen genetische ziekte en handicap en normale variatie van de mens?

Created 7 September 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

De markt is niet gereguleerd. Het is mogelijk en aanvaardbaar voor echtparen om het embryo te testen op geslacht en persoonlijkheidskenmerken als ze dat willen.

Policy position 2

Controle op wie de testen voor genetische ziekten kan uitvoeren: aanbevolen professionele organisaties en een vrijwillige gedragscode. Dit wordt beheerd door een onafhankelijk instituut. Geen vergunningen.

Policy position 3

Mag alleen gebruikt worden voor genetische ziekten met ernstige medische gevolgen, niet voor geslachtsbepaling of persoonlijkheidskenmerken. Voor specifieke tests en voorwaarden worden vergunningen afgegeven. Onafhankelijk toezicht en evaluatie.

Policy position 4

Vergunningen en strikt toezicht en evaluatie. In elk land een onafhankelijk instituut (zoals het Human Embryo and Fertilization Authority in Groot-Brittannië) zal elke test die gedaan wordt vastleggen.

Story cards

Thumbnail

Adam Nash werd in 2000 in de VS geboren. Dit was de eerste keer dat PGD voor zowel het screenen op een ziekte als voor het vinden van gelijk celweefsel voor een broer of zus werd gebrtuikt. PGD werd uitgevoerd zodat hij niet de genetische ziekte Fanconi’s anemie zou krijgen, waar zijn zes jaar oude zus Molly aan leed. Er werden cellen van Adams navelstreng gebruikt voor een succesvolle vervanging van haar beenmerg. Zonder deze behandeling was ze binnen een paar jaar gestorven.

Adam en Molly Nash
Thumbnail

Spinale musculaire atrofie (SMA) is een genetische ziekte die inhoudt dat mensen, zoals de vijfjarige Kate Snapes, nooit kunnen lopen. Kate’s ouders wilden meer kinderen, maar door het risico van één op vier dat een volgend kind ook SMA kon hebben, waren ze zeer voorzichtig. Totdat een antwoord kwam via PGD. De ouders gebruikten de PGD-technologie om embryo’s te screenen en zo “gezonde” monsters te hebben voor implantatie. De tweeling Isabelle en Esther werden in november 2001 geboren, zonder de aandoening SMA.

De Snapes tweeling
Thumbnail

In 2002 stond het Britse Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) toe dat de Hashmi familie PGD toepaste om een donorbroer of –zus te creëren voor hun driejarige zoon Zain. Hij lijdt aan de zeldzame en gevaarlijke genetische bloedziekte thalassaemia. Cellen van de navelstreng van de via PGD geselecteerde baby zouden een remedie moeten opleveren. Het idee van een ‘donorkind’ is controversieel, maar mevrouw Hashmi redeneert dat als Zain ouder wordt “Hij weet dat hij gaat sterven. Hoe zou hij zich voelen als hij weet dat er iets gedaan zou kunnen zijn om zijn leven te redden?”

De Hashmi familie
Thumbnail

Verscheidene landen accepteren dat ouders het geslacht van hun kind via PGD bepalen. Dit wordt in Groot-Brittannië alleen maar goedgekeurd om een genetische afwijking te voorkomen. Louise en Alan Masterton verloren hun drie jaar oude dochter Nicole in een tragische brand. De familie wilde PGD gebruiken om nog een dochter te krijgen, zodat er balans was in hun gezin van vier zonen. De Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) weigerde dit verzoek. Een zegsman gaf het volgende commentaar. “De Britse maatschappij is nog niet klaar om dit te accepteren … in mijn visie zal de maatschappij dit uiteindelijk wel accepteren, maar nu nog niet.”

De Masterton familie
Thumbnail

In 2002 gebruikte het Reproductive Genetics Institute in Chicago PGD voor de eerste keer om embryo’s met een kankerverwekkende mutatie uit te sluiten. Het instituut hielp een echtpaar uit New York een baby te krijgen zonder het risico te lopen het Li-Fraumeni Syndroom te krijgen. Dit zat in de familie van de vader en geeft iemand 80 tot 90 procent kans om kanker te krijgen. De belangrijkste arts zei dat de beslissing om wel of geen testen uit te voeren op embryo’s bij de arts en de patiënt lag. “Wetgeving geeft altijd een terugslag”, zei hij.

Li-Fraumeni Syndroom
Thumbnail

Mia (niet haar echte naam) heeft verschillende familieleden die lijden aan darm-, maag- of baarmoederhalskanker en dit op een ongewoon jonge leeftijd kregen. Zij kreeg daarom testen aangeboden , waarna ze te horen kreeg dat ze een genetische wijziging had geërfd, wat inhoudt dat ze een kans van 60 tot 90 procent heeft om in haar leven een vorm van kanker te krijgen. Ze heeft nu regelmatig onderzoeken om vroege waarschuwingstekenen te registreren.

Mia vertelt dat de testresultaten haar leven op meerdere manieren heeft veranderd. Bij voorbeeld: ‘“Als ik een kind krijg, kan ik dat (defecte) gen aan mijn kind doorgeven..”

Mia
Thumbnail

Dit zijn stukjes uit een dagboek dat Leah bijhield over haar ervaringen van PGD in de Britse krant The Guardian in 2000:
“Ik koop een baby via MasterCard want PGD wordt bijna nooit vergoed. Ik moet £2.500 ophoesten.”
“Een vriendin was zo overtuigd van de misvatting (over “designer baby’s”) dat toen ik haar vertelde dat mijn toekomstige tweeling een jongen en een meisje zijn, ze zei: ”Oh, dus dat is wat je hebt uitgezocht!” – alsof PGD zoiets is als naar de supermarkt gaan. Het enige waarop ik de embryo’s uitzocht was op het feit dat ze geen fatale chromosomenafwijking zouden hebben en daardoor zouden sterven.”

Leah Wild
Thumbnail

Anna is de hoofdpersoon in het boek “My Sister’s Keeper” van Jodi Picoult. Toen ze haar ouders vroeg hoe baby’s gemaakt werden vertelde haar ouders dat “ze speciaal kozen voor kleine embryotische mij omdat ik mijn zus Kate kon redden. Het zorgde ervoor dat ik me afvroeg wat er gebeurd zou zijn als Kate gezond was geweest.”

“Kate heeft acute promyelocytische leukemie. Als Kate witte bloedcellen, stamcellen of beenmerg nodig heeft om haar lichaam te laten denken dat het gezond is, ben ik degene die dat levert. Bijna elke keer als Kate in het ziekenhuis ligt, eindig ik daar ook. Ik ben niet ziek, maar ik kan het net zo goed wel zijn.”

Anna Fitzgerald

INFO CARDSISSUE CARDS

Chinees beleid

Het aborteren van abnormale foetussen is verplicht in China. Is dit een glibberige weg die we af kunnen glijden?

Designer baby’s

Betekenen de wettelijke of technische grenzen van PGD dat het onmogelijk is designer baby’s te maken?

Toekomst van PGD

In de toekomst is er waarschijnlijk een verhoging van het aantal ziekten dat via PGD gediagnosticeerd kan worden.

Designer bevolkingen

Het gebruik van PGD vergroot de “kwaliteitscontrole” van reproductie en kan eugenische gebruiken en effecten tot gevolg hebben. Eugenese betekent een voorbedachte poging om de genetische aard van menselijke groeperingen te controleren.

Waar trekken we de grens?

Is er een duidelijke scheidslijn te trekken wanneer PGD gebruikt wordt tussen vermijden van ziekte en eugenese? Eugenese betekent een voorbedachte poging om de genetische aard van menselijke groeperingen te controleren.

De rol van de maatschappij

Heeft de maatschappij een plicht om de sociale en ethische kwesties in overweging te nemen en grenzen op te leggen aan de klinische uitvoering en individuele keuze?

Sterke meningen

“Het zal al gauw zijn dat het een zonde is voor ouders om een kind te hebben dat de zware last draagt van een genetische ziekte.” (Bob Edwards, IVF pionier).

Ervoor kiezen een getroffen embryo niet terug te plaatsen is net zo erg als het doden van baby’s (Anon)

Winkelen voor genen

PGD and prenataal onderzoek kunnen een consumentenhouding ten opzichte van kinderen bevorderen.

Invaliditeit selecteren?

Zouden gezondheidszorginstellingen moeten worden gebruikt om “invaliditeit te selecteren”, als gehandicapte ouders (bijv. met doofheid of dwerggroei) de techniek willen gebruiken om nog een kind met dezelfde invaliditeit te krijgen?

PGD - is het kosteneffectief?

Het zou goedkoper en efficiënter kunnen zijn om door te gaan met prenatale onderzoeken dan om te investeren in genetische diagnoses van pre-implantaten.

PGD – beschikbaarheid

Het succes van IVF en daarmee het succes van PGD, is gerelateerd aan het vermogen de privé-behandelingen te kunnen betalen. Dit is wezenlijk oneerlijk.

Betere baby’s?

Rijkere mensen hebben niet alleen gezondere baby’s, maar in de toekomst kunnen ze ook baby’s krijgen met betere intellectuele en fysische eigenschappen.

Een voordeel behalen

Ouders spenderen tijd en geld aan het scheppen van voordelen voor hun kinderen. Zou de maatschappij twee verschillende methoden moeten discrimineren die hetzelfde doen?

Prioriteiten

Prioriteit voor PGD zou gegeven moeten worden aan families die genetische afwijkingen hebben.

Wie beslist?

Patiënten zouden zelf hun eigen beslissing moeten kunnen nemen of ze wel of niet een PGD test willen, net zoals ze dat bij andere reproductieve kwesties kunnen doen.

Steun

Counseling, informatie en steun zou voor iedereen aanwezig moeten zijn. Het medische systeem zou de beslissingen van de echtparen over zwangerschap en handicap moeten steunen.

Handicap vermijden

Het feit dat het vermeden wordt om gehandicapte baby’s geboren te laten worden, resulteert in een maatschappelijke angst en onwetendheid over handicap en een gebrek aan sociale steun.

Handicap gedefinieerd

Een handicap is maatschappelijk gedefinieerd. Tot voor kort werd homoseksualiteit als een psychische ziekte geclassificeerd.

Is doofheid een handicap?

Veel mensen die doof geboren zijn, zien zichzelf als een culturele en taalkundige minderheid, niet als mensen met een handicap.

Hoe ernstig?

De ernst van een genetische ziekte die kan leiden tot een handicap hangt niet alleen af van het klinische oordeel, maar ook van de opvattingen en vindingrijkheid van de gehandicapte mensen zelf.

PGD – een oplossing?

PGD levert een oplossing (mensen met een gebrek elimineren) voor een maatschappelijk probleem (de manier waarop de gemeenschap gehandicapte mensen behandelt).

Balans

Er is een balans nodig tussen investeren in nieuwe vormen van genetisch testen en het investeren op het gebied van counseling, informatievoorziening en het trainen van medisch personeel.

Kwaliteit van leven

Genetische verklaringen voor een handicap kunnen de aandacht die besteed wordt aan niet-genetische manieren om de kwaliteit van het leven van iemand met een handicap te verbeteren, verminderen.

Professionele kennis

De kennis van professionals in de zorgsector over deze onderwerpen varieert enorm. Daardoor varieert de informatie die patiënten krijgen ook enorm.

PGD test 5 dagen na bevruchting

Dit is technisch eenvoudiger uitvoerbaar en biedt de mogelijkheid om meer cellen te analyseren. Het biedt echter minder tijd voor analyse, uitleg en besluitvorming voordat de embryo’s in de baarmoeder moeten worden teruggeplaatst.

Celverwijdering uit een embryo

Als de cel voor DNA-analyse wordt verwijderd, heeft het embryo 6-10 cellen en is het 3 dagen oud.

Terugplaatsing van embryo

Als de testen goed zijn, wordt het embryo in de baarmoeder teruggeplaatst.

Wat is PGD?

PGD (pre-implantation genetic diagnosis) houdt in dat één cel of meerdere cellen van een embryo dat via IVF is gemaakt, genetisch wordt/worden getest.

Technische alternatieve voor PGD

Het belangrijkste alternatief voor PGD is prenatale onderzoeken en selectieve abortussen. Prenatale onderzoeken zijn testen die gedaan worden bij reeds zwangere vrouwen.

PGD baby’s

Sinds 1990 zijn er honderden baby’s gezond ter wereld gekomen door PGD.

Geslacht of ziekte

Via PGD worden vele ziekten getest die alleen manlijke kinderen kunnen krijgen. Vrouwelijke embryo’s kunnen daarom worden geselecteerd, zelfs als de precieze condities van de ziekte niet begrepen kunnen worden. PGD werkt nu op een dusdanige manier dat het de embryo’s van de getroffen sekse identificeert en verwijdert.

Donor broers en zussen

Families met een ziek kind hebben via PGD geprobeerd om een kind te creëren dat als donor van stamcellen uit navelstrengbloed (of ander weefsel) kan fungeren voor de zieke broer of zus.

Huidige PGD gebruik

PGD wordt nu voor een groeiend aantal genetische ziekten gebruikt. Die ziekten worden zeer waarschijnlijk door de ouders doorgegeven en zijn zeer ernstig van aard.

Testen op ziekten door enkel gen

PGD wordt voornamelijk gebruikt om op ziekten te testen die het resultaat zijn van een fout in één enkel gen, zoals taaislijmziekte en de ziekte van Huntington.

Familiegeschiedenis

PGD zorgt ervoor dat families met een geschiedenis van een genetische ziekte, kunnen proberen om kinderen te krijgen zonder die ziekte.

Ouders die PGD kiezen

Ouders die PGD gebruikten hebben vaak een kind met een genetische ziekte en willen graag nog een kind dat niet getroffen is.

Dragers

In bepaalde gevallen kan PGD gebruikt worden om te voorkomen dat de kinderen dragers zijn van een ziekte, of dat ze in de loop van tijd drager worden.

Natuur en opvoeding

Alle gedragskenmerken en de meeste fysieke karakteristieken hangen af van enkele genen en de omgeving.

Persoonlijkheid

PGD kan niet worden gebruikt om gedragskenmerken van een persoon te bepalen.

Selectie van geslacht

PGD wordt al gebruikt om het geslacht te selecteren voor meer maatschappelijke dan medische redenen in de VS, Midden Oosten, etc.

IVF

IVF is fysiek, financieel en mentaal zwaar en er moeten medicijnen worden gebruikt die bijverschijnselen kunnen hebben.

Ongebruikte embryo’s

Embryo’s die niet in de baarmoeder worden teruggeplaatst, kunnen worden vernietigd of bevroren voor later gebruik, worden gedoneerd aan een ander onvruchtbaar stel, of worden gebruikt voor onderzoek.

Kosten van IVF

Elke IVF-cyclus kost tussen € 3 – 4000 en heeft een gemiddeld slagingspercentage van maximaal 30% van een geborene per cyclus (afhankelijk van de leeftijd van de moeder).

Nestelen van embryo’s

Als embryo’s gedurende 3 of 5 dagen in het laboratorium zijn gecultiveerd (éénvijfde van een millimeter in doorsnee) worden er één of twee in de baarmoeder teruggeplaatst, waar ze zich mogelijk enkele dagen later nestelen.

Onderzoek tijdens de zwangerschap

Een test zoals een vruchtwaterpunctie (via een naald wordt wat vruchtwater afgenomen) wordt nu standaard aangeboden aan vrouwen die een groot risico hebben een kind met een afwijking te krijgen.

Abortussen

In 2004 zijn er in Engeland en Wales 1.900 abortussen uitgevoerd omdat het risico bestond dat het kind met een handicap of ziekte geboren zou worden. Het totale aantal abortussen was 185.400.

Wetgeving abortus

De uiterste tijdslimiet voor een abortus binnen een aantal EU landen is bij 24 weken zwangerschap. Er is geen limiet bij een foetus die zware afwijkingen toont.

Onderzoeksrisico’s

Sommige prenatale onderzoeken hebben een klein risico (ongeveer 1% of minder) op een miskraam of beschadiging aan de foetus.

Geslachtselectie

In 2003 heeft het Britse Human Fertilisation and Embryology Authority de regering aanbevolen om geslachtselectie zonder medische redenen te verbieden.

Dragers van chromosome translocaties

Als een van de partners een gebalanceerde chromosome translocatie heeft, is hij/zij normaal, totdat hij/zij probeert een kind te krijgen. Als de chromosomen van de partners zich samenvoegen, worden er embryo’s gemaakt met een hoog risico op een miskraam of geboorteafwijkingen. Met PGD kan dit worden opgespoord.

Leeftijdsfactoren

Menselijke eitjes zijn vaak chromosomaal abnormaal; en het risico neemt toe naarmate de vrouw ouder is. Ongeveer 25-40% van menselijke enbryo’s hebben enige vorm van chromosomale abnormaliteit. Dit neemt toe tot 50% en hoger voor vrouwen die 40 jaar of ouder zijn.

PGD in blastocyste fase

Het verwijderen van cellen uit het embryo kan in de blastocyste fase worden gedaan (een embryo van 100 of meer cellen van 5 - 6 dagen na fertilisatie).

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register