Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Smart City

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in de stad. Waarschijnlijk is dit in 2050 meer dan 70%. Daarom is het belangrijk om te focussen op de infrastructuur die noodzakelijk is om deze steeds groter wordende steden draaiende te houden. Een Smart City is een stad die informatie- en communicatietechnologie gebruikt voor deze infrastructuur en voorzieningen interactief en efficiënt. Op deze manier wil een Smart City zich klaar maken voor de toekomst.

Author / translator Aliki Giannakopoulou

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in de stad. Waarschijnlijk is dit in 2050 meer dan 70%. Daarom is het belangrijk om te focussen op de infrastructuur die noodzakelijk is om deze steeds groter wordende steden draaiende te houden. Een Smart City is een stad die informatie- en communicatietechnologie gebruikt voor deze infrastructuur en voorzieningen interactief en efficiënt. Op deze manier wil een Smart City zich klaar maken voor de toekomst. Amsterdam is één van de koplopers in Europa op het gebied van de Smart City. De stad focust op onderwerpen als samenwerking tussen de gemeente en bedrijven, participatie van bewoners en nieuwe technologie voor een sterke economie en een slim georganiseerde stad die ingericht is op de toekomst. Hoe belangrijk is het om een slimme stad te zijn? Vinden bewoners een efficiënt werkende stad noodzakelijk? Is een slimme stad voor iedereen een goed idee of heeft alleen een kleine groep er baat bij? Hoeveel kost het de inwoners om hun stad slim te maken?

Created 23 May 2013
Last edited 28 June 2018
Topics Politics, Risks & security, Technology
Original English

Policy positions

Policy position 1

The city needs to work closely both with businesses and residents on the Smart City concept in which ICT and technology are equally important. Since cooperation is central to the concept, plans are based on the needs of users. This means that the Smart City will be perfectly laid out and equipped to meet the needs of users, it will be user-friendly and will gain a broad support base.

Policy position 2

The city needs to invest in ICT and technology so that it can continue to meet the needs of its residents. But there are snags; it is important to guarantee people’s privacy and the security of the network. The local authority must take on the responsibility for this, focus on it and invest in it. Then the needs of users (residents and businesses) can be identified, and forms of cooperation considered.

Policy position 3

A Smart City approach is not necessary. The ‘old’ city with traditional solutions for traffic, education, energy, government and business functions perfectly well. It is a risk for cities to rely on ICT and technology; there is no safety net when systems fail. In addition, costly security measures are needed to protect against cyber attacks and hackers. Digital information also involves major risks to people’s privacy.

Policy position 4

A Smart City approach is geared only to highly educated people who know about ICT and technology. The approach excludes many groups of people, such as the less well educated and the elderly, who cannot keep up with all the new development. The municipal authority should not therefore invest enormous sums of money in the Smart City concept, but in matters that are important and accessible for everyone.

Story cards

Thumbnail

Hans is door een ongeluk verlamd geraakt en zit in een rolstoel. Hij kan geen auto meer besturen en heeft per jaar recht op 450 kilometer speciaal vervoer. Hij is blij met de mogelijkheden die hij heeft vanuit huis. Hij kan vrijwel alles online regelen. Hij hoorde dat hij binnenkort contact kan hebben met zijn specialist via een snelle internetverbinding. Hiervoor hoeft hij zijn kilometers dus niet te gebruiken. Zo kan zijn vervoer inzetten voor leuke dingen.

Hans de Jong
Thumbnail

John is het hoofd van de politie. Sinds een aantal maanden wordt de informatie van de eerste hulp van ziekenhuizen in de omgeving doorgegeven aan de politie. Als John hoort wanneer er bij een ziekenhuis een gewonde van een misdrijf is aangekomen, kan hij direct zijn patrouillewagens naar die plek sturen. De politie is snel ter plaatse en kan escalatie van gespannen situaties voorkomen. Sindsdien zijn er 42% minder ziekenhuisopnames geweest die te maken hebben met een misdrijf.

John Dumas
Thumbnail

Jantine is koerier in bezorggebied Amsterdam. Als zij een pakje in de binnenstad moet bezorgen, is dat een enorme onderneming. Er is altijd vertraging door werk aan de weg en parkeren is lastig. Zij zou graag onderweg informatie krijgen over beschikbare parkeerplaatsen en opstoppingen. Zo kan zij haar route aanpassen en sneller pakjes bezorgen.

Jantine van Laar
Thumbnail

Dick heeft een klein bedrijf dat innovatieve diensten levert op het gebied van ICT. Doordat zijn stad geld beschikbaar stelt voor kleine, lokale bedrijven, kan hij investeren in zijn zaak. Hierdoor is zijn eenmansbedrijf gegroeid en heeft hij 3 mensen in dienst genomen.

Dick Buchel
Thumbnail

Martine woont in het centrum van Amsterdam en heeft geen auto. Binnenkort gaat zij verhuizen. De vrienden van Martine hebben ook geen auto en haar familie woont ver weg. Een auto huren is prijzig en er zit geen verhuurbedrijf bij haar in de buurt. Ze heeft gehoord van het WeGo autodelen project. Online kan zij zien of er in haar buurt een auto beschikbaar is en krijgt ze een sms code om de auto te openen. Zij kan goedkoop en gemakkelijk een auto huren.

Martine Kelder
Thumbnail

Fred is een vuilnisman in Amsterdam. Binnenkort worden in de stad Big Belly Compact afvalbakken geplaatst. Deze bakken hebben een ingebouwde afvalpers en hoeven 5x minder geleegd te worden. Ook kijkt de gemeente naar de logistiek van de vuilniswagens om ze efficiënter in te zetten. Dit is beter voor het milieu en er is minder personeel nodig. Fred is bang dat hij zijn baan kwijt zal raken.

Fred Kohl
Thumbnail

Carolien woont in Nieuw West in Amsterdam. In haar wijk wordt geëxperimenteerd met een smart grid. Dat is lokaal energie opwekken en lokaal het vraag en aanbod beheren. Carolien vindt dit een heel goed initiatief en wil graag zelf duurzame energie opwekken. Helaas woont zij op de 1e etage en heeft daardoor geen dak om zonnepanelen op te plaatsen. Carolien baalt ervan dat zij geen gebruik kan maken van de aantrekkelijke subsidies.

Carolien van Breemen
Thumbnail

Francien werkt bij de gemeente Amsterdam. Zij kent het Smart City project en vindt het een goed initiatief. Maar omdat er in dit project zoveel verschillende afdelingen samenwerken, is er meer overleg nodig, zijn de organisatiestructuren complexer en moeten de kosten over afdelingen worden verdeeld. Dit brengt een enorme administratie met zich mee en voor Francien is de werkdruk toegenomen. Francien is zwanger en zou minder willen werken. Maar in de huidige situatie lijkt dat niet mogelijk te zijn.

Francien Bertens
Thumbnail

Tom houdt zich altijd goed op de hoogte van het nieuws. Steeds vaker hoort hij over bedrijven en banken die gehackt worden. Hij is bang dat ook zijn geld in gevaar is. Er zijn ook de plannen om medische gegevens digitaal te maken en door artsen en apotheken online in te zien. Hij maakt zich zorgen over zijn privacy. Ook door GPS, Google maps en mobiele telefoons kan hij overal gelokaliseerd worden.

Tom Smith
Thumbnail

Mies is 74 jaar en heeft geen computer, geen internet en geen smartphone. Zij heeft hier ook geen behoefte aan. Maar tegenwoordig lijkt het alsof informatie alleen nog maar digitaal wordt verstrekt, ze krijgt steeds minder vaak een bankafschrift, de telefoongids is er niet meer en het spoorboekje wordt steeds duurder. Het voelt voor Mies alsof ze geen keuze heeft en wordt gedwongen om mee te gaan in de stroomversnelling van de digitale informatie.

Mies Bos
Thumbnail

Dirk werkt in een buurthuis in Amsterdam. De gemeente heeft afgelopen jaar de subsidie gehalveerd. Hierdoor moeten er activiteiten worden geschrapt. Er is geen geld meer voor de daghap die elke avond voor 5 euro wordt geserveerd voor mensen die het niet breed hebben. Dirk ziet dat er wel geïnvesteerd wordt in snelle internetverbindingen en mooie websites. Hij vindt dat de gemeente het contact met de burgers heeft verloren en helemaal niet ziet waar mensen nu echt behoefte aan hebben.

Dirk Groentjes

INFO CARDSISSUE CARDS

Geen controle

In een Smart City hebben mensen geen invloed op wat er gebeurt. Technologie maakt de dienst uit.

Leerplicht

Om als stad slim te blijven moeten veel mensen omgeschoold worden.

Consuminderen

Gedrag van mensen is even belangrijk als de nieuwste snufjes. Ga eens wat vaker op de fiets en als het koud is, trek je een warme trui aan.

Vrij en zelfstandig

Mensen willen geen voorgeprogrammeerde stad maar zelf hun weg kunnen vinden.

Afstandelijk

Smart Cities lopen het risico om te ver af te staan van de echte wereld en de echte problemen die zich hier voordoen.

Gemengde gevoelens

Technologie kan mensen bevrijden maar ook vrijheden afnemen

Geen geld = geen vooruitgang

Het is crisis in nagenoeg elk Europees land. Hierdoor is het concept van Smart City een niet uitvoerbare droom geworden.

Dom

Door technologie denken mensen niet zelf meer na.

Veiligheid = kostbaar

Om inwoners zich veilig te laten voelen in een Smart City, zijn er dure maatregelen nodig om de privacy en het netwerk te beschermen.

Bezuinigen

De investeringen die nodig zijn voor een Smart City, kunnen op andere gebieden niet meer gedaan worden. Hierdoor moet er bezuinigd worden op zaken die de zwakkeren in de samenleving zullen treffen.

Lange termijn

Voor het ontwikkelen van een Smart City is een lange termijn plan nodig. Dat is voor steden lastig, omdat er om de 4 jaar (in NL) een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen

We appen!

Digitaal communiceren is belangrijk want het heeft ervoor gezorgd dat de frequentie van het contact veel hoger en regelmatiger is geworden. Het verbindt mensen.

Niet bij te houden

Het is voor mensen lastig om technologie te volgen, de ontwikkelingen gaan zo razendsnel, vooral oudere mensen en lager opgeleiden hebben hier moeite mee.

Knoppen

In een Smart City zitten mensen zelf aan de knoppen. Zij bepalen wanneer en welke behoeftes ze bevredigd willen hebben.

Minder mankracht

Een Smart City kan veel geld besparen door het inzetten van technologie op plekken waar je normaal gesproken mankracht nodig zou hebben.

Lekker fris

In een smart city is de lucht schoner.

Chatten met de dokter

In een smart city is er online contact tussen arts en patiënt. Dat is plezierig voor mensen die niet mobiel zijn. Plus het scheelt enorm in de kosten voor de zorg, zeker met het oog op de vergrijzing.

Persoonlijk

Contact tussen mensen onderling is belangrijk. Dat gaat verloren door digitale toepassingen

Stimulans

In een smart City wordt het ondernemerschap van lokale bedrijven en creativiteit van inwoners gestimuleerd, dit komt de werkgelegenheid en de economie ten goede.

Dat is de limit!

Moeten we niet een maximum stellen aan het aantal inwoners in een stad, in plaats van te zoeken naar dure oplossingen voor een verbeterde infrastructuur.

Hoe groter, hoe beter

Steden zorgen voor het grootste deel van de economische groei, het is daarom belangrijk dat ze groter worden. Om ze leefbaar te houden, moeten ze anders ingericht worden.

Binding

Om hoogopgeleiden aan de stad te binden moet je als stad innovativiteit, mobiliteit en technologie hoog in het vaandel hebben staan.

Bewustwording

In een Smart City zijn mensen bewuster van hun gedrag doordat zij continu op zoek zijn naar creatieve oplossingen om efficiënter bezig te zijn.

Alle tijd van de wereld

In een Smart City heb je meer vrije tijd door alle tijdsbesparende oplossingen.

Zombies

In een Smart City zitten mensen alleen nog maar achter hun computer en kijken op het scherm van hun telefoon

Veiligheid voor alles

In een Smart City voelen mensen zich veiliger

Big Brother

In Een Smart City wordt je continu in de gaten gehouden, waar je bent, waar je naar toe gaat en hoeveel energie je verbruikt.

Een dag heeft 24 uur

In een Smart City kunnen mensen zelf hun werktijden indelen, mensenstromen worden zo beter verdeeld over de dag. Bovendien zijn diensten ook ’s avonds toegankelijk zoals artsen en onderwijs.

Geen schoonheidsprijs

Al die windmolens en zonnepanelen vervuilen het historische stadsbeeld.

Flexibel

Flexibel werken, werkt in de praktijk niet. Collega’s kunnen hun werkzaamheden niet meer op elkaar afstemmen (bereikbaarheid, vergaderingen)

Allen voor één

Waarom moet iedereen betalen voor een supersnel glasvezelnetwerk terwijl er maar een paar mensen gebruik van maken.

Jong en oud

De Smart City is voor jonge mensen, ouderen hebben daar geen helemaal behoefte aan.

Aandacht voor de omgeving

In een Smart City is er meer ruimte voor natuur en meer aandacht voor het milieu. Dat is belangrijk voor de toekomstige generatie.

Spaarzame slee

Nieuwe auto’s worden zuiniger en stoten steeds minder CO2 uit. Elektrische auto’s stoten helemaal geen CO2 uit. Zeker als zij rijden op groene stroom.

Vraag en aanbod

De term smart grid wordt gebruikt voor technologie waardoor het elektriciteitsnet lokaal aanbod en vraag op elkaar kan afstemmen en op afstand kan beheren. Dit kan door de prijs te laten dalen als de vraag laag is of het aanbod hoog is

Meten is weten

De huishoudens met een slimme meter in huis die feedback geeft op hun energieverbruik besparen gemiddeld 8.5% energie.

Van Wi-fi naar Li-fi

Via LED lampen is het in de toekomst mogelijk om grote hoeveelheden data te verzenden. Deze technologie (li-fi) is nog in ontwikkeling.

Slimme technologie

Het toepassen van slimme technologie in elektriciteitsnetwerken, vervoer, logistiek, gebouwen en industrie kan 15% CO2 uitstoot op de wereld verminderen in 2020.

Miljarden mobieltjes

In 2011 waren er wereldwijd 5 miljard mobiele telefoon abonnementen. In India waren dat er 607 miljoen. In India hadden 366 miljoen mensen toegang tot een privé toilet.

Energie efficiënt

Er is onderzocht dat energie efficiëntie door het inzetten van ICT (in gebouwen, industrie, transport en slimme elektriciteitsnetwerken) de potentie heeft om wereldwijd 600 miljard euro te besparen voor de publieke en private sector.

CO2 uitstoot

Wereldwijd streeft men naar een verlaging van het CO2 van 50% in 2050. In Europa worden de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van technologie voor CO2 reductie geschat op 2,9 triljoen euro.

Groei

80% van de economische groei zal in de toekomst in de steden gebeuren. De top 600 van de stedelijke gebieden zorgen voor 60% van het bruto binnenlands product.

Energie slurpers

Steden gebruiken 60-80% van de jaarlijkse energiebehoefte op de wereld.

Besparen

Het bedrijf Cisco schat in dat slimme steden die ICT gebruiken over 20 jaar 30% energie kunnen besparen.

Razendsnel

Op IJburg ligt het snelste publiek toegankelijke glasvezelnet ter wereld: snelheden van 500 Mb/s up en down zijn hier haalbaar.

Lekker dichtbij

Nederlanders wonen gemiddeld 14 kilometer bij hun werk vandaan. In de helft van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de auto om deze afstand af te leggen.

Slim gebouw

Een Smart Building Concept is een gebouw dat met sensoren het energieverbruik analyseert. Het stuurt automatisch het systeem aan om het verbruik te verminderen zonder het comfort te beïnvloeden.

Loloo

Het laden van elektrische auto's bij mensen thuis en op kantoor kan tot overbelasting van het elektriciteitsnet leiden. De loloo is een slim laadpunt dat dit voorkomt omdat hij met de slimme meter in huis communiceert.

2020

Amsterdam Zuidoost is een 2020 gebied, dat wil zeggen een gebied waar de uitstoot van CO2 met 40% afgenomen moet zijn in 2020. Om dit te bereiken vervangt Ikea alle verlichting door LED en ontwikkelt het AMC een plan voor 35000m2 zonnepanelen op het dak.

Auto delen

Het Amsterdamse carsharing project Car2Go met 300 elektrische Smarts is een succes. De Smarts stoten geen CO2 uit. Eind 2012 werd de 10.000e klant verwelkomd en de car2go's worden per week meer dan 7.500 keer gehuurd.

Even opladen

Amsterdam Elektrisch is een gemeentelijke instelling die het elektrische vervoer stimuleert in Amsterdam. Resultaten: 248 geplaatste openbare oplaadpunten in 2012, 99.129 laadsessies in 2012. Dit zijn 271 laadsessies per dag.

Middernacht

In Amsterdam brandt de stadverlichting niet de hele nacht. Ruim de helft gaat om middernacht uit. Dit levert sinds 2012 een energiebesparing per jaar op van 576.000 kWh.

Waar ben ik?

Verlichte verkeersborden zijn steeds minder nodig. Navigatiesystemen en smartphones bieden informatie over de wegen. Sociale media en smartphones zullen in de toekomst ook lichtreclames gaan vervangen.

Laat je licht schijnen

De stad Amsterdam verbruikt 50 miljoen KWH aan verlichting. Op het totale elektragebruik van de stad komt dat neer op minder dan één procent.

Sterrenhemel

Uit de onderzoeksresultaten blijkt het centrum van de Amsterdam een factor veertig boven het natuurlijke licht van sterren te zitten. Boven de Dam telden de onderzoekers zeventig sterren, terwijl ze er boven de Waddeneilanden en de Veluwe 1.200 zagen.

Mag het licht uit?

In Frankrijk moeten winkels volgens een nieuwe wet vanaf juli 2013 ’s nachts het licht uitdoen, en in kantoren het licht uit een uur nadat de laatste werknemer is vertrokken. De Franse regering wil hiermee 250.000 ton CO2 besparen en een aantal KWH dat gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van 750.000 huishoudens.

Proefkonijn

Het levende lab is een concept dat vaak in een Smart City wordt toegepast. Het test nieuwe technologie in een echte omgeving (een stad of een wijk) met echte gebruikers.

Samen

In Amsterdam worden Smart City plannen en projecten gemaakt en uitgevoerd binnen een platform van Gemeentelijke instellingen, bedrijven en bewoners die samenwerken.

Betonbeestjes

Nederlandse microbiologen hebben een beton uitgevonden, dat zichzelf kan repareren. Scheuren worden gevuld door een bacterie in het cement die calciumcarbonaat gaat produceren als hij in contact komt met regenwater.

Amsterdam wereldstad

Met meer dan 400.000 huishoudens is Amsterdam de grootste stad van Nederland. Al deze huishoudens zijn samen goed voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot in de stad.

Open overheid

Amsterdam richt zich op open data bronnen voor overheidsinformatie. Dit geeft inwoners inzicht en de mogelijkheid te kiezen op basis van meer informatie. Dit heet e-democratie.

Gestroomlijnd

De gemeente Amsterdam wil informatie verstrekken aan bedrijven waarmee mensenstromen beter geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het verzenden van informatie over parkeerplaatsen of verkeersopstoppingen aan telefoonbedrijven, die deze gegevens weer door kunnen sturen aan hun abonnees.

Iedereen internet

Om informatie breed beschikbaar te maken voor alle bewoners, focust de gemeente Amsterdam op het aanlegen van een goed wi-fi netwerk in de stad.

ICT, ICT, ICT

Infrastructuren belangrijk voor een Smart City zijn: glasvezel en breedband internet, een slim elektriciteitsnet en open data. ICT komt overal in terug.

Gedraag je

In gelijkwaardige huishoudens kan het energieverbruik met de helft verschillen, niet door technologie maar puur door milieubewust gedrag.

Back to basic

In verschillende steden is onderzocht dat als de basisvoorzieningen in een stad in orde zijn, mensen efficiëntere stad niet extra waarderen.

Het dak op

Op dit moment worden er 2.500 huishoudens in Amsterdam van stroom van zonnepanelen In 2040 moeten dat er 270.000 zijn. In Amsterdam is er 11 km2 aan dak geschikt voor het plaatsen zonnepanelen.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register