Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Kantasolut

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Johdanto

Kantasolut ovat ihmiskehon "yleissoluja", jotka käyttäytyvät kahdella eri tavalla. Ne voivat sekä kopioida itseään että tuottaa muunlaisia soluja. Varhainen alkio sisältää kantasoluja, jotka hitaasti erilaistuvat tuottamaan kaikki kehon solut.

Kantasolujen lääketieteellinen merkitys

Author / translator

Johdanto

Kantasolut ovat ihmiskehon "yleissoluja", jotka käyttäytyvät kahdella eri tavalla. Ne voivat sekä kopioida itseään että tuottaa muunlaisia soluja. Varhainen alkio sisältää kantasoluja, jotka hitaasti erilaistuvat tuottamaan kaikki kehon solut.

Kantasolujen lääketieteellinen merkitys

Alkioista peräisin olevia kantasoluja ei siirretä suoraan aikuisen kehoon, koska ne saattaisivat jatkaa itsensä kopioimista ja muuttua syöpäsoluiksi. Laboratorio-olosuhteissa solut voidaan kuitenkin periaatteessa ohjata kasvamaan miksi tahansa ihmiskehon soluksi. Näin voidaan luoda soluvarasto sellaisia soluja varten, joita ei voi normaalisti korvata, kuten sydän- ja hermosolut. Esimerkiksi selkäydinvammapotilaita voidaan ehkä auttaa ruiskuttamalla hermosoluja selkäytimeen. Hermosolut saattaisivat hidastaa tai jopa pysäyttää Parkinsonin taudin. Haimasolut voisivat pitää diabeteksen hallinnassa ja niin edelleen. Mahdollisuudet ovat valtavat, mutta näin tutkimuksen alkuvaiheessa on vaikea tietää, kuinka monesta näistä toiveista lopulta tulee toimivia hoitomuotoja. Toisaalta alkioiden käyttö tällä tavalla on myös hyvin kiistanalaista.

Created 8 September 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Kantasolututkimusta tulee suorittaa ainoastaan aikuisen tai napanuoran veren kantasoluilla.

Policy position 2

Aikuisen ja napanuoran veren kantasolujen lisäksi kantasolututkimusta voidaan tehdä myös alle 14 vuorokauden ikäisillä "ylijäämäalkioilla", jotka muussa tapauksessa tuhottaisiin.

Policy position 3

Edellisen vaihtoehdon lisäksi kantasolututkimusta voidaan tehdä myös alkioilla, jotka on luotu koeputkihedelmöityksellä nimenomaan tutkimustarkoituksiin.

Policy position 4

Edellisen vaihtoehdon lisäksi alkioita voidaan myös kloonata kantasolututkimusta varten.

Story cards

Thumbnail

Anna Fitzgerald on tutkija, joka työskentelee indusoitujen pluripotenttien kantasolujen alalla. Hän on optimistinen uudelleenohjelmoitavien solujen tarjoamien mahdollisuuksien suhteen ja katsoo kantasoluterapian olevan erittäin tärkeä tapa hoitaa monien vakavien sairauksien syitä. Hän kuitenkin tietää, että hoitojen käyttöön saaminen kestää vielä pitkään ja katsoo, että kliinisissä tutkimuksissa ei pitäisi kiirehtiä. Hän on myös huolissaan siitä, että hoitojen saaminen suurten ihmisjoukkojen käyttöön kustannustehokkaasti edellyttää paljon resursseja. Hän haluaa, että hänen tutkimuksensa tarjoaa etuja kaikille eikä vain pienelle joukolle rikkaita potilaita, joilla on varaa erikoislääkärin hoitoon.

Anna Fitzgerald
Thumbnail

Liz Hopeful on ollut naimisissa viisi vuotta. Hän haluaisi todella mielellään lapsia, mutta niitä ei ole vielä kuulunut. Liz ja hänen miehensä ovat aloittaneet koeputkihedelmöityshoidot. Ensimmäinen hoitokerta ei onnistunut, mutta säilössä on vielä kuusi alkiota, joilla kaikilla on nimet. Eräässä kaavakkeessa kysyttiin, olisivatko he valmiita lahjoittamaan ylimääräisiä alkioita kantasolututkimukseen. Liziä kauhistuttaa ajatus siitä, että alkioilla tehtäisiin kokeita.

Liz Hopeful
Thumbnail

Isä O’Reilly on katolinen pappi. Hän näkee paljon kärsimystä niin omassa maassaan kuin maailmanlaajuisestikin ja tuntee syvää myötätuntoa. Uskollisena kirkkonsa opeille hän uskoo, että ihmisalkion elämä on pyhä hedelmöittymisestä lähtien. Tästä johtuen on mahdotonta hyväksyä minkäänlaista alkiotutkimusta. Kokeita pitäisi tehdä ainoastaan napanuoran veren kantasoluilla.
Hänen mielestään tutkijat eivät ota huomioon hengellistä näkökantaa ja heidän pitäisi saada opastusta kirkonmiehiltä.

Isä O’Reilly
Thumbnail

Nimeni on Áron Sárallyai. Olen 23-vuotias yliopisto-opiskelija. Minulla on synnynnäinen perinnöllinen immuunipuutos, joka on aiheuttanut paljon vaikeita sairauksia koko elämäni ajan. Viime vuosina terveydentilani heikkeni jatkuvasti ja muuttui lopulta vakavaksi. Ainoa toimiva hoito on ollut kantasoluhoitoa. Sain kantasolut ulkomaiselta aikuiselta luovuttajalta, jolle olen erittäin kiitollinen. Prosessi oli kivuton meille molemmille. Lahjoitettujen kantasolujen avulla minun immuunijärjestelmäni voi toimia samoin kuin luovuttajan immuunijärjestelmä. Sain mahdollisuuden olla terve. Kannatan kantasoluhoitoa, mutta vain aikuisilla vapaaehtoisilla, sillä se voi parantaa vakavia sairauksia. Kehotan kaikkia olemaan kuitenkin varovaisia, koska kyseessä ei ole ihmeratkaisu, mutta riittävällä panostuksella sillä voidaan auttaa monia ihmisiä.

Áron Sárallyai
Thumbnail

Sir Grant Cameron on johtavan alkiokantasolututkimusryhmän johtaja. Hän on järkyttynyt alkiotutkimusta vastustavien vetoomuksista, joilla hänen mielestään selkeästi yritetään vedota ihmisten tunteisiin. Aivan kehityksen alkuvaiheessa olevalle solupallolle on järjetöntä antaa ihmisen moraalinen asema. Antaessaan lausuntoja tiedotusvälineille hän peräänkuuluttaa älykästä ja järkevää keskustelua asiasta. Miten ihmiset voivat kieltää niin monilta parantumisen mahdollisuuden? Sir Cameronin mielestä on moraalitonta estää tutkimus, jonka avulla voitaisiin löytää parannuskeinoja moniin sairauksiin.

Sir Grant Cameron
Thumbnail

Janice Fortune on ollut yrittäjä koko ikänsä. Hän on perustanut yrityksen, joka luo ihmisen kantasoluja tutkimustarkoituksiin ja mahdollista varsinaista käyttöä varten. Hän välittää sairaista ihmisistä ja on tietoinen asiaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Hänen suurin huolensa on kuitenkin se, miten pitää yritys hengissä, kun kantasolujen todellinen tarve saattaa olla jopa 10 vuoden päässä. Jos alkioilla näytetään saatavan parhaat tulokset, hän aikoo käyttää niitä. Jos taas aikuisen kantasolut vaikuttavat lupaavimmilta, hän valitsee sen vaihtoehdon.

Janice Fortune
Thumbnail

Ted Murdoch on 50-vuotias ja menestynyt urallaan. Perhe on Tedille tärkeä ja hän odottaa innolla eläkkeelle jäämistä. Hänellä on kuitenkin todettu Parkinsonin tauti. Tauti vaikuttaa jo hänen toimintakykyynsä ja se on pelottavaa. Ted tulee menehtymään hitaasti ja aiheuttaa todennäköisesti paljon murhetta perheelleen. Hän ei halua olla taakka kenellekään. Ted on kuullut kantasoluhoidoista ja uskoo, että niiden avulla voitaisiin pelastaa hänenkaltaisiaan ihmisiä. Hän ryhtyy tukemaan vahvasti alkiokantasolututkimusta. Yhdessä tauti voidaan varmasti nujertaa.

Ted Murdoch
Thumbnail

Amanda on nuori solubiologi johtavassa kantasolututkimus-laitoksessa. Hallitus antoi hiljattain hänen esimiehelleen luvan käyttää kloonattuja alkioita, jotka on luotu motoneuronitautia sairastavan potilaan verestä. Kantasoluja saataisiin tämänkaltaisista potilaista ja niistä luotaisiin varasto soluja, joissa tauti esiintyy. Amandalla on pahoja aavistuksia alkioiden luomisesta ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Hän on huolissaan siitä, että riippumattomat tutkijat voisivat käyttää tutkimustuloksia kloonattujen vauvojen tekemiseen. Projekti on vielä teoria-asteella, mutta saattaa saavuttaa todellisen läpimurron vaikean sairauden tutkimisessa. Amanda kamppailee selvittääkseen oman mielipiteensä.

Amanda Prentice
Thumbnail

Zed on transhumanisti. Hänen mielestään uudistava lääketiede kantasolututkimuksineen on vain lyhyen ajan tavoite. Hän odottaa, että kloonaus ja geneettinen, kyberneettinen, kantasolu- ja nanoteknologiatutkimus avaavat tien ihmisen geneettiselle muuntelulle ja monille muille tekniikoille. Näiden avulla ei ainoastaan pystyttäisi pääsemään eroon geneettisistä sairauksista vaan voitaisiin myös parantaa ihmistä. Voisimme parantaa älyämme, aistejamme, kestävyyttämme ja estää ikääntymisen. Zed halveksii nykyistä uskonnollista ja eettistä lyhytnäköisyyttämme. Meidän tulisi ottaa ihmisyyden kohtalo omiin käsiimme. Kaikenlainen säännöstely saattaa kieltää meiltä tuon kohtalon.

Zed Omega
Thumbnail

ja että kliiniset tutkimukset ovat vasta alkamassa. Hän on valmis käyttämään kantasoluja vasta, kun turvallinen ja tehokas hoito on saatavissa, mutta häntä huolestuttaa, että epätoivoiset potilaat kääntyvät sellaisten häikäilemättömien ihmisten puoleen, jotka saattaisivat käyttää heitä hyväkseen taloudellisen hyödyn toivossa terveysriskeistä piittaamatta.

Dr. Sharon Taylor

INFO CARDSISSUE CARDS

Suuret mahdollisuudet

Jos kantasolututkimuksen vastustajat eivät estä alkiokantasolujen käyttöön-ottoa, on mahdollista hoitaa useita nykyisin vielä kuolemaan johtavia sairauksia.

Elämä

Milloin ihmiselämä alkaa?

Mikä on alkio?

Onko 14 päivän ikäinen alkio
• pelkkä solupallo;
• potentiaalinen ja kehittyvä ihmisolento;
• jo täysin ihminen?

Oikeutus tutkimukselle

Onko nykyisin kuolemaan johtavien sairauksien hoito riittävä oikeutus ihmisalkioilla tapahtuvalle kantasolu-tutkimukselle?

Eettinen vaihtokauppa?

Onko alkioilla tehtävä kantasolututkimus väärin, koska ei ole hyväksyttävää tuhota uutta elämää edes sairaan ihmisen pelastamiseksi?

Kenen moraaliset arvot?

Pitäisikö meidän päättää itse millaisessa maailmassa haluamme elää ja olla välittämättä aiemmista moraaliarvoista?

Tiede ja ihmisarvot

Pitäisikö meidän varjella syvään juurtuneita ihmisarvoja eikä taipua kehittyvän tieteen luoman paineen alla?

Mihin tarkoitukseen alkioita on oikeutettua käyttää?

Onko väärin luoda alkioita ainoastaan kantasolu-tutkimusta varten, mutta hyväksyttävää käyttää tutkimuksessa keino-hedelmöityksen ja alkiovalinnan ylijäämä-alkioita, jotka muuten tuhottaisiin?

Varaosakoneita?

Jos alkioita luodaan ainoastaan kantasolu-lähteiksi, kohdellaanko niitä silloin varaosavarastoina?

Muita raskauteen liittyviä kysymyksiä

Tuleeko meidän sallia koeputkihedelmöitys ja PGD (alkion valinta geneettisten sairauksien välttämiseksi)?

Missä raja kulkee?

Onko kloonattujen alkioiden luominen ja käyttö askel lähemmäksi vauvojen kloonausta?

Askel kerrallaan?

Pitäisikö kloonattuja alkioita käyttää tutkimukseen vasta sen jälkeen, kun ylijäämä-alkioiden ja aikuisen kudoksen kantasolujen kaikki mahdollisuudet on tarkasti tutkittu?

Millaiset moraaliset rajat tieteellä pitäisi olla?

Pitäisikö meidän asettaa tieteelle moraaliset rajat, jotka sallisivat ainoastaan sellaisen kantasolu-tutkimuksen, jossa ei käytetä alkioita? Saisimmeko silti kantasoluista kaiken toivotun hyödyn irti?

Alkiotutkimuksen ja abortin rajat

Perustuvatko alkiotutkimuksen 14 päivän raja ja abortin 24 viikon raja tieteeseen, moraaliin vai
ovatko ne vain satunnaisia lakiin perustuvia rajoja?

Tieteen rajoittaminen

On ehdotettu, että YK kieltäisi kloonauksen. Pitäisikö yhteiskunnan pyrkiä rajoittamaan tiettyjä tieteen sovellutuksia? Vai tehdäänkö kaikki, minkä tiede mahdollistaa?

Kenen pitäisi olla mukana?

Kenen pitäisi olla mukana kehittämässä kantasoluteknologioita ja
kantasoluhoitoja
– hallituksen, yksityisten firmojen vai säätiöiden?

Mihin muuhun tutkimusrahat voisi käyttää?

Pitäisikö kantasolu-tutkimukseen tarkoitetut rahat ennemmin siirtää ulkomaanapubudjettiin, jotta köyhien maiden terveydenhoitoa voitaisiin parantaa?

Kantasolututkimuksen vaikutus kehitysmaissa

Pienentääkö vai suurentaako
kantasoluteknologia köyhien ja rikkaiden maiden välistä jakoa?

Kantasolututkimus ei koske vain alkioita

Jos kantasolututkimuksen rahoitus lopetettaisiin, loppuisi myös aikuisen kantasolujen tutkiminen leukemian hoitoon käytettävissä luuydinsiirroissa.

Toiveiden herättäminen

Annammeko väärää toivoa parantumisesta ihmisille, jotka sairastavat rappeuttavia tauteja?

Alkiotutkimus ja elämänlaatu

Miten pitkälle kiistanalaista alkiotutkimusta on oikeutettua viedä, jotta ikääntyvä väestö eläisi pidempään? Entä jos erittäin vanhojen ihmisten elämänlaatua ei voida juuri parantaa?

Kuoleman hyväksyminen

Onko lääketieteellisellä tutkimuksella rajaa? Missä vaiheessa meidän tulee hyväksyä kuolevaisuutemme ja kärsimyksen olemassaolo?

Demokratiakysymys

Kuinka demokraattista kantasolututkimukseen liittyvien määräysten laatiminen on ja kuinka demokraattista sen tulisi olla?

Yhteiskunnan rooli

Tutkijat eivät voi itse laatia omiin tarkoituksiinsa soveltuvia sääntöjä. Tämä koskee myös lääketieteellistä tutkimusta. Yhteiskunnalla on oikeus sanoa mielipiteensä siitä, mitä tulisi ja mitä ei tulisi tutkia.

Kuka maksaa?

Kantasolututkimus tarjoaa hyvät mahdollisuudet vakavien sairauksien hoitoon. Kenen tämä tärkeä tutkimus kuitenkin pitäisi rahoittaa? Kenen pitäisi maksaa kalliiden potilaskohtaisten kantasolujen ja erikoistuneiden taudin hoitoon käytettävien solujen luominen?

Mitä sääntelyä tarvitaan?

Indusoituja pluripotentteja kantasoluja (iPS-soluja) voidaan mahdollisesti käyttää vauvojen kloonaamiseen aikuisen soluista. Mitä sääntelyä tulisi ottaa käyttöön valvomaan sitä, miten iPS-kantasolututkimusta kehitetään ja sovelletaan? Miten voidaan laatia tulevaa kehitystä koskevia lakeja?

Onko kyse politiikasta?

Jos tutkimus on tiukasti sääntelyn ja lainsäädännön avulla kontrolloitua, onko olemassa vaara, että tiede politisoituu liiaksi? Kuinka paljon vaikutusvaltaa ei-asiaatuntevilla poliittisilla edunvalvojilla pitäisi olla?

Mitä kantasolut ovat?

Kantasolut ovat ihmiskehon "yleissoluja", jotka voivat sekä kopioida itseään että tuottaa muunlaisia soluja.

Alkioiden ja aikuisten kantasolut

Alkiossa kantasolut erilaistuvat hitaasti tuottamaan kaikki kehon solut. Aikuisen kudoksissa kantasolujen tehtävä on tuottaa uusia soluja ihmisen elämän ajan.

Mistä kantasoluja saadaan?

Ihmisen kantasoluja on saatu:
• Alkioista
• Joistain aikuisen kudoksista (esim. luuytimestä)
• Napanuoran verestä
• Lapsivedestä

Kantasolujen varastointi ja käyttö

Tutkijat pystyvät eristämään kantasoluja ja säilyttämään niitä rajoittamattoman ajan laboratorioissa. Joitain kantasoluja on voitu ohjata kehittymään muuntyyppisiksi soluiksi (esim. hermo- ja ihosoluiksi).

Kantasolujen hyödyt

Kantasolut, tai niistä saadut kehon solut, voivat ehkä hidastaa tai jopa pysäyttää joitain rappeuttavia sairauksia, korjata vahingoittunutta kudosta tai parantaa palovammoja.

Mitä rappeuttavat sairaudet ovat?

Niin lapset kuin vanhuksetkin voivat kärsiä rappeuttavista sairauksista. Tällaisia sairauksia ovat:
• Parkinsonin tauti
• diabetes
• kystinen fibroosi
• MS-tauti
• lihasdystrofia
• leukemia
• hepatiitti
• osteoporoosi

Tutkimuksen tämänhetkinen tilanne

Tutkimus on varhaisessa vaiheessa. Jonain päivänä kantasoluilla voidaan ehkä tehdä solujen korvaushoitoja, mutta vielä ei tiedetä, miten tehokkaita hoidot ovat.

Kantasolujen saaminen alkioista

Alkiokantasoluja saadaan yleensä koeputkihedelmöityksellä alkunsa saaneista alkioista. Solut otetaan, kun alkio on noin viikon ikäinen. Alkiossa on 30─150 erilaistumatonta solua ja se on 0,14 mm:n pituinen. Tämän jälkeen alkio tuhotaan.

Millaisista alkioista kantasoluja saadaan?

Tutkimustarkoituksiin käytettävistä alkioista suurin osa on “ylijäämäalkioita” esim. koeputkihedelmöitys-hoidoista. Joissain tapauksissa ne on luotu erityisesti tutkimus-tarkoituksiin.

Ylijäämäalkiot

Koeputkihedelmöityksessä syntyy “ylijäämäalkioita”, kun luodaan enemmän alkioita kuin halutaan istuttaa. Tällä hetkellä Euroopassa on satoja tuhansia tällaisia alkioita varastoituna ja ne on tarkoitettu tuhottaviksi.

Aikuisen kantasolut

Kantasoluja löytyy aikuisen kudoksista kuten luuytimestä ja aivoista. Niitä on määrällisesti vähän ja niihin on vaikea päästä käsiksi.

Aikuisen kantasolujen rajoitukset

Aikuisen kantasolut tuottavat yleensä vain muutaman tyyppisiä soluja riippuen niiden sijainnista (esim. luuytimen kantasolut tuottavat verisoluja, mutta eivät maksan soluja).

Ratkaisu aikuisen kantasolujen rajoituksiin

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan aikuisen kantasoluista saattaa olla mahdollista saada erilaisia soluja (esim. luuytimen soluista hermosoluja). Tutkimus on kuitenkin vielä alkuvaiheessa.

Kantasoluja napanuoran verestä

Syntymän yhteydessä napanuoran veressä on kantasoluja. Niitä on enemmän kuin aikuisen kantasoluja, ne ovat helpommin saatavilla ja saattavat aiheuttaa vähemmän hylkimisreaktioita.

Napanuoran veren “tallettaminen”

Jos napanuoran verisoluista voidaan saada toisentyyppisiä soluja, napanuoran verta voitaisiin ”tallettaa” pakastamalla syntymän yhteydessä, jotta kantasoluja olisi saatavilla myöhemmin elämässä.

14 vuorokauden raja

Ihmisalkio kiinnittyy kohtuun noin viikon kuluttua hedelmöityksen jälkeen, jolloin ensimmäinen vaihe solujen erilaistumista kohti alkaa. Hermojärjestelmän ensimmäiset vaiheet kehittyvät 14 päivän jälkeen. Tämä on lainmukainen takaraja alkiotutkimukselle

Miksi raja on 14 vuorokautta?

Ennen 14 vuorokauden tutkimusrajaa alkio saattaa jakaantua kaksosiksi ja monet alkiot kokevat luonnollisen keskenmenon.

Eri maissa on eri säännöt

Joissain EU-maissa alkiokantasolututkimus on täysin kielletty. Joissain maissa tutkimus on sallittua ainoastaan koeputki-hedelmöityksistä ylijääneillä alkioilla. Iso-Britannia sallii alkioiden luomisen tutkimustarkoituksiin, myös alkioiden kloonauksen.

Kloonauksen tarkoitus ja kloonausprosessi

Isossa-Britanniassa on kiellettyä kloonata ihmisvauva, mutta laillista luoda kloonattu ihmisalkio kantasolujen tuottamista varten. Prosesseissa ei ole eroa, vaan kloonaustarkoitus ratkaisee.

Hybridialkiot

Ihmisen ja eläimen hybridialkioita voidaan luoda poistamalla eläimen munasolusta geeniaines ja korvaamalla se ihmisen DNA:lla. Vuonna 2008 tutkijat Englannissa saivat luvan luoda tällaisen hybridin tutkimustarkoituksiin.

Hylkimisreaktion estäminen

Terapeuttinen kloonaus pyrkii estämään potilaan kehoa hylkimästä kantasoluja vieraana kudoksena. Se tapahtuu ottamalla soluja kloonatusta alkiosta, joka on luotu potilaan omista soluista.

Miten terapeuttinen kloonaus tapahtuu?

Terapeuttisessa kloonauksessa otetaan soluja potilaan kehosta ja ne yhdistetään munasoluun, josta on poistettu sen DNA. Näin luodaan kloonattu alkio potilaasta.

Abortti sosiaalisten tai lääketieteellisten syiden perusteella

12. raskausviikko on raja sosiaalisista syistä tehtävälle abortille. Erityistapauksissa abortti voidaan tehdä 20. raskausviikolle asti. Lääketieteellisten syiden perusteella abortti on sallittu 24. raskausviikolle asti.

Kloonaus ja YK

Vuonna 2004 YK:n kloonauskielto kumottiin. Kaikki jäsenvaltiot vastustavat lisääntymistarkoituksessa tapahtuvaa kloonausta, mutta jotkut maat haluaisivat kieltää myös kloonatuilla alkioilla tehtävän tutkimuksen, jonka muut taas sallisivat.

Sikiön kehitys

Sikiön aivojen rakenne kehittyy 10. raskausviikkoon mennessä. 12. raskausviikko on raja sosiaalisista syistä tehtävälle abortille. Erityis-tapauksissa abortti voidaan tehdä 20. raskausviikolle asti. Silloin sikiö alkaa reagoida valoon, ääneen ja muihin aistiärsykkeisiin. Lain mukainen raja alkio-tutkimukselle on kuitenkin 14 päivää.

Hylkimisen estäminen uudelleenohjelmoinnilla

Tutkijat voivat nyt käsitellä aikuisen ihon soluista peräisin olevia soluja ja palauttaa ne laboratoriossa alkiotilaan. Tämä on paljon helpompi ja tehokkaampi menetelmä kuin kloonaus.

Roomalaiskatolisen kirkon näkemys

- Vastaan: Ihmiselämä alkaa jo yhden solun tasolla.
- Puolesta: Pyhän Tuomas Akvinonilaisen kehityksellinen lähestymistapa: Jumala laittaa ihmissielun sikiöön vaiheittain: Vegetatiivinen sielu, sitten sensitiivinen sielu ja lopuksi ihmissielu.

Protestanttinen näkemys

Kattaa laajan kirjon näkemyksiä täydellisestä alkiokantasolututkimuksen vastustuksesta terapeuttisen kloonauksen hyväksyntään.

Muslimien näkemys

Muslimilain mukaan sielu saapuu sikiöön vasta neljännellä raskauskuukaudella. Valtavirtamuslimilain mukaan alkiokantasolututkimus on moraalisesti neutraalia.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register