PlayDecide games

PlayDecide is a card game for simple, respectful & fact‑based group discussion. All games are free and can be downloaded as a pdf containing instructions and material to be printed. Pick one and start planning your session.

Body

"Climate change" is the term used to refer to changes in the weather over time; usually referring to average changes in the atmosphere and state of the Oceans over a period of a few decades.

The changes may be…

FRANCESCA CONTI
2011

Per cambiamenti climatici intendiamo le variazioni del clima sulla Terra nel tempo. I cambiamenti climatici di solito si riferiscono a variazioni del tempo atmosferico medio e dello stato degli oceani su un periodo…

Ursula Lavrencic
2011

„Zmiany klimatu” to termin odnoszący się do zmian normalnej pogody na przestrzeni czasu; może odnosić się zarówno do tak krótkiego okresu jak kilka dekad jak i do tak długiego jak tysiące lat.
Zmiany mogą…

Katarzyna Molendowska
2011

„Klimatické zmeny“ je pojem používaný na označenie zmien prevládajúceho počasia v čase, pre kratšiu periódu rovnú niekoľkým desaťročiam, pripadne v dlhšom období až stoviek rokov.

Zmeny môžu byť spôsobené…

Jana Horváthová
2010

Debatgame over klimaatverandering

Laura van Veen
2010

Introduktion
"Klimatförändringar" är ett ord som betyder förändringar i det genomsnittliga vädret över tid. En tid som kan vara kortare, som decennier eller längre, som tusentals år.

Andrea Bandelli
2010

Introduksjon

Ordet "klimaendringer" blir brukt når man mener endringer i gjennomsnittsvær over tid. Det kan være klimaendringer over en kort periode på noen få tiår eller over en lang periode…

Andrea Bandelli
2010

„Klimawandel“ beschreibt die Veränderung des Klimas der Erde über einen längeren Zeitraum hinweg. Klimawandel bezieht sich normalerweise auf Veränderungen des durch- schnittlichen Wetters, entweder über ein Zeitrum…

Andrea Bandelli
2010

Introdução

“Alterações climáticas” é o termo usado para referir as alterações meteorológicas ao longo de um período de tempo; esse período de tempo pode ser curto, algumas décadas, ou longo,…

Andrea Bandelli
2010

Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED