Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Matchingene, tu l'utilitzaries?

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Author / translator Eugenics Lord
Created 10 February 2020
Last edited 21 February 2020
Topics Ethics, Health, Science

Story cards

Jose: "He tingut alopècia des dels 15 anys i he patit bullying per aquesta raó. L'alopècia no em limita en la meva vida quotidiana, no és una malaltia greu, ni tan sols és una malaltia. Jo no m'avergonyeixo de la meva condició i no m'agradaria que s'estigmatitzés més a les persones com jo, i és el que crec que passarà amb aquesta app."

I l'alopècia que?
Thumbnail

Oriol: "L'aplicació es una eina, com es fa servir es responsabilitat de l'usuari. És evident que malalties com el daltonisme no són tan greus com d'altres però si una persona no vol tenir fills daltònics, qui som nosaltres per decidir en el seu lloc?"

La gent té dret a decidir
Thumbnail

Paula: "Aquesta aplicació pretén que prenem decisions per a les quals no estem preparats. No som metges, no podem decidir per nosaltres mateixos el que és millor per els nostres fills en matèria de salut. La millor eina per evitar certes malalties greus és el diagnòstic prenatal, amb l'assessoria dels metges, dels experts."

No estem qualificats
Thumbnail

Estefania: "A la meva família tenim un historial molt greu d'osteogènesis imperfecta (ossos de vidre). Es tracta d'una malaltia autosòmica dominant, rarament recessiva. Necessitem aquesta aplicació, aquesta malaltia impedeix fer vida normal i ens limita en les tasques més bàsiques de la vida quotidiana. No hi ha dret a aquest patiment."

Jo aquest patiment no li desitjo a ningú

INFO CARDSISSUE CARDS

Finançament

Tota aplicació mòbil requereix un finançament. Aquest pot ser en forma d'anuncis, micro-pagaments, "crowd-funding", finançament públic... Discutiu quin tipus de finançament considereu més adient per aquesta aplicació i poseu-vos en el lloc de les fonts de finançament: com a empresa, us anunciareu en aquest tipus d'aplicacions?

És la millor opció?

Hem vist durant els últims dies en què consisteix l'herència genètica i com funcionen els mecanismes d'herència de certes malalties. En aquest sentit, i des del punt de vista de les probabilitats (encreuaments) i freqüències de les malalties que hem vist, penseu que l'app és la millor opció per evitar-les? Per que?

Diagnòstic prenatal no invasiu

Consisteix en extreure una mostra de sang de la mare, a partir de la setmana 10 d'embaràs, per tal d'avaluar-ne aspectes com el cariotip. Permet trobar l'existència de trisomies com la 21 (Síndrome de Down) o la 13 i la 18 (risc elevat d'avortament). En no ser invasiu no suposa un risc per el nadó i, en la majoria dels casos, permet detectar les malalties, podent considerar l'avortament amb altres mètodes complementaris que confirmin la malaltia.

Diagnòstic prenatal invasiu

Conegut en alguns casos com amniocentesi, consisteix en prendre una mostra de líquid amniòtic via punció transabdominal. S'aplica entre les setmanes 15 i 17 i tarda 4 setmanes en donar resultats. Detecta les malalties en la majoria dels casos, però en tardar 4 setmanes, de vegades, comencen a aparèixer moviments del fetus que fan molt dura la decisió de l'avortament. Comporta un risc d'avortament espontani del fetus de fins a l'1%.

Discriminació

Segons la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), el 75% de les persones que pateixen trastorns o malalties anomenats rars (alguns dels quals són d'origen genètic) senten que han patit algun tipus de discriminació (en l'oci, en l'atenció sanitària, en l'àmbit educatiu, en la vida quotidiana...).

Freqüència de la Síndrome de Down

La freqüència de la Síndrome de Down a nivell mundial és de 10 per cada 10.000 naixements vius. La xifra varia molt segons si en el país d'estudi l'avortament és legal o no. En el cas d'Espanya, la freqüència està al voltant dels 5 per cada 10.000 naixements vius. En el cas concret de la Comunitat Valenciana es va veure que de 90 embarassos amb Síndrome de Down (19/10.000), 66 es van avortar, donant una freqüència de 5 per cada 10.000.

Eugenèsia

Durant l'Alemanya nazi es van dur a terme programes d'eugenèsia. Això va implicar, entre altres qüestions: esterilitzar persones amb malalties considerades hereditàries i, fins i tot, es va arribar a l'eutanàsia forçada per a persones que patien malalties mentals i d'altres trastorns. A més a més, es van engegar programes per promoure la reproducció de la "raça aria", privilegiant en el serveis sanitaris a parelles de la "raça desitjada".

Malalties greus

Segons el diccionari de l'espanyol jurídic són: "cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un periodo continuado mínimo de tres meses, y que requiera de intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario". Per a les malalties permanents es consideren també les que incapaciten total i permanentment, requereixin o no intervenció clínica.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register