Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Energies renovables

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

El que comparteixen moltes de les energies derivades de fonts renovables és la característica de no produir efectes negatius sobre el medi ambient: els panells fotovoltaics, els panells solars tèrmics, els parcs eòlics i els geotèrmics són plantes amb gairebé cap impacte ambiental. Aprofitant aquestes fonts podem reduir considerablement el problema de l’emissió de diòxid de carboni i d’altres substàncies tòxiques a l’aire.

Author / translator Astrid Cardona Plantada

El que comparteixen moltes de les energies derivades de fonts renovables és la característica de no produir efectes negatius sobre el medi ambient: els panells fotovoltaics, els panells solars tèrmics, els parcs eòlics i els geotèrmics són plantes amb gairebé cap impacte ambiental. Aprofitant aquestes fonts podem reduir considerablement el problema de l’emissió de diòxid de carboni i d’altres substàncies tòxiques a l’aire. A més, a diferència d’altres fonts d’energia, com els combustibles fòssils, que inevitablement estan destinats a exhaurir-se, les energies renovables sempre estan disponibles al nostre planeta.

Created 13 November 2019
Last edited 13 November 2019
Topics Environment, Sustainability, Technology
Original Italian

Policy positions

Policy position 1

Les energies renovables no poden constituir una alternativa que pugui substituir totalment les formes tradicionals d'energia. De fet, hi ha alguns problemes, com el problema de la discontinuïtat en el cas de la producció fotovoltaica i eòlica (el Sol i el vent no aporten energia constant) o el problema dels elevats els costos de construcció a causa dels materials emprats. Per això, mai serà possible eliminar totalment les centrals convencionals.

Policy position 2

Cal fomentar l’ús de fonts d’energia alternatives com a complement de les fonts tradicionals. D’aquesta manera reduiríem molt el problema de la contaminació ambiental. Tot i que actualment moltes energies alternatives no aconsegueixen subministrar energia a costos competitius amb la que es pot obtenir a partir de combustibles fòssils, hem de tenir en compte els danys causats a la salut humana i el medi ambient per aquestes fonts d’energia.

Policy position 3

L’ús de les energies renovables és fonamental per garantir que avancem cap al desenvolupament sostenible, i és una solució concreta i alternativa al consum de combustibles fòssils, l’ús de la qual, tot i ser encara fonamental, s’hauria de limitar gradualment.

Policy position 4

L’única possibilitat de tenir un desenvolupament sostenible i posar remei als problemes ambientals que amenacen cada cop més el nostre planeta és abandonar l’ús de combustibles fòssils i energies tradicionals, suplantant-les amb plantes que exploten les energies renovables.

Story cards

Thumbnail

Ottorino Saccon, voluntari AVI a Etiòpia, és el fabricant d'alguns plats d'acer que capten l'energia solar i la concentren en el "punt de foc" sobre el qual es col·loquen els pots de cuina. "Les fem servir principalment per bullir aigua per preparar la faffa, un plat típic local. No us imagineu la quantitat de llenya que arribem a estalviar...". Aquestes són les paraules de les germanes de la missió on treballa Saccon. "Les cuines solars són, a la nostra zona semiàrida, la solució a molts problemes. L'explotació de l'energia neta del Sol també resol el problema de la desforestació, una de les causes de la sequera i les fams recurrents. La fusta és cada cop més escassa i per això més cara, i la gent no sempre es pot permetre cuinar, és per això que l'alimentació sovint és poc saludable o empobrida ".

Ús de l'energia solar
Thumbnail

Elena Minetti, una empresària de 47 anys, viu a la província de Varese i va instal·lar plaques solars al seu sostre el 2003. Aleshores hi va haver convocatòries de licitacions per rebre incentius a fons perduts. "La planta va costar uns 20 mil euros - explica la senyora Minetti – jo en vaig posar uns sis mil que hauria d'haver recuperat al llarg dels anys, però no ha estat així. O millor dit, tot va funcionar força bé fins al 2009, quan el conjunt la gestió era d’Enel. Després va passar a mans de GSE i els ingressos es van reduir molt perquè el gestor paga al preu més baix del mercat: de 0,05 a 0,09 cèntims per quilowatt ". A la pregunta "Ho faríeu de nou?" ella respon: "Sí, perquè en qualsevol cas hi ha un estalvi. Tota l'energia que produeixo és a cost zero, és neta. Abans pagava 200 euros de factures en dos mesos i ara uns 100".

Tries ecològiques
Thumbnail

Carta d’un senyor a una revista: “Després de passar més d’un any a Alemanya, vaig tornar a Itàlia amb la meva dona. Havíem comprat una casa rural a Murci, a prop de Scansano, i ens vam traslladar allà el 2006. La nostra sorpresa va ser fantàstica, en adonar-nos que a la part posterior de la casa anaven a construir torres gegants per a un parc eòlic, a una distància d’uns 350 metres. La sorpresa va canviar a terror quan les pales van començar a moure's, fent soroll com les rentadores gegants. La meva dona va escriure a l'alcalde de Scansano, va ser convidada a la seva oficina i li va dir que era un sacrifici que calia fer per a Itàlia. Al cap de poc, va començar a trobar-se malament; tenia mal de cap, mal d'oïda, problemes de son. Sense trobar-hi cap altre remei, vam decidir tornar a Alemanya. Segons l'agent immobiliari la nostra casa ja no val res".

Sobre aerogeneradors
Thumbnail

Massimo Ippolito és el creador d’un projecte innovador que utilitza una mena de gran estel per explotar la potència del vent de grans altituds per generar energia a baix cost. És una gran ala semirígida que capta masses d'aire per generar energia cinètica. La innovació consisteix en utilitzar el vent a gran altitud que és més potent i constant que el que mou els aerogeneradors. Ippolito viu al Piemont a Berzano, un municipi de la zona d’Asti, els habitants de la qual són completament hostils al fet que es posi en pràctica la seva invenció. La idea és revolucionària, però hi ha qui no està convençut. Hi ha molts obstacles burocràtics; fins i tot els forestals van intentar impedir l’inici del projecte afirmant que es podrien tallar massa branques d’arbres.

Noves invencions
Thumbnail

Una empresa sarda ha patentat un procés que permet obtenir biocombustibles a partir de microalgues que es troben en mars i rius. La patent va néixer d’un estudi iniciat el 2008 a la Universitat de Càller; en va parlar Galileo Cao, responsable del grup de recerca: "El procediment es basa en l'ús de microalgues que, mitjançant diòxid de carboni i llum solar, poden reproduir-se ràpidament i crear subproductes oleics convertibles en combustibles biològics. El diòxid de carboni contingut en els fums d’escapament, per exemple d’una central termoelèctrica, és capturat i es transmet als equips anomenats fotobioreactors, dins dels quals s’han aïllat microalgues que metabolitzen el CO2 ". Els seu ús encara no està generalitzat donats els elevats costos de producció.

Microalgues com a combustibles
Thumbnail

La construcció d’embassaments, rescloses per a regadius, centrals elèctriques i altres infraestructures hidràuliques van acabar amb la continuïtat dels rius i van frenar la migració d’aquells peixos que necessiten remuntar el curs del riu per reproduir-se. La millor manera per recuperar els hàbitats seria eliminar el ciment, cosa difícil de portar a la pràctica en la majoria dels casos, però també es pot esquivar el problema mitjançant el que es coneix com a «escales» o «passos de fauna», connectors que faciliten el moviment dels peixos en sentit ascendent. A Catalunya ja s’han portat a terme cent obres d’aquest tipus, segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Com protegir les espècies de peixos que pugen els rius de les centrals hidroelèctriques?
Thumbnail

El senyor Antonio Usella, resident a la província d’Udine, va decidir el 2013, gràcies també a la possibilitat de rebre incentius, instal·lar una caldera de biomassa. Primer va ser propietari d’una caldera dièsel que va tenir un rendiment molt baix. La seva experiència va ser positiva: "Va ser una bona elecció i sobretot haver tingut l'oportunitat d'accedir a la subvenció de la meitat de la despesa, que no és poc. I pensar en tota la fusta que acumulava des del 2009, esperant cremar-la i preguntant-me de vegades: què he de fer amb aquesta fusta? Branques d’arbres, serradures, troncs i bigues que guardava per tallar-les a trossos ”.

Sobre les calderes de biomassa
Thumbnail

La fotovoltaica transparent és una de les noves fronteres que permet inserir panells solars fotovoltaics en lloc dels vidres. A Suècia, on en determinades èpoques de l'any la llum del Sol es limita a unes poques hores durant el dia, l'enginyer Ola Kragsterman ha dissenyat un edifici en el qual tots els vidres de finestres i balcons, i també les cortines i les persianes, estan realitzats amb panells fotovoltaics transparents. Diu: "Vaig pensar en una casa que pogués ser productora d’electricitat a tota la seva façana externa". D’aquesta manera, la quantitat d’energia emmagatzemada és molt elevada fins i tot en aquells períodes en què la llum solar és més escassa.

Panells fotovoltaics transparents

INFO CARDSISSUE CARDS

La biomassa i l'efecte hivernacle

L’ús de la biomassa amb finalitats energètiques no contribueix a agreujar l'efecte hivernacle, perquè la quantitat de diòxid de carboni alliberat durant la descomposició, tant si succeeix espontàniament com si passa després dels processos d'obtenció energètica, equival a la que s'absorbeix durant el creixement de la pròpia biomassa. Per tant, si les biomasses cremades es reemplacen per unes de noves, no hi ha un augment en CO2 a l’atmosfera.

Problemes de la biomassa

El major problema d’ús de biomassa com a font d’energia renovable és la baixa densitat energètica relativa, és a dir, és necessària una gran quantitat per produir una determinada quantitat d'energia, en comparació, per exemple, amb els combustibles fòssils. Per aquest motiu té costos de transport i manteniment molt elevats. Això es pot evitar establint els processos d’ús a les proximitats dels llocs de producció de les biomasses.

L'impacte ambiental de la biomassa

L’explotació de la biomassa té un impacte ambiental. L’ús de la fusta com a combustible, si no es produeix de forma sostenible (és a dir, reposant el patrimoni d’arbres tallats), pot conduir a la desforestació de les zones
explotades. En alguns països, sobretot a Àfrica, més del 70% de les necessitats energètiques estan cobertes per la crema de la fusta, un recurs que en determinades zones no es pot considerar renovable.

Crítica a l'ús de l'energia fotovoltaica

Les principals crítiques a l’ús de l'energia fotovoltaica són degudes als costos, a l'eficiència i a les característiques d'intermitència o no programació d’aquesta font: de fet la producció es veu reduïda per la coberta del cel amb núvols i inexistent completament durant la nit. A més, la producció de panells fotovoltaics requereix una gran quantitat d’energia, sovint generada utilitzant fonts no renovables.

Els molins eòlics

L’energia eòlica és una font d’energia neta que es basa en l'explotació de corrents d’aire per a generar energia cinètica i transformar-la en energia elèctrica o mecànica. Entre les eines més conegudes per generar energia amb el vent hi ha els molins de vent. Sovint la seva instal·lació ha suscitat controvèrsia a causa del seu a l'impacte visual.

Problemes de la implantació de l'energia solar fotovoltaica

Com que es tracta d'una energia intermitent, és a dir que depèn de la quantitat de llum solar disponible, és necessari poder-ne emmagatzemar quan no s'utilitza. Els sistemes per emmagatzemar l'energia solar són cars. Aquests sistemes ajuden a compensar la producció desigual d'energia però la seva instal·lació resulta molt cara encara.

Alguns desavantatges de l’energia solar

L'enorme quantitat d'energia procedent del Sol es distribueix per tota la superfície de la Terra. Per aprofitar-la és necessari construir plantes solars en una àrea considerable del planeta. A més, la intensitat de l'energia solar varia segons les latituds. És màxima a les zones equatorials i subequatorials, però disminueix en les zones més temperades, fins a ser mínima a les zones polars.

L'energia solar com a alternativa energètica

L'energia solar és una alternativa energètica real ara que ja es coneixen els límits del sistema energètic tradicional. En els darrers deu anys les fonts renovables han ajudat a canviar el sistema tradicional de producció d'energia. L’objectiu per als propers anys és l'assoliment de l'equivalència entre el cost de producció de l’energia fotovoltaica i l'energia tradicional.

El gas, el petroli i el carbó són més convenients?

Produir energia mitjançant combustibles fòssils és més nociu que fer-ho a partir de fonts renovables. Cal tenir en compte les conseqüències negatives que el gas, el petroli i el carbó tenen en termes d'impacte ambiental, canvi climàtic i danys a la salut humana. Les energies renovables, en canvi, no produeixen un impacte ambiental significatiu i tenen un cost "social" pràcticament nul.

Perquè el tema dels recursos renovables és important

En els darrers 50 anys la temperatura a tot el món ha augmentat 0'60ºC i en el darrer any la concentració de CO2 a l’atmosfera ha superat sempre les 400 parts per milió, el valor alt dels darrers 800.000 anys. Per aquest motiu els països del món es reuneixen periòdicament per mirar de descriure els escenaris futurs relacionats amb l'ecologia, recomanant polítiques més responsables als governs i a les grans empreses.

L’energia geotèrmica i la producció mundial d'energia

L’energia geotèrmica constitueix avui dia menys de l’1% de la producció de l’energia mundial. Tot i això, un estudi realitzat per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts afirma que només amb geotèrmia es podrien satisfer les necessitats energètiques planetàries durant els propers 4.000 anys, fent així inútil qualsevol altre font no renovable utilitzada actualment.

Desavantatges de l’energia geotèrmica

En alguns casos, de les centrals elèctriques geotèrmiques en surt, juntament amb el vapor d'aigua, una olor desagradable deguda sulfur d’hidrogen. El problema és tolerat en el cas de llocs termals, però mal tolerada per la població local. A més l'impacte arquitectònic de les centrals d’energia geotèrmiques no és agradable, perquè sovint consisteixen en un embull de canonades força antiestètic.

Una central hidroelèctrica pot construir-se en qualsevol lloc?

Una central hidroelèctrica no pot construir-se a qualsevol lloc. És necessària la proximitat d’un riu de cabal suficient per emmagatzemar-ne l'aigua, la possibilitat de fer saltar l'aigua des d'altures consistents per alliberar-ne més energia i l'espai suficient per a la creació de preses que recullin l’aigua.

La vida al voltant d’una central hidroelèctrica

La construcció d’un complex hidroelèctric (format per la central i la presa) requereix molt d'espai i causa alguns problemes. Pot portar a la reducció o desaparició d'hàbitats adequats per a la vida dels animals o de zones agrícoles utilitzables per l’home. A més, la presència de la presa provoca que els peixos ja no puguin nedar lliurement, amb la conseqüència que l'ecosistema fluvial també pot patir canvis perillosos.

Problemes de les conques d'aigua

A les zones tropicals, la vegetació estancada a les conques d’aigua genera grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle. Grans llacs de construcció recent, més rics en vegetació a la part inferior i a temperatures més altes, com són les noves conques artificials de producció hidroelèctrica construïts en països en desenvolupament situats a latituds baixes, són els majors contaminants mundials del sector de l'energia hidroelèctrica.

Plantes d'energia mareomotriu

Actualment només hi ha una planta en funcionament per a l'explotació de l'energia de les marees i es troba a França. Altres països, com el Regne Unit i el Japó, estan realitzant experiments en aquest sector. Aquest tipus d’energia és encara poc utilitzat i conegut. La Unió Europea ha donat suport a estudis per a l'explotació de l'energia dels corrents subaquàtics.

L'energia del mar

Quan parlem d’energia marina ens referim a l’energia dels corrents, d’onades i marees. L'energia marina és una font d’energia neta. Podria ser una de les energies renovables del futur. En l'actualitat, en canvi, hi ha molt poques plantes desenvolupades a nivell comercial. Els elevats costos d’investigació i de desenvolupament així com la manca d'estàndards que permetin reduir els costos de producció són factors crítics.

Impactes ambientals de les energies no renovables

L’explotació de les fonts d’energia fòssils ha provocat un augment en la concentració de diòxid de carboni a l’ambient i un agreujament del fenomen d'efecte hivernacle. A més d'aquest problema, la intensitat d'explotació de combustibles fòssils és la principal causa de contaminació atmosfèrica del món contemporani, responsable segons l’OMS de 12'6 milions de morts arreu del planeta.

Energies renovables i energies no renovables

Les energies renovables són aquelles que mai s'exhaureixen, com el Sol, el vent o les marees. Aquestes fonts causen menys o cap dany en el medi ambient. En canvi, les energies no renovables són les que s'obtenen de materials destinats a esgotar-se, com el petroli, el gas metà i l'urani, que s’utilitza en l'obtenció d’energia nuclear. Aquestes fonts d’energia causen nombrosos danys mediambientals com el boirum, el CO2 i els residus radioactius.

Què significa «recursos renovables»?

Recursos renovables, ja siguin materials o d'energia, són recursos naturals que, per característiques naturals o com a resultat del cultiu de l'home, es renoven amb el pas del temps, o la quantitat de recursos consumida és substituïda per la regenerada. Per tant, poden considerar-se inesgotables, és a dir poden estar disponibles per al seu ús part de l'home dins de grans límits d'explotació.

Què significa que un recurs renovable sigui «sostenible»?

Un recurs renovable s'anomena també "sostenible" si la seva regeneració és igual o superior al seu ús. Aquest concepte implica la necessitat d’un ús racional dels recursos renovables, i és especialment important per a aquells recursos, com per exemple, la silvicultura, per als quals la disponibilitat no és infinita en comparació amb els temps d'evolució de la civilització humana a la Terra (com ho són per exemple les fonts solars o eòliques).

Quines són les fonts d'energia renovables?

Amb fonts d'energia renovables ens referim a aquestes formes d’energia, tant tèrmica com elèctrica, que s’obtenen a partir de recursos naturals que tenen la capacitat de regenerar-se a la mateixa velocitat amb què es consumeixen i per tant no són exhauribles. Formen part d'aquest grup fonts d’energia alternatives en què hi podem incloure, per exemple, la solar, l'eòlica, la hidroelèctrica, o la mareomotriu.

Fonts d'energia renovables: biomassa

El terme biomassa està indicat per a materials d’origen biològic que es poden modificar mitjançant diversos procediments per obtenir-ne combustibles o directament energia elèctrica i tèrmica. Poden ser, per exemple, residus industrials, residus de transformació agrícola i forestal, llenya, fems i residus de granges, olis vegetals, residus urbans, però també espècies conreades amb aquesta finalitat, com ara l'àlber.

La central de biomassa

En enginyeria energètica una central elèctrica de biomassa és un tipus de central elèctrica que utilitza l'energia renovable extraïble de la biomassa obtenint-la a través de diverses tècniques: es pot obtenir energia tant per la combustió directa de la biomassa, mitjançant procediments destinats a millorar-ne l'eficiència, com per piròlisi o per extracció del gas de síntesi per gasificació.

Què és l'energia solar?

L’energia solar és l’energia associada a la radiació solar i representa la principal font d’energia present a la Terra. D’aquesta energia en deriven més o menys directament gairebé totes les altres fonts d’energia a l’abast de l’home, com els combustibles fòssils, energia eòlica, energia electromagnètica, energia energia hidroelèctrica, energia de biomassa. En són excepció l'energia nuclear, la geotèrmica i la mareomotriu.

Com utilitzar l'energia solar

Es pot utilitzar l'energia solar per generar electricitat (fotovoltaica) o calor (solar termoelèctrica). Les principals tecnologies per transformar en energia explotable l’energia del sol són: els panells fotovoltaics, que utilitzen les propietats d’elements semiconductors per produir energia elèctrica són irradiats amb llum, i el fluid de transferència de calor, que és un substància líquida o gasosa que acumula i transporta calor.

Les centrals solars

L’energia solar pot ser transformada en electricitat gràcies a dos tipus de centrals. A la central termoelèctrica
l’energia s'obté gràcies a un sistema de miralls regulable, que concentren els raigs solars en una caldera. A la central fotovoltaica la conversió es realitza mitjançant cèl·lules fotovoltaiques construïdes a partir de determinats semiconductors que generen electricitat quan hi incideix la radiació solar.

Què és l'energia eòlica?

L’energia eòlica és l’energia del vent. L’home ha emprat la força del vent des de l’antiguitat per navegar i per moure les aspes dels molins. L'energia elèctrica s'obté aprofitant l'energia del vent que fa girar les fulles de l'hèlix; aquestes al seu torn estan connectades a un generador que transforma l’energia mecànica (rotació de les fulles) en electricitat. Aquests molins de vent moderns s'anomenen aerogeneradors.

La producció d'energia elèctrica de fonts renovables a Catalunya.

Des del 2010 fins avui la producció d'energia elèctrica provinent de fonts renovables s'ha consolidat al voltant del 15-20% del total. La font hidroelèctrica és la que ha contribuït més a la producció d’electricitat de fonts renovables (el 2017 va abastar el 50% de la producció total renovable). Ha augmentat també la importància de les "noves renovables" (solar, eòlica i bioenergia), que el 2017 hi van contribuir amb el 44%.

L'energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és l’energia generada per fonts geològiques de calor i es pot considerar una forma d’energia alternativa i renovable. Es basa en l’explotació de la calor natural de la Terra, deguda a l’energia tèrmica alliberada per processos de desintegració nuclear naturals d’elements radioactius com l’urani, el tori i el potassi continguts de manera natural dins la Terra.

Una ciutadania responsable

Estem envoltats d’energia: la radiació del Sol durant el dia, l’aigua que flueix en un riu, el vent que mou les aspes d’un generador vent. La nostra vida depèn de la presència de recursos naturals, de l'acció de l’home i del respecte que aquest últim mostra cap a la natura. Conèixer l’energia i saber-la reconèixer en la nostra la vida quotidiana és el primer pas cap a una ciutadania responsable.

Principals usos de la calor natural de la terra

La calor de la terra és una font d’energia renovable, inesgotable i ecològica. Per aprofitar la calor de la terra és important identificar les àrees on està més concentrada. Les zones on un flux de calor elevat escalfa les aigües subterrànies s’anomenen camps geotèrmics. Els principals usos de la calor natural procedent del subsòl són la generació d'electricitat i la calefacció.

Com funciona una central geotèrmica

Mitjançant canalitzacions artificials, el vapor d'aigua emergit de la Terra és transportat per canonades i enviat a la turbina, on l’energia es transforma en energia mecànica de rotació.

Energia hidroelèctrica

És una font d'energia alternativa i renovable que explota la transformació de l’energia potencial gravitatòria que posseeix una determinada massa d’aigua a una certa altura, en energia cinètica quan se salva un cert desnivell; aquesta energia cinètica arriba finalment transformada en electricitat a una central hidroelèctrica gràcies a un alternador unit a una turbina.

Com produir energia hidroelèctrica

L’energia hidroelèctrica s’obté a partir del curs dels llacs i rius creant preses. A través d’una conca hidroelèctrica, que serveix per recollir l’aigua a la conca artificial de la presa i elevar-ne l'altitud, l’aigua d’un riu o d’un llac es transmet amb velocitat aigües avall a través de canonades forçades, transformant la seva energia en energia de pressió i cinètica mitjançant distribuïdors i turbines.

La distribució de l'energia hidroelèctrica

Actualment, el primer lloc dels principals productors d’energia hidroelèctrica del món és ocupat per l'Àsia, seguit d’Europa amb el 84% d’energia neta del total de fonts renovables. A Catalunya, l’energia hidroelèctrica representa la principal font d’energia alternativa als combustibles fòssils i garanteix al voltant del 15% de les necessitats energètiques del territori.

Com funciona una central hidroelèctrica?

Hi ha dos grans tipus de centrals hidroelèctriques: les de salts, que aprofiten els grans gradients creats pels cursos d’aigua a les zones de muntanya, i les d’aigua fluent, que utilitzen el cabal de grans conques d’aigua per moure directament les turbines i produir electricitat fins i tot amb petits salts.

Què és el microhidroelèctric?

Les àrees geogràfiques disponibles per crear preses s’estan exhaurint. Com a resultat, va guanyant impuls
una nova tecnologia anomenada "micro-hidroelèctric" que consisteix en crear petites plantes capaces de obteniu el màxim rendiment per a la producció d'electricitat fins i tot de petits cursos d'aigua.

Energia mareomotriu

La marea és un moviment periòdic diari causada per la Terra, la Lluna i el Sol. L'energia mareomotriu és l’obtinguda pel moviment de les masses d’aigua provocat per les marees, que en algunes zones del planeta poden arribar fins als 20 metres en vertical.

Marees a Saint Malo

A Saint Malo s'hi troba una de les grans centrals d’energia mareomotriu. Allà les marees poden arribar fins i tot als 13,5 m de diferència d'altura, cosa que és sorprenent, ja que en d'altres països la mitjana és de 2 m.

L'energia de les onades del mar.

Suècia és la primera nació productora d'energia a partir de les onades del mar. L’extracció d’energia de les onades té lloc amb l'elevació i la baixada d'un objecte flotant (similar a una boia) durant el pas de l’onada que fa accionar una bomba hidràulica.

Energies renovables i no renovables

La principal característica que diferencia les energies renovables de les no renovables (fòssils) és que les primeres són inesgotables. Les no renovables es regeneren a temps molt llargs i el seu ús condueix a l'esgotament de les reserves disponibles. Formen part d’aquestes, combustibles com el petroli, el carbó i el gas natural.

Incentivar l'ús de fonts d'energia renovables

El gran ús de les fonts d’energia fòssils (estimat en més del 80% del total) està produint danys ambientals molt greus. Per posar remei a aquest problema és necessari augmentar la quantitat d’energia produïda a partir de fonts renovables que són inesgotables i tenen un impacte ambiental gairebé sempre molt baix o pràcticament nul, a diferència de l'energia obtinguda de fonts com la nuclear o els combustibles fòssils.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register