Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Nanoteknologia

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Mitä on nanoteknologia?
Nanoteknologialla tarkoitetaan molekyylien ja atomien (tai tarkemmin ilmaistuna 1-100 nanometrin kokoisten hiukkasten) käsittelyä, jonka avulla pyritään valmistamaan uutta tekniikkaa. Aiheen monimuotoisuuden vuoksi puhutaan usein nanoteknologioista yhtenäisen nanoteknologian sijasta.

Author / translator Andrea Bandelli

Mitä on nanoteknologia?
Nanoteknologialla tarkoitetaan molekyylien ja atomien (tai tarkemmin ilmaistuna 1-100 nanometrin kokoisten hiukkasten) käsittelyä, jonka avulla pyritään valmistamaan uutta tekniikkaa. Aiheen monimuotoisuuden vuoksi puhutaan usein nanoteknologioista yhtenäisen nanoteknologian sijasta.

Nanoteknologiat hyödyntävät materiaalien erikoisominaisuuksia, jotka ovat havaittavissa ainoastaan erittäin pienessä mittakaavassa. Esimerkiksi jakamalla tietty määrä ainetta nanohiukkasiksi voidaan samalla laajentaa aineen pinta-alaa huomattavasti. Tämä puolestaan lisää aineen reaktiokykyä. Saman ilmiön voi huomata vaikkapa siinä, miten juokseva sokerikuorrute sulaa nopeammin kuin kiinteä sokeri. Lisäksi nanohiukkaset voivat liikkua solukalvon ja ihon läpi.

Uusi teknologia tuo aina mukanaan asioita, jotka voivat olla joko hyödyllisiä tai haitallisia riippuen niiden käyttötavasta (vertaa esimerkiksi höyryvoiman tai sähkön käyttöönottoon).

Created 25 December 2009
Last edited 28 June 2018
Topics Politics, Science, Technology
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

Lisätään nopeasti nanoteknologioiden käyttöä ilman rajoituksia, jotta tekniikan kaikki eri hyödyt ymmärrettäisiin mahdollisimman pian.

Policy position 2

Annetaan tieteellisen tutkimuksen edetä painollaan samalla kuitenkin rajoittaen nanoteknologioiden sovelluksia.

Policy position 3

Säännöstellään nanotieteitä (kuten kohdassa kaksi) ja kannustetaan ihmisiä keskustelemaan julkisesti siitä, mihin suuntaan ja millaisiin sovelluksiin nanoteknologioita halutaan käyttää.

Policy position 4

Sallitaan ainoastaan sellainen nanoteknologinen tutkimus, jonka tavoitteet on hyväksytty laajassa, julkisessa keskustelussa.

Story cards

Thumbnail

Olen transhumanisti. Uskon nanoteknologian, genetiikan, kybernetiikan sekä kantasolu- ja aivotutkimuksen yhdistävän voimansa uuden, pysyvästi erilaisen ihmisen luomiseksi. Tulevaisuudessa perinnölliset sairaudet voitetaan, ikääntyminen estetään ja ihmisen älykkyyttä, aisteja sekä kestävyyttä parannellaan. Halveksun nykyistä uskonnollista ja eettistä lyhytjänteisyyttä. Meidän tulisi ottaa ihmiskunnan tulevaisuus haltuumme. Etiikka ei saa riistää meiltä tätä oikeutta.

Zed Omega
Thumbnail

Olen anglikaaninen pastori. Mielestäni ihmiselämä on pyhä. Kannatan nanoteknologiaa lääketieteessä, mutta pelkään, että sitä voidaan käyttää väärin – esimerkiksi ihmiskehon paranteluun tai tietokonesirun asettamiseen ihmisaivoihin. Tiedemiehet leikittelevät ihmisyydellä ja toimivat vain rikkaiden puhemiehinä. Oikeat ongelmamme kumpuavat henkisestä ja moraalisesta heikkoudesta, jolle teknologia ei voi mitään.

William Johnson
Thumbnail

Olin onnekas, kun pääsin töihin MIT:n (the Massachusetts Institute for Technology) Sotilaallisen nanoteknologian instituuttiin. Yritämme kehittää taisteluasun, jonka sisäänrakennettu lisävoima auttaisi sotilasta nostamaan raskaita esineitä tai kiristämään vuotavan haavan siteen tiukaksi. Kehittämistämme laitteista esimerkiksi nanoanturien käyttö ihmisten seurannassa on herättänyt huolta. Kansallinen turvallisuus kuitenkin vaatii tätä työtä – jos me emme ole riittävän nopeita, joku muu keksii uudistukset ensin.

Joel Reddy
Thumbnail

Väittelin Harvardin yliopistossa tekniikan alalta mutta olen palannut Intiaan, Hyderabadiin, perustamaan oman nanoteknologiayritykseni. Haluan olla alusta saakka mukana seuraavassa teollisessa vallankumouksessa ja huolehtia sen toteutumisesta myös Intiassa ja Kiinassa, ei ainoastaan Yhdysvalloissa ja Japanissa. Pääomasijoittajat ovat olleet kiinnostuneita yrityksestäni, sillä täällä he näkevät fiksujen ihmisten työskentelevän amerikkalaista tasoa matalammilla palkoilla. Intiassa on paljon teollista tuotantoa, joten tulee olemaan helppoa soveltaa tutkimuksiamme käytäntöön

S B Patel
Thumbnail

Olen fyysikko, ja työskentelen nanoteknologian tutkimusinstituutissa. Tutkin mahdollisuutta käyttää nanohiukkasia ympäristösaasteiden puhdistajina. Hiukkaset voivat ehkä muuttaa haitalliset ainesosat vaarattomiksi. Halusin tähän työhön, sillä olen huolestunut ympäristömme tilasta. Kuitenkin aikaisempien tutkimustulosten mukaan nämä pienet hiukkaset saattavat olla vaaraksi muille eläinlajeille ja ehkä jopa ihmisillekin. Riski on pieni, mutta emme tiedä kuinka pieni. Ovatko hiukkasten hyödyt suuremmat kuin haitat? Jatkanko tätä työtä vai en?

Claire Green
Thumbnail

Olen lääkäri. Eräs potilas tuli vastaanotolleni yskän vuoksi. Otin hänestä verikokeen tutkiakseni, mikä antibiootti sopisi parhaiten hänen perinnöllisiin taipumuksiinsa. Nanoteknologian avulla saatoin selvittää hänen geenikarttansa minuutissa. Sain selville, mikä lääkitys sopisi hänelle parhaiten, mutta samalla selvisi, että hänellä on suuri riski sairastua perinnölliseen sairauteen. Mies tuli vastaanotolleni vain yskän takia. Pitäisikö minun siis kertoa hänelle? Haluaako hän tietää?

Fred Smith
Thumbnail

Olen InsulinNano-yrityksen toimitusjohtaja. InsulinNano tekee pieniä, ihoon asennettavia neuloja, joilla diabeetikko saa insuliinin automaattisesti verenkiertoonsa. Valtio tuki yrityksemme perustamista ja samalla nanolääketieteen tuotteiden markkinointia. Valmiille tuotteelle olisi suuri kysyntä, mutta tuotteen turvallisuuteen liittyvät kliiniset kokeet ovat aikataulusta jäljessä ja rahoitus loppumassa. Armeija on kiinnostunut neuloistamme; biologisessa sodankäynnissä niille olisi tarvetta, kun sotilaille annettaisiin taistelukaasujen vastamyrkkyä. Pitäisikö minun tarttua armeijan rahakkaaseen tarjoukseen, vai tuhoanko silloin yrityksemme lääketieteelliset tavoitteet?

Jane Bold
Thumbnail

Olen kehittänyt menetelmän, jolla nanokokoisiin kultahiukkasiin voidaan yhdistää lääkeaineita. Kultahiukkaset kulkevat veren mukana, etsivät ja tuhoavat sairaat solut mutta jättävät terveet solut rauhaan. Ryhmä aktivisteja keskeytti luentoni huutelemalla: "Mistä tiedät, etteivät ne osu vääriin soluihin? Kultahiukkaset voivat myös aiheuttaa syöpää!" "Pötyä!" vastasin. "Olemme tehneet kattavia eläinkokeita, eikä mitään sivuvaikutuksia esiintynyt." "Et voi tietää, mitä tapahtuu ihmisessä", he vastasivat. "En niin", vastasin. "Mutta edistystä ei saavuteta ilman riskejä."

Sir Richard Macdonald

INFO CARDSISSUE CARDS

Ihmisen parantelu

Onko hyväksyttävää parannella ihmiskehon toimintaa lääketieteellisillä hoitomenetelmillä kuten muistin heikentymistä tai ikääntymistä estävällä lääkityksellä?

Nanoteknologioiden vaikutus

Jotkut arvelevat nanoteknologioiden vaikuttavan elämäämme yhtä paljon kuin sähkön tai muovin keksiminen aikanaan. Kukaan ei kuitenkaan voi tietää, mikä tämän päivän nanoteknologioista on hyödyllistä tulevaisuudessa.

Teknologialla on pitkä historia yllättävistä seurauksista

Esimerkkejä: virusten ja bakteerien vastustuskyky lääkkeille, kemikaalien pitkäkestoinen säilyminen luonnossa, ydinonnettomuudet, öljypäästöt ja –vuodot, maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen. Nanoteknologian seuraukset ovat yhtä lailla arvaamattomia.

Ihmisoikeudet ja syrjintä

Mahdollisesti niitä ihmisiä, joita ei ole tavalla tai toisella “paranneltu”, alettaisiin syrjiä.

Royal Societyn raportti julkisesta osallistumisesta

Raportin mukaan julkinen keskustelu ja osallistuminen ovat mahdollisia sen jälkeen, kun asiantuntijat ovat esitelleet uudet tutkimustulokset. Kuinka paljon suuren yleisön tulisi vaikuttaa nanoteknologian tutkimustavoitteisiin?

Oikeus ja kohtuus

Tärkeintä oikeudenmukaisuuden kannalta on, kuinka osaamme käyttää nanoteknologiaa rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kaventamiseksi.

Nanohiukkasia elimistön sisällä?

Emme tiedä, mitä tapahtuu elimistössä, kun sen sisälle pääsee nanohiukkasia. Hiukkaset saattavat esimerkiksi vaikuttaa huolestuttavalla tavalla proteiinien toimintaan.

Suurennellaanko terveysriskejä?

Nanohiukkaset eivät ole uusi asia. Altistumme niille jatkuvasti vetäessämme henkeen autojen pakokaasuja, tupakansavua ja hiuslakkaa sekä polttaessamme kynttilöitä ja paahtaessamme leipää.

Tiedon puute

Nanohiukkasten vaikutuksista eläinlajeihin tai ilmaan, veteen sekä maahan ei käytännössä ole olemassa lainkaan tietoa.

Liika säännöstely hidastaa kehitystä

Kehitys vaatii uudistusmielistä tiedon tavoittelua. Tätä ei voi rajoittaa säännöillä ja säädöksillä.

Voiko teknologia olla puolueetonta?

Yhtäältä voidaan ajatella, että nanoteknologia on eettisesti puolueetonta, sillä sen vaikutukset riippuvat käyttötavasta. Toisaalta teknologia peilaa aina keksijöidensä, rahoittajiensa ja koko yhteiskunnan arvoja.

Kuka omistaa tieteen?

Eroaako teollisuuden rahoittama valtion rahoittamasta tutkimuksesta? Pitäisikö näillä kahdella olla eri pelisäännöt? Voidaanko kaupallisen tieteen tekoa ”salailla”?

Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välinen ero

Voisiko nanoteknologia lisätä köyhien ja rikkaiden välistä kuilua? Ajavatko lännen tiukat säädökset tuotannon köyhiin maihin, jossa ihmisten on pakko panna itsensä alttiiksi täällä kielletyille vaaroille?

Kaksi peruskysymystä uusista teknologioista:

• Kuka kontrolloi niiden käyttöä?
• Kuka hyötyy niiden käytöstä?

Vanheneminen

Pitäisikö meidän tyytyä “normaaliin” elinikään vai yrittää estää ikääntyminen?

Miksi seurausten tutkimus on tärkeää

Nanoteknologia saatetaan kokonaan suistaa raiteiltaan, ellei sen eettisten, lainopillisten, sosiaalisten ja ympäristö- sekä talousseuraamusten tutkimus pysy tieteen kehityksen vauhdissa.

Lainsäädäntö vastaan julkinen osallistuminen

“Hyvä lainsäädäntö on tärkeämpää kuin mikään määrä julkista osallistumista.” Jonathan Porritt, englantilainen ympäristöaktivisti.

Missä vaiheessa julkista keskustelua?

Riippumattoman tieteellisen the UK Royal Societyn raportin mukaan julkista keskustelua tarvitaan “ennen kuin tärkeät teknologiaan liittyvät päätökset ’lukitaan asemiinsa’. ” Tämä tapahtuu useimmiten silloin, kun uudistus tuotteistetaan kaupallisiksi hyödykkeiksi.

Onko osallistumisesta mitään hyötyä?

Koko maailma on nykyään niin kiinteästi liitetty yhteen, että yhden valtion on lähes mahdotonta hallita ja kontrolloida yksittäisiä tieteenaloja.

Säädökset ja muutosten nopeus

Realistisesti ajateltuna, voimmeko millään keinolla säädellä niin monimuotoista ja nopeasti kehittyvää alaa kuin nanoteknologia?

Olemassa oleva lainsäädäntö

Niissä maissa, joissa on tiukka terveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja lääkealan lainsäädäntö, olemassa olevat määräykset riittävät yksinkertaisten nanoteknologian sovellusten hallitsemiseen.

Ihmisoikeudet ja yksityisyys

Näkymättömät seurantalaitteet antaisivat hallituksille rajattomat valvontamahdollisuudet.

Skeptikon näkemys

2000-luvun vahvat teknologiat – genetiikka, nanoteknologia ja automatiikka – voivat luoda aivan uudenlaisia ongelmia. Ensimmäistä kertaa nämä teknologiat ovat yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien ulottuvilla.

Siru sähkölaitteissa

Seurantasirun asentaminen sähkölaitteisiin antaisi kauppiaille ja valmistajille mahdollisuuden seurata, kuka laitteita ostaa ja missä laitteet sijaitsevat. Onko tämä etu, vaikkapa rikollisuuden ehkäisyssä, vai yksityisyyden loukkaus?

Mitä erityistä on nanomittakaavassa?

Paljonkin! Pienessä mittakaavassa tutut materiaalit saavat uusia sähköisiä, kemiallisia ja magneettisia ominaisuuksia ja jopa yksittäisiä atomeja voidaan käsitellä. Nanomittakaavassa on myös mahdollista rakentaa pieniä moottoreita.

Mitä tapahtuu nanomittakaavassa? 1

Nanohiukkaset ovat pikkuruisia materian palasia. Hiukkasten pienentyessä niiden suhteellinen pinta-ala kasvaa. Tämän vuoksi juokseva sokerikuorrute sulaa nopeammin kuin kiinteä sokeri.

Mitä tapahtuu nanomittakaavassa? 2

Nanomittakaavassa olevat hiukkaset voivat läpäistä solukalvon tai ihon. Kuten kaikessa uudessa teknologiassa (esim. sähkö) tämä ominaisuus voi olla joko hyödyksi tai haitaksi.

Mitä tapahtuu nanomittakaavassa? 3

Materia käyttäytyy poikkeuksellisesti, esimerkiksi:
• Kulta, joka yleensä ei reagoi herkästi, muuttuu reaktiiviseksi ja sulaa matalammassa lämpötilassa.
• Kupari lakkaa olemasta hyvä sähkönjohdin.

Mitä nanoteknologia on?

Nanoteknologia on yleisnimitys kaikille sellaisille tekniikoille, jotka käsittelevät 1-100 nanometrin kokoisia hiukkasia ja käyttävät hyväkseen ainakin yhtä hiukkasten ulottuvuuksista.

Nanohiukkasia voi esiintyä luonnossa

Kullan ja hopean nanohiukkasia on havaittu sedimentaarisissa kivissä. Tulivuorenpurkaus tuottaa nanohiukkasia, ja myös jotkut meren suolayhdisteet sisältävät niitä.

Hiilinanoputki 1

Nanoputki muistuttaa ohutta hiilipaperia käärittynä sylinteriksi. Sen läpimitta on vain muutama nanometri; se on 10 000 kertaa ohuempi kuin ihmisen hius.

Ison-Britannian Royal Societyn suositukset 2004

"Tehtaiden ja tutkimuslaboratorioiden tulee pitää tuottamiaan nanohiukkasia ja nanoputkia terveydelle vaarallisina ja pyrkiä pienentämään niiden määrää jätteessä."

Myrkyllisyys

Kemikaalien ominaisuudet muuttuvat, kun ne pienennetään nanohiukkas- tai nanoputkimuotoon. Hyvin pienet hiukkaset voivat läpäistä solukalvon ja saattavat olla suuria myrkyllisempiä.

Terveysriskit

Isossa-Britanniassa toimiva riippumaton tieteellinen elin The UK Royal Society suosittelee ilmassa olevien nanohiukkasten välttämistä kunnes lisätutkimuksia on tehty.

Maailmanlopun ennuste

Tutkija Eric Drexlerin mukaan niin kutsutut nanokoneet voisivat kopioitua ja kuluttaa maapallon kaiken materian. Tätä teoriaa ei enää pidetä ajankohtaisena ja Drexler onkin perunut puheensa.

Hiilinanoputki 2

Hiilinanoputket ovat erittäin kestäviä (terästä 100 kertaa kestävämpiä ja samalla 6 kertaa kevyempiä), ja niillä on erinomainen sähkönjohtamiskyky. Tästä voisi olla hyötyä lääkkeiden kohdistamisessa tiettyyn osaan elimistöä sekä erilaisissa sähköisissä ja mekaanisissa sovelluksissa.

Kuka rahoittaa nanoteknologioita?

Yhdysvallat ja Japani ovat suurimpia nanoteknologiatutkimuksen rahoittajia. EU ja muut Euroopan valtiot kuluttavat seuraavan neljän vuoden aikana yli miljardi euroa nanoteknologiaan. Suurimmat kehitysmaat ovat myös merkittäviä rahoittajia.

Nykysovellukset 1

Hopean nanohiukkasia on käytetty sukissa hajunsyöjinä. Hopean bakteereja vastustava ominaisuus tehostuu pinta-alan laajentuessa nanomittakaavaan siirryttäessä.

Nykysovellukset 2

Yhdysvaltojen merivoimat käyttää nanomittakaavaan pienennettyä keraamista pinnoitetta laivoissaan. Tämä estää ruostumista, sillä merenelävät eivät tartu pinnoitukseen. Säästöä saadaan noin miljoonan dollarin verran jokaista laivaa kohti.

Mahdollisia sovelluksia 1

Magneettisten nanohiukkasten avulla voitaisiin kohdistaa lääkitys oikeaan, sairaaseen kohtaan elimistössä. Nanoputket voitaisiin täyttää lääkkeellä ja putkien ohjaus toteuttaa kehon ulkopuolelta käsin.

Mahdollisia sovelluksia 2

DNA:n osiin liitetyillä, pienen pienillä kultahiukkasilla voitaisiin jäljittää veressä olevia sairauden aiheuttajia, viruksia ja bakteereja.

Mahdollisia sovelluksia 3

Rokotukset voitaisiin koteloida nanomateriaaleihin, jolloin niitä ei enää tarvitsisi pakastaa. Emme kuitenkaan tiedä, mitä tapahtuu, kun kotelot avataan. Aihetta tutkitaan paraikaa.

Mahdollisia sovelluksia 4

Raudan nanohiukkasia voitaisiin käyttää syöpäkudokseen kiinnittyjinä. Niiden kuumentaminen magneettikentän avulla tuhoaisi syöpäsolut.

Mahdollisia sovelluksia 5

Tällä hetkellä muovinen tekolonkka kestää käytössä noin kymmenen vuotta. Keraamisella pinnoitteella tekolonkka voisi kestää jopa 40 vuotta, sillä nanomittakaavassa keraaminen pinta vahvistuu merkittävästi.

Mahdollisia sovelluksia 6

Hiilinanoputkia hyödyntävät valaisimet voisivat vähentää valaistukseen kuluvan sähkön määrän puoleen nykyisestä.

Mahdollisia sovelluksia 7

Uudet materiaalit voisivat pudottaa aurinkokennojen hintaa. Näin aurinkoenergian hyödyntämisestä tulisi taloudellisesti kannattavaa ja todellinen vaihtoehto.

Mahdollisia sovelluksia 8

Erikoistuneilla nanohiukkasilla voitaisiin puhdistaa saastunutta vettä, maata tai jopa ilmaa. Nykyään on jo mahdollista tehdä kalvoja, joiden huokoset ovat tarpeeksi pieniä virusten suodattamiseksi vedestä.

Mahdollisia sovelluksia 9

Valoa säteilevistä nanomateriaaleista voitaisiin rakentaa paperinohuita TV-kuvaruutuja, jotka olisi mahdollista rullata sanomalehden lailla kasaan. Tämänkaltaiset kuvaruudut kuluttaisivat todennäköisesti hyvin vähän sähköä.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register