Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Nanoteknologi

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Hvad er nanoteknologi?
Nanoteknologi er et bredt område, der favner alle aktiviteter på atomart og molekylært niveau (eller mere specifikt mellem 1 og 100 nanometer)og som kan finde anvendelse i den virkelige verden. Derfor taler man ofte om nanoteknologier frem for nanoteknologi.

Et fælles træk, som mange nanoteknologier udnytter, er de særlige egenskaber, som materialerne udviser ved denne skala.
Ved for eksempel at dele en given mængde materiale op i partikler af nano-størrelse, øges overfladearealet radikalt.

Author / translator Andrea Bandelli

Hvad er nanoteknologi?
Nanoteknologi er et bredt område, der favner alle aktiviteter på atomart og molekylært niveau (eller mere specifikt mellem 1 og 100 nanometer)og som kan finde anvendelse i den virkelige verden. Derfor taler man ofte om nanoteknologier frem for nanoteknologi.

Et fælles træk, som mange nanoteknologier udnytter, er de særlige egenskaber, som materialerne udviser ved denne skala.
Ved for eksempel at dele en given mængde materiale op i partikler af nano-størrelse, øges overfladearealet radikalt.
Dette gør materialet mere reaktivt. Derfor opløses flormelis hurtigere end tesukker. Størrelsen af nano-partikler betyder også, at de kan optages i kroppens celler eller passere gennem hud.

Som med enhver anden ny teknologi (f.eks. damp, elektricitet) kan alle disse specielle egenskaber være enten meget nyttige eller skadelige afhængig af situationen.

Created 9 February 2010
Last edited 20 June 2018
Topics Politics, Science, Technology
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

Hurtig ekspansion af nanoteknologier, mindst mulig regulering
Fremme hurtig ekspansion af nanoteknologier med mindst mulig regulering for at sikre, at nanoteknologiernes fordele realiseres så hurtigt som muligt.

Policy position 2

Fortsætte med nanovidenskab samt regulering
Tillade at videnskabelig forskning i nanoteknologi fortsætter. Samtidig skal nye regler sættes for den potentielle øgede udvikling inden for området.

Policy position 3

Reguleret nanovidenskab med offentlig dialog/debat
Som punkt 2. Men med åben offentlig dialog om retningslinier for forskning og dens anvendelse.

Policy position 4

Ingen nanoforskning uden specifik og offentlig godkendelse
Tillad kun forskningen og anvendelsen, hvis specifikke formål har været igennem løbende, bred, national, offentlig debat og dialog.

Story cards

Thumbnail

Jeg er transhumanist. Jeg imødekommer en sammensmeltning af genetisk forskning, stamcelleforskning, hjerneforskning, kybernetisk forskning og nanoteknologi. Dette vil åbne permanent op for genetiske ændringer hos mennesket og meget andet. Det vil ikke bare eliminere genetiske sygdomme, men også muliggøre forbedring af os mennesker. Vi kunne udvide vores intelligens, udvide vores sansekapacitet, øge udholdenhed og overvinde aldring. Jeg foragter vores nuværende religiøse og etiske kortsynethed. Vi bør gribe vores menneskelige skæbne. Etiske vedtægter må ikke nægte os den skæbne.

Zed Omega
Thumbnail

Jeg er anglikansk præst. Jeg tror på, at menneskets liv er et helligt liv. Jeg hilser nanoteknologiens potentielle medicinske fordele velkomne, men jeg er foruroliget over, at den måske kan bruges til at forbedre menneskets evner eller til at transplantere computerchips i hjernen. Jeg synes, forskere gør et indgreb på vores menneskehed eller lefler for de riges illusioner. Vores virkelige menneskelige problemer er vores moralske og spirituelle fejltagelser, som teknologien er magtesløs overfor.

William Johnson
Thumbnail

Jeg har været så heldig at få et job hos det nye Institut for Militære Nanoteknologier ved MIT (Massachusetts Institute for Technology in the USA). Vi er ude efter at skabe en kampuniform med indbygget styrke – til at hjælpe soldater med at løfte tunge ting eller til at stivne blødende sår. Jeg ved, at nogle mennesker er bekymrede, over noget af det vi laver, for eksempel nanosensorer til forbedring af opsyn/bevogtning. Men vi er nødt til at gøre dette for den nationale sikkerhed – nogen vil overhale os, hvis vi ikke løber hurtigt.

Joel Reddy
Thumbnail

Jeg tog en ingeniør-ph.d ved Harvard, men nu er jeg tilbage i Indien i Hyderabad, og i gang med at opbygge mit eget nanoteknologifirma. Jeg vil være med fra starten af den næste industrielle revolution og sikre, at den finder sted i Indien og Kina, ikke kun i Japan og USA.
Risikovillige kapitalister har vist mig en masse interesse, fordi de kan se, at vi har en masse dygtige folk, som arbejder for meget lavere løn end i USA. Desuden hjælper det, at der er så meget industri her. Derfor vil det være lettere at anvende den forskning vi udfører.

S B Patel
Thumbnail

Jeg er fysiker. Jeg arbejder på et nanoteknologisk forskningsinstitut. Her udforskes små nanopartiklers potentielle evne til at fjerne forurening fra miljøet ved at omdanne skadelige stoffer til ufarlige stoffer. Jeg blev tiltrukket af dette job, da jeg er meget interesseret i miljøet. Men noget tyder på, at disse partikler i nogle tilfælde kan have ødelæggende effekt på andre arter og sandsynligvis på mennesker. Risikoen er meget lille, men igen ved hvor lille. Opvejer de sikre fordele risiciene? Skal jeg blive eller gå min vej?

Claire Green
Thumbnail

Jeg er medicinsk læge. En patient kom til mig med hoste. Jeg bad ham om en blodprøve, så jeg kunne lave en genetisk test, der kunne vise hvilket antibiotikum, der passede bedst til hans genetiske profil. Jeg forklarede, at med nanoteknologi, kunne jeg lave en profil over hans gener på et minut. Resultatet viste det bedste medikament for hosten. Desværre viste profilen også, at han havde høj risiko for at udvikle en bestemt sygdom. Manden kom over sin hoste. Skal jeg fortælle ham om sygdommen? Ønsker han at vide det?

Fred Smith
Thumbnail

Jeg er ledende direktør af InsulinNano plc, som laver bittesmå nåle til implantering i huden, som automatisk skal levere insulin mod diabetes til blodet. Det blev opbygget med risikovillig kapital fra regeringen til at hjælpe nano-medicinske firmaer med at få produkter på markedet. Når det først er bevist, er der stor efterspørgsel. Men de kliniske sikkerhedstests er forsinkede, og kapitalen er ved at slippe op. Militæret er interesseret i at udvikle vores nåle til at indsprøjte modgift mod biologiske våben i soldater på slagmarken. Bør jeg gribe denne livline for pengenes skyld, eller vil det forurene vores firmas medicinske formål?

Jane Bold
Thumbnail

Jeg har forfinet en måde at fastgøre et medikament til guldpartikler i nano-størrelse, der kan rejse gennem blodet, finde og ødelægge syge celler men efterlade de sunde celler uberørt. En gruppe aktivister afbrød min offentlige forelæsning ved at råbe, "Hvordan ved du, at du ikke rammer de forkerte celler? Disse guldpartikler kan måske også forårsage kræft." "Vrøvl!" svarede jeg, "Vi har udført detaljerede tests på dyr og så ingen negativ effekt." "Men du ved ikke med mennesker," svarede de. "Nej", var mit svar, "men intet fremskridt er uden risiko"

Sir Richard Macdonald

INFO CARDSISSUE CARDS

Opgradering af mennesket

Er det acceptabelt at anvende processer udviklet til medicinsk behandling til at forbedre menneskets krop, ved for eksempel at forbedre personers hukommelse eller forsinke deres aldringsproces?

Nanoteknologiernes indflydelse

Nogle tror, at nanoteknologierne vil påvirke vore liv lige så meget som elektricitet eller plastik, men ingen ved, hvor meget af nutidens nanoforskning, der reelt vil være brugbar i fremtiden.

Teknologier som har haft uforudsigelige konsekvenser

Eksemplerne inkluderer øget resistens over for medicin blandt bakterier og vira, vedvarende forekomst af kemikalier i miljøet, ulykker med kernekraft, olieudslip og global opvarmning. Konsekvenserne af nanoteknologierne vil være lige så uforudsigelige.

Menneskerettigheder og diskrimination

De ’ikke-godkendte’, personer, som ikke er blevet opgraderet, kunne blive diskrimineret.

UK Royal Society rapporterer om offentlig involvering

Indberetningen ser involvering af offentligheden, som noget der sker, efter at eksperterne har fået et ord indført. Hvor meget indflydelse bør offentligheden have på nano-forskningens dagsorden?

Retfærdighed og rimelighed

Det centrale retfærdighedsspørgsmål er, hvordan vi kan bruge nanoteknologien, til at mindske gabet mellem rige og fattige i verden.

Nanopartikler inde i organismer?

Der er stor usikkerhed omkring, hvad der vil ske, hvis nanopartikler kommer ind i levende organiser. En bekymring er, at de vil påvirke proteinernes måde at arbejde på.

Er sundhedsrisikoen overvurderet?

Nanopartikler er ikke en ny opfindelse. Vi indånder dem fra dieselmotorers udstødning, cigaretrøg, hårspray, stearinlys og toast.

Mangel på information

Information om nano-partiklers effekt på andre arter end mennesket, eller om hvordan de opfører sig i luft, vand eller jord, er praktisk talt ikke tilgængelig.

For meget regulering forhindrer fremskridt

Jagten på viden må ikke indskrænkes ved regulering, hvis innovationen skal blomstre.

Kan teknologi være neutral?

Selvom nogle hævder, at nanoteknologi er etisk neutral, og at dens indflydelse afhænger af, hvordan den bliver brugt, mener mange, at teknologien reflekterer dens investorers, fondes og samfunds værdier.

Hvem ejer forskningen?

Er der forskel på forskning finansieret af henholdsvis industrien og staten? Bør forskellige reguleringer gælde? Er det OK, at kommerciel forskning bliver holdt ”hemmelig”?

Økonomisk og sundhedsmæssigt skel mellem den udviklede/udviklende verden

Kan nanoteknologi udvide fattigdomskløften?
Vil de strenge regler i vesten flytte producenterne til fattigere lande og dermed udsætte disse landes befolkninger for fare?

To basale spørgsmål i forbindelse med nye teknologier:

• Hvem kontrollerer deres anvendelse?
• Hvem har fordel af deres anvendelse?

Aldringsprocessen

Bør vi være tilfredse med vores ’normale’ livslængde, eller skal vi forsøge at stoppe aldringsprocessen?

Hvorfor vi er nødt til at undersøge nanoteknologiens indvirkning

Der er fare for at afspore nanoteknologien, hvis seriøse studier i dens etiske, miljømæssige, økonomiske, retslige og sociale anvendelser ikke sker med samme hastighed som fremgangen i videnskaben.

Regulering versus offentlig involvering

“God regulering er vigtigere end enhver mængde af offentlig involvering.” Jonathon Porritt, Britisk miljøforsker.

Hvornår bør offentlig dialog finde sted?

Rapporten fra UK Royal Society, et uafhængigt videnskabeligt organ, mener, at det skal ske ”før kritiske beslutninger omkring teknologien bliver fastlåste eller irreversible”. Dette har en tendens til at ske, når man begynder at producere kommercielle produkter.

Er offentlig involvering til nogen nytte?

Er det reelt umuligt, at forsinke eller kontrollere nogle dele af videnskaben i et land, når verdens lande er så forbundne?

Regulering og forandringens hastighed

Er det realistisk at udvikle et regelsæt til styring af et så bredt og hurtigt udviklende felt som nanoteknologi?

Eksisterende regulering

Dette kan være tilstrækkeligt til at dække materielle anvendelser i lande, der har stærk lovgivning på områder som for eksempel: sundhed og sikkerhed på arbejdet, medicin og miljø.

Menneskerettigheder og privatliv

Regeringer ville have ”ubegrænset opsynskapacitet” med mulighed for usynlig overvågning og opsporingsmidler.

Skeptikernes synspunkt

Det enogtyvende århundredes teknologier – genetik, nanoteknologi og robotteknologi – er så stærke, at de kan skabe helt nye typer af ulykker og misbrug. For første gang er disse teknologier inden for rækkevidde af individer og mindre grupper

Chips i elektronik

Disse ville tillade butikker og forhandlere at opspore, hvem der har købt dem, og hvor de er. Er dette en fordel for eksempel til forebyggelse af kriminalitet eller en ulempe for eksempelvis privatlivet?

Hvad er særligt ved ting på nano-skala?

En masse! På denne skala får materialer, som vi ellers kender godt, pludselig nye elektriske, kemiske og magnetiske egenskaber.
Vi kan manipulere enkelte atomer eller endda lave bittesmå motorer.

Hvad sker der på nano-skala? 1

Nanopartikler er bittesmå stykker materiale. Når partiklerne bliver mindre, bliver deres overfladeareal relativt større. Derfor opløses flormelis hurtigere end tesukker.

Hvad sker der på nano-skala? 2

Partikler i nano-skala kan optages i kroppens celler eller passere gennem huden. Som med enhver anden ny teknologi (f.eks. elektricitet) kan disse egenskaber være enten meget nyttige eller skadelige.

Hvad sker der på nano-skala? 3

Ting opfører sig usædvanligt. For eksempel:
• Guld, der normalt er ikke-reaktivt, bliver mere reaktivt og smelter ved lavere temperaturer.
• Kobber er ikke en god elektrisk leder, som det plejer.

Hvad er nanoteknologi?

Nanoteknologi er en fælles betegnelse for enhver teknologi, der beskæftiger sig med enhver genstand, der måler fra 1 til 100 nanometer i mindst en af dens dimensioner.

Nanopartikler forekommer naturligt

Nanopartikler af guld og sølv er observeret i sedimentbjergarter. Vulkanudbrud producerer nanopartikler, og nogle saltforbindelser i havet indeholder nanopartikler.

Nanorør af kul 1

Et nanorør er som en lillebitte plade af kul, som rulles til en cylinder. Det har en diameter på få nanometer, omkring 10.000 gange tyndere end et menneskehår.

Anbefalinger fra UK Royal Society, 2004

“Fabrikker og forskningslaboratorier bør behandle fremstillede nanopartikler og nanorør, som hvis de var højst farlige og forsøge at reducere eller fjerne dem fra affaldssystemet.”
Storbritanniens uafhængige videnskabelige organ.

Toksisk virkning

Nanopartikler og nanorør har forskellige egenskaber fra de samme kemiske stoffer i større form. Disse partikler er så små, at de kan være i stand til at trænge igennem celler og være mere giftige.

Sundhedsrisiko

UK Royal Society, et uafhængigt videnskabeligt organ i Storbritannien, anbefalede, at mennesker undgår at udsætte sig for luftbårne nanorør, indtil yderligere forskning er foretaget.

Scenariet om verdens undergang

Forskeren Eric Drexler foreslog, at nano-maskiner kunne være i stand til at formere sig selv og konsumere alt materiale på jorden. Dette anses ikke længere for muligt, og forfatteren har trukket sine udtalelser tilbage.

Nanorør af kul 2

De udviser udsædvanlig styrke (100 gange stærkere og 6 gange lettere end stål) og usædvanlige elektriske egenskaber. Dette kan man potentielt udnytte i målretning af medicin så vel som til elektriske og mekaniske anvendelser.

Hvem investerer i nanoteknologi?

USA og Japan investerer flest penge. EU og de europæiske lande investerer mere end en milliard euro over fire år. Større udviklingslande er også store investorer.

Nutidig anvendelse 1

Nanopartikler af sølv er blevet brugt i sokker for at reducere lugt. Den antibakterielle effekt i sølv øges af det større overfladeareal i nano-skala.

Nutidig anvendelse 2

US Navy (De forenede staters flåde) er begyndt at putte keramisk overflade i nano-skala på deres skibe. Dette forhindrer havets væsner i at gro på metaldelene og sparer dem for omkring en million dollars om året for hvert skib.

Mulige anvendelser 1

Magnetiske nanopartikler kan guide og målrette medicin til det syge sted. Nanorør kan fyldes med medicin, og leveringen kan kontrolleres uden for kroppen.

Mulige anvendelser 2

Ganske små guldpartikler fastgjort til DNA-fragmenter kan bruges til at opspore sygdomsfremkaldende organismer som vira og bakterier i blodet.

Mulige anvendelser 3

Vacciner kan indkapsles i nano-materiale, så de ikke længere behøver at nedfryses. Det vides endnu ikke, hvad der vil ske hvis kapslerne nedbrydes, men det undersøges i øjeblikket.

Mulige anvendelser 4

Nanopartikler af jern kan manipuleres til at binde sig til kræftsygt væv. Herefter kan de opvarmes ved hjælp af magnetfelter og benyttes til at ødelægge de kræftsyge celler.

Mulige anvendelser 5

I dag holder en hofte erstattet med plastik i ca. ti år. Med en keramisk overflade kunne de holde i ca. 40 år. Årsagen er, at keramik bliver meget mere holdbart i nano-skala.

Mulige anvendelser 6

Nye belysningsopfindelser, som bruger nanorør af kul, kunne halvere den elektriske effekt, som bruges til belysning.

Mulige anvendelser 7

Nye materialer kan nedbringe omkostningerne ved brug af solceller. Dette kunne gøre den udbredte produktion af elektricitet fra solceller til en anvendelig økonomisk udsigt.

Mulige anvendelser 8

Specialiserede nanopartikler kunne anvendes til at afgifte forurenet vand, land eller luft. I dag kan vi desuden skabe membraner med porer små nok til at filtrere viruspartikler fra vandet.

Mulige anvendelser 9

Lysudstrålende nano-materialer kunne anvendes til papirtynde TV-skærmene, der kunne rulles sammen som en avis. De ville sandsynligvis kunne nøjes med en meget lille elektrisk ladning.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register