Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Přeshraniční zdravotní péče

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Jedním z největších problémů, s nimiž se pacienti setkávají, je co nejrychlejší vyhledání neúčinnějšího a nejbezpečnějšího lékařského ošetření. Z toho důvodu musí řada obyvatel Evropy hledat zdravotní péči v jiných členských státech než v místě svého bydliště, protože je zde zdravotní péče lepší nebo proto, že žijí v hraničních oblastech, kde je nejbližší zdravotnické zařízení v jiné zemi, případně dokonce proto, že se konkrétní zdravotní služby neposkytují v jejich zemi z důvodu nedostatečné odbornosti (což je častý jev zejména u pacientů se vzácnými chorobami), nebo z etických důvodů.

Author / translator

Jedním z největších problémů, s nimiž se pacienti setkávají, je co nejrychlejší vyhledání neúčinnějšího a nejbezpečnějšího lékařského ošetření. Z toho důvodu musí řada obyvatel Evropy hledat zdravotní péči v jiných členských státech než v místě svého bydliště, protože je zde zdravotní péče lepší nebo proto, že žijí v hraničních oblastech, kde je nejbližší zdravotnické zařízení v jiné zemi, případně dokonce proto, že se konkrétní zdravotní služby neposkytují v jejich zemi z důvodu nedostatečné odbornosti (což je častý jev zejména u pacientů se vzácnými chorobami), nebo z etických důvodů. Mobilita pacientů s sebou nese řadu otázek, jako například….
- Kdo by měl platit za přeshraniční zdravotní péči a kdy?
- Jak mohou pacienti získat informace o tom, kde se poskytuje nejlepší péče?
- Měli by pacienti získat schválení zdravotním systémem země, kde žijí, ještě před tím, než jim je poskytnuto ošetření?
- Co se stane, když pacient požaduje transplantaci orgánu? Kdo ze seznamu čekajících má přednost?
- A co cestovní náklady pacienta, příbuzných, péči po léčbě a potřebné léky?

Evropská komise nedávno vydala směrnici o přeshraniční zdravotní péči, která by se měla pokusit některé z těchto záležitostí objasnit. Směrnice řeší potřebu podpory přeshraniční zdravotní péče, zejména v případě vzácných chorob a ošetření, u kterých neexistuje možnost jiné volby, a posiluje možnosti telemedicíny prostřednictvím sítí středisek s odbornými a harmonizovanými nástroji elektronického zdravotnictví (e-Health). Vytvoření zákona pro všechny pacienty ve všech zdravotních situacích a ve všech členských státech je obtížné. Zůstává otázkou, jak Evropa zvládne zajištění rovnocenného přístupu a kvality zdravotní péče pro všechny své občany.

Created 18 January 2010
Last edited 20 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Přeshraniční zdravotní péče je dostupná všem pacientům bez nutnosti schválení. Náklady na ošetření, cestovné a poplatky pro doprovodné osoby hradí přímo a předem stát. Systém elektronického zdravotnictví (e-Health) nevyžaduje žádné investice.

Policy position 2

Přeshraniční zdravotní péče je k dispozici pro všechny pacienty, ale je nutné schválení státem. Stát hradí pouze náklady na léčbu a cestu pacienta. Systém elektronického zdravotnictví (e-Health) nevyžaduje žádné investice.

Policy position 3

Přeshraniční zdravotní péče je možná pouze v případě, že daný typ léčby není k dispozici v zemi, kde daný pacient žije. Jsou propláceny pouze přímé náklady na léčbu. Není zapotřebí žádné schválení předem. Stát financuje určité iniciativy v oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health).

Policy position 4

Přeshraniční zdravotní péče je minimalizovaná. Ve speciálních případech k ní musí poskytnout svolení stát a ten hradí pouze přímé náklady na ošetření poté, co proběhne. Pokud není konkrétní ošetření schválené (z etických důvodů) v zemi, v níž pacient žije, není zahraniční péče uhrazena. Stát považuje za hlavní prioritu elektronické zdravotnictví (e-Health), aby se minimalizovala přeshraniční zdravotní péče.

Story cards

Thumbnail

Jmenuji se Joao a jsem Portugalec. Před několika lety jsem absolvoval prohlídku u lékaře, na které mi řekl, že musím co nejdříve postoupit odborné vyšetření, které se poskytuje pouze ve Švédsku. Musel jsem se ihned vydat na cestu a nečekal jsem na schválení státu. Spolu s výsledky jsem obdržel účtenku ze zdravotního střediska. Žádal jsem o proplacení ze systému zdravotní péče, ale moje žádost byla zamítnuta, protože vyšetření nebylo klasifikované a protože jsem neměl rozhodnutí o úhradě. Nejen, že jsem musel zaplatit náklady na cestovné za léčbou, ale musel jsem z vlastní kapsy zaplatit i vyšetření.

Joao Gomes
Thumbnail

Jmenuji se Maria, žiji v Řecku a je mi 78 let. V roce 2004 jsem utrpěla mozkovou mrtvici. Po dobu dvou let jsem musela absolvovat několik návštěv v nemocnici, které mně i mým dětem značně komplikovaly život, zejména proto, že žijeme v malé vesnici. Od roku 2006 mi tým odborníků nabídl domácí služby prostřednictvím virtuálních návštěv. Díky tomu se značně vylepšila kvalita mého života, protože se frekvence návštěv v nemocnici o polovinu snížila, což představuje značnou ekonomickou pomoc. Tento systém se však poskytuje pouze v oblasti, kde žiji, a je v experimentální fázi. Jak dlouho budou muset lidé jako já na takovéto ošetření čekat?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Jmenuji se Ovidio; jsem Rumun a je mi 20 let. Nedávno mi zjistili rakovinu a doktor mi řekl, že potřebuji transplantaci kostní dřeně. Bylo pro mě velmi obtížné najít zde vhodného dárce, ale můj lékař našel transplantát ve Francii za 5 000 euro. Zdejší systém zdravotní péče mi cestu schválil, ale podle zákona musím zaplatit předem sám. I kdybych peníze sehnal, úhrada od státu by byla jen do výše, kterou by stát zaplatil v případě, že bych byl léčen zde. To není správná úhrada, protože v Rumunsku je tato léčba mnohem levnější než ve Francii.

Ovidio
Thumbnail

Jmenuji se Elain, jsem Angličanka a je mi 46 roků. Absolvovala jsem několik neúspěšných pokusů o umělé oplodnění a zaplatila jsem za ně již celkem 30 000 liber. Teď žádám o léčbu na klinikách v Bulharsku, Rumunsku a Španělsku, kde neexistuje žádný zákonný limit pro umělé oplodnění. V Anglii už je pro mě mít dítě nemožné, protože po 40. roce věku již ženy nemohou postoupit umělé oplodnění. Spousta mých příbuzných je smutná a já stále toužím po dítěti. Většina z nich však má vlastní děti a nemohou vědět, jak se cítím. Jsem zcela zdravá, stejně tak můj manžel, máme právo na dítě a již brzy se o ně pokusíme.

Elain McGlade
Thumbnail

Našemu synovi Ulrichovi diagnostikovali syndrom NBIA, což je velmi vzácná dědičná neurologická porucha pohybového aparátu. V Německu existuje jedna síť pro pacienty trpící syndromem NBIA, ale neexistuje žádná evropská síť pro pacienty s tímto onemocněním. Občas se na nás obracejí pacienti mimo Německo, kteří zoufale touží po dalších informacích o tomto onemocnění, jeho léčbě či lékařích, ale nemáme o mnoho více možností. Přál bych si, aby existoval konstruktivnější způsob, který by nám umožňoval komunikaci s lidmi v jiných zemích a vzájemnou spolupráci a pomoc prostřednictvím výměny užitečných kontaktních a zdravotních informací....

Achim Heckl
Thumbnail

Jmenuji se Sheena a pocházím z Dánska. Minulý rok jsem potřebovala transplantaci jater, pokoušela jsem se sjednat si návštěvu na chirurgii, ale před operací jsem musela čekat o několik měsíců více. Nemocnice v blízkosti mého bydliště přijímá velké počty pacientů ze sousedního města za hranicí. Tito lidé jsou na stejném seznamu jako já, takže se čekací doba ještě prodlužuje. Mám pocit, že to není spravedlivé, platím ve své zemi daně a očekávám, že budu ošetřená přednostně před pacienty ze zahraničí. Jak dlouho mám čekat na léčbu?

Sheena Laursen
Thumbnail

Jmenuji se Sara, žiji v Itálii a mám 4letou dceru, která má vzácnou poruchu imunitního systému. Lékař nám nedávno řekl, že v Německu existuje nový způsob léčby. Systém zdravotní péče léčbu uhradí, ale cesta za hranice pro mě znamená vycestování a několikaměsíční pobyt v zahraničí s dcerou. Také musíme zaplatit další náklady spojené s překladem dokumentace, tlumočením atd. Budeme také potřebovat několik operací a spoustu léků. Na vrácení těchto peněz nebudeme mít nárok. To nás staví do velmi obtížné ekonomické situace, ale co může být cennějšího než život vlastního dítěte?

Sara Antonioni
Thumbnail

Jmenuji se Carlos a pracuji jako veřejný úředník ve Valencii. Zjistili jsme velmi vysoký dopad přeshraniční zdravotní péče v naší oblasti. V současné době představuje více než 500 000 Britů, z nichž většina je starších 50 let, a ostatních Evropanů, kteří v současné době žijí v oblasti Valencie, neúnosné riziko pro zdravotní služby v naší zemi. Péče o milion nových obyvatel nás každoročně stojí 1 miliardu euro navíc. To je značné břemeno, které při stávající situaci nezvládáme. Uvědomuji si, že pro naši společnost jsou tito lidé také prospěšní, ale zatížení zdravotního systému je pro nás přesto velmi náročné.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Důležitost telemedicíny

Díky telemedicíně může být některým pacientům poskytnuta zdravotní péče ze zahraničí, aniž by navštívili lékaře nebo lékař vycestoval ze země, kde působí (je například možná diagnostika fyzických malformací při narození tak, že si lékaři z různých zemí vymění informace o fotografiích a příznacích).

Kdo je odpovědný za chyby při přeshraniční zdravotní péči?

I když má být zdravotní péče pro pacienty prospěšná, existují případy, kdy dojde k poškození pacientů kvůli chybám. Kdo pak zodpovídá za přeshraniční zdravotní péči? Kdo pacienty odškodní? Čí pravidla odpovědnosti se uplatňují?

Etické problémy v různých zemích

Když může žena hledat pomoc při léčbě neplodnosti pouze mimo svoji zemi (kvůli rozdílným věkovým limitům), kdo rozhoduje, zda má nárok na úhradu? Čí etická pravidla se uplatňují?

Nedostatečně transparentní právní systém

Pacienti se setkávají s problémy při hledání přeshraniční zdravotní péče kvůli různým pravidlům jednotlivých zemí. Zákonný status terapie pomocí kmenových buněk je v jednotlivých evropských zemích různý.

Nutnost schválení předem

Schválení předem při potřebě přeshraniční zdravotní péče je často složité, dlouhé a subjektivní, zejména v případě vzácných chorob, které řada odborníků na zdravotní péči nezná, a také úřadů. Z toho důvodu je v systémech zdravotní péče často opomíjené.

Náklady spojené s cestováním

Pacienti se vzácnými chorobami často nejsou natolik nezávislí, aby mohli cestovat bez pomoci. Kromě výdajů na zdravotní péči je třeba k celkovým nákladům přičíst cestovné za dvě osoby a ztrátu příjmu během cesty.

Speciální pravidla při vzácných chorobách

Bez ohledu na to, jaké pravidlo se uplatňuje při přeshraniční zdravotní péči, musí být pacientům se vzácnými chorobami uhrazena léčba v zahraničí, a to i v případě, že nebyla v jejich zemi předvídána bez předchozího schválení.

Role odborných středisek

Pacienti se vzácnými chorobami jsou v tradičních systémech zdravotní péče určených pro běžná onemocnění často opomíjeni. Restrukturalizace systému, který nakládá s častými onemocněními, lze dosáhnout prostřednictvím odborných středisek.

Vzácné choroby a schválení předem

Jak lze uhradit náklady do výše stanovené v zemi původu u pacientů se vzácnými chorobami v případě, že systém země původu nezahrnuje nebo nebere tuto chorobu a její léčbu v úvahu?

Zdroj informací

Kdo zodpovídá za poskytování informací o léčbě občanů, kteří se rozhodnou nechat se léčit v jiné zemi? EU? Členské státy? Odborníci na zdravotní péči?

Rovnost poskytování služeb

Jedná se o diskriminaci, když není pacientům z jiné země EU poskytnuta stejná léčba jako státním příslušníkům země, v nichž se léčba uskuteční?

Priorita v seznamech

Při stávajícím systému jsou pacienti z ostatních členských států začleňováni do seznamu čekatelů na léčbu na stejné bázi. Je spravedlivé, aby domácí pacienti museli čekat ve frontě s pacienty ze zahraničí?

Pacienti upřednostňují krátké vzdálenosti

Pro pacienty je často nepříjemné cestování za ošetřením (průzkum ve Finsku ukázal, že 90 % starších obyvatel odmítá cestovat za ošetřením, i když by to znamenalo kratší čekací dobu).

Zodpovědnosti členského státu

Dnešní poskytovatelé zdravotní péče nejsou povinní přijímat pacienty ze zahraničí na plánované ošetření, pokud by to ohrozilo jejich kapacity pro poskytnutí léčby (nedostatek léků atd.) nebo zdravotní způsobilosti v jejich zemi.

Nutnost zálohové platby od pacienta

Stávající evropské směrnice stanoví systém pro zámožnější a informované evropské občany, protože vše je vystavené na zálohových platbách a pozdějším proplacení

Mobilita pacientů by měla následovat po mobilitě záznamů

Mobilita pacientů po celé Evropě znamená mobilitu zdravotnických záznamů a systému pro sledování jejich léčby a následné péče

Otevřený systém trhu ve zdravotní péči – námitky

Zcela otevřený systém na trhu zdravotní péče je některými členskými státy s vysokým a nákladným systémem zdravotní péče zpochybňován kvůli obavám, že by to mohlo vést ke snižování standardů.

Právo na kvalitní péči

Nejde jen o právo na zdravotní péči, ale o právo na kvalitní péči. Jak lze uplatňovat standardy péče a pravidelně je sledovat a posuzovat? A kdo za to zodpovídá?

Přeshraniční zdravotní péče je nutností u vzácných onemocnění

Vzhledem k tomu, že vzácných chorob existuje více než 6 000, nemůže žádná země EU vyvinout postupy pro ošetření každé z nich. Pacienti se vzácnými chorobami mohou vyžadovat více než jiní občané EU přístup k hrazenému odbornému ošetření, pokud volně existuje.

Hledání léků na vzácná onemocnění v zahraničí

I když existuje centralizované schvalování léků na vzácná onemocnění, způsob jejich proplácení a dostupnost se v jednotlivých zemích EU liší. Jak lze zajistit proplacení, když lidé hledají v zahraničí léčbu, která se v jejich zemi neposkytuje?

Odůvodnění předchozího schválení

Předchozí schválení léčby a seznamy čekajících lze používat jako nástroje pro plánování rozpočtu na zdravotní péči, aby se usnadnily postupy pacientů a aby byly řízeny efektivním způsobem.

Rozdíly v systémech zdravotní péče v Evropě

Jedním ze způsobů omezování investic do přeshraniční zdravotní péče je omezení proplácení pouze na ošetření mimo pobyt v nemocnici. Různé zdravotnické systémy po celé EU definují péči s pobytem v nemocnici a bez pobytu v nemocnici jinak, což komplikuje standardní postupy úhrad.

Čekání na schválení

Procesy schvalování ze systému zdravotní péče při přeshraničním ošetření jsou často zdlouhavé. Pro pacienty z toho vyplývá zvýšené psychologické zatížení i závažné zdravotní důsledky, dokonce i riziko úmrtí.

Právo na ošetření v zahraničí – etické otázky

Měla by být léčba, která je z etických důvodů (například kvůli genetickému testování) zakázána v místě bydliště pacienta, stejně omezená pro tyto občany i v jiných členských státech?

Je zapotřebí směrnice pro přeshraniční péči?

V současné době existuje spousta typů bilaterální spolupráce v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Uplatňování jednotného principu pro přeshraniční zdravotní péči stanoveného jedinou směrnicí může omezit přeshraniční aktivity, které jsou pro pacienty v současné době velmi prospěšné...

Je elektronické zdraví (eHealth) rozšířené po celé Evropě ?

Elektronické zdraví (eHealth) není široce uznávané v celém sektoru zdravotní péče jako důležitá součást klíčových zásad, strategií a služeb v oblasti zdravotní péče.

Právo na zdravotní péči

Práva na zdravotní péči jsou zakotvena v Listině základních práv Evropské unie. Podle Evropského soudního dvoru se volný pohyb vztahuje na zdravotní služby bez ohledu na organizaci a finance na národní úrovni.

Evropská karta zdravotního pojištění

Opravňuje každého, kdo potřebuje ošetření během pobytu v jiném členském státě, k určitým výhodám plynoucím z pojištění ve vlastní zemi. Součástí pojištění nejsou náklady na ošetření v případě nemoci nebo zranění, které daná osoba utrpěla před vycestováním, ani náklady na soukromou zdravotní péči.

Co je to přeshraniční poskytování zdravotních služeb?

Jedná se o poskytování zdravotních služeb jednoho členského státu jinému. Mezi tyto služby mohou patřit přímé služby, například přímé konzultace, případně vzdálené služby, například telemedicína.

Co je to mobilita pacientů?

Pacient, který se přesouvá za poskytnutím zdravotní péče (diagnostika, léčba atd.) k poskytovateli zdravotnických služeb v jiném členském státě, než v němž žije.

Kdo je evropský ombudsman?

Ombudsman přijímá stížnosti od jakéhokoli občana EU nebo právnické osoby v EU , které se týkají nesprávného řízení, pokud jde o činnosti institucí nebo orgánů Společenství. V případě stížností týkajících se zdravotní péče (například přístupu k přeshraniční péči) se mohou občané obracet přímo na ombudsmana.

Respektování vnitřního trhu

I když jsou členské státy primárně zodpovědné za zdravotní služby, musí dodržovat zákony společenství, zejména pokud jde o vnitřní trh umožňující volný oběh zboží, služeb, osob a kapitálu v rámci EU.

Cestování do zahraničí za zdravotní péčí

V květnu 2007 ukázal průzkum Eurobarometr, že 54 % evropských občanů je ochotných cestovat do jiného státu EU za lékařským ošetřením.

Hraniční oblasti

Nejbližší nemocnice pro občany v hraničních oblastech jsou zpravidla v některém ze sousedních členských států. Jedna třetina obyvatel EU žije v hraničních oblastech

Co je hrazeno v rámci přeshraniční zdravotní péče?

Poplatky v zemi, kde pacient žije, jsou často nižší než náklady na ošetření v zahraničí. Rozdíl hradí pacient.

Nedostatek informací

Průzkum Eurobarometr ukázal, že 30 % obyvatel EU dokonce ani neví o možnosti využívání zdravotní péče mimo zemi, kde žijí.

Proč Evropané hledají léčbu v zahraničí? (Eurobarometr)

91 % respondentů uvádí, že kvůli nedosažitelnosti ošetření v domácí zemi, 78 % kvůli vyšší kvalitě ošetření v zahraničí. 69 % by cestovalo za ošetřením uznávaného specialisty a 64 % z důvodu snížení čekací doby na ošetření, zatímco 48 % za levnější léčbou.

Přiznání léčby

Při stávajících zákonech EU platí, že pokud členský stát nemá léčbu jako součást nároku svých obyvatel, pak ošetření v zahraničí nebude pacientovi proplaceno.

Pacienti se vzácnými chorobami a přeshraniční zdravotní péče

Průzkum evropské organizace mezi 6 000 pacientů se vzácnými chorobami ukázal, že 1,8 % hledalo ošetření za hranicemi. Pokud se jedná o reprezentativní vzorek z odhadovaných 30 milionů pacientů se vzácnými chorobami v Evropě, znamená to značnou potřebu přeshraniční péče.

Přeshraniční zdravotní péče: Rámcová směrnice EU

- Pacienti, kterým bude proplaceno ošetření, na něž mají nárok ve své zemi
- Proplacení předem
- Proplacení částky, která by jim byla poskytnuta v případě ošetření v zemi přičlenění
- platí další náhrady
- žádná finanční výhoda

Jak fungují odborná střediska pro vzácné choroby?

Vylepšují přístup ke kvalitní péči tím, že spojují odborníky na správu a péči u jedné skupiny vzácných chorob. Protože nemohou existovat a ani neexistují pro každou vzácnou chorobu v každé zemi, musejí pacienti cestovat do středisek za hranice.

Dostupnost transplantace orgánů v Evropě

56 000 pacientů v EU v současné době čeká na dárce orgánu. Denně zemře 12 lidí, kteří čekají na transplantaci. Míra dárcovství orgánů se pohybuje od 34,6 dárců na milion osob ve Španělsku, přes 6 v Řecku až k 0,5 v Rumunsku.

Náklady na přeshraniční zdravotní péči v EU

Přeshraniční mobilita dosahuje 1 % (10 miliard euro) z celkových investic do veřejné zdravotní péče v 27 členských státech EU (1 000 miliard euro).

Léčiva v Evropě

V Evropě neexistuje žádný společný systém pro poskytování a úhrady léčiv. Dostupnost je po celé Evropě různá a v některých zemích může být léků nedostatek. To platí zejména pro zřídka používané léky u vzácných chorob.

Žádné evropské standardy kvality

Pro řadu aspektů zdravotní péče neexistují žádné minimální evropské standardy a existuje spousta způsobů, jimiž národní zdravotní systémy zajišťují kvalitu. Poskytování zdravotní péče je národní zodpovědností.

Jazykové bariéry

Stávající legislativa EU přesně nedefinuje náklady na nezbytné překlady spojené s léčbou v zahraničí a uznání receptů.

Rozdíly v cenách zdravotních služeb

Stejně jako u kvality se cena za zdravotní služby může mezi jednotlivými členskými státy značně odlišovat.

Rozdíly v definování zdravotní a sociální péče

Členské státy uplatňují různé definice zdravotní péče, psychologické péče, ošetřovatelské péče, sociální péče a dokonce i „nezbytné léčby“.

Co je elektronické zdraví (eHealth)?

Veškeré postupy zdravotní péče podporované elektronickými procesy a komunikací včetně informačních sítí, elektronických zdravotních záznamů, telemedicínských služeb, portálů a dalších nástrojů napomáhajících při prevenci, diagnostice, léčbě a monitorování chorob založených na informačních a komunikačních technologiích.

Hledání léčby neplodnosti v zahraničí

Každoročně se vyskytne 20 000 až 25 000 přeshraničních případů léčby neplodnosti. V současné době existují tisíce žen, které hledají v zahraničí pomoc s otěhotněním

Evropské sítě odborných středisek (ERN)

Odborná střediska v Evropě disponují fyzickými nebo virtuálními sítěmi znalosti a odbornosti. Jejich cílem je vylepšování kvality a řízení péče u jedné vzácné choroby nebo skupiny těchto chorob.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register