Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Animal testing in biomedical research

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

A Catalunya, així com en altres països, “La utilització d’animals d’experimentació en la recerca biomèdica” és un tema candent. Per una banda, s’estan desenvolupant nous fàrmacs i tractaments amb la intenció que siguin millors i més segurs. Per altra banda, però, no es vol que els animals pateixin ni morin per tal d’obtenir aquests medicaments.
Malgrat el nombre creixent d’alternatives a l’ús d’animals per a l’experimentació, no se’n pot excloure l’ús en tots els casos.
Fins on s’hauria de permetre arribar amb l’experimentació amb animals per tal de millorar la nostra salut?

Author / translator Laia Agell

A Catalunya, així com en altres països, “La utilització d’animals d’experimentació en la recerca biomèdica” és un tema candent. Per una banda, s’estan desenvolupant nous fàrmacs i tractaments amb la intenció que siguin millors i més segurs. Per altra banda, però, no es vol que els animals pateixin ni morin per tal d’obtenir aquests medicaments. Malgrat el nombre creixent d’alternatives a l’ús d’animals per a l’experimentació, no se’n pot excloure l’ús en tots els casos. Fins on s’hauria de permetre arribar amb l’experimentació amb animals per tal de millorar la nostra salut?

In the Netherlands, as well as in other countries, ‘Animal testing in biomedical research’ is a subject of heated debate. On the one hand, we are looking for new, improved and safer drugs and treatment. On the other hand, we do not want animals to have to suffer or die to realize this. Despite an increasing number of alternatives to animal testing, it is as yet not possible to exclude animal testing completely. But how far should we be allowed to go to improve our own health?

Created 24 May 2012
Last edited 28 June 2018
Topics Ethics, Health
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

L’experimentació amb animals no s’hauria de permetre en cap situació, ni tan sols per a la recerca biomèdica.

Policy position 2

L’experimentació en animals només es permet en recerca biomèdica en aquells casos en què es busqui la curació o el tractament per a malalties com el càncer i la sida.

Policy position 3

L’experimentació en animals només es permet en recerca biomèdica si els animals són tractats adequadament i en els casos en què no es puguin utilitzar estratègies alternatives.

Policy position 4

L’experimentació en animals s’hauria de permetre sempre en recerca biomèdica.

Story cards

Thumbnail

Tinc leucèmia i tinc una probabilitat de sobreviure del 55%. He sentit que s’està desenvolupant un nou tractament farmacològic. Abans que pugui participar en els assajos clínics en humans, el fàrmac s’ha de provar en animals d’experimentació. Naturalment em sap molt de greu que hagin de morir animals, però jo només tinc 30 anys i no em vull morir encara!

La història d’en Pau
Thumbnail

El meu fill de tres anys té epilèpsia. Fins ara hem estat capaços de controlar-l’hi, però m’he adonat que cada vegada li hem de donar més quantitat de medicament. Estic segura que quan es comercialitza un fàrmac és perquè s’ha testat extensivament en animals i en pacients. Però, com poden saber els efectes del fàrmac a llarg termini? I com poden saber quins són els efectes en els nens?

La història de la Míriam
Thumbnail

Sóc metge i treballo en temes de càncer al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En les nostres investigacions amb ratolins hem aconseguit avenços molt importants en el tractament i la prevenció d’un tipus concret de càncer de pell. En els pròxims anys podríem curar molts més pacients. Quan vaig de festa no explico a la gent que faig experiments amb animals, ja que molts no ho entenen. Això és una llàstima!

La història d’en Miquel
Thumbnail

Crec que és trist que hi hagi animals que hagin de patir perquè nosaltres estem malalts. Tinc un gos i us puc assegurar que té els mateixos sentiments que un humà. Odio la idea d’imaginar-me que el meu gos podria ser utilitzat per fer experiments. Com es deuen sentir els animals d’experimentació?

La història de la Sara
Thumbnail

Treballo a la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal (REMA). En aquesta associació som crítics amb l’experimentació en animals, però a la vegada també som realistes. Ens agradaria abolir l’experimentació en animals en tots els casos, però això no és possible actualment perquè els mètodes alternatius no estan prou desenvolupats. Creiem que s'ha de promoure la investigació de mètodes alternatius i pensem que ho aconseguirem mitjançant el diàleg amb experts en experimentació animal, investigadors i polítics.

La història d’en Joel
Thumbnail

Crec que els ratolins i els humans tenim els mateixos drets. És per aquest motiu que penso que els ratolins no s’haurien d’utilitzar per a la investigació. Mai no amenaçaria un investigador que treballés amb animals d’experimentació, però una vegada vaig ajudar a alliberar ratolins d’un laboratori; per tant, podria ser considerat un activista dels drets dels animals.

La història d’en Jan
Thumbnail

Sóc cuidadora d’animals de laboratori a l’estabulari del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En el nostre centre, estem molt preocupats per garantir el benestar als nostres animals, ja que gràcies als experiments que es fan amb ells podem obtenir molta informació útil. Per exemple, gràcies a l'estudi del peix zebra s'ha pogut descobrir el mecanisme de regeneració cardíaca d'aquest peix. Com que actualment encara no tenim alternatives a l’experimentació animal, vull oferir als animals el millor tracte possible.

La història de la Laura
Thumbnail

Sóc membre d’una fundació que està en contra de l’experimentació en animals. La revista trimestral de la fundació explica com en les investigacions científiques realment moren més animals dels estrictament necessaris. S’haurien d’invertir més diners per tal d’investigar noves estratègies que evitin l’ús d’animals d’experimentació. Només si lluitem per utilitzar menys animals d’experimentació, ho aconseguirem!

La història de la Joana
Thumbnail

Sóc vegetariana i estic en contra de tot allò que suposi un maltractament pels animals. És per això que tampoc prenc ni ous ni llet. Quan m’he trobat malament però he près algun medicament. L’altre dia llegint per internet vaig descobrir que abans de comercialitzar un medicament sempre el proven abans en animals. M’hauria de plantejar, doncs, no prendre medicaments tampoc?

La història de la Sílvia
Thumbnail

Sóc infermera en una residència geriàtrica i sovint tracto amb pacients amb Alzheimer. És horrorós veure com una mare és incapaç de reconèixer els seus fills. S’ha desenvolupat en ratolins un fàrmac que sembla ser eficaç contra l’Alzheimer. Funcionarà en humans?

La història de la Mònica
Thumbnail

Sóc un investigador d’un centre de recerca. Sé que les meves investigacions podrien ajudar a desenvolupar un nou fàrmac contra el Parkinson però el Comité Ètic d’Experimentació Animal del meu centre m’ha denegat el permís per realitzar els experiments en ratolins. No entenc perquè. Com podrà avançar mai la ciència així?

La història d'en Jonàs

INFO CARDSISSUE CARDS

No ha avançat prou la medicina?

No ha avançat prou la medicina gràcies a l’experimentació animal que s’ha fet en el passat? Els avantatges que s’obtenen gràcies a l’experimentació animal encara pesen més que els desavantatges?

Epidèmia global

Els científics tenen evidències que en el futur hi haurà una epidèmia de grip que matarà molta gent. Malgrat tot, però, no tenim una vacuna efectiva encara. Hauríem de fer més experiments amb animals per tal de desenvolupar ràpidament una vacuna?

Condicions de vida dels animals d’experimentació i dels de les granges industrials

Les condicions de vida d’alguns animals de granges industrials són molt pitjors que les dels animals d’experimentació. Malgrat tot, el consum de carn d’aquests animals no està prohibit. És més important menjar carn que no pas els avenços en medicina?

Són els humans més importants que els animals?

L’ésser humà és més important que un animal? És indiferent quins tipus d’animal sigui?

L’experimentació animal és cosa de tots

Si algú realment està en contra de l’experimentació en animals hauria de rebutjar els fàrmacs i els tractaments que s’han desenvolupat gràcies a l’experimentació en animals?

Un animal és un bon model d’experimentació?

Un animal no és el mateix que un humà. L’experimentació animal serveix per predir correctament què passarà en humans?

Fàrmacs per animals

L’experimentació en animals és menys greu si s’utilitza per testar fàrmacs per als animals?

Una vida millor que els nostres animals de companyia?

Les normes estrictes i les cures especials dels animals d’experimentació fa que siguin tractats millor que alguns animals de companyia.

Ratolins o porcs?

És menys greu utilitzar ratolins que no pas porcs?

Està permès qualsevol tipus experiment? Tot s’hi val?

S’hauria de permetre fer qualsevol tipus d’experiment per tal de tractar malalties humanes greus com per exemple el càncer i la sida?

Responsabilitat

Els humans tenen el dret d’utilitzar i matar els animals, especialment si han criat l’animal?

Implicació dels politics en l’experimentació animal

Els governs haurien de prendre consciència de l’experimentació en animals i haurien d’invertir en la investigació d’estratègies alternatives a l’experimentació en animals.

Avenços mèdics

Els avenços obtinguts en medicina només s’han pogut assolir gràcies a l’experimentació en animals.

Poques alternatives

Actualment disposem de poques alternatives a l’experimentació en animals.

Respecte per la naturalesa

Hauríem de respectar la naturalesa i no modificar genèticament els animals de laboratori.

Si nosaltres no ho fem, algú altre ho farà

Si nosaltres no ho fem probablement ho farà algú altre. En el nostre país es fa tot el que es pot per tal de mantenir el benestar animal; però, i en altres països? Potser en altres països es pensa d’una manera ben diferent quant al benestar animal. Volem només els avantatges però no els inconvenients?

Fent més accessible els medicaments

Encara avui en dia hi ha molts medicaments que no són accessibles per a tothom. Hauríem de tenir en compte aquest fet abans de desenvolupar nous fàrmacs.

Els animals pensen sobre sí mateixos?

Si un animal es veu estrany però és acceptat per la resta de membres de la seva espècie, seria aquest un cas de patiment animal? O som nosaltres qui veiem el problema i no l’animal en ell mateix?

Tenim dret?

Tenim dret els humans d’utilitzar els animals com a mascotes, com a elements de reproducció o com a animals d’experimentació? Per a quin ús sí que és acceptable i en quins casos no?

Volem aconseguir que tothom sobrevisqui?

Volem aconseguir que tothom sobrevisqui? O hem d’acceptar que no tothom mor a la mateixa edat i hem de permetre que la naturalesa segueixi el seu curs? I qui té el dret de prendre aquesta decisió?

Efectes secundaris

Et prendries un fàrmac del qual no es coneguessin ni els efectes secundaris ni el seu mecanisme d’acció? Voldries que els teus pares utilitzessin aquest fàrmac?

Experimentació animal a Catalunya

El 2008, a Catalunya, per tal de millorar la salut humana, es van fer servir un total de 359.668 animals.

Guia per al reconeixement del dolor i de l’estrès

El benestar animal es defineix com l’estat de salut física i mental en el qual els animals es troben en harmonia amb el medi. Hi ha molts signes en el comportament dels animals que indiquen malestar, com per exemple el mal estat del pèl, postures antiàlgides, conductes anormals, etc.

Una peça clau en la recerca

Els animals d’experimentació són una peça clau en la recerca. S’utilitzen per provar si un fàrmac funciona en un organisme abans de testar-lo en humans. Una gran part de la recerca de nous fàrmacs, de nous tractaments i fins i tot les estratègies per a la prevenció d’una malaltia en concret, es proven en les persones, en teixits cel•lulars, en models computacionals i altres mètodes alternatius als animals.

Formació per a investigadors

No és permès que qualsevol persona treballi amb animals d’experimentació. Un investigador només pot treballar amb animals de laboratori si té un grau universitari en ciències de la vida i ha fet el curs específic. Addicionalment, totes les persones que treballen amb animals de laboratori han de rebre una formació específica com a cuidador, experimentador o assessor en benestar animal, i han d’estar acreditades per la Generalitat de Catalunya.

Adquirint nous coneixements

L’experimentació animal també és molt útil per a la formació de futurs cirurgians i per provar tècniques o materials d’intervenció quirúrgica en humans. Aquestes tècniques sovint són complicades i abans de provar-les directament en humans es testen en animals d’experimentació. Un exemple d’espècie utilitzada pels cirurgians per aprendre tècniques de cirurgia cardíaca són els porcs.

Les 3R: REEMPLAÇAR, reduir, refinar (1)

Sempre que és possible, l’assaig amb animals de laboratori és substituït per mètodes alternatius en els quals no s’utilitzen animals.

Les 3R: reemplaçar, REDUIR, refinar (2)

Les noves tecnologies han permès obtenir molta més informació a partir de cada animal, la qual cosa significa que, a mesura que avancem, es necessiten menys animals per aconseguir resultats. No es permet l’ús de més animals que els estrictament necessaris per obtenir les dades estadísticament significatives.

Les 3R: reemplaçar, reduir, REFINAR (3)

Els animals d’experimentació estan ben cuidats, s’adequa el seu entorn a les seves característiques biològiques i etològiques amb l’objectiu de garantir el seu benestar. Viuen en grups socials, tenen joguines o material que els aporten enriquiment ambiental i es vetlla perquè tinguin una bona qualitat de vida. Els animals són tractats curosament i amb respecte.

Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) i Comissió d’Experimentació (1)

Cada experiment en el qual es volen utilitzar animals és avaluat prèviament pel Comitè Ètic d’Experimentació Animal, propi de cada centre de recerca. Les funcions del comitè són avaluar que el projecte de recerca està justificat i no és repetit, l’espècie animal i el nombre són els adequats, les tècniques aplicades als animals estan enfocades a evitar el patiment d’aquests i que hi ha uns criteris per vetllar l’estat de salut dels animals.

Supervisió del benestar animal

Cada institució ha de tenir un veterinari expert en animals de laboratori que supervisi la salut i el benestar dels animals.

Animals

La llei d’experimentació animal protegeix els vertebrats que són utilitzats en recerca. Els animals d’experimentació més utilitzats són els ratolins. També s’utilitza el peix zebra, ja que presenta molts avantatges com per exemple que l’embrió es desenvolupa fora del cos de la femella i és transparent. D’aquesta manera es pot seguir en directe el seu desenvolupament.

Recerca en medicina veterinaria

Gràcies a la recerca en medicina veterinària, els animals de laboratori contribueixen a millorar la salut i el benestar dels animals de les seves pròpies espècies, ja siguin animals de companyia com animals de granja. L’any 2011, per exemple, es va comercialitzar la primera vacuna per a la Leishmania canina, gràcies als estudis clínics fets amb gossos beagle de laboratori.

Duplicació d’estudis experimentals

Si els resultats de la investigació no són satisfactoris és habitual no publicar-los en una revista científica. Això fa que hi pugui haver altres grups de recerca que repeteixin el mateix tipus d’experiments o tècniques en animals que ja s’han fet prèviament. Per això es recomana a la comunitat científica que també publiqui els resultats negatius.

Desenvolupament d’alternatives

Hi ha entitats i associacions que treballen per al desenvolupament de mètodes alternatius a l’ús d’animals d’experimentació. Així per exemple, per als estudis d’anatomia s’han creat models artificials, o per a tests d’irritació s’utilitzen ous embrionats en comptes d’animals de laboratori. Sempre que sigui científicament possible fer-ho, és prioritari utilitzar mètodes alternatius a l’experimentació animal.

L’experimentació animal només es permet quan:

- La recerca que es vol desenvolupar té suficients mèrits científics.
- El benefici social és suficientment important com per justificar el patiment dels animals.
- Només s’utilitzen animals que hagin estat criats específicament per a això.
- El malestar dels animals durant els experiments és mínim.
- Es tenen unes pautes clares per detectar el moment en què hi ha patiment animal i s’han d’aturar els experiments.

Obligacions legals

Es requereix per llei que tots els fàrmacs han de ser provats en dues espècies diferents d’animals d’experimentació abans de ser testats en humans (voluntaris sans i malalts).

Malalties humanes

Actualment, no es disposa de tractaments adequats per al 70% de les malalties humanes conegudes.

Resultats de l’experimentació en animals (1)

A principis del 1900 es van fer els primers trasplantaments de còrnia en humans gràcies a l’experimentació animal feta en conills.

Resultats de l’experimentació en animals (2)

A la dècada de 1940 es va poder desenvolupar la bomba de circulació extracorporal gràcies als experiments fets en gossos.

Resultats de l’experimentació en animals (3)

L’any 1953 es va poder desenvolupar la vacuna contra la pòlio gràcies als experiments fets en rates i primats.

Resultats de l’experimentació en animals (4)

Actualment s’està provant en humans una vacuna contra l’Alzheimer que ha estat testada abans en rates.

Resultats de l’experimentació en animals (5)

A l’any 2012 la vacuna Ruti, contra la tuberculosi, ha entrat en una fase d’estudi clínic en humans, gràcies a l’efectivitat mostrada en estudis fets en ratolins, cobais i porcs.

Identificació dels animals

Els animals d’experimentació se’ls identifica adequadament per tal de tenir un bon control. La identificació es pot fer de manera temporal (tenyint el pelatge o la pell amb un colorant o afaitant el pèl d’una zona) o bé de manera permanent utilitzant un microxip subcutani, un tatuatge o una perforació a l’orella.

No patir més de l’estrictament necessari

Alguns experiments poden provocar que els animals emmalalteixin. Quan això succeeix en fases inicials de la malaltia, moltes vegades es pot preveure quin serà el resultat de l’experiment. S’aplica el criteri de punt final humanitari, sacrificant l’animal abans que pateixi. La persona responsable del sacrifici escull el mètode més adequat segons l’espècie. Mai no es fa en presència d’altres animals vius.

Investigació en organismes sencers

El cos dels humans i el dels animals és molt complex. Per tal d’estudiar les complicades interaccions que hi ha entre les cèl•lules i els teixits d’un organisme sencer cal utilitzar animals d’experimentació.

Cria dels animals d’experimentació

Els animals d’experimentació més comuns són criats i comercialitzats per centres de cria autoritzats específicament per a aquesta finalitat. Alhora, hi ha línies o soques específiques d’animals que les crien els mateixos centres de recerca, que també han d’estar autoritzats per a aquesta activitat.

Benestar animal

El benestar dels animals d’experimentació està millorant contínuament. El nombre d’experiments amb animals que impliquen un desconfort sever, com per exemple una cirurgia major, està disminuint.

Els sentiments dels animals

Les investigacions científiques demostren que els animals poden experimentar dolor i estrès.

Efectes secundaris

Els fàrmacs poden causar efectes secundaris. Quan un fàrmac es comercialitza és perquè els efectes secundaris que produeix són mínims comparat amb els beneficis mèdics que genera. En realitat, molts dels fàrmacs que s’estan desenvolupant no arriben a comercialitzar-se perquè s’observa que no són prou segurs o no són absorbits correctament. Els experiments amb animals són molt importants perquè ens proporcionen aquesta informació.

Exemples d’alternatives

Els mètodes alternatius poden afavorir l’ús de menys animals per a la recerca o generar menys patiment en els processos experimentals. Actualment, s’estan desenvolupant materials d’origen humà com per exemple el cultiu de cèl•lules, teixits, òrgans o parts d’òrgans fora del cos en un medi nutritiu de cultiu. Són les anomenades tècniques in vitro. També hi ha altres mètodes alternatius com per exemple l’ús de models matemàtics.

No sempre es desenvolupa un fàrmac

No tots els experiments amb animals comporten el desenvolupament d’un nou tractament farmacològic.

La tragèdia de la talidomina

Els experiments amb animals no sempre demostren que un fàrmac és segur al 100%. Entre el 1957 i el 1961 es va receptar a les dones embarassades un sedant anomenat talidomina. Malgrat que el fàrmac es va testar en ratolins, la talidomina va causar malformacions a les extremitats, les orelles i als òrgans dels nadons. Actualment, es fan controls més estrictes i també testar els fàrmacs en un mínim de dues espècies diferents.

Efectes secundaris seriosos

Alguns tractaments farmacològics, com per exemple la quimioteràpia, tenen efectes secundaris seriosos. Els experiments en animals ens ajuden a entendre aquests efectes secundaris a l’organisme.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register