Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Презграничното здравеопазване

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Един от най-важните интереси на пациента е да потърси лечение по най-бързия, най-ефикасния и най-безопасния възможен начин.

Author / translator

Един от най-важните интереси на пациента е да потърси лечение по най-бързия, най-ефикасния и най-безопасния възможен начин. За да постигнат това, много европейски граждани трябва да търсят медицинско обслужване в други страни-членки, а не в собствената си страна, тъй като там се предлага по-добро здравеопазване или защото те живеят в гранични региони, където най-близкото подходящо медицинско заведение е разположено в друга държава, или дори защото лечението, което им е нужно, не се предоставя в тяхната собствена страна поради липса на опит (чест феномен при пациентите с редки заболявания), или по етични съображения. Мобилността на пациентите повдига няколко въпроса, като....
- Кой трябва да плаща за презграничното обслужване и кога?
- Как могат да се информират пациентите за местонахождението на най-доброто възможно лечение?
- Трябва ли да получат те одобрение от тяхната родна система на здравеопазване, преди да получат лечение в чужбина?
- Какво става, когато пациентите се нуждаят от трансплантация на орган? Кой има приоритет в списъците на чакащите?
- Кой заплаща пътните разноски на пациента и роднините му, необходимите последващи грижи и медикаменти?
Европейската комисия наскоро предложи директива за презграничното здравеопазване, опитвайки се да изясни някои от тези проблеми. Директивата разглежда както необходимостта от подкрепа на презграничното здравеопазване, особено при редките заболявания и лечения, за които няма друг избор, и така и засилването на телемедицината посредством мрежи от експертни центрове и хармонизирани средства за електронно здравеопазване. Създаването на закон за всички пациенти, във всякакви медицински ситуации, във всички страни-членки, е трудна задача. Остава въпросът – как ще успее Европа да осигури равен достъп и качество на лечението за всички свои граждани?

Created 22 January 2010
Last edited 20 June 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Презграничното здравеопазване е достъпно за всички пациенти без необходимост от разрешение. Държавата възстановява разходите за лечението, пътуването и придружаващите лица директно и авансово. Няма инвестиции за е-здраве.

Policy position 2

Презграничното здравеопазване е достъпно за всички пациенти, но се изисква разрешение от държавата. Държавата възстановява само разходите за лечението и пътуването на пациента. Няма инвестиции за е-здраве.

Policy position 3

Презграничното здравеопазване е достъпно за пациентите само, ако не съществува лечение в тяхната страна на местоживеене. Възстановяват се само преките разходи по лечението. Не се изисква предварително разрешение. Държавата инвестира до известна степен в инициативи за е-здраве.

Policy position 4

Презграничното здравеопазване е минимизирано. То трябва да се разрешава от държавата за специални случаи и се възстановяват само преките разходи по лечението, след неговото провеждане. Ако лечението не е одобрено (по етични съображения) в страната на местоживеене, то не се възстановяват разходите за лечение в чужбина. Държавата прави е-здравето от голям приоритет, за да минимизира презграничното здравеопазване.

Story cards

Thumbnail

Казвам се Жоао и съм португалец. Преди няколко години отидох на лекар за профилактичен преглед и той ми каза, че спешно трябва да се подложа на специализирано изследване, достъпно само в Швеция. Трябваше спешно да замина и не чаках за държавно разрешение. Заедно с резултатите си, получих и сметката от здравния център. Поисках възстановяване на разходите от моята здравна система, но ми беше отказано, защото прегледът ми не беше класифициран и нямах разрешение. Не само че трябваше да заплатя разходите по пътуването за лечение на моето заболяване, но трябваше да си платя сам и прегледа.

Жоао Гомеш
Thumbnail

Аз съм Мария, живея в Гърция и съм на 78 години. Парализирах се от удар през 2004 година. В продължение на две години трябваше да ходя на няколко посещения в болници, което беше много затруднително за мен и децата ми, тъй като живея в малко село. От 2006 година насам, посредством виртуални визити, получавам медицинско обслужване на домашна основа, извършвано от екип от експерти. Това доведе до значително подобряване на качеството на моя живот, намали наполовина посещенията в болницата и ми беше от голяма икономическа помощ. Тази система, обаче, съществува само в моя регион и е още в експериментална фаза. Колко дълго трябва хора като мен да чакат за такова лечение?

Мария Папаниколау
Thumbnail

Казвам се Овидио, румънец съм, на 20 години. Наскоро бях диагностициран с рак и лекарят каза, че трябва да ми се направи трансплантация на костен мозък. Беше много трудно да намеря съвпадащ донор тук, но моят лекар намери трансплант във Франция за €5000. Тукашната система на здравеопазване ме одобри, но съгласно закона, трябва предварително да платя сам. Дори и да намеря парите, възстановяването им от страна на държавата ще бъде до размера, който държавата би платила, ако бях получил лечението си тук. Това не е истинско възстановяване, тъй като в Румъния това лечение е много по-евтино, отколкото във Франция

Овидио
Thumbnail

Аз съм Илейн, англичанка съм и съм на 46 години. Преминах многобройни неуспешни опити инвитро и вече съм платила над 30000 британски лири за това. Сега кандидатствам за лечение в клиники в България, Румъния и Испания, където няма законово ограничение за възрастта при инвитро лечение. Във Великобритания не бих могла да имам бебе, защото инвитро лечението е забранено за жени над 40 годишна възраст. Много от моите роднини са смутени от това, че все още искам дете. Повечето от тях, обаче, си имат деца ни нямат представа как се чувствам. Аз съм много здрава, както и мъжът ми, ние имаме правото да имаме дете и ще опитаме отново пак.

Илейн Макглейд
Thumbnail

Нашият син Улрих беше диагностициран с NBIA - много рядко, предавано по наследство неврологично разстройство на движението. В Германия съществува една мрежа за пациенти с NBIA, но няма европейска групова мрежа за пациенти с NBIA. Понякога с нас се свързват пациенти извън Германия, които отчаяно търсят повече информация за заболяването, леченията или лекарите, но ние не можем да направим много. Бих искал да имаше по-конструктивен начин да можем да комуникираме с хората в другите страни и да можем да си сътрудничим и помагаме взаимно чрез размяна на полезни контакти и медицинска информация...

Ахим Хекл
Thumbnail

Казвам се Шийна и съм датчанка. През миналата година се нуждаех от трансплантация на черен дроб; опитвах се да си насроча дата за операция, но трябваше да чакам още няколко месеца. Болницата близо до дома ми приема много пациенти от съседния презграничен град. Тези хора са в един и същи списък с мен и времето за чакане се увеличава. Мисля, че това не е честно; аз плащам данъци в тази страна и очаквам да бъда лекувана преди чуждестранните пациенти. Колко дълго трябва да чакам, преди да получа лечение?

Шийна Лаурсен
Thumbnail

Казвам се Сара, живея в Италия и имам 4 годишна дъщеря, страдаща от рядко имунодефицитно заболяване. Наскоро лекарят ни каза, че в Германия има ново лечение. Системата на здравеопазването ще компенсира лечението, но пътуването в чужбина означава няколко месечен престой там с нея. Също така, трябва да платим допълнително за превод на документи, за преводач и т.н. Ще са нужни няколко операции и медикаменти. Тези пари няма да ни бъдат възстановени. Това ни поставя в много трудна икономическа ситуация, но как може някой да постави каквото и да било над живота на своето дете?

Сара Антониони
Thumbnail

Казвам се Карлос, работя в държавно учреждение във Валенсия. Ние установихме много силното въздействие на презграничното здравно обслужване в нашия регион. Понастоящем над 500 000 британци - повечето от които над 50 годишни - и други европейски граждани, пребиваващи постоянно в региона на Валенсия, налагат непосилно бреме върху здравеопазването в нашата страна. Годишно ни струва още 1 милиард евро да се грижим за милион нови жители. Това е тежко бреме върху нашите рамене и ние не можем да се справим с текущата ситуация. Аз разбирам, че нашата общност също се възползва от тези хора, но бремето върху здравната ни система въпреки това е много тежко за нас.

Карлос Суарес

INFO CARDSISSUE CARDS

Значение на телемедицината

С помощта на телемедицината, пациентът може да получи здравни услуги от чужбина, без той или лекарят му да напускат страната (напр., диагностика на физически малформации при раждането е възможно чрез обмен на снимки и симптоми между лекари в различни страни)

Кой е отговорен за грешките при презграничното здравно обслужване?

Въпреки, че целта на здравното обслужване е да бъде в полза на пациента, понякога на пациентите се нанасят вреда поради грешки. Кой е отговорен в такива случаи при презграничното здравно обслужване? Кой компенсира пациентите? Чии правила за отговорност се прилагат?

Етични проблеми в различните страни

Когато една жена може да търси лечение за стерилитет само в чужбина (поради различни възрастови ограничения), кой решава дали тя има право на възстановяване на разходите? Чии правила за отговорност се прилагат?

Липса на прозрачна законова рамка

Пациентите се сблъскват с проблеми при търсенето на презгранично здравно обслужване поради различни правила в страните. Например, правният статут на терапиите със стволови клетки се различава в Европа.

Необходимо е предварително разрешение

Предварителното разрешение, когато е нужно презгранично здравно обслужване, е често твърде сложно, продължително и произволно, особено при редките заболявания, които са непознати за много здравни специалисти и властите, поради което са маргинализиране от системите за здравеопазване.

Финансови усложнения от пътуването

Пациентите с редки заболявания често не са достатъчно самостоятелни, за да пътуват без помощ. В допълнение към разходите за медицинско обслужване, разходите за пътуване на двама души и загубата на доход по време на пътуването трябва също да бъдат прибавени към общата стойност.

Специални правила за редките заболявания

Каквото и да е правилото за презгранично здравно обслужване, пациентите с редки заболявания трябва да бъдат компенсирани за лечение в чужбина, дори и ако то не е предвидено в тяхната страна без предварително разрешение.

Роля на експертните центрове

Пациентите с редки заболявания са често маргинализиране в класическите системи на здравеопазване, които са предвидени за често срещани заболявания. Преструктуриране на системата, която обхваща честите заболявания, може да се постигне посредством Експертните центрове.

Редки заболявания и предварително разрешение

Как могат да се компенсират разходите на пациентите с редки заболявания до нивото в тяхната родна страна, ако системата на здравеопазване в тяхната страна не включва или не отчита това заболяване/лечение?

Източник на информация

Кой е отговорен за предоставяне на информация за лечение на гражданите, които възнамеряват да получат здравно обслужване в друга страна? ЕС? Страните-членки? Медицинските специалисти?

Равноправие в обслужването

Не е ли дискриминиращо да не се лекуват пациенти, идващи от друга страна в ЕС равноправно с гражданите на страната, в която те се лекуват?

Приоритет в списъците?

При текущата система, пациентите от други страни-членки се включват на същите основания в списъците на чакащите за лечение. Честно ли е местните пациенти да трябва да изчакват след чуждестранните пациенти на опашката?

Пациентите предпочитат близостта

Пациентите често намират пътуването за лечение за неприятно (проучване във Финландия показва, че 90% от по-възрастните граждани отказват насочване дори и в рамките на Финландия, макар това да означава по-малко време за чакане).

Отговорности на страна-членка

Днес доставчиците на здравно обслужване не са задължени да приемат пациенти от чужбина за планирано лечение, ако това би застрашило техния капацитет за лечение (липса на медикаменти и др.) или медицинската компетентност в тяхната страна

Необходимо е предварително заплащане от пациента

Текущата европейска директива задава рамка за по-богатите и добре информирани европейски граждани, тъй като всичко е изградено около предварителното заплащане и по-късното компенсиране на разходите

Мобилността на пациентите трябва да следва мобилността на медицинските досиета

Мобилността на пациентите в рамките на Европа означава мобилност на техните медицински досиета и система за проследяване на тяхното лечение и възстановяване…

Отворена пазарна система за здравно обслужване - опозиция

Напълно отворената система на пазара на здравното обслужване среща опозицията на някои страни-членки с високоразвита и скъпа система на здравеопазване, тъй като те се страхуват, че това може да доведе до снижаване на стандартите.

Правото на качествена грижа

Не става дума само за правото на грижа, а за правото на качествена грижа. Как могат да се приложат стандартите и да се следят и оценяват регулярно? От кого?

Презграничното здравно обслужване е необходимост при редките заболявания

При наличието на над 6000 редки заболявания е невъзможно разработването на грижи и лечение за всяко заболяване във всяка една страна от ЕС. Пациентите с редки заболявания може да се нуждаят от достъп до медицинска експертиза с компенсирано заплащане, където тя съществува безплатно, повече отколкото останалите граждани на ЕС.

Търсене на медикаменти за редки заболявания в чужбина

Въпреки централизираното одобрение за медикаментите за редки заболявания, компенсирането и достъпността варират в рамките на ЕС. Когато хората търсят лечение в чужбина, което не се покрива в тяхната собствена страна, как може да се осигури компенсирането на разходите?

Причини за предварителното разрешение

Предварителното разрешение за лечение и списъците на чакащите могат да се използват като средства за планиране на здравния бюджет, за да се насочва пациентския поток и да се управлява по ефективен начин.

Различия в системите на здравеопазване в Европа

Един от начините за ограничаване на разходите за презгранично здравно обслужване е да се ограничи компенсирането само до извънболнична помощ. Различните системи на здравеопазване в ЕС дефинират по различен начин болничната и извънболничната помощ, което усложнява стандартните процедури на компенсиране.

Изчакване на разрешение

Процесът на разрешаване на лечение в чужбина от страна на здравеопазващата система е често пъти дълъг. Последиците за пациента включват увеличена психологическа тежест, както и неблагоприятни медицински последствия, дори риск от смърт.

Право на лечение в чужбина – етични въпроси

Трябва ли лечение, което е ограничено за пациента в неговата страна по етични причини (напр., генетично изследване), да бъде еднакво ограничено за него и в други страни-членки?

Нуждаем ли се от директива за презграничното лечение?

Понастоящем съществуват множество двустранни сътрудничества за презгранично здравно обслужване. Налагането на структура от тип "един размер става за всички" при презграничното здравно обслужване посредством директива, би могло да ограничи презграничните дейности, които понастоящем са от голяма полза за пациентите...

Широко разпространено ли е използването на eЗдраве в Европа ?

eЗдраве засега не е широко възприето в целия сектор на здравеопазването като съществена част от основните здравни политики, стратегии и услуги.

Право на здравеопазване

Правата на здравеопазване се определят в Хартата на ЕС за основните права. Съгласно Европейския съд, свободното движение се прилага за здравните услуги, независимо от организацията и финансирането на национално ниво.

Европейската здравноосигурителна карта

Тя позволява на лице, нуждаещо се от лечение по време на престоя си в друга страна-членка, да се ползва от същите осигурителни права, както в родината си. Разходите по лечението на заболяване или нараняване, които лицето е имало преди пътуването, както и частните медицински услуги не се покриват.

Какво е презгранично осигуряване на здравни услуги?

Това е предоставянето на здравни услуги от една страна-членка в друга. Такива услуги могат да включват директни услуги, като преки консултации или дистанционни услуги, като телемедицина.

Какво е мобилност на пациента?

Пациент, придвижващ се поради нужда от медицинско обслужване (диагноза, лечение) до доставчик на здравни услуги в друга страна-членка, различна от неговата страна на местоживеене.

Какво е Европейски омбудсман?

Той/тя получава оплаквания от граждани на ЕС или от юридически лица свързани с неправилно поведение на администрацията в действията на институциите или органите на Общността. Ако гражданите имат оплаквания относно здравно обслужване (напр., достъп до презгранично здравеопазване), те могат да се свържат с омбудсмана.

Зачитане на вътрешния пазар

Въпреки, че страните-членки са основно отговорни за здравните услуги, те трябва да спазват законодателството на Общността, конкретно за вътрешния пазар, позволявайки свободното циркулиране на стоки, услуги, хора и капитали в рамките на ЕС.

Пътуване в чужбина за лечение

През май 2007 година, организацията Евробарометър отчете, че 54% от европейските граждани са искали да пътуват до друга страна от ЕС за медицинско лечение.

Гранични региони

Най-близката болница за жителите на граничните региони обикновено се намира в съседна страна-членка. 1/3 от населението на ЕС живее в гранични зони

Какви разходи се възстановяват при презграничното здравно обслужване?

Възстановяването на разходите в родината на пациента е често под стойността на лечението в чужбина. Разликата се покрива от пациента.

Липса на информация

Проучване на Евробарометър показа, че 30% от гражданите на ЕС не знаят за възможността да получат здравно обслужване извън тяхната страна на местоживеене.

Защо европейците търсят лечение в чужбина? (Евробарометър)

91% от отговорилите посочват невъзможност за лечение у дома, 78% поради по-добро качество на лечението в чужбина. 69% биха пътували за лечение при известен специалист и 64%, за да намалят времето за чакане за лечение, а 48% - за по-евтино лечение.

Признаване на лечението

Според текущите закони на ЕС, ако някоя страна-членка не включва лечение като част от правата на своите граждани, тогава пациентите не могат да получат възстановяване на разходите, ако лечението се закупи в чужбина

Пациенти с редки заболявания и презгранично здравеопазване

Съгласно проучване на Европейската организация за редки заболявания, извършено сред 6000 пациенти, 1.8% от тях са потърсили лечение в чужбина. Ако това е представително за приблизително 30 милиона пациенти с редки заболявания в Европа, това показва значителна необходимост от презгранично здравно обслужване.

Презгранично здравно обслужване: Чернова на Директива на ЕС

- Пациентите да получат възстановяване на разходите, на които имат право в тяхната страна
- Предварително плащане
- Възстановяване на сумата, която би била възстановена, ако лечението се извърши в страната на местоживеене
- те плащат за допълнителните разходи
- няма финансово преимущество

Какво правят експертните центрове за редки заболявания?

Те подобряват достъпа до качествена грижа, като съчетават експерти за лечението и грижите за едно или група от редки заболявания. Тъй като те не могат и не съществуват за всяко рядко заболяване във всяка страна, пациентите трябва да пътуват до центрове в чужбина.

Възможност за трансплантация на органи в Европа

56,000 пациенти в ЕС понастоящем чакат за донор на орган. Всеки ден, 12 души умират, очаквайки трансплантация. Коефициентите за донорство на органи варират от 34,6 донора на милион души в Испания до 6 в Гърция и 0,5 в Румъния.

Стойност на презграничното здравно обслужване в ЕС

Презграничната мобилност обхваща до 1% (10 милиарда €) от общите разходи за обществено здравеопазване на ЕС-27 (1000 милиарда €).

Медикаментите в Европа

В Европа няма единна система за отпускането и възстановяването на разходите за медикаменти. Възможността варира в различните страни от Европа и в някои страни може да възникнат дефицити. Това се отнася особено за орфанните медикаменти за редки заболявания.

Няма европейски стандарти за качество

Не съществуват минимални европейски стандарти за много от аспектите на здравеопазването и са налице големи различия в начина, по който националните системи на здравеопазване осигуряват качеството. Осигуряването на здравеопазване е от национална компетентност.

Езикови бариери

Разходите за преводи, свързани с лечение в чужбина и признаването на рецепти не са добре дефинирани от текущото законодателство на ЕС

Разлики в цената на здравните услуги

Както и при качеството, цената на здравните услуги могат да варират значително от една страна-членка до друга

Разлики в дефиницията за медицинска и социална грижа

Страните-членки имат различни дефиниции за медицинска грижа, психологическа грижа, санитарна грижа, социална грижа и дори "необходимо лечение".

Какво е eЗдраве?

Всяка здравеопазваща практика, подкрепена от електронни процеси и комуникация, включително информационни мрежи, електронни здравни записи, телемедицински услуги, портали и други средства, базирани на информационните и комуникационните технологии, подпомагащи профилактиката, диагностиката, лечението и следенето на заболяванията.

Търсене на лечение на стерилитет в чужбина

Всяка година се извършват от 20000 до 25000 презгранични лечения на стерилитет. Понастоящем има хиляди жени, търсещи помощ за забременяване в чужбина

Европейска мрежа от експертни центрове (ERN)

Това е физическа или виртуална мрежа от знания и експертен опит към националните експертни центрове в Европа. Тяхната цел е подобряване на качеството и мениджмънта на лечението при едно или група от редки заболявания.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register